Českotřebovský deník 259/2020 (9/9) 
Českotřebovský Domov pro seniory se chystá na zásadní modernizaci

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil Domov seniorů v České Třebové. S ředitelkou Magdalénou Peterkovou hovořil o investičních záměrech v rámci domova, síti sociálních služeb v Pardubickém kraji, ale také dotačních možnostech z fondů evropské unie.
„Českotřebovský domov má v tuto chvíli kapacitu 101 lůžek včetně čtyř lůžek na odlehčovací péči, kde se předpokládá navyšování zájmu o tento typ služby. Stávající kapacita je nedostačující, a proto bude v dohledné době nutné řešit komplexní investice do modernizaci domova. Hlavně budova B dnes rozhodně neodpovídá svým zázemím prostředí, které by si senioři zasloužili,“ řekl hejtman Martin Netolický. „Spíše než stavbu nových domovů pro seniory bych řešil úpravu stávajících prostor, ale především je nutné se zaměřovat na rozšiřování kapacit terénní péče tak, aby seniorům byl umožněn život primárně ve svém domácím prostředí,“ řekl hejtman Martin Netolický, který s ředitelkou Magdalénou Peterkovou hovořil také o síti sociálních služeb a financování či opatřením proti šíření koronaviru.
Historie sociálních služeb v České Třebové sahá do roku 1910, kdy byl ve stávající budově B Domova pro seniory provozován chudobinec, vojenský lazaret a chorobinec. V roce 1947 vznikl Domov důchodců s kapacitou 40 uživatelů. V roce 1978 byla budova Domova důchodů zrekonstruována a provoz byl zahájen v roce 1980. K 1. říjnu 2001 byla městem zřízena příspěvková organizace Sociální služby Česká Třebová a do nabízených služeb přibyla i Pečovatelská služba. V prosinci roku 2003 byla otevřena nová budova Domova pro seniory a obě budovy v současné době slouží k poskytování pobytových služeb 97 seniorům. Zatím poslední službou, která rozšířila nabídku, je od 1. 1. 2020 Odlehčovací služba s kapacitou čtyři lůžka.

Předávání cen města se uskuteční 16. října v Kulturním centru 

Každoročně je tento slavnostní večer pořádán v průběhu května 2020, letos byl ze známých důvodů odložen. I trak ovšem bude třeba dodržovat  nařízená přísná opatření. Alce budou povoleny, avšak v rouškách. Podle podmínek které jsou nyní pro používání roušek stanoveny nejsou výjimky ani pro oceňované. Snad jen kdyby se na ně pohlíželo jako na osoby které provádí  autorské dílo (např. divadelní, taneční nebo hudební představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu.   To by mohly být důvody pro vystoupení bez ochranných roušek.  Moderátor bude z vlastních zdrojů a  jako hudební těleso bude vystupovat Taneční orchestr českotřebovské základní umělecké školy.  

  

Ucpaná (obrácená) jednosměrka v Podbranské

Kamion zabloudil a snažil se projet Podbranskou tak jak byl snad dříve řidič zvyklý.  Dál by se stejně nedostal, musel se otočit a nakonec se tak s potížemi podařilo Takové situace dnes nabízí Česká Třebová....


Zpráva z Lanškrouna:
Hokejové šatny pro mládež budou připraveny k nastěhování a zabydleni

Nové šatny v těsném sousedství lanškrounského zimního stadionu Bóži Modrého  budou za chvíli usazené na svém místě. Ještě vybavení, doladit drobné detaily a můžeme se stěhovat!!! To se píše na facebooku a k tomu můžeme ukázat i obrázky, ze kterých mají lanškrounští Orli radost. 
U nás je to jinak. Byla připravena stavba za spoustu peněz, její realizace  má podmínku do 31/12 a to stihnout nelze. Takže máme zatím jen projekt a sportovci na atletickém stadionu se nemají kam schovat a nemají kde uložit své věci, není zde žádné hygienické zařízení atd.  Možnost náhradního řešení podle vzoru "Lanškroun" nebo "Svitavy" existuje a je cenově přístupná. Hokejisté by zde však už své prostory neměli, pro ně by bylo třeba hledat náhradní řešení v rámci zimního stadionu. Jsme na křižovatce, zda jít do lacinějšího "kontejnerového řešení, které zahrne také tribunu pro diváky umožňující pořádat atletické závody, nebo zda se má stále čekat na dotaci a na realizaci připraveného maxiprojektu v letech následujících. Jen abychom dlouho nečekali. Čekatelů na dotaci s všelijakými konexemi a  známostmi bude spousta a atletický stadion bez zázemí je opravdu jen polotovar..


 

https://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=aktualita&id=1599641883323