Českotřebovský deník 202/2020 (14/7)
Společné prohlášení vedení města Česká Třebová k ukončení koaliční smlouvy

Před dvěma lety jsme se po komunálních volbách rozhodli společně usednout k jednomu stolu a začít pracovat na změně pro naše město. Vítěz voleb (Koalice pro Českou Třebovou) si v Radě města nenárokoval většinu, ačkoliv jeho volební výsledek mu to umožňoval, ale jeden mandát přenechal 27 statečným. Tato skutečnost je dokladem toho, jak od počátku "nová radnice" k řízení města přistupovala. Rozhodnutí 27 statečných opustit koalici je nám upřímně líto. Můžeme však zodpovědně říci, že jsme je brali nejen jako součást koalice, ale i jako pracovité a zodpovědné kolegy. Nicméně považujeme za potřebné reagovat na text zastupitelů tohoto uskupení, který se objevil ve veřejném prostoru.  Více ZDE
 
Voda na mlýn Orlického deníku

Neutuchající radost z ukončení koaliční spolupráce 27 statečných v českotřebovské radniční koalici má především Orlický deník. Článek najdete ZDE Vždyť je okurková sezóna a taková zpráva zabere, zvlášť když se náležitě okomentuje. Redaktor Jiří Šmeral okamžitě  reagoval. To je samozřejmě správné. Podle mého názoru se spojuje řada věcí, které spolu nesouvisí dohromady a to tak, že celkový dojem je jednoznačně negativní.
A příčina je podle všeho zejména ve společnosti TEZA a jejím jednateli, kterého město zatím nedokázalo odvolat. Nechme tuto kampaň proběhnout bez velkých vášní. Nyní se již zástupci 27 statečných necítí být vázáni koaliční smlouvou. Přesto  slova o nehospodárném nakládání s městskými financemi, nefungující komunikaci v koalici se mi nezdají, vždyť zástupci sdružení měli své zástupce ve všech orgánech a dveře na radnici otevřené. Jde o to, zda byly všechny tyto možnosti využity. Vždyť i postupné odcházení dvou zastupitelů za toto sdružení (dokonce i lídra Prof. Václava Cempírka a Martina Fišera z osobních důvodů) dávají tušit, že sdružení 27 statečných jako celek mohlo fungovat lépe.
Samozřejmě to neznamená, že by se nedaly některé věci řešit jinak, na radnici nakonec přišli zcela noví lidé, kteří museli přebrat novou agendu. Ale město není firma, kde je jasné kdo komu velí, kde je možné řešit věci skutečně rychle jen dle názoru ředitele. Zde je třeba vyslyšet každý názor. A tedy i takové názory, které se odstupujícím členům koalice nezamlouvají. I pro tyto názory jsou důvody, ty však odstupující zastupitelé neuznávají.
Je třeba vyjít z toho, že se za minulá léta vžil v aparátu radnice určitý systém, který bylo třeba teprve v minulém roce postupně upravit a měnit. Sám jsem se podílel na tom, aby vnitřní audit přešetřil např. podivné zacházení s uzavřenými smlouvami v roce 2018, chybějící zápisy v registru smluv nebo investice do cizího majetku. Sám bych také byl přísnější a hledal bych příčinu toho všeho důkladněji. Také se někdy těžko smiřují s tím, že všechno dlouho trvá.  Ale je třeba se rozhodnout, zda chci spolupracovat nebo naopak nechci a pak odcházím, zda chci být týmovým hráčem nebo jen sólista. Chci-li skutečně pomoci řešit problémy města, je vždy lepší být součástí radniční koalice než naopak...
Kdyby byl v Teze nový jednatel, bylo by vše vyřešeno?  Nový jednatel bude. Výběrové řízení na nového jednatele se skutečně připravuje, je zadán audit této společnosti. (Loni se prověřovala Vodárenská společnost, letos Teza). Městské zastupitelstvo se rozhodlo byty na Farářství neprivatizovat, budeme tedy potřebovat mít Tezu "ve formě". Vše co bylo, bohužel ještě vychází ze starého zažitého modelu řízení našeho města, který umožnil např. hromadit nerozdělený zisk  společnosti TEZA na vkladových účtech, zatímco městský bytový fond strádal.
Začalo to už před více než 10 lety podivným dobrodružstvím, do kterého tehdejší vedení města vtlačilo Tezu, která zadala (musela zadat) vybudování větrných elektráren v Kozlově a nad Skuhrovem, dlouhodobou nerozhodností po nařízené koupi hoteláku v roce 2012, podivnou koupí svářečské školy přes TEZU, kterou nařídila odstupující rada města v dražbě pár dní před volbami 2014 a pokračuje to dál.  Některé problémy bohužel přetrvávají, místo aby se řešily, např Teza stále provozuje ztrátovou chatu Tezinka v oblasti Toulovcových maštalí. Příkladem je také dlouhotrvající problém s opravami v červeňáku a s jeho fasádou - má jednu sekci bílou jen na základě staré studie architekta Jandery. A je to v pohodě? Také existuje letitý problém "co je oprava a co je investice", opakovaně řešený ve finančním výboru. A tak třeba probíhající rekonstrukce bytů v domě 205 na Parníku (Pošta03) je zatím stále jen oprava, i když přijde třeba na 5 milionů, a přesto se tím hodnota opravovaných domů nijak nezvýší.  (Snad se alespoň toto dokáže ještě letos změnit.) Na řadu problémů mohla ovšem konkrétně upozornit a začít řešit i dozorčí rada, vedená právě 27 statečnými.
Jistě jsou i jiné problémy a zase v jiných úsecích. Jednu věc vyřešíte a vzniknou tři nové průšvihy, třeba ze dne na den. Město vůbec je plné problémů. A tak je snad nejlepší všeho nechat, prohlásit se za páté kolo u vozu a předat to nějakým dalším? Protože není zrovna po našem? 
Už vzhledem k názvu sdružení není současné odcházení pro "27 statečných" tím nejlepším vysvědčením.
Slyšel jsem už název nový.  Milan Mikolecký
 
Velké výtluky a silný provoz na serpentině

Nejhorší stav povrchu komunikace je na serpentině až v horní rovinaté části, kde jsou rozsáhlé výtluky skutečně problémem bezpečnosti provozu.  Při osvětlení sluncem, přes stromy není povrch vozovky dobře rozpoznatelný a tak ani nevíte do čeho jedete, nebylo zde do dneška ani žádné upozornění dopravní značkou na potřebu nížit rychlost.  Výtluky jsou   na serpentině i jinde, ale tady nahoře opravdu nejrozsáhlejší, proto jsem se je snažil i vyfotit.  Zimní podmínky se projevují.
Nový povrch získala tato komunikace naposledy v roce 2005 z krajského příspěvku na cestovní ruch a to jen proto, že kraj tehdy  obdobně podpořil nový povrch na Andrlův chlum. Od té doby je asfalt  na silnici na Andrlák  už několikrát obnovený. U nás je  serpentina místní komunikací a podle toho to taky vypadá.  Snažil jsem se dnes na problém upozornit odpovědné činitele.  S radostí mohu oznámit, že výtluky v horní části serpentiny, které jsou na fotkách, budou odstraněny velkoplošnou úpravou, kterou zajišťuje Eko Bi.  Ono to ani jinak není možné, je to na hranici sjízdnosti. 
Provoz na serpentině je nyní proti běžnému stavu několikanásobný, protože tudy nyní vede nejkratší cesta do Litomyšle. Objížďka je sice stanovena až přes tunely a přes Semanín, ale našinec dobře ví, kudy jet, aby ušetřil. I tak je v současné době jízda do Litomyšle velkým dobrodružstvím. Kvalita silnice je špatná také na úseku od kozlovské hájenky přes les k Pazuše a zejména pak zatáčkový úsek mezi Pazuchou a Suchou.  Po dokončení modernizace "dvojky" II/358 vedoucí přes Němčice bude mít kraj co opravovat. To je ovšem jeho majetek. Přispět by pak měl i nám  na rozbitou serpentinu. To se ovšem budou muset naši zástupci hlasitě ozvat. Nedávno bylo upozornění Michala Kadlece na potřebu repase stanovené objížďky Nábřeží Míru po do končení mostu, tady na serpentině je problém daleko vážnější a také způsobený  nutnou objížďkou.

Divíme se

Situace na Lidické a u mostu je dlouhodobě problémová. Vypatá to ovšem tak, že problémy mají především ti lidé okolo a realizátoři jsou vždy v pohodě. Aby to nebylo tak jednoduché, zítra či pozítří se bude překopávat Lidická pro veřejné osvětlení, a to od brány Šmajzrových po garážová vrata Křápových. Vodárny tento překop pro novou vodovodní síť řešily protlakem. To by se ten kablík pro osvětlení s chráničkou do protlaku nevešel? Nebo kdyby se alespoň domluvily zhotovitelské (městské!) firmy, a výkopy udělaly najednou a společně, s použitím tvárnic (beton či plast) tak, aby byly v pořádku odstupy. To by samozřejmě nákladnější a hlavně by byl nutný přístup ČEZu, který si dělá co jim libo. Ale ani náklady na opakované kopání nejsou malé.  V Praze jsou kolektory běžně, i na našem starém náměstí jsou alespoň (nemýlím-li se) tvárnice s víky z devadesátých let, a dnes bychom mohli být dál.... Nějak to nelze pochopit
 
Potřebujeme znovu Okrašlovací spolek

Námětů k činnosti by měl dost, jde jen o to sehnat lidi, kteří by se o to starali. A v trom je asi ten největší kámen úrazu. Od devadesátých let obnovený Okrašlovbací spolek fungoval  dvě desítky let, pak by pro nezájem vedení města, které vše zajišťovalo "přes telefon" u profesionálů ve společnosti Ekobi  a nebo to prstě zadá drahým firmám, mezi kterými je populární především Garden centrum Dolní Újezd, která tu dělá vlastně městského zahradníka. Ten by samozřejmě přišel mnohem levněji. Velmi bych si přál, aby se situace změnila, aby  se vrátil zdravý rozum. Okrašlovací spolek měl i jiné úkoly a cíle, působil v rámci města  jako stmelovací prvek snažil se o soutěživost v zahradní výzdobě, pořádal soutěž o nejhezčí balkon, květinové okno nebo zahrádku, zabýval se soustavně problematikou městského mobiliáře (lavičky, květinové mísy)  a obohacením městského interiéru o zajímavosti a informace. Jedna z takových tabulí se zatím dochoval sice hodně nakloněná u vstupu na kozlovskou serpentinu.   Informuje o tom, že tato březová alej nese jméno Maxe Švabinského. Její stav je na fotografii, velkou životnost tabuli nedáváme.   Už aby tu byl znovu Okrašlovací spolek a tabuli obnovil. A s ní i další věci. I v Kozlově j sou již informace na  instalovaných tabulích vybledlé a potřebují obnovu, stejně jako tabule stezky Krok za krokem vedené po městě od památky k památce. Už aby tady byl ten Okrašlovací spolek....
 
Dernisáž výstavy Tři Lamři v Litomyšli

Srdečně Vás zveme na dernisáž výstavy Třilamři v Litomyšli, která se uskuteční v neděli 26. července v 15 hodin před domem U Rytířů. Během neformální besedy se budete moci setkat s vystavujícími autory – Alešem, Hanušem a Janem Lamrovými.  O hudební doprovod se postará skupina La Mimoza.
 
Otevřený kontrolní den k dálničním přivaděčům 

Konal se v sále rady Pardubického kraje. Nebyla to tisková konference, ale možnost "být přitom" pro novináře. Tedy na jednání vedení kraje  s firmami, které budu a připravují budování přivaděčů. Aby byly přímo ukázány problémy a pravý stav věcí, aby se nic nepřekrusovala a nezatajovalo.  Novináři tak byli  informováni o průběhu příprav či realizace jednotlivých staveb způsobem. Na závěr jednání pak bylo možné klást dotazy všem přítomným, mezi kterými budou zástupci krajské samosprávy, Krajského úřadu Pardubického kraje a Správy a údržby silnic Pardubického kraje. Není to již první příklad. Již při stavbě tělocvičny Na Skalce byl podobný model aplikován.
U nás jsme zatím k problémů veřejných kontrolních dnů nesáhli, možná ke škodě věci. Staví se totiž za veřejné peníze. třeba by se vícepráce tak lehko neobhajovaly.... (mm)
 
Z Verměřovic

Obec Verměřovice nedaleko Letohradu leží v oblasti, kde se odpradávna láme kámen. Tři lomy v okolí sice dávají lidem práci a materiál, ale v současné době, kdy přes obec vede objížďka, tu denně projede mnoho desítek přetížených nákladních aut po silnici III. třídy.  Jak se svěřil starosta obce Václav Syka vicehejtmanovi Pardubického kraje Romanu Línkovi, místní doufají, že si řidiči na tuto trasu nenavyknou a na podzim se vrátí na silnice vyšších tříd.
„Verměřovice se v posledních letech snaží využívat kromě jiného i krajské dotace, a to například na opravu kulturního domu, kde sídlí i obecní úřad, na výměnu oken nebo další opravy. Nyní se tu obávají zničení silnice procházející obcí, protože řidiči z lomů tady nerespektují omezení maximální váhy nákladu. Jedinou možností je kontrolovat dodržování pravidel, upravovat situaci dopravními značkami nebo domluvit vážení automobilů,“ řekl 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
Obec postupně opravuje a rekonstruuje svůj kulturní dům s obecním úřadem.  Je to prostor, kde se konají veškeré společenské události v obci a dá se pronajmout i na svatby nebo další soukromé oslavy. Upravený je hlavní sál a zázemí. „Nyní se chystáme na opravu střechy, do které se chceme pustit nejdéle v příštím roce. Máme také připravený projekt úpravy foyeru, kde se konají různé komorní kulturní a společenské akce, aby byl tento prostor přívětivější,“ uvedl starosta Václav Syka. Právě na havarijní stav střechy by obec mohla čerpat také dotaci kraje.
Hlavním problémem Verměřovic je stejně jako v řadě dalších míst kanalizace. V současné době je tu stará kanalizace s devíti výpustěmi do Tiché Orlice.  Nová kanalizace vychází podle projektu na 80 milionů korun, což si bez státních dotací obec absolutně nemůže dovolit.