Českotřebovský deník 317/2021 (12/11)
Křižovatka Brožíkova - Alešova bezpečnější

Křižovatka ulic Brožíkova - Alešova nemá rozlišenu hlavní a vedlejší komunikaci a v řadě parkujících aut  nemusí řidič, který to zde nezná, včas ropzpoznat existenci křižovatky a k tomu i povinnost dát přednost zprava.  Rychle a bezstarostně tzu ovšem jezdí i další místní řidiči, kteří určitě vědí, že zprava nic nepojede. Běžná frekvence to opravdu není nijak velká. Přesto se zde nehody staly, připomenu např. hned 2. leden letošního roku...  Všude kolem jsou křižovatky s předností v jízdě, takže tady se to může přehlédnout. O problému jednala dopravní komise a na návrh odboru dopravy MěÚ zde byla doporučena úprava vodorovného dopravního značení. Protože v této lokalitě přes léto probíhaly stavební práce na elektrických rozvodech a veřejném osvětlení, tak k úpravě dochází až nyní na podzim.  Na obrázku  je nová úprava značení, které je rozhodně viditelné a dá řidiči informaci, že  má před křižovatkou zpomalit a rozhlédnout se.

UPOZORNĚNÍ PRO OBYVATELE S OPRÁVNĚNÍM PARKOVAT V REZIDENČNÍCH ZÓNÁCH

Upozorňujeme rezidenty, kteří mají dle Nařízení rady města č. 1/2020 o placeném stání na místních komunikacích a souvisejícího Ceníku pro stání silničních motorových vozidel, nárok na zvýhodněné zaevidování registrační značky vozidla do systému elektronického parkování, že tato služba bude od 1. 12. 2021 přesunuta z odboru dopravy MěÚ do kanceláře ověřování (Czech POINT) v přízemí hlavní budovy MěÚ na Starém náměstí.
Evidence registračních značek pro nerezidenty bude i nadále probíhat v kanceláři pokladny v přízemí hlavní budovy MěÚ na Starém náměstí. Další podrobnosti k parkování ve městě najdete ZDE.

Úprava vnitrobloku ve Felixově ulici

Pozemek vnitrobloku je ve vlastnictví města. Původní stav (viz levý obrázek z roku 2020): omezená kapacita parkování, bláto a louže, nevyužívané sušáky na prádlo, neupravená zeleň. Město připravilo projektovou dokumentaci již před lety, znamenala nemalou investici a navíc vznikl problém s odkanalizováním dešťových srážek z asfaltové plochy. Nyní se realizuje upravený záměr, který umožnila říjnová rozpočtová změna.  Došlo k úpravě zeleně, odstranění nevyužitých sušáků na prádlo, byly opraveny kanalizační přípojky, došlo vyrovnání terénu. Část plochy ohraničená obrubníkem  zůstane se zeleným povrchem, další plocha bude upravena tak, aby umožňovala vsakování dešťových srážek. Nebude to možná dokončeno letos, ale je důležité, že se s úpravou po dlouhých letech čekání začalo.

Otužilci v Javorce mohou nyní bezpečně do vody

Otužilci si v Javorce nemohou vynachválit čistou a studenou vodu z javoreckého pramene s konstantní teplotou, která jim "naprosto vyhovuje" a pravidelně zde  tuto možnost využívají. Ve městě získali velkou popularitu a také řadu příznivců. Je tedy žádoucí, aby se také dále zlepšovaly i podmínky pro  využití tohoto vodního zdroje nebo vodní plochy. Důležitá je jistě možnost bezpečného vstupu do vody a také výstupu.  Na problémem se zamýšlel Ing. Aleš Spirman a protože je známý "král kutilů", tak hned připravil realizaci schůdků (žebříku), který je již v Javorce na otužilecké tůňce instalován a dobře slouží.   Za nápad,  práci a iniciativu je třeba Alešovi Spirmanovi hlasitě poděkovat.


COVID SE ŠÍŘÍ  TAKÉ PROTO, ŽE NEDODRŽUJEME KARANTÉNU !!!

Neočkovaní rodinní příslušníci covidních pacientů běžně chodí nakupovat a do práce riziko nákazy roste!
Přesto mnoho lidí v malých prodejnách respirátory neužívá a denně se setká s desítkami nakažených!
Jaký asi může být další vývoj situace? Opět zavřeme sportoviště, školy a obchody?

Žamberk schválil výstavbu zimního stadionu.
Na jeho podporu vznikla veřejná sbírka

Středeční jednání zastupitelstva v Žamberku schválilo dodavatele stavby nového zimního stadionu ve městě. To na investici získalo dotaci 90 milionů korun z Národní sportovní agentury. Ve městě také vznikla iniciativa a veřejná sbírka na podporu výstavby haly. Na účtu sbírky je nyní okolo 450 tisíc korun. S iniciátory jednal ve čtvrtek o možné podpoře kraje hejtman Martin Netolický.
„Dotace ve výši 90 milionů korun z Národní sportovní agentury je samozřejmě velkým úspěchem pro město, ale zároveň také výzvou pro financování do roku 2023, kdy by měla být hala dokončena. S iniciátory veřejné sbírky na podporu výstavby stadionu jsme se rámcově domluvili na možné podpoře z krajského rozpočtu v letech 2022 a 2023 tak, jako jsme v minulosti činili u jiných záměrů na podporu sportovní infrastruktury v našem regionu. Kraj však není a nemůže být jedním z hlavních partnerů, ale může sehrát v celkovém objemu financí úlohu spíše symbolickou a podpůrnou. Hlavním investorem musí být v tomto případě město s dotací Národní sportovní agentury,“ uvedl hejtman Martin Netolický. 
 

Nejen Kozlov pláče: Zemřela Jana Vejdovská

Ve středu 10. listopadu přišla z Prahy smutná zpráva. Ten den nad ránem zemřela tiše a ve spánku paní Jana Vejdovská, pravidelná dlouholetá  letní obyvatelka Pecháčkova statku v Kozlově, vnučka jednoho z bratrů Vejrychových Karla, řečeného pianisty.
Osmého prosince 2021 by se dožila 81 let. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celý nekrolog najdete ZDE

 

Ústí nad Orlicí patří mezi tři nejpřívětivější úřady v Pardubickém kraji.

V šestém ročníku soutěže Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností zvítězilo město Kolín následované Žďárem nad Sázavou a Ostravou.
Slavnostní předávání cen se uskutečnilo 8. listopadu v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Ceny Ministerstva vnitra převzali z rukou náměstka ministra vnitra Petra Vokáče starostové a tajemníci oceněných měst.
Soutěž je postavena na komplexním přístupu úřadů v oblasti kvality při poskytování služeb klientům. Přes sedmdesát kritérií hodnotí přístupnost a otevřenost úřadu, komunikaci s klienty, digitalizaci služeb, zapojování veřejnosti do věcí veřejných, kroky ke zvýšení udržitelnosti a v neposlední řadě také opatření přijatá během pandemie covidu-19.
Oceněná města tedy mohou být považována za nejpřívětivější právě pro svůj ucelený přístup při přemýšlení o zvyšování kvality služeb (od délky úředních hodin přes vývoj mobilních aplikací a přívětivost a rychlost komunikace až po participační plánování nebo aktivity v boji proti šíření nákazy covidu-19).
K soutěži vyšla i tradiční sbírka příkladů dobré praxe, která má sloužit dalším městům jako inspirace. Vítězná města se ve sbírkách dobré praxe Ministerstva vnitra objevují opakovaně. Kolín zaujal svými aktivitami v oblasti Smart City, Žďár nad Sázavou je v posledních letech příkladným městem pro rozvoj udržitelného přístupu úřadu a zavádění energetického managementu, statutární město Ostrava zase již dříve inspirovalo svou svěží komunikací, participativním plánováním rozvoje města, koncepčním přístupem v boji proti vizuálnímu smogu nebo podporou podnikatelů v době lockdownu.
V Olomouci převzal ocenění za třetí místo v Pardubickém kraji Přívětivý úřad v soutěži pro obce s rozšířenou působností také staroista Ústí nad Orlicí  Petr Hájek. V šestileté historii soutěže, která mapuje stav přívětivosti a otevřenosti úřadů vůči občanům a jejich potřebám, zabodovalo Ústí nad Orlicí již jednou, v roce 2019, kdy získalo také třetí příčku v rámci kraje.
„Oceněná města tedy mohou být považována za nejpřívětivější právě pro svůj ucelený přístup při přemýšlení o zvyšování kvality služeb, od délky úředních hodin přes vývoj mobilních aplikací a přívětivost a rychlost komunikace až po participační plánování nebo aktivity v boji proti šíření nákazy covidu-19,“ konstatovali pořadatelé soutěže z ministerstva vnitra.

Ztracený Červenomodrý papoušek 

Létá v Hliníkách kolem restaurace.
Neschází Vám?
Byl zde spatřen dnes v dopoledních hodinách
(v pátek 12.listopadu)
 
 
 
 

Litomyšl: blíží se první Andělská adventní neděle 

Zámecké návrší je kouzelné místo, na které se slétají andělé obzvlášť v době adventní. Svůj domov mají v piaristickém chrámu, kde návštěvníka provázejí Ježíšovým příběhem a o Vánocích stráží desítky betlémů i program Andělských adventních nedělí. Ten bude letos opět plný koncertů, pohádek, světel, ohňů a provoněný gurmánskými specialitami.
Vánoční strom, který budeme slavnostně rozsvěcovat první adventní neděli 28. listopadu v 17:00 hodin, bude zdobit opět prostranství mezi chrámem Nalezení sv. Kříže, regionálním muzeem a zámeckým areálem. Věříme, že v letošním roce již budeme moci sdílet kouzlo prvního rozsvícení všichni společně. Připravujeme vystoupení dětských sborů Kvítek a Lilium, duchovní slovo i koncerty. Napětí před samotným rozsvícením stromu ještě umocní Andělský videomapping na středobod všeho andělského adventního dění, chrám Nalezení sv. Kříže. Vrátíme se k mappingu z roku 2016, který nejen skvěle navodil atmosféru přicházejících Vánoc, ale podtrhnul i výjimečnou kvalitu architektury chrámu. Ochudit vás nechceme ani o předvánoční koncert. A protože Vánoce jsou křesťanské svátky a advent doba očekávání na narození Ježíška, pozvali jsme oblíbenou slovenskou worshipovou kapelu Timothy. Timothy doslova znamená „ti, kteří chválí Boha“. Věříme, že každý z nás má něco, za by měl děkovat a chválit. První Andělskou adventní neděli k tomu bude od 16:00 hodin na zámeckém návrší příležitost. Druhá část koncertu začne hned po rozsvícení vánočního stromu – věříme, že i po této slavnostní události s námi pár chvil zůstanete.
Na co se těšit v rámci Andělských adventních nedělí?
Centrem veškerého andělského dění je piaristický chrám Nalezení sv. Kříže. Zde bude opět velká výstava betlémů, každou neděli sváteční slovo, speciální světelné instalace, ale i prohlídky – např. Očistcové kaple či zvonů. Od pokladny kostela startují komentované prohlídky města, pořídíte zde vstupenku na Andělskou vyhlídku i do expozice Andělé na návrší. Před chrámem začíná každou neděli od 13 hodin gurmánský trh a koncerty na andělském pódiu. Přivítáme například Davida Krause s kapelou, Michala Horáka, Svitavy Ukulele Ensemble, Parkoviště pro velbloudy či The Cousins. Děti se mohou těšit na pohádky v Nové městské síni, vánoční tvoření pro rodiče s dětmi v zámeckém infocentru, Andělčino putování, zimní dětskou hernu v muzeu i na živá zvířátka.
První andělský víkend můžete zavítat do jízdárny na velkou výstava RC modelů auto. Druhý andělský víkend bude Zámecké sklepení opět v moci pekelné. Do zámeckého sklepení se vrací také velmi oblíbená prodejní výstava českých vánočních ozdob. Po všechny čtyři andělské víkendy můžete zavítat od 10 do 14 hodin i na speciální prohlídky s názvem Vánoce na zámku Litomyšl. Pokud si kladete otázky, jak se slavily Vánoce ve šlechtických kruzích, případně jestli aristokraté mysleli také na své sloužící, pak jsou tyto prohlídky pro vás tím pravým. A jelikož zámek navštívil i samotný císař František Josef I., přenesete se také na vánoční císařský dvůr. Další novinkou, kterou pro vás připravujeme, je Andělská dárečkárna.
Do sálů zámeckého pivovaru pozveme prodejce, kteří budou mít za úkol usnadnit vám vymýšlení a pořízení vánočních dárků pro vaše blízké. V tuto chvíli již můžeme prozradit, že druhou adventní neděli se zde bude konat Flér kreativ a třetí adventní neděli vánoční Mint market.
Tedy prodejci, kteří zároveň to, co prodávají, sami vyrábějí. Kompletní program Andělských adventních nedělí najdete na webu andelskalitomysl.cz nebo v prosincovém vydání Lilie. Připravujeme také programový leták a plakáty. Máme i facebook a Instagram, tak pište, komentujte, foťte, sdílejte a hlavně si bez nervů užijte přípravy na Vánoce!