Před deseti lety byla na pořadu dne optimalizace škol.

A pro Českou Třebovou neměla dopadnout dobře.


V průběhu června 2010 byl  v zastupitelstvu Pardubického kraje projednán obsáhlý materiál, který pojednával  tolik potřebnou optimalizaci středních škol v kraji a dotýkal se bezprostředně i škol v našem městě a regionu. Nutno říci, že plně neodpovídal našim představám.
Po měsíci se podařilo  díky společné iniciativě záměr zásadně změnit. Iniciativu k tomu vyvinuli ředitelé obou zdejších středních odborných škol, vedení města Česká Třebová a svými podpůrnými stanovisky se podíleli také  představitelé CZ LOKO, a.s., Elektrizace železnic, a.s. ČD, a.s. Odborového sdružení železničářů, Národního ústavu odborného vzdělávání, Asociace elektrotechnického vzdělávání a další instituce.
Jako podklad pro jednání s radní pro oblast školství Ing. Janou Penicovou dne 9. července 2010 bylo především díky kolektivu vedenému Ing. Bohuslavem Pilgrem vytvořeno "společné stanovisko" s řadou detailně zpracovaných příloh. Lze říci, že zde koncipované návrhy byly přijaty. Optimalizaci nebylo možné oddalovat a proto se počítalo s tím, že ještě další školní rok 2010-11 poběží naposledy podle dosavadního stavu, ale již od září 2011 nastanou změny.
Jak už dnes všichni víme, tak optimalizace spočívala ve sloučení dvou dosavadních středních odborných škol na Skalce a VDA a změně studovaných oborů. Rozhodující je to, že v České Třebové zůstanou elektroobory, které se dosud studovaly na VDA i na Skalce a navíc k nim pak měly přijít ještě další studenti elektrooborů ze středních škol v Lanškrouně a v Letohradě. Při rozhodnutí se vycházelo i z toho, že po tehdy připravovaném přesunu elektrooborů z České Třebové do Lanškrouna podle předchozího návrhu by nebylo možné zajistit v Lanškrouně odbornou praxi zejména u oborů u oborů spjatých železnicí, vyučovaných  na VDA. Obory zaměřené na strojírenství pak měly být soustředěny na SOŠ v Lanškrouně, kam měli přijít i "strojaři" z tehdejší SOŠ v Ústí nad Orlicí. Nakonec to všechno proběhlo trochu jinak, ale potvrdilo se, že podmínky pro výuku v České Třebové, zvláště po jejich další modernizaci vybavení jsou pro budoucnost školy zárukou budoucího rozvoje a prosperity. Na Skalce také zůstávají všechny zde vyučované dřevoobory, které tvoří důležitý nosný program školy. Podstatné pro Českou Třebovou také je, že bude vedle Pardubic nejvýznamnějším centrem pro elektrotechnické obory v kraji. Po sloučení bude spojení SOŠ na Skalce a v Habrmanově ulici zůstala po provedení optimalizace silnou životaschopnou školou, která má pro své obory výborné materiální, technické i personální podmínky pro praktickou i teoretickou výuku, t.j.  moderně vybavené dílny, internát s dostatečnou kapacitou, jídelnu, dvě tělocvičny, venkovní sportoviště  i dostatek  učebních prostor. Důležitá je také výborná dopravní dostupnost  školy v České Třebové pro široké okolí. Během posledních let se podařilo v obou areálech této školy využít  dotace, upravit prostředí pro výuku Modernizovat podmínky pro výuku i praktický výcvik a dobře spolupracovat s průmyslovými podniky ve městě i regionu. Patrný je i návrat ke kořenům, tedy v oborům významným  pro železnici. Letos si to můžeme připomenou při zářijových oslavách 75. výročí vzniku této školy.
Součástí této školy zůstalo až do vyřešení situace také vyšší odborné studium. Letos v r. 2020 po deseti letech končí především pro nedostatek zájemců o tento typ studia, podobně jako na Obchodních akademiích.  Předpoklad, že se následně VOŠ se změní na studium bakalářské se nepotvrdil, nabídka vysokoškolského studia je nyní velmi široká a lze říci, že mnohdy nabídka převyšuje poptávku. Velká práce spojená s rozvojem vyššího studia v České Třebové, která byla v minulých letech vynaložena, se  se však nezhodnotí pro další rozvoj vysokého školství v našem městě. Naopak, v roce 2014 studenti vysokoškolští studenti DFJP z České Třebové odešli a zdejší diskolované pracoviště Univerzity Pardubice se změnilo jen na dvě kanceláře v objektu ČSOB.
Optimalizace se však týkala také školství gymnaziálního, gymnázií je  našem kraji nadbytek a naplnění tříd dostatečným počtem kvalitních uchazečů dělal každý rok větší problémy, dokonce i ve studiu osmiletém. Zde se situace změnila, naplnění tříd v osmiletém studiu je snadné, českotřebovští uchazeči jsou konfrontováni se zájemci o studium z okolního regionu. Studenti osmiletého studia na gymnáziu dosahují ve studiu vynikajících výsledků.
Před deseti lety však bylo třeba o podporu existence osmiletého gymnázia v České Třebové intenzivně usilovat. Do věci se vložila i rada města a nalezla podporu u tehdejšího hejtmana Radko Martínka. Demografická křivka na základních školách měla pak v dalších letech  stoupající tendenci. Podařilo se vyřešit i problém podpory zájmu o osmileté studium na základních školách, podporovat výchovní poradci a učitelé na ZŠ formou schůzek rodičů žáků 5. tříd. Nelze nevidět i to, jak velký kus práce vykonalo samo českotřebovské gymnázium a jeho pedagogický kolektiv, co všechno udělalo pro lepší propagaci školy. 
Českotřebovské  gymnázium má trvale v regionu vysokou prestiž, má např. nejpestřejší jazykovou  výuku na okrese a vysokou úspěšnost ve středoškolských soutěžích i při přechodu absolventů na prestižní vysoké školy. Má také velmi dobré podmínky pro svou práci. Umožnil to převod budovy gymnázia z majetku města na Pardubický kraj. K tomu pak nakonec došlo také v dalších okolních městech. Díky tomu byly v posledních deseti letech do budovy českotřebovského gymnázia a také do venkovního areálu vloženy desítky milionů korun. O tom si mohlo naše gymnázium v předchozích letech jen zdát.
Milan Mikolecký 
Připomeňme si ještě znovu dobu před deseti lety zveřejněním tiskového prohlášení Ing. Jany Pernicové, která byla v té době krajskou radní pověřenou problematikou školství a která prosazovala v tehdejší době zmíněnou optimalizaci, často dosti tvrdě. Pro řadu měst v kraji to byl velký problém a Ing. Pernicová byla za své návrhy kritizována v tisku.  Představitelé českotřebovského gymnázia si připomínají její (chladný) přístup ke škole např. v souvislosti s oslavami 100. výročí  gymnázia v r. 2009, kde jako radní pro školství zastupovala krajskou samosprávu. V té době patřilo právě českotřebovské gymnázium mezi existenčně nejohroženější v kraji. Dnes po osmiletém působení Martina Netolického ve funkci hejtmana Pardubického kraje se to rozhodně  napsat nedá. V dalším volebním období Ing. Pernicová ve své funkci nepokračovala, vrátila se na místo ředitelky ve Svitavách. Problematiku optimalizace se v kraji nakonec podařilo zvládnout. Nebylo to všude bez problémů, ale podařily se nakonec rozumně vyřešit.

Prohlášení Ing. Pernicové najdete ZDE