Českotřebovský deník 274/2020 (23/9) 
Nové video Českotřebovského deníku: Výstava Pavly Klimešové v KC

 Video na plnou velikost obrazovky

První poprázdninová výstava v koronavirovém roce 2020 ve Výstavní síni českotřebovského Kulturního centra opravdu stojí za to. Pavla Klimešová, zakládající členka výtvarného skupiny Maxmilián slaví životní jubileum - jak jinak než samostatnou výstavou. Její vernisáž 22. září vzbudila velkou pozornost veřejnosti. Je to výstava pro Třebováky "na míru".

Výstava je rozsáhlá, kouzelná, pozitivní, obsahuje celý průřez dílem Pavly Klimešové. Mimo portrétů a detailů jsou zde i domy a krajiny, stále větším lákadlem pro autorku je abstraktní tvorba, které je věnována velká část vystavovaných prací. Vystavované práce tvoří navíc ucelené soubory a kompozice, které jsou potom pro interiéry velmi vyhledávaným doplňkem. Vystavená díla jsou prodejná, ceny velmi přístupné.  

Českotřebovské vinobraní zrušeno      

VINOBRANÍ BUDE NA ZÁKLADĚ NOVÉHO MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ ZRUŠENO.
Nový ministr zdravotnictví Roman Prymula dnes na své tiskové konferenci oznámil veřejnosti, že nově budou muset venkovní akce nad 50 osob splňovat podmínku přiděleného místa k sezení pro každého účastníka. Vzhledem ke skutečnosti, že toto mimořádné opatření nejsou organizátoři vinobraní, které se mělo konat od pátka 25. 9. do neděle 27. 9., schopni splnit v tak krátkém časovém horizontu, rozhodl se pořadatel celou akci zrušit.
 
FARMÁŘSKÉ TRHY SE PŘIZPŮSOBÍ VLÁDNÍM OPATŘENÍM
I zítra se můžeme těšit na pravidelné čtvrteční trhy na Starém náměstí, které budou probíhat v obvyklém čase mezi sedmou a šestnáctou hodinou. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, které trhovcům nařizuje bezpečnou vzdálenost mezi stánky a dostupnost dezinfekčních prostředků na prodejních místech, bude dodržováno.
Prosíme občany, aby při návštěvě trhů dodržovali bezpečné rozestupy a dbali dalších hygienických opatření.
 
Nové video Českotřebovského deníku: Skautská regata v Lanškrouně

  Video v plné velikosti ZDE
Od pátku 18. do neděle 20. září se konalo na nedalekém lanškrounském Dlouhém rybníku již 26. Skautské mistrovství ČR v jachtingu SkaRe – Skautská regata. Letošní ročník byl v režii českotřebovského 5. oddílu vodních skautů pod vedením kapitána Oldy Pešiny. Zázemím pro závodníky se stalo tábořiště na Knoflíku a sousedící Lanškrounský Jachtklub. Během pátečního odpoledne tam vyrostlo stanové městečko, do kterého zavítali závodníci z 13 přístavů z České republiky. Během soboty a nedělního dopoledne se odjely 2 až 4 rozjížďky v každé kategorii. V hlavních kategoriích plachtilo na vodě až 22 lodí.
A jak úspěšní byli českotřebovští v jednotlivých kategoriích? Asi nejúspěšnější byli v kategorii Open žáci do 15 let, kde vodácký oddíl obsadil všechna 3 první místa. Dále se umístil na předních pozicích v kategorii Vlčat a žabiček, kde obsadil 2. místo, posádka Roverů a rangers se umístila na 3. Místě a kategorii  Volná dospělí obsadil také 3. místo. V ostatních kategoriích dominovali zejména přístavy z Pardubic, Ostravy a Liberce.
Patrik Vebr 3. Na Mistrovství ČR do 22 let

Ve dnech 19. – 20. září 2020 se v Jablonci nad Nisou uskutečnilo mistrovství České republiky do 22 let v atletice. Mezi závodníky byli i tři českotřebovští běžci- Vojtěch Vondra a Dominik Vebr závodící za TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, a Patrik Vebr závodící za USK Praha. Jako první se na start postavil Vojta, který si v rozběhu na 800 m skvělým závěrem pohlídal postup z druhého místa do nedělního finále. Dominik, věkem ještě dorostenec, potvrdil svou dobrou formu v následujícím rozběhu na 800 m časem 1:59, to ovšem bohužel na postup do finále nestačilo. V 17:30 byl odstartován nejdelší závod mistrovství, a tedy 5000 m. Patrik od začátku běžel v první čtyřčlenné skupině. Nakonec vybojoval bronzovou medaili v čase 15:08.
Nedělní den zahájil Vojta svým finále na 800 m, kde doběhl na 7. pozici v čase 1:56. Následoval 1500 m závod, kde Patrik zaběhl svůj druhý letošní nejrychlejší čas ( 4:05) a obsadil tak 8. místo.
Jak může obec poskytovat dary nebo dotace 

Podle právního názoru odboru 12 - sekce 06 - MF ČR záleží pouze na obci, tedy na výsledku jednání zastupitelstva, resp. rady obce, zda bude poskytovat dary nebo dotace.
Rozhodnutí, zda bude obec poskytovat dary a v jakém finančním objemu, náleží do samostatné působnosti obce, je tedy zcela na jejím rozhodnutí, zda bude dary poskytovat, v jaké hodnotě a zda se bude jednat o dary bez účelového určení nebo na konkrétní účel. Prostředky na poskytování darů musejí být součástí rozpočtu.
Podle § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, náleží do vyhrazené pravomoci zastupitelstva rozhodovat o poskytování darů v hodnotě nad 20 000 Kč v jednom kalendářním roce. O poskytování darů v nižší hodnotě rozhoduje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, rada obce.
Poskytování darů je upraveno v § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dary jsou poskytovány bez účelového určení, není však vyloučeno, aby bylo použití daru účelově podmíněno. Podmínky pro použití daru na stanovený účel by byly upraveny podle obecných ustanovení občanského zákoníku ve smlouvě o poskytnutí daru.
Prostředky, u nichž je třeba sledovat účel a podmínky jejich použití a podmínky, by měly být poskytnuty jako dotace, resp. návratná finanční výpomoc, podle § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb. U takových prostředků je možné sledovat jejich použití a plnění stanovených podmínek pro jejich použití a podmínek s tím souvisejících. V případě neoprávněného použití dotace nebo návratné finanční výpomoci uloží obec příjemci peněžních prostředků odvod do svého rozpočtu ve výši neoprávněně použitých prostředků. Ani u daru není vyloučeno jeho vrácení, pokud obdarovaný neplní podmínky stanovené ve smlouvě o poskytnutí daru. Povinnost vrátit dar při nesplnění stanoveného účelu použití daru nebo jiných podmínek by bylo třeba upravit v darovací smlouvě. Darovací smlouva nemusí být, s výjimkou nemovitých věcí, písemná, u účelově určených darů je však písemná forma nanejvýš vhodná, aby bylo možné prokázat její porušení a případně se domáhat vrácení daru.


Měříme podporu hasičům v našem kraji  

Vzhledem k důležité roli dobrovolných hasičů narůstala v posledních letech také podpora z rozpočtu Pardubického kraje. Vedle podpory 50 milionů korun na nákup 167 dopravních automobilů pomohl kraj s obnovou výstroje a výzbroje v částce necelých 40 milionů korun.  „Naše podpora dobrovolných hasičů v kraji má v posledních letech vzestupnou tendenci. Na základě debat přímo s dobrovolnými hasiči jsme také v průběhu let upravili účel dotace tak, aby opravdu vyhovovala reálným potřebám v území. Kromě ponorných či plavoucích čerpadel, je možné čerpat prostředky například na zásahové oblečení včetně jednovrstvých a dvouvrstvých obleků, obuvi nebo radiostanic. V rámci těchto dotací jsme podpořili také pořízení repasovaných či zcela nových cisternových automobilových stříkaček,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Celkově jsme z krajského rozpočtu na tyto účely uvolnili od roku 2016 necelých 40 milionů korun. Postupně jsme se dostali z šesti milionů korun v roce 2016 až na více jak 11 milionů korun v roce 2019 a deset milionů korun v letošním roce,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Pardubický kraj také v roce 2017 vyhlásil nový dotační program na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového řízení, zajišťování obrany a bezpečnosti státu a rozvíjení souvisejících tradic na období 2017–2020. Celkově bylo mezi žadatele rozdělováno 500 tisíc korun ročně. V roce 2020 nebyl dotační titul vzhledem ke koronavirové pandemii a rušení akcí vyhlášen.
Finanční podpora Pardubického kraje dobrovolným hasičům na výstroj a výzbroj:
2016 – 6,024 milionu korun
2017 – 6,383 milionu korun
2018 – 5,667 milionu korun
2019 – 11,328 milionu korun
2020 – 9,761 milionu korun
 
Hejtmanská medaile pro vietnamskou komunitu v Pardubickém kraji

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický předal hejtmanskou medaili Svazu Vietnamců v Pardubickém kraji za pomoc při koronavirové pandemii. Vietnamci byli jedni z prvních, kdo začal šít a rozdávat textilní roušky a zároveň také pomohli finančními dary například na zakoupení čističů vzduchu Nemocnici Pardubického kraje.
„Vietnamská komunita nejen v našem kraji reagovala velice rychle na události jarních měsíců a začala šít a distribuovat tisíce textilních roušek potřebným. Zároveň Vietnamci darovali naší nemocnici dva atmosferické generátory, které jsou vhodné jako detektor virů a bakterií v celkové hodnotě 100 tisíc korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Vietnamská komunita tímto ukázala, že je nedílnou součástí naší společnost, za což jim patří velký dík. Do budoucna bychom chtěli podpořit prezentační aktivity vietnamské kultury směrem k veřejnosti a navázat tak například na akci, která se uskutečnila před několika lety ve Svitavách,“ sdělil hejtman Martin Netolický.Skvosty ukryté v hasičárnách  

Před časem jsme s nakladatelem Karlem Černým jako fandové staré hasičské techniky přišli s otázkou, zda by nebylo dobré vydat knihu s touto tematikou ze skvostů ukrytých v hasičárnách Pardubického kraje. Hejtman souhlasil a tak jsme s pomocí starosty krajských hasičů Josefa Bidmona a Ladislava Dvořáka začali jednat. Setkali jsme se s nadšením fandů jako Františka Pecky a dalších, s podporou i nepochopením. Vše se sice záhy vyřešilo, ale stejně rychle jsme pochopili, že bez podpory ředitele a pracovníků Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě se neobejdeme.  A právě díky jejich obětavosti a nadšení, velké spolupráce sborů vznikla kniha  Martina Štěpána Hasičská technika v Pardubickém kraji, která se stane ozdobou v knihovničkách fandů historie i hasičstva.  Více ZDE