Českotřebovský deník 24/2021 (24/1) 
VAKCÍNY JSME PRO NÁŠ KRAJ VÝRAZNĚ VÍCE - PĚTINÁSOBEK!!!

Podařilo se nám jako krajské samosprávě dojednat a zajistit výrazné navýšení dodávek vakcíny společnosti Pfizer pro Pardubický kraj. Dokonce v uplynulém týdnu byla pětinásobná oproti předchozím dodávkám. Pro srovnání ještě před týdnem jsme pro celý kraj obdrželi dle přídělu ministerstva zdravotnictví pouze 1 plato se 195 ampulkami, tedy 1170 vakcín. Na týdenní příděl pro půlmilionový kraj to bylo vskutku málo. Tento týden jsme pro naše vakcinační centra obdrželi celkem 5 plat se 780 dávkami, což je 5850 vakcinačních dávek. Naše vakcinační centra tak mohla jet po celý týden naplno.  Více ZDE
 
Rozhovor s hejtmanem Martinem Netolickým:

Mobilní týmy naočkují jen domovy pro seniory (najdete ZDE)
MMR vyhlásilo výzvu na Podporované bydlení  s příjmem žádostí do 9. dubna

Cílem výzvy je podpořit vznik Pečovatelských bytů nebo bytů v Komunitním domě seniorů, tj. podporovaných bytů, na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku (seniory) a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace (věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.
Oprávněným žadatelem o dotaci je obec, kraj, dobrovolný svazek obcí, městská část Prahy, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem, veřejně obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, akciová společnost, evropská společnosti, družstvo, spolek, obecně prospěšná společnost, církev podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích, a náboženských společnostech (dále jen „žadatel“).
Výše dotace: Výše dotace se vypočte jako součin počtu podporovaných bytů, na které je žádána dotace, a finanční částky maximálně 600 000 Kč na jeden byt . Více ZDE
 
Úmrtí

Ve věku 84 zemřel v neděli 24. ledna po delší nemoci (v orlickoústecké nemocnici), pan Josef Kysela ze Lhotky, bývalý pracovník provozního oddílu Česká Třebová, kde pracoval jako vozový dispečer.  Čest jeho památce!
 
Chodník u Diskontu je a není

Nedalo mi to a tak jsem "chodník" vyfotila. V pátek to vypadalo hůř, v sobotu rozbředlý sníh skoro zmizel. Na Chmelnici se udělal krásný chodník, ale pak najednou konec a chodec se brodí blátem a kalužemi, pokud po silnici jede auto. Další chodník je až u diskontu. Jako by to bylo "území nikoho" Jde o frekventovanou trasu, která by měla být pro chodce schůdnější!  (VV)
Podle katastru nemovitostí jde o součást parcely 3426 ve vlastnictví města, stejně jako celá okolí komunikace a proto by neměl být s úpravou tohoto krátkého úseku velký problém. Realizace chodníku se ovšem neobejde bez vytyčení sítí a projektové přípravy, Nemělo by se ale jednat o neřešitelné věci. V každém případě by měl být z plochy tohoto chodníku nyní v zimě odklízen sníh. (re)

Porovnejme fotografie z Benátek 1965 a 2021 (najděte deset rozdílů...)


Fotografické snímky dělí 56 let,  dostali jsme se jako do jiného světa. Nejde jen o ty prokleté garáže, které jsou využívané pro garážování jen z části, ale o celkové využití prostoru.  Také ten lesík je řádně sázený a udržovaný, a dnes zde kácíme jako nebezpečně rostoucí a ohrožující dřeviny  bez valného hospodářského užitku.

Ještě k zahájení stavby cyklostezky do Rybníka  

Asi všichni přece jen nejezdí na kole a tak někteří budování nové cyklostezky nesou zřejmě i nelibě.  Chtěl bych na adresu těchto kritiků, kteří kritizují vše co nepotřebují, podat nějaké informace, aby bylo zřejmé co vlastně na Podhorce vznikne,  co se buduje. Správný název  akce je "Stezka pro chodce a cyklisty", a protože chodit umíme všichni od 1 roku, tak to je vlastně pro všechny. Je to trasa vedená nivou Třebovky bez velkého převýšení, mimo motorovou dopravu, procházka a projížďka po této stezce je tedy mnohem zdravější a bezpečnější. Bude to 3 metry široká cesta s asfaltobetonovým povrchem a obrubníky, sjízdná za každého počasí a udržovaná,  což je tedy docela velký rozdíl např. od stavu, který ukazuji za tímto textem na fotografiích ze 4. července 2020, pořízených uprostřed loňského mokrého roku. Kolem stezky vznikne pěkné stromořadí s 30 stromy. Bude zde vysázeno v dostatečné vzdálenosti od cyklostezky. Budou tyto stromy: Javor mléč 6ks, Javor babyka 18ks a Jeřáb burka 6 ks. U odbočky na polní cestu vedoucí do zahrádkářské kolonie Podhorka bude vybudován odpočinkový prostor oddělený od cyklostezky gabiony se stoly a lavičkami, odpadkovými koši, podél celé stezky bude nové veřejné osvětlení s 6 m vysokými stožáry a LED svítilnami (22W a 35W), zajišťující bezpečnost chodců i cyklistů za snížené viditelnosti. Na cyklostezku v případě potřeby bude možné přijet i se sanitkou, jiná motorová doprava zde nebude možná. Kritika ve smyslu "příroda dostane na frak" je tedy pro tuto stezku nemístná a nepravdivá. Příroda zde měla dostat na frak  na konci osmdesátých let, kdy se zde připravovala  stavba nového sídliště Podhorka včetně zrušení kynologického cvičiště a přeložky koryta Třebovky. Když zde prováděla Hygiena hluková měření, tak měli na dráze zákaz používat tehdy běžné rozhlasové sdělení posunovačům na seřaďovacím nádraží tak, "aby to vyšlo"...  Stavba sídliště pak nedopadla, změnil se režim a už o všem nerozhodovali  na sekretariátech KSČ.
Stavbou nové cyklostezky naopak Česká Třebová získá pro své občany novou příležitost, rodiny s malými dětmi se budou moci vydat na kole bez strachu o bezpečnost dětí do Rybníka, na Hvězdu, do Zádulky, do Srnova, do Dolů, na Skuhrov i na Palici a rybničtí obyvatelé mají bezpečnou cestu na kole do Třebové do práce... Podobně vzníkla před lety bezpečná cyklostezka mimo silnici na Lhotce.
Ani po finanční stránce se nejedná o katastrofu. Na vlastní cyklostezku je dotace 85%, náklady na 112 metrů dlouhou a 5,5 metrů širokou účelovou přípojnou komunikaci od ul. U Podhorky k Třebovce musí řešit město, na veřejné osvětlení poskytne příspěvek 437 tisíc Kč obec Rybník. Do výběrového řízení o tuto zakázku se přihlásilo 6 silných firem, nejnižší nabídku podala společnost AGILE. Díky tomu jsme ušetřili 14% nákladů vypočtených dle projektové dokumentace. Stavba by měla být hotova do 31.10. 2021. (mm)

Dvě fotografie ze 4.7.2020. Trasou cyklostezky se projet v podstatě nedalo a někde ani projít, na rozmočeném terénu jsem litoval odvážné cyklisty, topící se v bažině a nedivil se tomu, že trasy pro průjezd byly vyšlapány daleko od cesty do okolních (neposekaných) luk, kde ovšem také čekaly pasti v podobě lagun a bažin. Co by každý projíždějící dal na fungující cyklostezku!