Českotřebovský deník 261/2020 (11/9)
Nové video Českotřebovského deníku:
Galerie osobností města: Vlasta a František Preislerovi

  Plná velikost videa ZDE
Vlasta a František Preislerovi právem patří do galerie významných osobností města Česká Třebová. 
Sopranistka Vlasta Preislerová - Ployharová je velkou osobností českého hudebního světa.  Po studiích na pražské konzervatoři a v Itálii působila především v Olomouci, ale hostovala i v předních českých divadlech a také v zahraničí. O působení Vlasty Preislerové najdeme v encyklopediích slušný výčet velkých rolí. Jsou zachyceny na již zažloutlých fotografiích a několika zachovaných zvukových záznamech.
Když se jí pak v říjnu 1973 se narodil syn František (v rodu Preislerů již v pořadí šestý), sehrála Vlasta Preislerová jednu z největších životních rolí jako maminka nadaného syna. František byl mimořádný talent, proto trpělivě provázela jeho umělecké kroky. Jeho kariéra byla oslnivá, bohužel krátká.
Vlasta Preislerová prožívá svůj zasloužený důchod s námi v České Třebové. Vzpomíná na svůj život na divadelních jevištích a zájezdech, stále sleduje současnou operní scénu.
 
Doc. František Preisler je pokračovatelem rodu Preislerů, který po celé 20. století v hudebním životě města hodně znamenal.  Otec byl dirigentem opery v Opavě a Olomouci, ale nikdy nepřestal být  Třebovákem. František od mládí tíhnul k divadlu, kde měl mnoho přátel. Na brněnské JAMU vystudoval obor operní režie. Působil v Olomouci, v Brně a především v zahraničí. Má na svém kontě 7 desítek operních režií....
Po úspěšném zahraničním angažmá přichází do České Třebové do nově vznikajícího Kulturního centra. Zde již můžeme sledovat jeho kroky zblízka.  Dělá mnohem více než řídí běžný provoz, zve přední české umělce, dbá o rozvoj kulturního života města. Díky jeho kontaktům se uskutečnila rekonstrukce varhan v kostele i v rotundě sv. Kateřiny, přestavba chaloupky Maxe Švabinského, vznikl mezinárodní varhanní festival nebo se uskutečnily  dva českotřebovské externí koncerty Smetanovy Litomyšle. V čele Kulturního centra byl 14 let....
Těžiště režijní práce Františka Preislera bylo ve velkých divadlech u nás i v zahraničí.  Právě toto období je předmětem našeho rozhovoru.


Aktuální epidemiologická situace v kraji 

POČET NEMOCNÝCH - 486, HOSPITALIZOVANÝCH - 25. Po čase přináším opět počty evidovaných nemocných dle údajů Krajské hygienické stanice pro  Pardubický kraj. K čtvrteční 16. hodině bylo v našem kraji evidováno celkem 486 nemocných, z toho v okrese Pardubice 188, Svitavy 158, Chrudim 82 a v okrese Ústí nad Orlicí 58. Zároveň uvedu i počet osob nemocných COVID-19, jejichž zdravotní stav si vyžádal hospitalizaci v krajských nemocnicích akutní péče. Celkem jde o 25 pacientů. O 19 z nich je pečováno v Pardubické krajské nemocnici (naopak v Ústí nad Orlicí není ani jeden pacient). V příštích dnech přinesu další informace. Všem přeji pevné zdraví. Ať se Vám nemoci vyhýbají.  Martin Netolický


K výskytu  covid-19 v Litomyšli (informace z 10.9.)

Po čtyřech měsících ráno 10. září on-line jednala bezpečnostní rada města Litomyšl. Vedení města pravidelně komunikuje s krajskou hygienickou stanicí. Kvůli tomu již minulý pátek došlo k omezení kapacity návštěvníků Veselice a dnes ráno představitelé radnice rozhodli o tom, že z preventivních důvodů zruší městem pořádané vnitřní akce pro následující týdny. Zruší se tak například slavnostní předáván cen města a ArchiMyšl, protože vnitřní akce jsou podle odborníků na rozdíl od venkovních rizikovější na přenos kapének.

Preventivní rušení se týká pouze vnitřních akcí pořádaných městem, nejedná se o žádné nařízení hygieny pro všechny organizátory. K omezování venkovních akcí pro tuto chvíli podle odborníků není důvod, pokud účastníci dodržují hygienická pravidla a chovají se zodpovědně. K rušení vnitřních akcí nad 20 osob pravděpodobně přistoupí i Pardubický kraj. Konání soukromých vnitřních akcí je plně v moci pořadatelů.

K 9. 9. bylo v okresu Svitavy 133 aktuálně nemocných (v Pardubickém kraji pak 435) Podle hygieniků je situace na Litomyšlsku podobná jako v mnoha částech republiky, v příštích dnech na Covid semaforu náš okres jako další místa pravděpodobně zezelená, což indikuje nízké riziko nákazy.

Na základních školách platí povinnost mimo výuku nosit roušky a dezinfikují se prostory,  o platných nařízeních vedení škol informuje rodiče. Chybějící školská zařízení budeme do textu průběžně doplňovat na základě zpětné vazby od ředitelů škol.

 • MATEŘSKÉ ŠKOLY. Žádné potvrzené případy nákazy, nikdo není v karanténě.

 • SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Prozatím bez problémů, z preventivních důvodů jsou omezeny kroužky a aktivity pro žáky.

 • I. ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Do školy přijel v úterý 8. září odběrový tým, který na školním dvoře otestoval 39 osob, které jsou od minulého pátku v karanténě. V současné době tam mají jednoho pozitivně testovaného žáka a čeká se na výsledky testů. (informace k 9. září)

 • II. ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Celkem 16 žáků a tři zaměstnanci v karanténě, čeká se na výsledky testů.

 • III. ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Dva žáci jsou pozitivně testovaní, jedna třída a čtyři zaměstnanci jsou v karanténě. Čeká se na výsledky testů.

 • ŠKOLAMYŠL. Bez nekažených a karantény.

 • STŘEDNÍ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A TECHNICKÁ. Jeden zaměstnanec a jeden student jsou pozitivně testovaní, dalších osm zaměstnanců je v karanténě, vedení školy nechalo preventivně do pátku doma jednu skupinu žáků.

 • GYMNÁZIUM. Několik studentů je v karanténě, protože se dostali do styku s hokejisty.

 • TRADING CENTRE. Šest nově pozitivně testovaných žáků, učitelé v karanténě mají negativní výsledek testů.

 • DOMOVY PRO SENIORY. V zařízeních Centra sociální pomoci města Litomyšle platí pro zaměstnance povinnost nosit respirátory FFP2, opatření jsou zatím preventivního rázu. Návštěvníci by pro dobro svých blízkých měli v domovech dbát platných nařízení a dodržovat základní hygienická pravidla.

 • NEMOCNICE. Litomyšlská nemocnice na začátku září navýšila kapacitu odběrového místa na covid-19, i přes usilovnou práci zaměstnanců jsou v areálu fronty. Litomyšlská a Pardubická nemocnice jsou dvě místa v kraji, kde se toto testování provádí. Vedení města osloví představitele nemocnice, aby odběrová místa byla i v dalších částech kraje a tím se odlehčilo místní nemocnici.

 • SPORTOVIŠTĚ. V tuto chvíli není důvod k plošnému zavírání či omezování provozu, v případě výskytu nákazy řeší situaci hygiena individuálně.

Karanténa i na českotřebovském gymnáziu

V karanténě jsou aktuálně dvě třídy. Testování  žáků první z nich proběhlo v úterý.  Pozitivní výskyt zjištěný v pondělí měl také vazbu na Litomyšl. Další třída byla testována dnes v pátek 11/9 dopoledne s pomocí odběrové sanitky na školním hřišti.


Zákaz návštěv v nemocnicích Pardubického kraje

Od pátku 11. září do odvolání bude na základě rozhodnutí Epidemiologické komise Nemocnice Pardubického kraje ve všech pěti zařízeních Nemocnice Pardubického kraje (NPK) opět platit zákaz návštěv. Na doprovod u porodu se tento zákaz nevztahuje.
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, zejména s přihlédnutím k provázanosti nemocnic a situaci na Svitavsku, rozhodla Epidemiologická komise Nemocnice Pardubické kraje o zákazu návštěv hospitalizovaných pacientů. „Opatřením chceme chránit pacienty i personál. Mezi nakaženými se objevuje mnoho osob, které nemají žádné příznaky, o infekci nevědí, a bohužel se tak mohou podílet na šíření nemoci. Takové osoby mohou být právě i mezi návštěvami,“ vysvětluje ústavní epidemioložka Nemocnice Pardubického kraje Lucie Bareková s tím, že opatření platí do odvolání.
Výjimku z opatření mají návštěvy u dětských pacientů, osob se sníženým intelektem a doprovod u porodu. Po domluvě s ošetřujícím personálem mohou návštěvy i nadále k pacientům v terminálním stadiu nemoci. Ve všech případech je však nutné, aby návštěvy nevykazovaly známky respiračního onemocnění nebo neměly zvýšenou teplotu. Všichni musejí být vybaveni ochranou nosu a úst, případně dalšími ochrannými pomůckami. 


Neúdržba zeleně na městském hřbitově se řeší

Dnes jsem byla na hřbitově....keře mezi hroby u nás už ořezané, místy už i posekaná tráva.   Na hřbitově se pracuje, takže bude zase upravený... Ještě jednou Vám děkuji, že jste to zveřejnil, protože je vidět, že se dělá náprava!!!  (JP)
 
Volnočasový kroužek na VDA zcela zdarma !

Jedná  se volnočasový kroužek pro žáky 4. – 6. tříd základních škol s názvem Naprogramuj si svého robota. Kroužek se koná každé pondělí od 14:00 do 16:00 hodin v České Třebové na VOŠ a SŠT Česká Třebová a bude zahájen v pondělí, 21. září 2020. Vzhledem k tomu, že kroužek probíhá v rámci projektu MAS ORLICKO, z.s., je pro děti zcela ZDARMA. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu: petra.bartova@vda.cz.
 
Hnědé cedule již v kraji připomínají historickou hranici Čech a Moravy

Na území Pardubického kraje se na konci týdne začaly objevovat hnědé tabule upozorňující na historickou hranici Čech a Moravy. Jejich instalaci inicioval hejtman Martin Netolický po jednání s historiky, kteří na jaře na silnicích namalovali bílé čáry jako připomínku právě této hranice. Cedule se objeví na šesti místech silnic I. tříd na dvou silnicích II. třídy. Jednám z nich je Kukle na Svitavsku, kterou v pátek hejtman navštívil.
„Vzhledem k tomu, že náš kraj je opravdu českomoravský, tak od počátku vnímám iniciativu jako symboliku a vhodnou připomínku naší historie. Právě proto jsme na sebe pořízení a umístění hnědých cedulí, které upozorňují na kulturní či turistické zajímavosti, převzali. “ uvedl hejtman Martin Netolický. „Tabule jsou umístněné na silnicích I/43 z Červené Vody do Horní Orlice, I/11 na Červenovodském sedle, I/43 z Horních Heřmanic do Štítů, I/43 mezi Svitavami a Opatovcem, I/35 za Svitav do Gajeru a I/11 z Vendolí do Květné,“ řekl hejtman Netolický. „Od počátku jsem vnímal celou záležitost jako velmi vhodné připomenutí historie a nechápal jsem snahu kriminalizovat namalování bílých čar na vybraných silnicích. Je pravdou, že pokud by k tomuto činu nedošlo, pravděpodobně bychom dnes hnědé značky neinstalovali a možná bychom o tom pouze debatovali. Považoval jsem však za jednoznačně správné, abychom se jako kraj na pomezí Čech a Moravy k této iniciativě připojili,“ dodal hejtman Netolický.


Připomněli si světový den první pomoci

Tradiční akce v gesci OS ČČK  se konala na Starém náměstí zejména pro žáky nižších stupňů základních škol.  OS ČČK zde měl dominantní postavení, a nezvládl by to sám bez pomoci dalších složek IZS, hasičů a  policie a také bez pomoci studentek ústecké VOŠ SŠZS. Snad při porovnání  s minulými ročníky akce byla prezentace o něco menší, navíc však bylo významné školení o dezinfekci, které nebývalo.  OS ČČK pořádá  tuto připomínku Světového dne první pomoci také v dalších městech našeho okresu. 

Nakupujme regionální potraviny 

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil ve čtvrtek Zemědělské družstvo Sloupnice, které patří mezi největší v kraji. Hlavním tématem byla podpora regionálních producentů a zemědělců či další rozvoj společnosti. Nejbližším investičním záměrem je vybudování vlastní mlékárny.
„Sloupnické družstvo patří mezi významné producenty v našem kraji. V poslední době rozšiřuje síť svých podnikových prodejen, kterých je dnes deset, a to nejen v orlickoústeckém regionu. Výrobky se pravidelně umisťují v soutěžích Regionální potravina či MLS, což svědčí o kvalitě produkce. Všichni bychom měli mít zájem na tom, aby se našim lokálním producentům dařilo. Proto chceme hledat cestu, jak je podpořit,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Chceme do krajského dotačního titulu na podporu venkovských prodejen zahrnout kritérium podílu regionálních potravin. Další možností, o které budeme uvažovat, je podpora pravidelných farmářských trhů ve městech. Musíme však mít jistotu, že se zde prodávají opravdu české a regionální produkty,“ řekl hejtman.
Možnost podpořit regionální výrobce je však také nákupem pro školní jídelny ve městech a na obcích. „Hledáme cestu, jak našim školám pomoci při nákupu u místních producentů. V případě potravin opravdu nemůžeme hledět pouze na cenu. To by si měl uvědomit každý z nás při návštěvě obchodu a výběru potravin. Budeme se snažit, aby školy zřizované krajem v maximální možné míře nakupovaly u místních společností,“ doplnil hejtman Martin Netolický.
ZD Sloupnice
Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici vzniklo sloučením původních sedmi družstev, nejstarší vzniklo v roce 1949. Současný název nese družstvo od března roku 1991. V současnosti družstvo hospodaří na cca 3000 ha zemědělské půdy, z toho je 2 560 ha orné půdy a 440 ha trvalých travních porostů, ve 14 katastrálních územích a nadmořské výšce od 330 do 550 metrů nad mořem
Řeznictví Sloupnice s.r.o.
Řeznictví Sloupnice s.r.o. je dceřiná společnost, jejíž činnost dobře navazuje na rozvinutou živočišnou výrobu zemědělského družstva. Činnost řeznictví se zaměřuje na provoz jatek, výrobu masných výrobků, distribuci a provoz deseti podnikových prodejen.

 

Akce Týdny pro duševní zdraví míří do Ústí nad Orlicí 

Ve východních Čechách právě začal 25. ročník osvětové akce na podporu povědomí o duševním onemocnění Týdny pro duševní zdraví. Do pořádání se zapojilo 16 neziskových organizací, které v termínu od 10. září do 16 října připravily bohatý program ve 13 městech. Kampaň Týdny pro duševní zdraví (TDZ) se zasazuje o zvýšení povědomí společnosti o problematice duševního onemocnění a přijímání lidí s duševní nemocí veřejností bez předsudků.
Kampaň odstartovala 10. září „Turnajem v pétanque pro duševní zdraví“ v Poličce a charitativním během „Běháme pro Péči o duševní zdraví!“ v Letohradě. Nyní se přesouvá do dalších měst Pardubického kraje. V Ústí nad Orlicí se v rámci TDZ uskuteční 3 akce, které připravila organizace Péče o duševní zdraví a organizace CEDR Pardubice. Na první akci „Trénink kognice“ 17. září od 15:30 pracovníci CEDRu představí, jakými způsoby lze trénovat paměť, pozornost či orientaci. Druhou akcí bude „Beseda s peer konzultanty“, na které se 24. září od 10 hodin dozvíte o životě a práci lidí, kteří mají vlastní zkušenost s duševní nemocí. Obě akce se konají v Městské knihovně v Ústí nad Orlicí. „Na Besedě s peer konzultanty se můžete setkat se třemi zajímavými hosty, kteří si prošli duševním onemocněním a podařilo se jim z onemocnění zotavit. Nyní všichni pracují jako peer konzultanti a snaží se podporovat v zotavení další lidi s duševním onemocněním. Když jejich klienti vidí, že lze s nemocí běžně žít, je to pro ně motivace, že to mohou zvládnout také. Samozřejmě si k tomu musí ale každý najít vlastní cestu. Na besedě hosté povypráví právě o jejich onemocnění, jaký mělo průběh a co jim pomohlo k úzdravě,“ zve na besedu Venclová. Poslední akcí je workshop v Terapeutické dílně organizace CEDR od 15 hodin, na kterém si návštěvníci 30. září budou moci vyzkoušet techniku zvanou smaltování.
Celý program i v ostatních městech Pardubického kraje lze nalézt na webových stránkách: www.pdz.cz či facebookovém profilu Tydny.pro.dusevni.zdravi.