Českotřebovský deník 273/2020 (22/9)

O MNĚ: Vernisáž výstavy Pavly Klimešové v Kulturním centru


Je to první poprázdninová výstava ve Výstavní síni Kulturního centra a opravdu stojí za to.  Výstava pro Třebováky. Vystavuje také Českotřebovačka Pavla Klimešová. Výstavu uspořádalo Kulturní centrum k životnímu jubileu populární českotřebovské výtvarnice, která má ve městě hodně přátel. Mnozí z nich  kteří přišli na vernisáž užít si výtvarný ale i hudební prožitek. 

Zahájení výstavy se konalo "nahoře" v malém sále,  hudební doprovod zajistila Mgr. Milada Hamplová, učitelka ZUŠ společně s dcerou Pavly Klimešové a byl to krásný flétnový koncert. Vernisážovou řeč přednesla v zastoupení autorky Ludmily Kesselgruberové a také pořadatele výstavy Simona Podzimková. Přednesla vlastně jen polovinu z textu, který si lze dočíst v tiskem vydaném katalogu o výstavě. Výstava je kouzelná, pozitivní, obsahuje celý průřez dílem Pavly Klimešové. Mimo portrét a detailů, jsou i domy a krajiny, stále větším lákadlem pro autorku je ovšem abstraktní tvorba, které je věnována velká část vystavovaných prací. Vystavované práce tvoří navíc ucelené soubory a kompozice, které jsou potom pro interiér velmi vyhledávaným doplňkem.  Jak autorka prozradila v rozhovoru pro Českotřebovský deník, pak inspirací je především příroda, která dává náměty. některé z nich jsou zpracovatelné a uchopitelné s krátkém čase, k jiným se vrací  třeba po delší době.  Původně běžnou techniku pastelů  nyní rozšířila o komplikovanější techniku, tzv. akryl, kterou lze vyjádřit více než samotným pastelem,a obrazy jsou navíc trvanlivější.

Je to skutečně krásný ucelený výstavní soubor, stojí za to si jej prohlédnout. A protože další dobrou zprávou pro veřejnost je, že vystavená díla jsou prodejná, tak se vyplatí neotálet a zajít na výstavu do Kulturního centra co nejdříve. Prostě by bylo ještě z čeho vybírat. O výstavě a vernisáži natočil Českotřebovský deník videoreportáž, která bude uvedena v nejbližším možném termínu. Prozatím uvádím  z vernisáže a prohlídky výstavy soubor fotografiíí, které najdete ZDE


Pardubicko čeká závěrečná fáze přechodu na nový televizní standard DVB-T2.


Jednu minutu před dnešní půlnocí (22. září 2020) dojde k vypnutí DVB-T vysílání hlavních programů komerčních televizí Nova, Prima a Barrandov z vysílače Pardubice – Krásné na kanálu 39 v multiplexu 2.
Zároveň dojde k vypnutí vysílání programů ostatních komerčních stanic v DVB-T na kanálu 34 v multiplexu 3. Z vysílače Pardubice – Krásné tak budou vypnuty všechny programy komerčních televizí v původním standardu DVB-T. Diváci přijímající signál z tohoto vysílače budou moci sledovat TV vysílání už jen v novém formátu DVB-T2. Přechodem na DVB-T2 získají diváci všechny nejsledovanější TV programy zdarma a řadu z nich v HD kvalitě.
Finální DVB-T2 multiplex 22 na 28. kanále je už v provozu na obou vysílačích a jeho parametry se nebudou měnit. Diváci ho mohou naladit již nyní. DVB-T2 multiplex 23 z vysílače Pardubice – Krásné bude vysílat na kanálu 34. Finální DVB-T2 multiplexy 22 a 23 budou zapnuty v časných ranních hodinách 23. září. Diváci, kteří dosud přechod na nový standard televizního vysílání neřešili, budou potřebovat televizor nebo set top box, který umí DVB-T2 vysílání přijmout. Jejich seznam najdou na webu www.dvbt2overeno.cz, kde jsou i veškeré další informace. Ve finálních DVB-T2 sítích jsou vysílány tyto komerční televizní stanice:
Barrandov TV, Barrandov Kino, Barrandov Krimi, Noe TV, Nova, Nova CINEMA, Óčko, Óčko STAR, Prima, Prima COOL, Prima LOVE, Prima ZOOM, Prima MAX, Prima KRIMI, CNN Prima News, Prima +1, Seznam TV, Radio Proglas a Rádio Dechovka. Ke dni 28. srpna 2020 došlo k pozastavení poskytování služeb týkajících se vysílání Šlágr TV, a to v souladu s platnými smluvními ujednáními a právními předpisy. Vysílání je pozastaveno ve všech sítích společností Czech Digital Group, a.s. a České Radiokomunikace a.s., to znamená v DVB-T multiplexu 3, celoplošné přechodové síti DVB-T2 12/22 i finální síti 23..
 
Uzavírka silnice II/358 do Litomyšle prodloužena do 18. října 

Ve dnech 26-27.9. bude zcela uzavřen úsek Od odborčky do Svinné po Vlkov, bude probíhat celoplošná pokládka finálního asfaltového koberce. V těchto dnech nepojede touto trasou ani autobus. Výlukový jízdní řád nebude. Autobusy do Litomyšle a z Litomyšle pojedou přes Pazuchu. Více najdete ZDE
 
V Litomyšli  vyhlásili dopravní anketu 

Na vyplnění dotazníku měli občané Litomyšle ovšem jen jediný týden, který dnes končí. V anonymním dotazníku měli občané města možnost zhodnotit dopravní situaci ve městě, navrhnout opatření k jejímu zlepšení a dát vedení města zpětnou vazbu. Takto získaná data se následně budou použita při tvorbě strategického plánu pro další roky. Zřejmě to spěchá, jinak by na to bylo dobré mít větší čas. Strategický plán asi nečeká...  Škoda, že se neptali dříve, než pustili  dopravu od České Třebové po II/358 k dálnici kolem Zámeckého návrší a dále přes celé město. Ztížili tím situaci pro Třebováky, ale také hodně sami sobě. Nemyslete že se to v Litomyšli všem líbí. Díky tomu budou mít ve městě smrad a problémy s bezpečnosti provozu.
 
TŘI OKRESY V KRAJI V ORANŽOVÉ! V NICH OD ČTVRTKA NOVÁ OPATŘENÍ HYGIENY.  

Aktuální informace k epidemiologické situaci našem kraji
 Od úterý dne změnil barvu semafor vyhlášený hygienou ve třech okresech našeho kraje. Počínající komunitní přenos bez zřejmého původu nákazy je zaznamenán v okrese Pardubice, Svitavy a Chrudim.
Z toho důvodu budou od čtvrtka 24.9. platná v uvedených okresech následující opatření:
1. Zákaz osobní účasti na výuce na vysokých školách v Pardubickém kraji, toto opatření se týká na území kraje  Univerzity Pardubického kraje s účinností opatření až do konce měsíce října
2. Povinnost nosit ochranu dýchacích cest (ústenky, šátky) u veřejných akcí včetně venkovních nad 100 účastníků
3. Doporučení všem poskytovatelům zdravotní a sociální péče, aby do odvolání zakázali návštěvy v pobytových zařízeních
 
PRAKTICKÉ INFORMACE: PROVOZNÍ DOBA ODBĚROVÝCH CENTER

Na základě zhoršení epidemiologické situace a nárůstu poptávky po odběrech v souvislosti s nákazou COVID-19 jsme se po projednání situace na krizovém štábu Pardubického kraje rozhodli k rozšíření kapacit našich stacionárních odběrových míst, které organizujeme v rámci krajské nemocnice.
Jen upozorňuji, že Chrudim a Ústí nad Orlicí odebírá vzorky pouze indikovaných osobám praktickým lékařem nebo hygienou. Samoplátci nadále pouze Litomyšl a Pardubice.


NA ONKOLOGII V PARDUBICÍCH NEMOCNÝ PERSONÁL KORONAVIREM.

PROVOZ ZATÍM NENÍ OMEZEN.
Lokální ložisko nákazy novým koronavirem se objevilo u soukromého poskytovatele onkologické zdravotní péče společnosti Multiscan v Pardubicích. Na oddělení proběhlo testování PCR po potvrzení Covid-19 u jedné zaměstnankyně. Celkem bylo infikováno 9 osob, z toho tři lékaři. Rozhodnutím Krajské hygienické stanice a majitele nebyl provoz onkologie prozatím omezen.
Začala rozsáhlá oprava fasády Machoňovy budovy  v Pardubicích 

První část lešení vyrostla na historické budově navržené architektem Ladislavem Machoněm na náměstí Republiky. Krajský úřad tak zahájil rozsáhlou rekonstrukci téměř sto let starého pláště budovy, který je podle výsledků technického průzkumu v havarijním stavu. Původně byla postavena pro Oblastní ředitelství pošt a telegrafů.
„Na tak velkou budovu musel architekt Machoň vymyslet zajímavé členění fasády. Využil k tomu římsy nad prvním a třetím podlažím a také pro něj typické žluté keramické obklady. Ty tvoří místy lehce zvlněné plochy, které připomínají lodní plachty. Po 95 letech provozu budovy ale řešíme opadávání částí fasády, některé římsy jsou z bezpečnostních důvodů zasíťované,“ řekl 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek. „Dali jsme udělat stavebně technický průzkum, ze kterého vyplynulo, že problémy jsou mnohem větší, než jsme si mysleli. Zjistilo se, že omítka je na betonovém podkladu velmi nedostatečně ukotvená, a to zejména na římsách. Tento stav je asi na 75 procentech ploch. Mezi fasádním obkladem a obvodovou stěnou je vzduchová mezera a obklad drží jen díky spárovací hmotě.  Keramické obklady je potřeba vyměnit v celém rozsahu. Velké plochy budou ze zcela nových obkladů, které vyrobí firma Brispol, nástupce stejného podniku v Kadani, který za první republiky vyráběl původní obklady. Pokud se z některých obkladaček podaří dobře odstranit zbytky malty, použijí se na menších plochách. Kromě toho budou na památkově chráněné budově renovovány také veškeré klempířské prvky a bude provedena repase původních oken. Dílo má být dokončeno na konci příštího roku,“ dodal Línek.
Podle hejtmana Martina Netolického nechtěl ani v tomto případě kraj z pozice investora stavební práce odkládat. „Ačkoliv jsme debatovali o tom, zda případně dílčím způsobem tuto investici vzhledem k dopadům koronavirové krize neodsunout, tak jsme se s přihlédnutím k technickému stavu a historické hodnotě budovy rozhodli, že opravu uskutečníme. I tímto způsobem chceme dát najevo, že kraj jako investor chce pomoci našemu hospodářství, a zajistit práci našim lidem,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
Veřejnou soutěž na zhotovitele vyhrála firma STAFI finalizace staveb, která původně plánovanou cenu 35 milionů korun snížila na 29 milionů.
Po vzniku ČSR se Generální ředitelství pošt a telegrafů v Praze rozhodlo zřídit šest územních pracovišť. Pro východní Čechy byly vybrány Pardubice a díky tomu vznikla i poměrně rozsáhlá administrativní budova, pro kterou byl vybrán návrh architekta Josefa Machoně ve stylu národního dekorativizmu. Práce na hloubení základů začaly na podzim roku 1923 a hotovo bylo v roce 1925.
Svému účelu sloužila až do roku 1939, kdy ji zabrali Němci a zřídili zde Oberlandrat (úřad vrchního zemského rady). Do konce války zde mělo sídlo i nechvalně pověstné pardubické gestapo. Po válce budovu převzaly zpět československé úřady. V roce 1949 se zde zabydlil Krajský národní výbor, po jeho zrušení Okresní národní výbor a po roce 1992 Okresní úřad. Od roku 2011 ji vlastní Pardubický kraj. V současné době je budova využívaná nejen samotným krajem, ale svá pracoviště tu mají také např. Magistrát Města Pardubic, Regionální rozvojová agentura, Centrum regionálního rozvoje, Hospodářská komora nebo Destinační společnost Východní Čechy.


Zrušení superhrubé mzdy obce připraví o desetinu příjmů

V důsledku zrušení superhrubé mzdy poklesnou příjmy státního rozpočtu o 50 miliard ročně, vláda přitom připustila ústy ministryně financí, že neví, jak tento výpadek kompenzovat. Samosprávy tak přijdou o více než 20 miliard, které do svých rozpočtů získávají prostřednictvím rozpočtového určení daní jako podíl na dani z příjmu fyzických osob.
SMS ČR vyzvalo ministryni financí k jednání a zástupce samospráv k tomu, aby tento nezodpovědný krok vlády odmítli podpisem petice a aby o problému intenzivně jednali se svými poslanci a senátory.  
Ministryně financí Alena Schillerová na počátku září oznámila, že v rámci dohody koalice o zrušení superhrubé mzdy nepředloží žádný návrh, jak nahradit výpadek 70 miliard Kč, který to státnímu rozpočtu způsobí. Očekávaný dopad zrušení superhrubé mzdy na veřejné rozpočty je přitom mínus 90 miliard, Ministerstvo financí však věří, že se část výpadku vrátí, a proto kalkuluje s dopadem 70 miliard.
Předpokládali jsme, že ministryně se jako osoba zodpovědná za stav veřejných financí bude snažit alespoň částečně tento výpadek veřejným rozpočtům nahradit. Ale nestalo se tak. Přitom podle analýzy SMS ČR tento krok připraví obce o 13 až 20 miliard ročně, kraje pak o 7 až 10 miliard. Takovýto zásah do příjmů samospráv v naší zemi nemá za celou dobu platnosti zákona o rozpočtovém určení daní (RUD) obdoby a znamená trvalý a přímý zásah do rozpočtů obcí, měst a krajů, a to v podobě bezprecedentního poklesu deset procent,“ říká Stanislav Polčák, předseda Sdružení místních samospráv ČR.
Sdružení místních samospráv proto již vyzvalo dopisem ministryni financí Alenu Schillerovou k dialogu o dopadech tohoto návrhu. „Připomínám, že je to sotva pár týdnů, kdy Ministerstvo financí konečně zaslalo obcím náhradu za kompenzační bonus, jimž tak citelně zasáhlo do rozpočtů samospráv na jaře letošního roku. Nečekali jsme, že vzápětí přijde s ještě nebezpečnějším návrhem, jak trvale zasáhnout obce a kraje, a to v tak citlivé době koronavirové krize.“