Českotřebovský deník 26/2021  (26/1)  
Nové video Českotřebovského deníku: Na návštěvě v rodinném centru ROSA
Video v plné velikosti ZDE
V měsíci lednu proběhly v rodinném centru dokončovací práce po opravě zatékání: nové výmalby v zrcadlové herně, v kočárkárně a na chodbách. V době návštěvy Českotřebovského deníku již bylo uklizeno... Zatím byly ovšem opraveny jen ty největší problémy. Průvodcem po rodinném centru byla jeho vedoucí Šárka Březinová, která nás seznámila s aktivitami rodinného centra i v této době, kdy jsou kolektivní aktivity zakázány. Zajímavostí byla nově vybavená kuchyň díky sponzorům z burzy filantropie. Přesvědčili jsme se, že Rodinné centrum ROSA žije i v době omezených aktivit a dále nabízí své služby rodinám s dětmi.
Další video Českotřebovského deníku: Na Podhorce se staví cyklostezka 

 Plná velikost videa ZDE

Ani uprostřed zimy se stavební práce v České Třebové nezastavily. Na Podhorce  byly zahájeny práce na stavbě  cyklostezky do Rybníka. Stavbu provádí společnost Agile Ústí nad Orlicí.  Součástí  767 metrů dlouhé stezky pro chodce a cyklisty bude také (asi uprostřed trasy) odpočivný prostor s vybavením, svahovost terénu vyřeší gabionové zídky a v nejvyšším místě nad Třebovkou také ochranné zábradlí. Podél stezky bude nové veřejné osvětlení s 38 světelnými body.  Součástí projektu je také 112 metrů dlouhá přípojná komunikace na ulici U Podhorky a parkoviště pro 15 osobních vozidel.  Cyklostezka překlene Třebovku po 20 metrů dlouhé lávce s šířkou 3,25 metru navrženou tak, že s rezervou umožní průtok stoleté vody. Se zachováním stávající lávky projekt nepočítá.

Stavbu cyklostezky připravovalo město několik let, velkým problémem bylo získat potřebné pozemky. Projekt se realizuje ve spolupráci s obcí Rybník, která se podílí i na jeho financování. V roce 2020 projekt získal dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši cirka 9,2 milionu korun. Podle smlouvy bude stavba dokončena do 31. října 2021.


Zemřela Vlasta Preislerová

Stalo se tak v úterý 26. ledna den po jejích 93. narozeninách. Babičku ještě v neděli stačili navštívit v orlickoústecké nemocnici její vnuci Václav a Matěj. Osobnost českého hudebního světa, operní pěvkyně sopranistka Vlasta Preislerová - Ployharová prožila více než dvacet let u nás v České Třebové.  Studovala na pražské konzervatoři u Vlasty Linhartové a v Itálii u Giny Cigny. Její umělecká kariéra je spojena s více než třicetiletým angažmá v Olomouci a zde se konal start  na jeviště dalších předních českých divadlech a také do zahraničí.  S Vlastou Preislerovou  ještě loni po jejích loňských narozeninách  natočil Českotřebovský deník rozhovor.(najdete ZDE) Redaktorka Víta Balcarová jej využila také pro Český rozhlas Pardubice. Rok se s rokem sešel a místo toho, abych připomněl její letošní narozeniny, musím místo toho  uvést zprávu o jejím úmrtí. 
S manželem Františkem Preislerem prožila Vlasta Preislerová spokojená léta v důchodu v České Třebové, byť zkalená v posledních 14  letech zármutkem nad úmrtím milovaného syna, mimořádně nadaného a uznávaného dirigenta, do jehož výchovy a rozvoje věnovala celou osobnost. Svazovala ji  jistě také omezená pohyblivost a tak s manželem přijali možnost péče v českotřebovském domově pro seniory. I zde jsme na návštěvách společně vzpomínali na dobu jejího divadelního působení. Řada jejich rolí zůstala  uchována v  ve spoustě krabic plných krásných a velkých fotografií i na zvukových záznamech. Více ZDE
Středa 23.1. od 20 hodin:  Třetí večer s Českotřebovským deníkem  

Přehled událostí II. pololetí 2020 v České Třebové a okolí (červenec - listopad)
ve vysílání Kulturního centra na kanále youtube   NA ODKAZU ZDE

Pavel Langhans píše: Habeše mi je líto....

Posílá nám k tomu další obrázky. Doba covidová se prostě dotýká nás všech. Třebováků pak (zatím částečná) likvidace oblíbené Habeše.  Berme to ale jinak, je to šance na to, aby zde vzniklo něco nového, co se nám  bude také zamlouvat. Právě likvidaci si uvědomujeme, jaké to je pěkné místo, kde může být mnoho jiných hezkých věcí. Oceňme ty, kteří mají odvahu se do toho pustit... Fotografie Petr Vomáčka, Jan Šebela.

Od čtvrtka opět na Starém náměstí zdravé nakupování !

Farmářské trhy se zatím přímo nerozjíždí, ale v klidové zóně Starého náměstí najdeme pravidelně od tohoto čtvrtka opět stánky, které si zdejší občané v podzimním období oblíbili...
Budeme tu pro vás znovu každý čtvrtek na svých místech! Pečivo, bylinky, sýry, Peťa, Hanka, Marcel

Za cyklostezku do Rybníka palec nahoru!  
Mám léta na Podhorce zahradu s malou chatkou a mohu jen podpořit argumenty pana Mikoleckého pro záslužnost této akce.
1. Cesta na kole po zmiňované cestě je už nejméně rok sjízdná na kole  jen s obtížemi. Nejde pouze
o často rozbahněný terén, ale i za sucha jsou zde  hustě vedle sebe vyjeté hluboké koleje od motorkářú a čtyřkolek. Vjetí do některé  této koleje zvláště u dětí nebo u rekreačních cyklistů končí často pádem. Poslední dobou jsem raději slézal z kola a několikrát jsem pomáhal u docela "slušných držkopádů".
2. Vypozoroval jsem, že cesta je velmi frekventovaná i chodci z Rybníka, především v časech nástupů na pracovní směny, kteří tu klopýtají za svitu baterek či čelovek. Lze očekávat, že tudy budou po zprovoznění  chodit i Ti, kteří nemají rádi tmu a chodí raději podél silnice, kde inhalují výfukové zplodiny.
3.Cyklisté se nebudou tolik plést  na silnici č.14.
4.Vzroste cykloturistická atraktivita mikroregionu.  Stavbu cyklostezky považuji za záslužnou akci a konšelům Č.Třebové i Rybníka  patří poděkování! 
Václav Polák
 
Kraje a města nemohou podle státu podávat zdravotnické projekty do programu REACT.  Poradíme si, říká hejtman Netolický 

Rada Asociace krajů České republiky jednala v úterý večer o dalším postupu v rámci podávání projektových žádostí do nového evropského investičního nástroje React EU. Z něj by mělo do České republiky přijít 27 miliard korun, z toho 15 miliard do oblasti zdravotnictví. Na počátku tohoto týdne Ministerstvo pro místní rozvoj ČR sdělilo krajům, že žadatelem v případě zdravotnictví mohou být pouze poskytovatelé zdravotních služeb, tedy nemocnice a příspěvkové organizace ve zdravotnictví.
„Se státem vedeme debaty o čerpání prostředků z Reactu EU de facto od léta loňského roku a nikdy jsme neslyšeli, že by územní samosprávné celky nemohly být oprávněným žadatelem. Tato informace k nám přišla na počátku týdne prostřednictvím krajského odboru rozvoje a následně byla potvrzena i ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Pro nás se jedná o komplikaci, kterou řešíme s vedením nemocnic tak, aby žádost byla podána právě Nemocnicí Pardubického kraje a.s. či našimi příspěvkovými organizacemi v případě Nemocnice následné péče v Moravské Třebové,“ uvedl hejtman Martin Netolický, podle kterého je struktura organizací ve zdravotnictví velmi rozdrobená. „V některých krajích jsou nemocnice příspěvkovými organizacemi, jinde akciovými společnostmi bez vloženého, ale i s vloženým majetkem. Domluvili jsme se na společné pracovní skupině pro vyjednávání s MMR tak, aby se vše vyjasnilo co možná nejdříve,“ sdělil hejtman.
Na základě priorit, které byly definované na přelomu roku, by mohl kraj získat 1,5 miliardy korun. „Prioritními projekty jsou pro nás centrální urgentní příjmy v Pardubicích a Ústí nad Orlicí, dále pak stavba nemocnice v Moravské Třebové, základen Zdravotnické záchranné služby na Seči a ve Vysokém Mýtě či investice do zařízení sociálních služeb. Právě stavby v Ústí nad Orlicí a Moravské Třebové již běží a investorem je Pardubický kraj. Od začátku jsme byli informováni, že se dotace vztahuje i na projekty, které byly zahájeny od 1. února 2020,“ řekl Netolický. V případě druhé etapy stavby centrálního příjmu v Ústí nad Orlicí by mohlo do kraje putovat až 150 milionů korun. V případě Moravské Třebové se jedná o dotaci až 250 milionů korun. Centrální příjem v Pardubické nemocnici spadá do kategorie urgentních příjmů prvního typu, na které je možné čerpat až 500 milionů korun.


Ve výzvách na podporu bydlení je připraveno 500 milionů  (Zdroj: MMR ČR)

Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci programu Podpora bydlení vyhlásilo tři výzvy pro podávání žádostí o dotace, a to z podprogramů Podporované byty, Bytové domy bez bariér a Technická infrastruktura. Žádosti budou přijímány do 9. dubna 2021
 
Program Podporované byty
Výzva z podprogramu Podporované byty má dva dotační tituly, a to Pečovatelský byt a Komunitní dům seniorů. Cílem výzvy je podpořit vznik Pečovatelských bytů nebo bytů v Komunitním domě seniorů, tj. podporovaných bytů sloužících k poskytování sociálního bydlení pro seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace (věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života). Na výstavbu jednoho bytu lze získat dotaci až 600 tis. korun. Výše alokace pro tuto výzvu je 250 mil. Kč.
 
Podprogram Bytové domy bez bariér
Výzva z podprogramu Bytové domy bez bariér je zaměřena na podporu odstraňování bariér při vstupu do bytového domu a do výtahu a výstavbu osobních výtahů v domech se čtyřmi a více nadzemními podlažími, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady. Dotace je poskytována ve výši 50 % uznatelných výdajů na realizaci akce, maximálně však 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a do výtahu a maximálně 800 tis. Kč v případě výstavby osobního výtahu pro jeden vchod do bytového domu. Výše alokace pro tuto výzvu je 200 mil. Kč.
 
Program Technická infrastruktura
Výzva z podprogramu Technická infrastruktura je zaměřena na podporu technické infrastruktury obcí, tj. výstavbu vodovodu, kanalizace a komunikace. Cílem je rozšířit nabídku zainvestovaných stavebních pozemků pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů. Maximální výše dotace je 80 tis. Kč na jeden stavební pozemek zainvestovaný z uvedeného podprogramu, na kterém následně vzniknou rodinné nebo bytové domy. Výše alokace pro tuto výzvu je 50 mil. Kč.
 
Příjmy a výdaje obcí (v souhrnu) podle Ministerstva financí 

Obce vykázaly ve sledovaném období celkové příjmy ve výši 326,6 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 307,4 mld. Kč, přebytek rozpočtového hospodaření dosáhl 19,3 mld. Kč. Příjmy vzrostly o 5,8 mld. Kč a výdaje o 13,3 mld. Kč, kladné saldo hospodaření se proto ve srovnání s listopadem předchozího roku snížilo o 7,6 mld. Kč.
Vlastní příjmy obcí činily 241,1 mld. Kč, oproti srovnatelnému období klesly o 13,4 mld. Kč. Daňové příjmy dosáhly 203,3 mld. Kč, což bylo o 14,8 mld. Kč méně, nedaňové příjmy činily 31,9 mld. Kč, tedy o 1,4 mld. Kč více. Kapitálové příjmy, jejichž objem dosáhl 6,0 mld. Kč, zůstaly na obdobné úrovni, jako v listopadu roku 2019.
Transfery přijaté do rozpočtů obcí dosáhly 85,5 mld. Kč, proti listopadu předchozího roku to bylo o 19,2 mld. Kč více. Rozhodující část tvořily přijaté neinvestiční transfery, jejichž objem činil 66,0 mld. Kč (nárůst o 17,3 mld. Kč). Růst byl způsoben především přijatými neinvestičními transfery z kapitoly Všeobecné pokladní správy, kdy obce přijaly 13,4 mld. Kč v rámci jednorázového příspěvku obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb. Dále z rozpočtu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy hl. město Praha přijalo transfery určené na přímé náklady škol ve výši 16,8 mld. Kč (o 2,1 mld. Kč více) a transfery z rozpočtu kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb ve výši 1,1 mld. Kč, kdy tento transfer byl ve srovnatelném období nulový.
Investiční transfery dosáhly 19,4 mld. Kč (nárůst o 1,9 mld. Kč).
Běžné výdaje obcí činily 227,6 mld. Kč, v porovnání s listopadem loňského roku vzrostly o 10,0 mld. Kč. V části kapitálových výdajů byl vykázán růst o 3,4 mld. Kč oproti srovnatelnému období a tyto výdaje dosáhly výše 76,4 mld. Kč.
Stav peněžních prostředků na bankovních účtech obcí činil 187,2 mld. Kč, v porovnání s listopadem loňského roku to bylo o 27,6 mld. Kč více.