K otevření nových singletracků na Pekláku                        
19. června se otevřely trailové tratě na Pekláku pro veřejnost, den na který čekalo mnoho bikerů, někde celé rodiny.   Veřejnost dostala to, co jinde v okolí opravdu nemají a ohlas na otevření je značný.  Peklák se dostal do povědomí v širokém regionu, protože bikeři jsou lidé stěhovaví,  ochotní přijet za zážitkem třeba hodně daleko. Přístupnost areálu Peklák je vynikající, bikeři zde najdou to co jinde nemají, lze tedy očekávat zvýšení návštěvnosti. Na Peklák  ale určitě přijedou i "domácí" Třebováci.
Je otevřeno, ale pořád je ještě co zlepšovat, a výhled je takový, že to může být běh na dlouhou trať. Parkování přímo u vstupu přijde vhod. Jen asfaltová plocha je vhodná spíš pro zimní dobu, v létě bude asi kempování na rozpáleném asfaltu  nevýhodou.  Areál potřebuje pořídit alespoň sanitární kontejnery, umývárny, sprchy a  WC, byť třeba připojené  letos jen provizorně. Je potřeba, aby  hned v první sezóně Peklák neměl zbytečné "vady na kráse".  První sezóna také naznačí, jaká bude možnost samofinancování areálu.  Jízda pro trailových tratích je zdarma,  podobně jako v jiný střediscích (Jedovnice, Rychlebské stezky) se očekává dobrovolný příspěvek, za jehož úhradu obdrží plátce na kolo pásku nebo samolepku a tím se odliší od těch, kteří dobrovolný příspěvek neuhradí. Dalším finančním zdrojem je pak jízdné na vleku od těch, kteří to využijí, což nemusí být všichni, jsou i jiné možnosti vstupu na vybudované stezky. Logicky se platí za služby půjčovny  nebo za případné užití sanitárního kontejneru (sprchy, WC), za spotřebovanou elektrickou energii  z odběrných míst v minikempu.  Je skutečností, že 15 km singletracků a 4 km sjezdových tratí je třeba udržovat, jsou vystaveny živlům i samotným cyklistům. Nyní po deštích tratě změkly, což není  brzy po otevření žádná výhoda. Výdělečné to nebude, nikdo neočekává, že by se vložená investice vrátila, ale ztráta z provozu by měla být co nejmenší.
K vložené investici: Při otevření se opakovaně hovořilo (velmi nepřesně) o vysokoprocentní dotaci  pro Singletrack Glacensis a z číselných hodnot se uváděly jen ty, které tomu odpovídaly, tedy dotace ve výši 16 milionů a celkové náklady 18 milionů. Byl to typický manažerský přístup šéfa projektu. Takže jsme podle toho platili vlastně jen pakatel. Jenže projekt nevznikl ve vzduchoprázdnu, ale za velké finanční podpory našeho města.  K projektu je třeba zahrnout také další práce, které platilo ze 100% již město Česká Třebová a které byly podmiňující investicí pro to, aby se dotovaný projekt Singletrack Glacensis mohl vůbec zkolaudovat. Prostudujeme-li si městem proplacené faktury pro nástupní místo Bikerezort Peklák v letech 2019 a 2020, dostaneme se k částce dalších 17 milionů korun a k tomu jsme prostředky ve výši přes 1,2 milionu museli zaplatit za přípravu projektu, pro který byla nejdříve dotace odmítnuta. Uspěli jsme až podruhé s projektem podstatně upraveným. Takže nakonec náklady celkem 18 + 18 = 36 milionů, dotace 16 milionů (44%, což na vysokoprocentní dotaci nevypadá).
Také se hodně děkovalo. Skupina těch nejvýznamnějších je na skupinové fotografii ZDE Trochu se zapomnělo poděkovat českotřebovským zastupitelům, kteří léta přivírali oči nad nedostatky ve stále se měnících projektech a rozpočtech a dali celému projektu zelenou. Česká Třebová s realizací projektu souhlasila, zatímco města Ústí nad Orlicí a předtím velmi brzo i Litomyšl z projektu vycouvala. Připomeňme, že projekt byl  přece jenom  nadstavba, tedy "třešnička na dortu" a  město Česká Třebová současně nemělo (a vlastně ještě zcela nemá) vyřešenu základnu, tedy např. tolik potřebné investice do mateřských a základních škol, o komunikacích a chodnících ani nemluvě. Naštěstí se podařilo projektový záměr usměrnit do smysluplného rámce a lokalizovat do oblasti Peklák, která nutně potřebovala letní oživení.
Celý projekt  od roku 2013 posouval vpřed především exstarosta Jaroslav Zedník pevně napojen na společnost OHGS, pro kterou byla realizace projektu příležitostí, jak se prosadit. Bylo to opravdu velké sousto. Je ironií osudu, že Jaroslav Zedník se nakonec ani slavnostního otevření singletracků na Pekláku  nezúčastnil, nakonec nebyl ani zmíněn. Během realizace to vždy s projektem  nevypadalo dobře a byly okamžiky, kdy se na dotazy, jak to bude, odpovídalo pokrčením ramen. Nakonec se na druhý pokus dotaci získat podařilo a Region Orlicko-Třebovsko spolu s městem Česká Třebová slavily úspěch. Osobně jsem vnímal tuto investici jako příležitost, že Region Orlicko Třebovsko, léta se chlubící cyklostezkou povodím Třebovky a Orlice (ze které mnoho nemáme) něco udělá také pro Českou Třebovou, pro Peklák, který se takto stane regionálním sportovním centrem aspoň pro bikery, když už to s tou zimou je stále méně jisté.
Jsme rádi, že se projekt podařilo dokončit a uvést do provozu, máme pro naše město přidanou hodnotu, kterou hned tak někde nemají. Věřím, že existenci nového sportovního komplexu vezme na vědomí i Pardubický kraj a bude se podílet na jeho propagaci např. na veletrzích cestovního ruchu. Kraj spolu s destinací Východní Čechy propaguje zajímavé oblasti a nově mezi ně určitě patří i Česká Třebová a Singletrack Glacensis. Při slavnostním otevření na Pekláku zástupci samosprávy kraje chyběli. Milan Mikolecký