Českotřebovský deník 192/2020 (4/7) 

Rok 2020 přinese  v CZ LOKO významné změny

Dotýkají se především dvou hlavních závodů společnosti v Jihlavě v České Třebové. V Jihlavě se čeká na dokončení stavby nové montážní haly s rozlohou 2500 m2. Cílem je oddělit montáž nových vozidel od oprav Jsou to dva odlišné procesy, i když s relativně stejným výstupem, tedy funkčním hnacím vozidlem.  Zásadní rozdíl je ve vstupu, nové vozidlo  se skládá z dílů, které mají na vstupu definované vlastnosti a lze určit přesný sled a rozsah operací. U oprav vozidel to je jinak. Stav částí lze zjistit až po demontáži a důkladné kontrole a nelze tedy přesně naplánovat sled a rozsah provedených prací.  V Jihlavě se budou vyrábět primárně  nová vozidla a v České Třebové se CZ LOKO zaměří na jejich opravy. Obě činnosti jsou stejně důležité. Produkce nových vozidel sice dělá z CZ LOKO lídra evropského formátu, ale aby zákazník nakoupil opakovaně, musí být za celou dobu životnosti vozidla tedy 20 - 40 let zajištěn kvalitní servis a to při zajištění případných modifikací daných měnící se legislativou.
CZ LOKO však neinvestovat pouze v Jihlavě.  V České Třebové bylo vybudováno nové svařovací pracoviště pro úpravu rámů, které se následně používají k modernizaci vozidel. Jsou schválena a navržena nová pracoviště elektroniků a elektromechaniků, zpracovává se také návrh na přemístění pracoviště palivových nádrží. Cílem je zlepšit prostředí pro finální montáže opravených vozidel v montovně  Napříč výrobou probíhá integrace obrábění, obráběcí činnosti budou  soustředěny na vytipovaná místa..... Na fotografii lokomotivy dodané v poslední době pro Srbsko. (mm)


Jaké bude rozšíření expozice Velorexů v městském muzeu 

Expozice Velorexů je součástí základního zaměření Městského muzea v rámci tématu "Do České Třebové po železnici, silnici, letadlem i lodí". Tato stálá expozice byla otevřena v v závěru září 2012. Expozice Velorexů  je odvozena od činnosti vynálezců bratří Stránských, díky kterým vzniklo velmi populární tříkolové vozidlo, které se proslavilo v celé republice i v zahraničí. V současné době je expozice soustředěna v samostatné budově v dvorním traktu a má omezenou výstavní plochu.  
Existuje nabídka na soustředění všeho co patří  k velorexům a také jejich předchůdcům právě do našeho muzea. Předpokládá rozšíření výstavní plochy. Více ZDE

Cyklostezku potřebujeme jako sůl

Foto: cyklostezka dnes 4. července 2020. Jaká bude asi tak za rok?
Napadne to každého, kdo procházel nebo dokonce projížděl přes Podhorku po trase od lávky od pejskařů do Rybníka.  Na rozmočeném terénu jsem odvážné cyklisty, topící se v bažině, litoval a nedivil se tomu, že trasy pro průjezd byly vyšlapány daleko od cesty do okolních (neposekaných) luk, kde ovšem také čekaly pasti v podobě lagun a bažin. Co by každý projíždějící dal na fungující cyklostezku!   Proto se celkem divím povzdechům nad tím co to bude stát. Asi 7,5 milionu, ostatní je dotace a příspěvek obce Rybník. Přitom to může být poslední rok, kdy  SFDI poskytuje dotaci ve výši 85%. Za rok by to bylo třeba jen 50%. A to bychom se už rozmýšleli.  Podle vyježděnosti kolejí je zřejmé, že to je  trasa frekventovaná, bezkolizní s dalšími druhy dopravy a dokonce to je zkratka. Na Podhorce se právě konaly dvoudenní pejskařské závody. Měly velký počet závodníků i doprovodu, parkovaly zde desítky automobilů z celých Čech a Moravy. Takže ono se vyplatí i to parkoviště před řekou a nové přemostění. Stávající lávka má zůstat zachována. (mm)
Pejskařům chybí část plotu kolem areálu. Letos však získali městskou dotaci a plot má tedy velkou naději....

Květná zahrada„opravuje“ zlobivé děti a umí toho ještě mnohem víc 

Máte zlobivé dítě ve věku „-náctileté“, potřebujete poradit a zjednat nápravu? Pak je možnost využít služeb organizace Květná zahrada, z.ú. v Květné u Poličky. Patří do sítě sociálních služeb Pardubického kraje. Dům na půl cesty Květná, Středisko výchovné péče Svitavska, podpora rodin a škol, zaměstnávání vybraných skupin osob a jejich sociální integrace, a další služby, to je jejich náplň. Pod Středisko výchovné péče Svitavska zřízené Květnou Zahradou spadá i 5 ambulancí, 2 denní stacionáře a také internátní služby, což pokrývá službami celý svitavský okres.
Statek slouží tomuto účelu od roku 2005. Původně byl majetkem soukromého vlastníka, který ho však prodal. Květná Zahrada stavbu převzala v bídném stavu a zachránila. Pan ředitel Ferdinand Raditsch to komentuje: „Statek jsme získali  takřka před jeho spadnutím. Nejdříve byl potřeba souhlas se zřízením zařízení, následovala rekonstrukce, do roku 2013 bylo vše rozjeto a od roku 2014 zařízení plně funguje.“
Přijela jsem na pozvání pana ředitele. Přesvědčila jsem se na vlastní oči, že dnes je objekt pěkně opravený. Začal sloužit jako sociální služba pro mladé lidi z dětských domovů, pro dospívající děti vyžadující okamžitou pomoc.  Putovaly sem děti s výchovnými problémy především z území Pardubického  kraje. Působí zde i podpůrná rodičovská skupina. Pan ředitel Raditsch vysvětluje: „Děti sem jsou umísťovány na 8 týdnů a tutéž dobu lze zopakovat ve stejném roce ještě jednou. Máme zde jen chlapce. Dají  se většinou „napravit“ vcelku jednoduše. Problém je ovšem po jejich příjezdu domů. Vše se vrátí do starých kolejí. Proto je zásadně důležité pracovat velmi silně i s rodiči. Rodiče projdou terapií rodičovské podpůrné skupiny. 2x měsíčně se setkání koná vpodvečer ve Svitavách a 1x v sobotu v Květné.“ Vyptávám se, zda rodiče chtějí celkem šestkrát za pobyt dítěte přijít na setkání podpůrné skupiny. Pan ředitel vysvětluje, že tato účast  je  podmínkou zařazení dítěte na statek. „Rodiče musí podepsat, že se zúčastní“, dodává ředitel. Zjišťuji dále, jak „oprava dětí“ probíhá. Dovídám se, že pravidelně chodí do školy a odpoledne každý z nich 1,5 hodiny pracuje u zvířat a pak ještě pomáhá s přípravou jídla na večeři. Pokud poté jejich  rodiče přistoupí na stejná pravidla „hry“ a sami se přeorientují v životě, tak zřejmě vše začne fungovat lépe.
Správný člověk na správném místě, tak vidím pana ředitele. Přeji Květné zahradě a všem lidem kolem, ať se jim všechno daří a veškerá činnost vzkvétá jako rostliny na dobře udržované zahradě. Ať  i nadále kvete spolužití a spolupráce s obcí Květná.
Hana Štěpánováradní Pardubického kraje

Šíření kůrovce se zpomaluje 

Po delší pauze, způsobené koronavirovou pandemií, se sešel Kůrovcový štáb Pardubického kraje. Zástupci kraje, Ministerstva zemědělství ČR, Lesů ČR, Českého hydrometeorologického ústavu, vlastníků lesů, dopravců a zpracovatelů se vzájemně informovali o stávající situaci kůrovce v Pardubickém kraji po vydatných srážkových úhrnech posledních týdnů. Debatovali také o vyhlášených krajských dotačních titulech a obecně meteorologické situaci.
„Dobrou zprávou nejen pro náš kraj je, že se pravděpodobně nenaplní predikce týkající se šíření kůrovce na území našeho kraje. Proti loňskému roku jsme na 185 procentech, což je však i podle zástupců Ministerstva zemědělství relativně dobré s tím, že nárůst se zpomalil. Nejpostiženější jsou nadále lokality Svitavska, Moravskotřebovska a Nasavrk. Dobrou zprávou je naopak plánovaná sadba dvou milionů kusů stromů s tím, že 16 procent tvoří smrky,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
Řeč byla také o vyhlášených krajských dotačních programech. „I přes avizované změny ve struktuře krajských dotačních titulů nechceme škrtat ani v rámci dotací pro vlastníky lesů na odstraňování kůrovcového dřeva a oplocenky. V případě oplocenek máme v tuto chvíli žádosti za šest milionů korun, které budou jednoznačně plně pokryté,“ uvedl hejtman. „Dotační titul je vyhlášen pro malé vlastníky lesů do 50 hektarů. Součástí jsou prostředky pro obce, jako zřizovatele jednotek dobrovolných hasičů, kteří se mohou do likvidace kůrovcového dřeva zapojit. Zde máme souhrnně žádosti za přibližně 300 tisíc korun a žadatelé mají možnost se o podporu z krajského rozpočtu hlásit až do konce září,“ řekl krajský radní pro oblast životního prostředí zemědělství a venkova Václav Kroutil.
Vzhledem k tomu, že součástí štábu jsou také zástupci Českého hydrometeorologického ústavu, byla řeč také a aktuální meteorologické situaci. „Podle ČHMU byl v Pardubickém kraji červen teplotně o čtyři stupně nižší v porovnání s loňským rokem. Co se týká srážkového úhrnu, tak ten byl za červen dvou až trojnásobně vyšší než je dlouhodobý průměr a pohyboval se od 180 do 260 milimetrů. Například v Pardubicích se pohybujeme na 205 milimetrech, což je nejvyšší úhrn srážek za celou historii pozorování,“ řekl hejtman Martin Netolický s tím, že meteorologové neočekávají v nejbližší době teploty nad 30 stupňů.