Českotřebovský deník 288/2021(14/10)
Úprava Třebovky v Bezděkově (skoro) dokončena

Však to také trvalo! Dokončeny jsou ochranné zdi a valy, kamenem obložené nábřežní zdi, samotný vakový jez, schopný měnit výšku zadržené vody při různém průtoku. Nyní je velmi malý, místo Třebovky teče jen malý potůček. Chybí ještě dokončit asfaltovou plochu u nábřežní zdi, další práce včetně úklidu staveniště u budovy Domova pro seniory  jsou dokončeny. Třeba byla také uklizena stavební komunikace vedená východně od Domova pro seniory. Možná z horlivosti také odklidili i zařízení starého litinového stavědla, o kterém jsem si myslel, že jej bylo vhodné zachránit, pěkně restaurovat a využít jako vystavenou technickou památku. Dokonce jsem na vhodnost nebo potřebu této záchrany (myslím že na správných místech) písemně upozorňoval. Nyní můžeme vidět nově postavený jez při minimálním vodním stavu, bude zajímavé jej pozorovat při některém maximu.  V Rybníku však stále hotovo není a zde bude práce pokračovat asi do poloviny příštího roku. Částečně to je vinou sousedů u vodního toku, neboť stavbaři museli čekat až bude vše pro stavbu připraveno i po právní stránce. (mm)
Dodatečně jsem se dozvěděl, že stavidlo z jezu v Bezděkově bylo zachráněno!  
K Záchraně stavidla dala souhlas paní starostka Magdaléna Peterková. Takže na záchraně historického unikátu se pracuje. Je to výborná zpráva!!!  Přece jen neskončí ve šrotu....

ZŠ Habrmanova na republikovém finále OVOV

Jedinou sportovní soutěží pro školy v tomto kalendářním roce bylo republikové finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. To se opět po roce uskutečnilo v brněnském areálu VÚT. Tato soutěž je založena na principu atletického desetiboje, jen některé technické disciplíny jsou nahrazeny posilovacími cviky (kliky, shyby na šikmé lavici, sedy – lehy, švihadlo). Tohoto klání se účastní i bývalí a současní olympionici, kteří se stávají patrony jednotlivých týmů. Naším patronem byl bývalý běžec na lyžích Stanislav Henych. Tento velmi sympatický pán s námi strávil celé dva dny, povzbuzoval naše závodníky a vše ještě pečlivě fotografoval.  Více ZDE

Připravuje se převod sportovního areálu gymnázia na Pardubický kraj 

Město převedlo na Pardubický kraj jako zřizovatele školy před lety celou budovu školy, později také školní zahradu, na které pak po úpravách vyrostla venkovní učebna, jezírko s vodotryskem. Nyní se připravuje ještě převod sportovního areálu, který škole slouží a potřebuje další úpravy, zejména nový umělý povrch sportovních ploch. Připrava pokročila a převod je "na spadnutí". Zbývá vyřešit spoluúčast města na zajištění provozu sportovního areálu, který po skončení školního vyučování slouží také veřejnosti nebo místním sportovním oddílům. Lze očekávat že dokument pro převod bude připravený a schválený do konce roku.


Vstoupila v platnost dlouho očekávaná protierozní vyhláška. 

Trvalo to několik let, než se MŽP dohodlo s MZe na kompromisním znění. Lze tedy nyní nahlašovat všechny erozní události, které na svých toulkách krajinou uvidíte. Budou-li z konkrétních míst hlášeny eroze opakovaně, stát vyvine tlak na změnu hospodaření na těchto pozemcích. Proto je skutečně důležité, mapu, která je v Monitoringu eroze zemědělské půdy (https://me.vumop.cz/app/) zaplnit informacemi o kritických místech co nejrychleji. Erozní událost se hlásí jednoduše – napíše se dopis nebo e-mail na příslušné pracoviště Státního pozemkového úřadu – kontakty jsou zde: https://me.vumop.cz/editors/all/ . V dopise popíšete, co jste zaznamenali, co nejpřesněji místo, kde jste erozi pozorovali (ideálně i čísla pozemku či GPS souřadnice). A pokud máte, přiložíte fotografie. Za jeden dva týdny zkontrolujete v mapě, že je tam Vaše hlášení zaznamenané. A pokud není, tak urgujte!


Podzimní Flóra Olomouc zahájena

Právě dnes byla zahájena tradiční výstava Podzimní Flora Olomouc v Olomouci. ČSOP tam „okupuje“ celé jedno křídlo pavilonu B s tradiční reprezentativní výstavou ovoce starých odrůd. Uvidíte tam plody více jak 100 odrůd hrušní a jabloní! Včetně třeba legendární královny jablek – Coxovy renety.
Další tradiční tradiční akce v Olomouci =  konference Naší přírody, na jejímž pořádání se ČSOP vždy podílí, je letos věnována problematice rekultivací těžebních prostorů. Řadu zajímavých příspěvků z praxe i výzkumu si můžete poslechnout v Olomouci 23. listopadu. Podrobnosti k programu i přihlašování naleznete na https://konferencepriroda.cz
Akce Rodina na stezce se koná v neděli 17.10. 2021 od 13,30 v oblasti Srnov u Rybníka u České Třebové. Jde o vycházku po naučné stezce kolem totemu doplněnou stanovišti o myslivosti, ptácích, vážkách, podzimních barvách. Start je průběžný od 13,30 do 15,30 na 1. stanovišti stezky v Rybníku u kurtů. Cíl je u restaurace Nad Hrází.

Pilotní participativní rozpočet v Ústí nad Orlicí

Město Ústí nad Orlicí připravuje na příští rok pilotní ročník participativního rozpočtu PRO ÚSTÍ. Občané města budou mít poprvé možnost sami navrhnout projekty, které by byly PRO ÚSTÍ prospěšné a posléze svým hlasováním rozhodnout, které město realizuje. Na participativní rozpočet bude vyčleněna částka v celkové výši 800 tisíc korun. Projekt může přihlásit každý občan. Co konkrétně, záleží na něm, může to být chybějící mobiliář, oprava veřejného místa či objektu, výsadba zeleně, vytvoření nové události, zkrátka změna k lepšímu a prospěšná PRO ÚSTÍ. Realizovány budou čtyři projekty, dva menší do sto tisíc korun a dva větší do 300 tisíc korun. Participativní rozpočty jsou velmi oblíbenou formu spolurozhodování, kam půjdou veřejné prostředky.

Speciální škola v Poličce by se mohla dočkat přístavby 

 Heslem využít každý centimetr volného místa se řídí na Speciální mateřské a základní škole v Poličce. Nedostatek prostoru by mohla v budoucnu vyřešit přístavba učeben, Rada Pardubického kraje schválila na svém posledním jednání projektový záměr. Do školy zavítal v tomto týdnu radní pro oblast školství Josef Kozel.
„Stávající prostory už nevyhovují ani současnému počtu žáků, paní ředitelka se je snaží maximálně zužitkovat, z každé chodbičky dělá například pracovní koutek a podobně. Tento stav je ale dlouhodobě neudržitelný, proto by zde výhledově měla vzniknout přístavba nejen nových učeben, ale i školní družiny nebo relaxační místnosti,“ uvedl radní Josef Kozel.
Společně s přístavbou učeben by došlo na stavební úpravy sociálního zařízení tak, aby odpovídalo nově navržené kapacitě objektu. Největší objem představuje přístavba učeben, školní družiny a relaxační místnosti, v další přístavbě by byly umístěny prostory mateřské školy. V poslední, třetí přístavbě, by byla situována sborovna a cvičná kuchyně. Předpokládané celkové náklady na stavbu činí 32,3 milionu korun, 24 milionů by mohl kraj čerpat z programu IROP.
Kromě přístavby však musí škola urgentně řešit i prostory pro odloučené pracoviště Speciálně pedagogického centra v Poličce. To sídlí v budově plaveckého bazénu, tedy v naprosto nevhodném prostředí. „O situaci pedagogického centra jsem se bavil i se starostou Poličky Jaroslavem Martinů a shodli jsme se, že je potřeba hledat vhodné řešení co nejrychleji to půjde. V tomto případě není na co čekat, prostory jsou to nedůstojné a pro činnost centra zcela nepatřičné,“ dodal radní Kozel.