Českotřebovský deník 253/2020 (3/9)  

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ PROVOZOVATELE

ZAŘÍZENÍ ZIMNÍ STADION ČESKÁ TŘEBOVÁ


Provozovatel Zimního stadionu Česká Třebová společnost Eko Bi s.r.o. s účinností od 1.9.2020 na základě „Mimořádného opatření“ ministerstva zdravotnictví ze dne 24.8.2020, vydává následující opatření:

1.      Do prostor celého zimního stadionu je možný vstup pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest v případě překročení 100 osob ve stejném čase ve vnitřním prostoru budovy. Návštěvníci jsou povinni se řídit pokyny pořadatele hromadné akce, případně zástupci provozovatele.

2.      Při konání hromadné akce (sportovní utkání) jsou ochranné prostředky dýchacích cest vždy povinné v prostoru pro diváky.

3.      Prostor budovy bude rozdělen na dva samostatné celky pro 500 osob (úprava bude provedena formou mobilních zábran).

4.      Při konání hromadné akce (sportovní utkání) bude znemožněn přístup veřejnosti do prostor technického zázemí budovy a do prostor šaten.

5.      V průběhu konání hromadné akce jsou návštěvníci povinni se řídit pokyny pořadatele (např. možnost vstupu do šaten bude podřízen výhradně rozhodnutím pořadatele hromadné akce).

Děkujeme za pochopení a dodržování těchto opatření.

David Píša, vedoucí zimního stadionu

Bazén v září v provozu nez omezení

V září se ještě nerozběhla plavecká výuka na školách, proto je pro plavání veřejnosti větší prostor. V jiných letech byl vždy v září bazén uzavřen pro technickou odstávku. Letos se odstávka uskutečnila v době nařízených  anticovidových opatření a proto v září bazén funguje bez omezení.
 
Cyklostezka přes Podhorku do Rybníka bude zahájena ještě v letošním roce

Je to v podmínkách dotace, kterou na tuto akci město Česká Třebová obdrželo. Proto se vše nyní po stránce rozpočtové i organizační připravuje  na to, aby se mohlo zahájení této investice posunout  již do letošního roku. Celkový náklad podle projektu činí 19 800 tis. Kč a zahrnuje jednak započitatelné výdaje, na které se vztahuje dotace ve výši 85% a také výdaje nezapočítatelné, které bude třeba vynaložit, aby  byla cykloostezka funkční a zapojená do sítě místních komunikací v České Třebové i v Rybníku. Konkrétně se jedná o náklady spojené s vybudováním veřejného osvětlení  prakticky od Domova pro seniory do Rybníka a také komunikaci od stávající ulice U Podhorky, napojující cyklostezku. Také v Rybníku zase bude třeba vybudovat úsek komunikace která zavede cyklodopravu v obci až k silnici. Jak Česká Třebová, tak Rybník se tyto náklady na svém katastru bude platit ze svého.  O tom byla uzavřena dohoda, kterou schvalovali českotřebovští zastupitelé již na prvním "volebním" jednání 31. října 2018 a podobně i v Rybníku.
O cyklostezku usiluje Česká Třebová již deset let. Problémy byly  především se získáním pozemků  od některých soukromých vlastníků a byly také součástí církevních restitucí. To je vše již vyřešeno. Pokud vše půjde podle současného záměru tak za rok by měly být cyklostezka již prakticky před dokončením. Její součástí bude také nová cyklolávka přes Třebovku, provedená tak, že přes ni bude schopné projekt např. i sanitka k případné nehodě.  Vybudování cyklostezky bude významným přínosem pro řešení cyklodopravy v této oblasti, nyní jsou cyklisté odkázání jezdit po Moravské ulici, tedy na frekventované silnici I/14. (mm)
 
V sobotu se koná hokejový turnaj o pohár starostky města  

V sobotu 5. září pořádají Kohouti na ZS na Skalce turnaj "O pohár starostky města".
Původně měla startovat čtyři mužstva, Litomyšl se však odhlásila, protože řada hráčů je v karanténě. Pořádající celek tak změří síly se dvěma soupeři z Královéhradeckého kraje, v minulé sezoně vítězným Stadionem Nový Bydžov a také s Náchodem.
Program turnaje:
10.30: Nový Bydžov – Náchod 14.00: Česká Třebová – Nový Bydžov  16.30: Česká Třebová – Náchod  (rouška nutná)


Den čisté mobility a chytré energetiky zavítal na vysokomýtský autodrom

Celorepublikové turné, jehož cílem je poukázat na možnosti zavádění elektromobilů a dalších vozidel, ale také energetické úspory na budovách, doputovalo do Pardubického kraje. Na autodromu ve Vysokém Mýtě bylo možné si prohlédnout, ale také přímo vyzkoušet několik desítek elektromobilů různých značek, mezi kterými nechyběla ani česká automobilka Škoda auto. Za Pardubický kraj se akce zúčastnili hejtman Martin Netolický a radní pro školství Bohumil Bernášek.
„Elektromobily se postupně těší větší oblibě také u nás, avšak samozřejmě stále nejsme tak daleko, jako například v Norsku. Velmi zajímavé jsou koncepty elektrovozidel komunálních služeb, což by pro města mohlo znamenat značnou finanční úsporu. Pro běžné využití civilních elektromobilů je nutné z centrální úrovně vybudovat dostatečně kapacitní síť dobíjecích stanic. V rámci areálu našich nemocnic něco podobného připravujeme,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Ten se zajímal také o testování elektrododávek v rámci distribuce České pošty. „Ačkoliv se to nemusí na první pohled zdát, tak Česká pošta je jedním z největších dopravců v České republice a snažní se jít příkladem v rámci využívání elektrické energie pro pohon dodávek, které rozvážejí poštu jak mezi pobočkami, tak ke koncovým zákazníkům,“ řekl hejtman Netolický.
Na autodromu ve Vysokém Mýtě se kromě celé řady automobilek od Škody Auto, přes Renault, Ford až po Teslu, představili také domácí výrobci autobusů, tedy IVECO a SOR. Generálním partnerem celé akce je společnost ČEZ ESCO, mediálním partnerem pak Týdeník Euro.
Fotoreportáž Luboše Kozla s přehlídkou elektromobility je zde


Nákladní dopravce Retrack Czech má nově sídlo v České Třebové                     

V únoru tohoto roku byla podepsána dohoda o převzetí většinového podílu v dopravci Carbo Rail (CRR) společností VTG Rail Logistics. Dne 3. 6. 2020 oznámila skupina VTG dokončení této transakce a následné přejmenování CRR, třetího největšího dopravce na Slovensku, na nově vznikající Retrack Slovakia. 
To vychází z již zavedené aktivity skupiny VTG, která pod názvem Retrack realizuje přepravy formou ucelených a skupinových vlaků dopravovaných ve spolupráci s partnerskými dopravci v několika evropských zemích. Tento systém byl  původně založen spedicí Transpetrol. Retrack Slovakia by tento systém měl zajišťovat v ČR, na Slovensku a v Maďarsku. V České republice nyní nově  působí Retrack Czech a pro nás zajímavé je to, že má své sídlo v České Třebové. Rozvíjí se a hledá nové pracovníky.

Betonáž nového mostu se povedla 


Přes velkou nosnost bude mít nový most jen velmi tenkou pružnou konstrukci, zajištěnou ocelovými lany. Stav 3.9. 2020


 • Z aktuálního dění v dolní části Hýblovy ulice ve čtvrtek 3. září
  Na dopoledním snímku bagr vytvořil usprostřed křižovatky  hlubokou díru, která už na odpoledním snímku není. Z rekonstruovaného úseku komunikace byly odvezeny spousty materiálu. Opravy sítí se dokončují, vše se chystá k vytyčení chodníků a vybudování obrubníků. Komunikace dostane svůj budoucí tvar a vše bude směřovat k vytčenému cíli.  Na  to, až to dopadne se jistě všichni těšíme. Město bude mít díky této investici zas kus nové pořádné komunikace. Většinu prostředků zaplatí Pardubický kraj, Město financuje chodníky a veřejné osvětlení, síťaři rekonstrukce vodovodu, plynovodu, kanalizace....
 • V Chocni by mohl vzniknout nový most přes železniční koridor

  Přemostění železničního koridoru a propojení krajských silnic II/315 a II/357 v Chocni bylo hlavním tématem jednání hejtmana Martina Netolického se starostou města Janem Ropkem. Propojka na vjezdu do města od Srubů a Vysokého Mýta by se mohla stát součástí investice Správy železnic do zdvoukolejnění trati směrem na Týniště nad Orlicí.
  „Město přichází s iniciativou na přemostění železničního koridoru v prostoru bývalé výtopny a stávající lávky pro pěší. Záměr je již velmi dlouho v územním plánu, ale také v Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje. Stavba by se mohla stát součástí velké investice Správy železnic v rámci zdvoukolejnění železniční trati z Chocně směrem na Týniště nad Orlicí. Rámcově se můžeme bavit o částce 80 až 100 milionů korun, avšak jedná se o první hrubý odhad. Chceme společně s městem zintenzivnit jednání se Správou železnic a ideálně nechat zpracovat potřebnou studii,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
  Pohled města přidal starosta Jan Ropek. „Jsme přesvědčeni, že převedení silnice II/315 mostem přes železniční koridor a její následné napojení pomocí okružní křižovatky na silnici II/357 v průmyslové zóně při ulici Vysokomýtská by mělo zásadní pozitivní dopad hned v několika rovinách. Pod tratí na Týniště nad Orlicí by mohl vzniknout podjezd pro osobní vozidla, pěší a cyklisty, což by znamenalo takřka eliminaci nákladní dopravy v celé délce Pardubické ulice a celkové zklidnění dopravy v obytně čtvrti Na Lhotách. Správa železnic by tak získala dlouhodobě požadované mimoúrovňové křížení s tratí, čímž by odpadla debata o nadjezdu či estakádě. Tolik diskutovaná budova výtopny by tímto řešením zůstala nedotčena. I doprava v ulici Vysokomýtská by doznala zklidnění vlivem okružní křižovatky na vjezdu do města a v neposlední řadě by se vyřešilo problematické “esíčko" před železničním přejezdem ze směru od Srubů. Tato propojka však dává smysl pouze za předpokladu, že bude realizován obchvat města, jinak by totiž došlo k nárůstu dopravy v ul. Vysokomýtská nad stávající zátěž a to nelze připustit,” uvedl Ropek.
  Modernizace traťového úseku Choceň – Týniště nad Orlicí počítá se zdvojkolejněním 24 kilometrů dlouhé trati. Součástí je také modernizace stanic včetně vybudování nových nástupišť s podchody, vybudování nových silničních nadjezdů a také protihlukové zdi.


  Zahájili jsme pravidelné zájezdy do Polska-Kudova Zdroj
  nejbližší termín 24.9.2020,  dále vždy jedeme ve čtvrtek 22.10., 19.11., 10.12.

  Ministerstvo obrany prodává nepotřebné automobily a další techniku / army.cz

  Dne 4. září 2020 Ministerstvo obrany vyhlásí veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na prodej nepotřebné automobilní a další techniky. Úplné znění inzerátu veřejné soutěže pod názvem „Technika 2020-2“ bude týž den zveřejněno na svých internetových stránkách (www.onnm.army.cz).

  Nabídku tvoří necelých 300 kusů různé techniky. V nabídce budou osobní vozidla (Felicia, Fabia, Octavia, Mitsubishi, Subaru, Volkswagen), různé modifikace vozidel AVIA, PV3S, T-815, UAZ, dále autobusy, mikrobusy, rýpadlo, nakladač, nosič kolový, návěsy, přívěsy a motocykly. Kromě této techniky budou v nabídce i sekačky, křovinořezy, kompresory, elektrocentrály, vysokozdvižné vozíky a další.

  Dne 4. září 2020 Ministerstvo obrany vyhlásí veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na prodej nepotřebné automobilní a další techniky. Úplné znění inzerátu veřejné soutěže pod názvem „Technika 2020-2“ bude týž den zveřejněno na svých internetových stránkách (www.onnm.army.cz).

  Nabídku tvoří necelých 300 kusů různé techniky. V nabídce budou osobní vozidla (Felicia, Fabia, Octavia, Mitsubishi, Subaru, Volkswagen), různé modifikace vozidel AVIA, PV3S, T-815, UAZ, dále autobusy, mikrobusy, rýpadlo, nakladač, nosič kolový, návěsy, přívěsy a motocykly. Kromě této techniky budou v nabídce i sekačky, křovinořezy, kompresory, elektrocentrály, vysokozdvižné vozíky a další.

  V letošním roce se jedná o druhou nabídku techniky, u které bude rozhodovat poptávka s nejvyšší nabízenou částkou za jednotlivé kusy. Zájemci si budou moci po uhrazení nevratného účastnického poplatku převzít Bližší podmínky osobně dne 29. září 2020, nebo jim tyto budou zaslány elektronicky dne 2. 10. 2020. Vybranou techniku si budou moci prohlédnout ve stanoveném termínu v  Olomouci, Kostelci nad Labem, Rančířově u Jihlavy, Dobrušce, Lázních Bohdaneč, Bechyni a dalších místech.Nabídka do veřejné soutěže musí být k Ministerstvu obrany odeslána poštou či jiným doručitelem nejpozději 9. listopadu 2020, nebo osobně doručena 10. listopadu 2020. Hodnotícím kritériem bude nejvyšší nabídnutá cena.

   

   
   
   
   
   

   

 •