Dělal jsem toho moře - první vernisáž v muzeu po  půl roce

Restaurátor a umělec Jiří Josefík by se letos dožil stovky. Narodil se v České Třebové 29.7. 1920., zemřel ve věku 86 let v listopadu 2006. K tomuto výročí otevřelo Městské muzeum Česká Třebová spolu s fakultou restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli znamenitou výstav, kterou stojí za to projít a vlastně prožít. Je třeba pochopit podstatu úkolů u jednotlivých  technik a případů pokochat se vystavenými obrazy, také z vlastní tvorby  Vernisáži byla přítomná také dcera Jiřího Josefíka Tereza se svým synem. Ta úzce spolupracuje s litomyšlskou fakultou restaurování a předala jí velké množství podkladů a dokumentací pro zdejší využití. Protože Jiří Josefík byl nejen restaurátor praktik, ale také pedagog který vydal navíc i mnoho  publikací o používaných metodách a technikách restaurování. Je zde možné také ocenit i tuto  úlohu odborníka - publicisty.  Výstavu uvedla Mgr. Vladislava Říhová z litomyšlské fakulty, která se pracemi Jiřího Josefíka spolu se svými studenty zabývá a je také spoluautorkou scénáře a snad i názvu výstavy. Velmi dobře si rozuměla s PhDr. Ludmilou Kesselgruberovou, která také s fakultou restaurování spolupracuje. Výstava potrvá až do 8.- listopadu 2020. (Foto: Jiří Josefík s dcerou Terezou)
"První vernisáž po půl roce" (uvedeno v nadpisu) je třeba vysvětlit. Neznamená to, že by zde výstavy nebyly, poslední dvě výstavy se uskutečnily bez vernisáže. Až nyní to podmínky dovolovaly, i když s velkým omezením.   Z vernisáže připravuje Českotřebovský denik videoreportáž, jako vždy bude uvedena co nejdříve, v tomto případě v pátek 18/9 večer.  Více ZDE
Ze životopisu doc. Jiřího Josefíka 

Ve svém rodišti navštěvoval reálné gymnázium a v nedaleké Chocni abiturientský kurs při obchodní akademii. Po těchto studiích střídal různá zaměstnání až do konce války.
Naposledy pracoval v českotřebovských dílnách ČSD.
V roce 1945 byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze (profesoři Sychra, Slánský), kde absolvoval v roce 1953.
Restaurování jako umělecké disciplíně věnuje téměř všechen svůj čas.
Napsal řadu odborných článků, do dnešních dnů opravil nespočet nástěnných maleb, hlavně závěsných obrazů všech dob a slohů, naši vlast zastupoval na kongresech pořádaných organizací UNESCO.
Na akademii vychoval celou řadu svých následovníků. Zemřel 13.10.2006, když mu bylo 86 let.
Výtvarná činnost (výběr):

Rok 1952 – pro Památník národního písemnictví na Strahově zhotovil kopii z orloje od Jos. Mánesa – BŘEZEN a dvě kopie z Jenského kodexu.
Rok 1953 až 1955 – s prof. Vl. Sychrou – kartony ve skutečné velikosti pro Památník na Vítkově.
Rok 1954 – s prof. Vl. Sychrou – návrhy výzdoby Betlémské kaple a Týnského chrámu pro filmy O. Vávry JAN HUS a JAN ŽIŽKA.
Rok 1957 – s prof. Vl. Sychrou – karton ve skutečné velikosti na vitráž do olova – Expo 58 Brusel a tři barevné vitráže do olova – vlastní návrh pro kostel v Řetové – realizováno.
Rok 1959 – kopie gotických fresek (z Karlštejna a Emaus) pro výstavu Gotiky v Paříži.
Nesmíme zapomenout ani na jeho spolupráci s M. Ivanovem, spisovatelem na průzkumu Rukopisu Královédvorského a Zelenohorského. Ta se uskutečnila po roce 1967. V pozdějších letech mu moc neprospěla. Přesto, že je dobrým malířem, známější ( hlavně ve světě ) je v oboru restaurování. Opravil nespočet nástěnných obrazů i obrazů závěsných různého stáří a slohů. Většinou nesmírné hodnoty. Ve svém rodném městě České Třebové v děkanském kostele sv. Jakuba opravil oltářní obraz 5 x 10 m a 14 obrazů Křížové cesty – vše od malíře Umlaufa.
Na AVU byl tajemníkem malířské katedry. Když jej v roce 1971 propustili z Akademie, a to bez udání důvodu, odešel roztrpčen pracovat na Slovensko (Bratislava, Košice, Levoč, Betliar, Krásná Horka). Od roku 1985 opět působil mezi studenty. Přednášel na VUT v Praze, obor chemie – chemie restaurování u doc. Dr. Zelingra. Po roce 1989 byl plně rehabilitován.

Fotografie z vernisáže:

Mgr. Vladislava Říhová                                                                           PhDr. Ludmila Kesselgruberová
Vernisáž se konala za mimořádných podmínek