Českotřebovský deník 36/2020 (5/2)    
Nová videa Českotřebovského deníku  - Obdiv nápadům žáků ZŠ Ústecká

Zveřejňujeme celý play list , na kterém je přehled videoklipů tříd II. stupně ZŠ Ústecká Parník. Jde o práce dle zadaného projektu učitelky hudební výchovy Pavly Skopalové. Z jejich promítnutí zjistíte, že se projekt ujal a že vytvořené práce leccos napovídají   o současném rozpoložení školní mládeže. Máme tedy již k dispozici úvodní listopadový "učitelský" videoklip, který celý projekt odstartoval a také jeho další pokračování v podobě, která mnohé překvapí. Tématika je zajímavá, zabývá se nyní opravdu aktuálními tématy "Jak doma přežít karanténu", "Co ze mě bude" a "Závislosti na sociálních sítích". Prezentace videí byla odstartována dnes v pátek 5.února ve 12:00 hodin a již nyní má slušný ohlas. Ukazuje, že jde o užitečný způsob aktivizace školní mládeže trpící také jistě určitým nedostatkem sociálních kontaktů, které nedokáže nahradit ani sebelepší mobil nebo internet.  (mm)
 
Nový parkovací automat u Pošty 02 - zatím mimo provoz 

Zatímco na mapách Seznam.cz je placené parkoviště u pošty vyznačeno od prosince 2020 (plánek vpravo), tak montáž parkovacího automatu byla provedena teprve v uplynulých dnech. I tak zatím není funkční, ale dá se očekávat, že tomu tak brzo nebude. Zatím je parkoviště určeno jen pro krátkodobé parkování, kde musíte čas parkování měřit sami na parkovacích hodinách. 
 
Uveďme některé "informace" na pravou míru

Není pravdou, že od začátku roku zemřelo v Domově pro seniory 18 lidí nebo víc po aplikací vakcíny AstraZeneca! Po aplikaci vakcíny nezemřel nikdo, protože očkovat se v našem zařízení ještě vůbec nezačalo. Začátek očkování je plánován na týden od 15. 2., bude-li vakcína… a podaří-li se sestavit očkovací tým.
Nadto připomínám, že vakcína AstraZeneca v ČR ani není, pro naše zařízení se počítá s vakcínou Moderna. Doplním, že očkování je dobrovolné, konzultované se seniory, jejich rodinnými příslušníky i lékařem.
Nebylo by pravdou ani to, že v Domově pro seniory zemřelo na COVID-19 18 lidí (nebo víc). Pravda je, že onemocnění v našem zařízení bylo (a je), několik úmrtí spojených s ním jsme zaznamenali, ne vždy však bezprostřední příčina smrti byl právě COVID. Je faktem, že Domov pro seniory je v tuto chvíli poměrně „promořený,“ ale většina seniorů zatím přečkala COVID s lehkým průběhem (zvýšená teplota, únava).
Situaci v Domově zvládáme, ačkoliv se nákaza objevila i mezi personálem, ale v tuto chvíli se začíná situace stabilizovat. Věřím, že tuto vlnu COVIDu přečkáme, byť se jednalo o nejrozsáhlejší postih od jara loňského roku. Osobně mne velmi mrzí, že jsme se drželi téměř celý rok skutečně velmi dobře a situace se u nás zhoršila v okamžiku, kdy jsme stáli na prahu slibovaného očkování, které se oproti plánům nakonec zdrželo o více než měsíc.
(Podle informace ředitelky SSČT JUDr. Magdalény Peterkové)

První vakcíny Moderna má kraj od středy 3/2

Na území Pardubického kraje bylo ke čtvrtku 4. února očkováno 11 061 vakcín primárně od společnosti Pfizer. Prvních 600 dávek od společnosti Moderna dorazilo do kraje tuto středu.
„Náš kraj byl především v prvních dvou týdnech velmi znevýhodněn oproti ostatním. Na základě naší argumentace a jednání s ministrem zdravotnictví Blatným se nám podařilo dojednat výrazné zvýšení dodávek, což se začíná v celkových počtech projevovat. I tak jsou naše vakcinační centra připravena na větší výkony,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Ke čtvrtku 4. února se podařilo v našem kraji aplikovat již 11 061 dávek. Z toho v Pardubicích 4097 dávek vakcíny, Chrudimi 1637, Litomyšli 1488, Svitavách 1871 a v Ústí nad Orlicí 1968 dávek. Právě v Ústí nad Orlicí se v průběhu týdne přesunulo vakcinační centrum do nových prostor budovy F v areálu nemocnice,“ řekl hejtman Martin Netolický.
V kraji v tuto chvíli funguje pět vakcinačních center, a to přímo v budově krajského úřadu v Pardubicích, dále pak v nemocnicích v Chrudimi, Litomyšli a Ústí nad Orlicí a v Multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách.

V neděli bude další premiéra virtuální e-besídky základní umělecké školy

Všechny příspěvky již byly natočeny a jsou připraveny k publikování. Zájem je veliký a tak se opět nepodaří umístit všechna vystoupení do jednoho prezentovaného souboru, pro lepší orientaci a zpracování bude opět nový hudební pořad prezentován ve dvou dílech. Budou zde opět prezentovány  nejen vystoupení žáků hudební oboru, ale také dalších oborů školy. Premiéra je plánována na neděli 7. února v poledne


Dobrovolnická centra v kraji se zapojují do pomoci i v době koronaviru

Dobrovolníci jsou v této době potřební víc než kdy jindy. Někteří nosí seniorům nákupy, jiní pomáhají rodinám s online výukou jejich dětí. V Pardubickém kraji poskytují potřebnou pomoc v době koronaviru i dobrovolnická centra.
„V kraji máme 15 lokálních dobrovolnických center. Vloni kromě toho vzniklo ještě regionální dobrovolnické centrum pod Koalicí nevládek Pardubicka, které má za cíl  dobrovolnictví v rámci Pardubického kraje koordinovat, propagovat a vytvářet pro něj vhodné zázemí. Byl zřízen i web  Dobrokraj, kde zájemci o dobrovolnictví najdou třeba kontakty, kde by mohli nabídnout svou pomoc. Všem, kteří tak už činí, bych rád ze srdce poděkoval,“ říká radní pro sociální péči a neziskový sektor Pardubického kraje Pavel Šotola.
A jak takové dobrovolnické aktivity vypadají v posledních měsících? „S distanční výukou pomáhají třeba dobrovolnice z centra Fokus Vysočina v Hlinsku. Dělají s dětmi úkoly nebo je hlídají. V Dobrovolnickém centru Koalice nevládek Pardubicka doučují děti ze sociálně znevýhodněných rodin a cizince, kteří se učí česky. Také Dobrovolnické centrum při Farní charitě Litomyšl nebo chrudimská Dobrovolnická agentura organizace Šance pro Tebe se zapojují do pomoci s výukou“, přibližuje výčet aktivit Lucie Křivková, garant Regionálního dobrovolnického centra Pardubického kraje.
V Dobrovolnickém centru Krůček ve Svitavách pomáhá i 83letý senior, který každý den dochází do sociálně-terapeutické dílny Domova na rozcestí, kde vyrábí dárkové předměty s klienty s mentálním postižením. Několik dobrovolnických center se také podílelo na organizaci pomoci rodinám v nouzi nebo potravinových sbírkách. V Chrudimi se podařilo dosáhnout rekordního výsledku, když vybrali více než dvě tuny potravin a drogerie.
Mezi další aktivity dobrovolníků patří procházky se seniory nebo s klienty sociálních služeb. V litomyšlském centru nabízejí volání seniorům, v Oblastní charitě Pardubice zprostředkovávají nákupy pro osoby v karanténě.

Městská policie v Ústí n.O. již nerozdává lístky za stěrač

Od října loňského roku začala Městská policie Ústí nad Orlicí využívat mobilní aplikaci informačního systému. Zkušební provoz byl nastaven na tři měsíce s následným vyhodnocením. Tato aplikace umožňuje strážníkům přímo v terénu (na místě události) tuto událost nebo přestupek ihned zaevidovat. Při zaevidování dojde k zapsání místa, data, času a GPS souřadnic bezprostředně do systému. K události je možné ihned připojit foto a video dokumentaci, která slouží k dalšímu zpracování. V případě přestupků dojde po zaevidování případů k jejich předání příslušnému správnímu orgánu. Celkem bylo za toto zkušební období zaevidováno 527 přestupků zejména na úseku BESIP (jednalo se převážně o špatné parkování vozidel, či nezaplacené parkování). Z následujícího vyhodnocení vyplývá především jednoduchost zadávání, snížení administrativní zátěže přímo v terénu a tím vyřízení většího množství případných dopravních přestupků na úseku BESIP. Velkou změnou v novém řešení je zejména u tzv. dopravních přestupků, které jsou přímo předávány správnímu orgánu, který daný přestupek administrativně vyřídí v režimu tzv. objektivní odpovědnosti a odešle písemnou výzvu k uhrazení určené částky provozovateli vozidla. V praxi to znamená, že strážníci městské policie nebudou v rámci řešení dopravních přestupků dávat za stěrač vozidla lístek, který upozorňuje na daný přestupek, ale bude provozovateli vozidla zaslána výzva. V případě řešení přestupku na místě bude řešen obvyklou cestou (domluvou nebo pokutou přímo na místě).

Jak bylo v České Třebové před rokem 

Českotřebovskou radnici navštívil senátor Petr Šilar, spolek Bacie připravil do Pravěké osady Křivolík oslavu svátku Imbolc - Hromnice. Na 8. února se připravoval do Národního  domu 52. Lidový ples a ve společenském domě v Rybníku se konal o den dříve Sportovní ples spolku "Jen blbni team". Mostní provizorium  na Zámostí bylo uvedeno do praxe, zahájila se demolice starého mostu. V Domově pro seniory byl z důvodu chřipkové epidemie vyhlášen zákaz návštěv.  Krasobruslařský klub pořádal 1. února již třetí ročník závodu „Českotřebovská pirueta“, který se byl součásti krasobruslařského víkendu na zimním stadionu v České Třebové. Hejtman Martin Netolický při své návštěvě v České Třebové přednášel septimánům na téma veřejná správa v ČR, navštívil VDA, kde na skalce jednal o možnosti stavebních úprav sálu  a navštívil také staveniště - v té době vlastně "bouraniště" starého mostu na Lidické ulici.

Pavel Langhans glosuje letošní únor

Díry na I/35 poškozují vozidla
Za poslední týden eviduje policie zvýšený počet poškozených vozidel na páteřní silnici I/35, která tvoří alternativní trasu k dálnici D1. K poškození došlo při průjezdu auta výtluky, které jsou rozesety mezi Vysokým Mýtem a Moravskou Třebovou. Policie vyzvala správce komunikace k nápravě. Ředitelství silnic a dálnic, jako vlastník komunikací první třídy, na svém twitterovém účtu tvrdí, že výtluky opravuje už od konce minulého týdne. "V pátek zahájené opravy výtluků na silnici I/35 pokračují i v tomto týdnu. Všem řidičům se omlouváme za způsobené komplikace. Opravy výtluků pomocí studené asfaltové směsi pokračují na silnici I/35 za obcí Hrušová, směr Litomyšl. Úsek je průjezdný v zúžených jízdních pruzích," napsalo ŘSD na sociální síť.Jenže množství děr je výrazně vyšší, výtluky jsou místy hluboké až deset centimetrů. Podle policie jsou navíc špatně označeny. "Opětovně jsme vyzvali majetkového správce komunikace, a to ŘSD, k neprodlenému odstranění všech závad ve sjízdnosti a ke zvýšené intenzitě oprav výtluků na všech silnicích I. třídy v rámci Pardubického kraje. Zároveň jsme správci sdělili, že některé označení výtluků, které jsou nebo byly označeny dopravními značkami nerovnost vozovky či snížení rychlosti jsme shledali jako zcela nedostačené s ohledem na jejich rozměry, zejména hloubku," uvedla ve čtvrtek v reakci pro on-line deník Orlický.net tisková mluvčí Policie ČR Markéta Janovská.  Řidiči musí jezdit po silnici se zvýšenou opatrností. Povrch vozovky především poblíž Cerekvice nad Loučnou je ve špatném stavu. Kvůli velkým výtlukům na komunikaci byla rychlost snížena na 30 km/hod. "Výtluky opravujeme studenou asfaltovou směsí i ohřátou živičnou směsí. Aktuálně také objednáváme novou technologii na provádění oprav mikrovlnným zařízením FUTTEC," dodává krajské ředitelství ŘSD pro Pardubický kraj. Policie eviduje ke 4. únoru 15 dopravních nehod, které v místě šetřila. 
Orlicky.net

Ministerstvo dopravy v lednu představilo klíčové železniční projekty roku 2021.

Patří mezi ně i elektrifikace trati z Olomouce do Uničova. Dokončena má být letos v prosinci. Provoz elektrických vlaků na celé trati ze Šumperka do Olomouce začne o rok později. Podle Správy železnic umožní elektrifikace a rekonstrukce trati zvýšení traťové rychlosti, zkrácení jízdy vlaků, větší komfort a bezpečnost cestujících a tím i větší konkurenceschopnost železniční dopravy. Nahrazená dieselová frakce pak přispěje k lepšímu ovzduší okolo trati. V letošním roce bude pokračovat také elektrifikace trati mezi Brnem a Zastávkou u Brna.
 
Ke srážce vlaků u Otrokovic píše web ZDOPRAVY.CZ

Příčinou dnešní srážky nákladních vlaků u Otrokovic na trati mezi Břeclaví a Přerovem byla s největší pravděpodobností chyba zaměstnanců Správy železnic. K nehodě došlo v době, kdy ministerstvo dopravy jako krok ke zvýšení bezpečnosti chystá sankční systém pro chybující strojvedoucí. V něm ale zapomněl, že nehodu mohou způsobit i zaměstnanci jiných profesí. „Dosavadní šetření ukazuje na selhání komunikace mezi dopravními zaměstnanci Správy železnic při plánovaném vypnutí zabezpečovacího zařízení,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová. K nehodě došlo v době plánované výluky, kdy bylo vypnuto traťové i staniční zabezpečovací zařízení. „Řízení provozu v dotčeném úseku je v době výluky z CDP Přerov převedeno na místní řízení z otrokovické stanice pomoci výpravčích a dozorců výhybek,“ dodala Friebová.
Vlak Rail Cargo Carrier CZ narazil do vlaku ČD Cargo před vjezdem do stanice Otrokovice. Ten stál 33 metrů před vjezdovým návěstidlem do Otrokovic. K najetí do vlaku došlo zřejmě kvůli chybě zaměstnance Správy železnic, který vlak ČD Cargo „odhlásil“ a umožnil tak jízdu vlaku RCC. Ten vlak ČD Cargo posunul o deset metrů. Předběžná škoda je 31 milionů korun, ke zprovoznění koridoru dojde nejdříve v neděli. Ministerstvo dopravy po loňské sérii nehod na železnici začalo řešit zavedení takzvaného sankčního systému strojvedoucích, který by umožnil jejich finanční postihy i zákaz činnosti při nepovolené jízdě. Tento týden nakonec došlo k jeho stažení z projednávání, zejména kvůli protestům železničních dopravců. Těm se nelíbilo, že řeší postihy jen strojvedoucích. Ministerstvo chystá jeho novou verzi.
 
Opočno je historickým městem roku Královéhradeckého kraje

Navíc uspělo i v soutěži Památka roku. A to hned dvakrát. V krajském kole soutěže historických měst porazilo Opočno Hradec Králové a postupuje do celostátního kola. V soutěži o památku roku uspělo s rekonstrukcí kostnice a domu čp. 24.