Českotřebovský deník 258/2020 (8/9) 
Českotřebovské pošťačky zachránily život ženě s epileptickým záchvatem

Hejtman Martin Netolický předal dnes Cenu Michala Rabase za záchranu poštovním doručovatelkám Evě Duškové a Janě Lexové za poskytnutí rychlé první pomoci ženě se silným epileptickým záchvatem. Nominovat jak na cenu za záchranu lidského života, ale také na cenu za dlouhodobou zásluhu o Pardubický kraj je pro letošní rok možné do konce listopadu.
„Každý, kdo správně a rychle zareaguje v momentě, kdy jde o lidský život, si zaslouží naši úctu a poděkování. Myslím si, že každý taktový skutek by se měl stát vzorem pro ostatní a především pro mladou generaci. Chtěl bych věřit, že stejně jako dámy, by zareagoval každý z nás. Nesmíme být jako společnost lhostejní ke svému okolí, musíme si pomáhat a být k sobě navzájem pozorní,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Poštovní doručovatelky Eva Dušková a Jana Lexová tvoří dvojici v České Třebové už pět let. Jedna z jejich služeb se ale vymkla obvyklému scénáři. Doručovatelky si při sjíždění zpět do města směrem od Kozlova všimly vedle silnice ležící nehybné ženské postavy. Nejprve zkusily, jestli žena dýchá, zajistily tep a samozřejmě volaly záchranku. Ležící žena byla v křeči. Obě ženy ji položily do stabilizované polohy, podložily ji hlavu a přikryly izotermickou fólií z autolékárničky. Zároveň komunikovaly s dispečerkou přivolané záchranné služby, která následně ženu převezla do nemocnice.
 
Vernisáž skautské výstavy v městské knihovně 

V Městské knihovně proběhla v pondělí 7. září v 17 hodin vernisáž výstavy "Buď připraven", kterou si pro Vás připravilo junácké středisko Javor Česká Třebová. Výstava je zaměřena na činnost Junáka v posledních 30 letech od sametové revoluce, kdy byl skaut v České Třebové opět obnoven .  Skauti rozhodně mají co vystavovat, na výstavě upoutají především fotografie ze skautské činnosti, kroniky, výsledky zájmové činnosti,  Skautské výstavy byly i v minulosti např. v klubovnách skautského střediska nebo v Kulturním centru I nyní přišli skauti prezentovat svou činnost do města,aby byli blíž všem zájemcům. 
Na programu vernisáže bylo úvodní slovo paní starostky, promítání filmu Hledání lilie, diskuze s oldskauty a prohlídka výstavy. Výstava je dlouhodobá , expozice je přístupná v době otevření výstavy až do 31. 10. 2020.  Více o skautingu ZDE
 
Hokejové permanentky v omezeném množství  

Nový ročník krajské hokejové ligy odstartuje v České Třebové v neděli 27. září, kdy přivítáme od 17 hodin na svém ledě Světlou nad Sázavou. Všechny fanoušky Kohoutů upozorňujeme, že v omezeném množství jsou k dispozici permanentní vstupenky na místo, a to s platností na celou hokejovou sezonu (včetně play off).  Rezervace a platba: výhradně u vedoucího zimního stadionu Davida Píši (tel. 731 449 814), a to do úterý 22. září. Cena permanentky na místo je 1 500 Kč.
 
NOVÝ PAVILON V PARDUBICKÉ NEMOCNICI JDE DO FINÁLE.

Projektování dokončeno včetně prováděcí dokumentace, zadávací podmínky schváleny a nyní již podáváno nabídek a jejich hodnocení. Největší a nejrozsáhlejší investiční akce v historii kraje dostala v pondělí 7/9 zelenou od rady kraje.
Celkové předpokládané náklady stavby činí 1,8 miliardy korun včetně daně, avšak bez technologií a vybavení. Jedná se o prioritní stavbu, která bude uplatněna v rámci evropského programu REACT EU.
V příštích těch letech získá úplně nové srdce, v němž bude umístěn centrální urgentní příjem a také v něm budou centralizovány všechny urgentní obory. Historicky podinvestovaná nemocnice získá nový impuls. Stavba za více jak dvě miliardy korun včetně zdravotnického vybavení posune krajské zdravotnictví vedle již realizovaných nebo připravovaných akcí (např. urgentní příjem v Ústí nad Orlicí nebo přestavba Svitavské nemocnice) posunou i po stavebně technické stránce do 21. století. Příprava byl velký cíl stávající krajské koalice, která učinila strategické rozhodnutí před několika lety. Výzvou pro novou samosprávou, která vzejde z říjnových krajských voleb, je výstavba a zdárné dokončení. Beru si ji jako osobní prioritu.  FB Martin Netolický
 
Výtopna v Chocni dosud není kulturní památkou, ČD se odvolaly 

„Choceňská výtopna byla Ministerstvem kultury prohlášena za kulturní památku, dotčené rozhodnutí však z důvodu obdrženého rozkladu ze strany účastníka řízení nenabylo právní moci a toto prvoinstanční rozhodnutí o prohlášení je tedy nepravomocné,“ uvedla Petra Hrušová z tiskového oddělení kabinetu Ministra kultury.
Rozklad ministerstvo obdrželo od Českých drah. „Rozklad proti rozhodnutí bude aktuálně postoupen k posouzení Rozkladové komisi ministra kultury, která následně doporučí, zda bude napadené rozhodnutí potvrzeno a věc se stane pravomocně kulturní památkou, nebo jestli bude zrušeno a věc bude vrácena k dalšímu posuzování, případně že bude zrušeno a věc se kulturní památkou nestane,“ dodala Hrušová. Výsledek druhoinstančního rozhodnutí podle ní nyní nelze předjímat.
Více v Orlickém deníku v článku Dany Pokorné ZDE
 
Požadavky UNESCO jsou v Kladrubech nad Labem splněny, začíná další práce

Koronavirus zahýbal i s plenárním zasedáním Výboru světového dědictví UNESCO, které se mělo v letošním roce konat v Číně. Přeloženo bylo na podzim do Paříže, kam směřuje také informace o splněných požadavcích na loni schválenou památku „Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem“.
„Čerstvou novinkou je vyhlášení rozšířené ochranné zóny. Odborníci požadovali její hranice posunout přes Labe směrem k Trnávce a Chvaleticím, což se nám po uplynutí správních lhůt podařilo učinit k 4. září 2020. Znamená to, že v této zóně by nemělo vyrůst nic, co by památku UNESCO znehodnotilo,“ uvedl předseda Rady památky Roman Línek.
Pardubický kraj se hlásí k opravě silnic v území a k výstavbě nové cvičné jízdárny pro jezdeckou školu a učiliště, která nahradí plechovou halu v sousedství hřebčína. Velkou akcí bude zejména výstavba nového mostu přes Labe v Řečanech nad Labem, který by měl nahradit ten současný, který je v havarijním stavu. Po konzultacích s památkáři vznikne most, který vizuálně nenaruší pohledy na památku UNESCO. „Tady se neobejdeme bez spolupráce se státem, je to opravdu velká investice,“ řekl Línek.
Důležitou součástí historické kompozice krajiny hřebčína jsou zejména historické aleje stromů, které ovšem potřebují nejen samotnou údržbu, ale také rehabilitaci. „Jedná se nejen o hlavní klasicistní aleje, ale také o vedlejší a ovocné aleje i stromořadí na pastvinách. Rehabilitace znamená náhradu jednotlivých stromů kus za kus, kdy se místo odumřelého stromu vysadí jiný exemplář totožného druhu nebo odrůdy,“ hovořil o dalších plánech v následujících letech ředitel Národního hřebčína Jiří Machek.
Obnovou pod dohledem památkové péče prochází v současné době také několik užitných staveb v areálu.  Jednou z nich je například stáj Paddock, která se vrátila do své původní podoby s tradičně tesaným krovem, pálenými taškami na střeše a s replikami historických oken. Na řadu přijde brzo také historická pilířová stodola na Miláčku.
„Ve stádiu úvah je zatím vybudování záchytného povrchového parkoviště v Řečanech nad Labem. V nárazníkovém pásmu je také barokní zámeček a pivovar v Semíně, kde majitelé plánují vybudovat ubytovací a stravovací zařízení. Jeho tvarové a obrysové řešení by nemělo nijak narušit památkové hodnoty,“ dodal Línek.
Hřebčín se také zabývá historickým vodním systémem odvodňovacích a zavodňovacích kanálů a stružek v krajině památky. Zatím byla v letech 2006-2008 rehabilitována slepá ramena Labe. Na ni by měla navázat revitalizace celého páteřního systému vodních příkopů, náhonů a vodotečí. „Cílem je mimo jiné možnost zadržení vody v krajině v období sucha či odvodnění v případě potřeby. Studii proveditelnosti budeme zadávat zřejmě v příštím roce,“ dodal ředitel Machek.

Chcete si poslechnout koncert České filharmonie doma ?

Zařazujeme seznam streamovaných koncertů české hudby, které Mezzo.tv věnuje celý letošní měsíc září.
Pátek 11. září
Zazní záznam koncertu 
České filharmonie a Sira Simona Rattla z 27. února 2019 na němž zazněla Dvořákova Symfonická báseň Zlatý kolovrat op. 109 a Mahlerova Píseň o zemi se sólistkou Magdalenou Koženou. Stream bude dostupný od 20:30 hodin.
Ve stejný den od 22:05 stanice odvysílá záznam koncertu 
České filharmonie v 5. dubna 2019. Tehdy v Rudolfinu za řízení Semjona Byčkova zazněla Mahlerova 9. symfonie d dur.
Neděle 13. září
Netradiční spojení post-seriální experimentální hudby Luciana Beria a vrcholného romantismu Antonína Dvořáka nabídl koncert 
České filharmonie za řízení Semjona Byčkova z 19. října 2018. Mezzo.tv jej odvysílá od 22:15 hodin. Zazní Beriova Sinfonia for 8 voices and orchestra a Dvořákova Symfonie č. 7 d moll op. 70.