Českotřebovský deník 225/2020 (6.8.)
ČD Cargo a Česká Třebová  

Letos v srpnu si připomínáme 175 let o zahájení pravidelné železniční dopravy na trase Olomouc - Česká Třebová - Praha. Na rozdíl od roku 1995, kdy se stopadesátiny železné dráhy vedené přes naše město slavily s velkou pompou, je to letos bez velkých oslav. To nám ovšem nebrání si připomenout  např. změny, ke kterým došlo  na železnici právě během posledních 25 let...
Vznik Provozního oddílu Česká Třebová  je datován rokem 1963. Z počátku sídlil v tzv. „Krbcově vile“ – dnes administrativní budové společnosti Korado.
Na konci šedesátých let se Provozní oddíl Česká Třebová přestěhoval do nové budovy naproti nádraží na adresu Bezručovo nám. 1787 Od počátku zde sídlil dispečerský aparát Provozního oddílu Česká Třebová, který při změnách názvu (provozní pracoviště služby 11, OPŘ Česká Třebová) sídlil až do roku 1998.  (V roce 1997 přitom ovšem došlo ke zrušení OPŘ Česká Třebová a řízení převzala Praha) V letech 1998 – 2002 byla většina kancelářských prostor komerčně pronajímána ale budova stále zústala v majetku Českých drah.
V roce 2002 byl v budově dřívějšího provozního oddílu ČSD zřízen dispečink tehdy nově vzniklého OPŘ Pardubice a ředitelé dispečinku si od té doby předávají část pásky, která byla při této příležistosti přestřižena s nápisem "od teď už navždy".
Po ukončení činnosti OPŘ Pardubice většina dispečerů přešla pod dispečink RCP Česká Třebová. V roce 2008 vznikla samostatná akciová společnost ČD Cargo, která v této budově zřídila centrální dispečink ČD Cargo pro celou železniční síť České republiky.
Z České Třebové se řídí jak všechny vlaky ČD Cargo (cca 300 – 400 vlaků v pohybu v dannou chvíli), tak dirigování nákladních vozů na místa nakládky (cca 2 – 3 tisíce vozů za den). Pracoviště je tedy nepřetržitě obsazeno s tím, že ne všichni zaměstnanci jsou z okolí České Třebové ale do práce dojíždí i z poměrně dalekých míst jako je Plzeň, Ústí nad Labem nebo Ostrava (!).
V budově, která je jako jedna z mála ve vlastnictví ČD Cargo, sídlí ještě Provozní jednotka Česká Třebová což je regionální ředitelství ČD Cargo pro bývalý Východočeský kraj. Na ČD Cargu je takových regionálních ředitelství šest  (Ústí nad Labem, České Budějovice, Praha, Česká Třebová, Ostrava, Brno).

Paměť národa - putovní výstava zahájena v České Třebové

Výstava Osvobození bez svobody v Pardubickém kraji, kterou připravila Paměť národa Východní Čechy ve spolupráci s Pardubickým krajem, vypráví například příběh občana našeho města a válečného veterána Vasila Timkoviče, ale také další podrobnosti ze života osobností z našeho regionu.
Zajímavé informace se dozvíte o politických vězních Ladislavu Bartůňkovi a Jaroslavu Vomočilovi, o veteránce Jarmile Halbrštátové. Na výstavních panelech najdete také vzpomínky Richarda Husche z židovsko-německé rodiny, Anny Vašátkové nuceně vystěhované z rodného statku a dalších pamětníků, kteří vyprávěli svůj příběh pro Paměť národa. 
V České Třebové bude možné tuto putovní výstavu, která dorazila z Holic, zhlédnout na Starém náměstí do 31. srpna.

Krajské volby a milion aut v Litomyšli

Je už skoro jisté, že za 6 let skončí dálnice před Litomyšlí a bude pokračovat za ní. Zázraky se dějí, ale to bychom museli sáhnout na český rekord. Připravme se, že Litomyšlí bude denně jezdit 20 000 aut, které by jinak jely po D35. Ročně 7 milionů. Vloni jsem v Lilii za pomoci kolegů z Laboratoře pro studium kvality ovzduší UK počítal, jak zpoždění ovlivní zdraví Litomyšláků. Řekli mi pak, že můj odhad byl podhodnocený, neboť jsem nebral v úvahu emise Nox a ozónu a hlavně dopravní nehody. Pro město velikosti Litomyšle platí zhruba 10 milionů průjezdů = 1 ztracený život. Zpoždění bude nejspíš 1-3 roky. Dál počítejte sami. Celý text článku ZDE

Farmářské trhy oživily město. Začátek se vydařil.

Každý začátek je těžký, tedy i obnovení tradice farmářských trhů na českotřebovském náměstí. Pořadatelé z města Česká Třebová přistoupili k úkolu odpovědně zajistil dostatek prodejců i propagaci ve městě.  Zvláště dopoledne zde bylo docela živo.  Fotografie bohužel pochází zu pozdějších hodin.... Bohužel všichni objednaní a zajištění prodejci nakonec nepřijeli, ale  stane se, uvidíme za týden už tu budou a trhy budou zase bohatší.  Je to také o tom, aby tuto skutečnost vzali za svou také občané města a  potom budou trhy skutečnou událostí,. jako dříve kdysi bývaly, i když se jim neříkalo "farmářské".

 Video hejtmana Pardubického kraje k aktuální situaci
https://www.facebook.com/watch/?v=1487139621494585
Hokejbalový kemp talentované mládeže v České Třebové vydařený

Zimní stadion v České Třebové a jeho přilehlé sportoviště se od 19. července do 1. srpna staly útočištěm tradičního Campu talentované mládeže a Hokejbalového campu žen. Hlavní trenér letních soustředění Martin Komárek nezastírá, že i přes všechna opatření proběhl letošní ročník na výbornou.
Jak hodnotíte změnu prostředí z Litomyšle na Českou Třebovou? Splnilo zázemí, stravování i sportoviště veškeré představy? "Musím otevřeně říci, že jsme se s kolegy z organizačního týmu změny prostředí velmi obávali, neboť úroveň zajištění campu v Litomyšli byla na obrovsky vysoké úrovni. V rámci všech campů jsme měli možnost sbírat postřehy, vyhodnocovat je a srovnávat s Litomyšlí. Velkým benefitem České Třebové bylo snížení dochozí vzdálenosti k zimnímu stadionu a také významně lepší úroveň zázemí na ZS. 
V České Třebové se uskutečnil i Hokejbalový camp žen. Dle slov trenérů národního týmu žen dorazily opravdu odhodlané hráčky na sobě pracovat a všichni včetně trenérů si camp užili. Souhlasíte? (úsměv)
Letošní HCŽ lze hodnotit po stránce organizace a sportovní úrovně jako nejlepší z dosud zrealizovaných campů pro dívky. Kolega trenér Karel Manhart byl nadmíru spokojen, což je významný indikátor. Je nutné podotknout, že výkony děvčat a velmi přátelská atmosféra byla velmi motivační pro všechny přítomné.
 
Velmi pozitivně lze hodnotit také jednodenní souběh s campem U13, který byl přínosný pro děvčata i hráče z kategorie U13. Více najdete v celém článku ZDE
 
Historické střílení z valů pardubického zámku je stále populárnější

Už počtvrté se uskutečnilo na valech Zámku Pardubice střílení u pernštejnských kanonů. Rok od roku je zájem veřejnosti o celou událost větší. Lákají nejen kopie historických zbraní, které jsou viditelně i slyšitelně funkční, ale také vystoupení skupiny historického šermu, ukázky historických zbraní a další program. Slavnostní salvou letos účastníci vzpomenuli 530 let od narození Vojtěcha z Pernštejna.
„Naším záměrem je, aby památky žily a byly součástí společenského života. Na pardubickém zámku se to postupně daří a Pardubický kraj jako jeho vlastník a zřizovatel muzea se k tomu snaží vytvářet podmínky. V rámci pernštejnské expozice, která bude dokončena příští rok, tu vzniká i rozsáhlá pernštejnská zbrojnice, která byla na svou dobu mimořádná. Ale nic nenahradí skutečný prožitek obrany zámku, a proto jsme před čtyřmi lety financovali také výrobu dvou replik pernštejnských varhanových děl, ze kterých se nyní jednou za rok střílí,“ řekl na zahájení akce 1. náměstek hejtmana Roman Línek.  
Pernštejnové na Pardubicích disponovali výzbrojí pro víc než tisíc mužů. Součástí jejich ohromné zbrojnice bylo také impozantní dělostřelectvo. Na zámku bylo v roce 1560 celkem 83 dělových hlavní, které byly namontovány na 39 lafetách. Impozantní artilerie na valech měla zřejmě především ukázat moc pánů z Pernštejna a jejich připravenost hájit jejich ohromný majetek.
Na valech byla letos také představena replika ručnice z počátku 16. století. „Je zvláštní tím, že je extrémně krátká a její předloha pochází z roku 1507," uvedl historik Jan Tetřev.


  •