Českotřebovský deník 48/2021 (17/5)  
Chaloupka Maxe Švabinského v zimě 

Poslední den se sněhovou peřinou byl v úterý 16. února, všude plno běžkařů a parkujících aut. Další den už pršelo. Obleva zde způsobila změnu, zůstali jen ti nejotrlejší.

Ti co zneužívají tísňovou linku budou potrestáni

Nedávno jsme slavili evropský Den linky 112. Operátory této linky, ale někdy zaměstnávají i zlomyslná volání. Linky tísňového volání 112 a 150 obsluhují vyškolení operátoři, kteří mohou během hovoru identifikovat telefonní číslo, určit telefonního operátora, adresu volajícího z pevné sítě i přibližnou polohu volajícího z mobilního telefonu.
Tyto lokalizační a identifikační údaje pomáhají zachránit lidské životy nebo také odhalit původce zlomyslných volání. Zlomyslná volání zahlcují tísňové linky, čímž ohrožují zdraví a bezpečnost ostatních. Mezi „zlomyslná volání“ patří omyly, dotazy a stížnosti mimo rámec složek integrovaného záchranného systému, poruchy koncových telefonních přístrojů, náhodné zmáčknutí tlačítek, obtěžující hovory dětí nebo lidí pod vlivem alkoholu či návykových látek. Posledním a nejzávažnějším případem zlomyslného volání jsou úmyslná zneužití tísňové linky, kdy dojde k nahlášení smyšlené události a k planým výjezdům složek integrovaného záchranného systému.
Odhalit pachatele zlomyslných volání je velmi složité. HZS ČR používá vlastní systém obranných mechanismů proti těmto lidem. Telefonní čísla pravidelně zlomyslně volajících jsou v databázi telefonního centra tísňového volání výrazně označena. Operátoři mohou zlomyslný hovor nasměrovat do automatické hlásky, která volajícího poučí o nelegálnosti jeho jednání a poté hovor ukončí.
V případě, že jsou opakovaně a dlouhodobě uskutečňována zlomyslná volání na linku tísňového volání, může pracoviště příjmu tísňového volání v souladu s ustanovením § 33 odst. 10 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, dočasně odmítnout komunikaci uskutečňovanou prostřednictvím tohoto telekomunikačního koncového zařízení. V praxi se jedná o zařazení telefonního čísla nebo výrobního čísla přístroje na seznam odmítnutých čísel na dobu až 7 dnů.
Při vyčerpání všech dostupných možností, pokud dochází nadále k uskutečňování zlomyslných volání, může pracoviště příjmu tísňových volání požádat podnikatele, který provozuje telekomunikační síť, o trvalé zamezení přístupu předmětného koncového zařízení do sítě. Podnikatel je povinen takové žádosti vyhovět (viz § 33 odst. 10 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích). O opětovném umožnění přístupu rozhoduje Český telekomunikační úřad ve správním řízení.
Fyzická osoba, která uskutečňuje zlomyslná volání, se dopouští přestupku dle § 119 odst. 1 písm. e) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. K řízení ve věci přestupku je Český telekomunikační úřad. Za tento přestupek může úřad uložit pokutu až do výše 200 000 Kč.
V souvislosti se zlomyslným voláním lze hovořit i o trestném činu „Poškození nebo ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení“ dle § 276 trestního zákoníku nebo trestného činu „Šíření poplašné zprávy“ dle § 357 trestního zákoníku.

Také v loňském roce získala galerie do sbírek významná díla

Radní Pardubického kraje se seznámili s nákupy nových děl do sbírek Východočeské galerie v loňském roce. Díky akvizičnímu fondu, úspěchu v dotačních řízeních Ministerstva kultury i díky darům se sbírka galerie rozrostla o 177 uměleckých děl v celkové hodnotě 3 657 080 Kč.
VČG zakoupila 42 výtvarných prací v hodně 3 511 080 Kč a obdržela darem 135 děl v hodnotě 146 000 Kč. Akviziční činnost VČG se již tradičně soustředila na zaplnění citelných mezer v některých generačních celcích ve sbírce a na doplnění zastoupení výjimečných uměleckých individualit. „V několika posledních letech klademe důraz na to, aby výběr zakoupených děl probíhal také s ohledem na přípravu expozic pro nové prostory galerie ve Winternitzových automatických mlýnech,“ konstatoval náměstek hejtmana pro investice a kulturu Roman Línek.
Sbírka VČG byla obohacena o práce klasiků, majících vztah k Pardubickému kraji, zvláště v návaznosti na úspěšnou výstavu Starý psi, a o díla výtvarníků a výtvarnic střední a mladší generace.
K nejvýznamnějším akvizicím VČG v roce 2020 se řadí obraz Testování baroka (Caravaggio) z roku 1988 Bedřicha Dlouhého. Střetává se v něm několik pólů autorovy tvorby, programový návrat k minulosti, zalíbení v malbě barokních velikánů, principy asambláže a především téma testování, zkoušení. Skutečnost, že se jedná o zásadní dílo, dokládá jeho instalace na Dlouhého monografické výstavě v Galerii hlavního města Prahy,“ uvedla ředitelka Východočeské galerie v Pardubicích Hana Řeháková.
Mezi nákupy v roce 2020 dále vyniká rozměrné sousoší Slunečné dědictví synům a dcerám z roku 2019 od Anny Hulačové, která patří k nejvýraznějším a nejoceňovanějším českým autorkám současnosti a jejíž tvorba je pravidelně zastoupena na výstavách v České republice i zahraničí (např. v Kunstraum v Londýně a Fondation Louis Vuitton v Paříži).
Přínosem pro VČG je získání daru, souboru 130 juvenilních prací Františka Kyncla, vhodně doplňujících kvalitní soubor jeho děl ve sbírce VČG, letos rovněž obohacený o dvě Fonetické malby. Mezi dalšími autory, jejichž díla VČG zakoupila, patří např. Jolana Havelková, Patrik Hábl, Tomáš Švéda, Jakub Švéda, Jan Kovářík, Jiří Lacina, Josef Procházka, Vladimír Skrepl a Ivana Lomová.
Sbírkový fond VČG patří v rámci České republiky mezi významné kolekce výtvarného umění. O tom svědčí mimo jiné široká meziinstitucionální spolupráce na výstavních a badatelských projektech, do které je galerie zapojena, a to jak na úrovni regionálních a státních sbírek, tak rovněž ve spolupráci se zahraničními institucemi, např. Palazzo Roverella (Rovigo), Slovenská národná galéria (Bratislava), Ludwig Museum (Koblenz). Častá frekvence zápůjček klíčových souborů sbírky (na 24 výstav) vypovídá o jejich mimořádné kvalitě a nezastupitelnosti v kontextu českého umění 19. – 21. století.
„Hodnota sbírek roste vždy podle toho, jak prozíraví byli nakupující před lety. Věřím, že jak práce prověřených osobností, tak i díla experimentální povahy od umělců nejmladší generace budou nabývat na ceně,“ dodal Roman Línek.
 
Ivo Medek, prorektor JAMU o elektronické hudbě

Současná situace dosti nahrává elektronické hudbě, která se dá tvořit bez mezičlánku v podobě interpreta a distribuovat po různých sítích rovnou k posluchači. Osobně jsem nikdy čistou elektroniku nedělal. Neměl jsem čas ani chuť prokousávat se softwary a když jsem něco potřeboval, nechal jsem si tu technickou část raději od někoho šikovného udělat. Jako skladatel považuji za základ akustickou hudbu, ale baví mě ji i elektronicky dotvářet. A co se elektroniky týká – v letošním akademickém roce jsme na JAMU otevřeli dvě nové specializace – filmová a právě elektronická hudba – takže máme trojí zaměření oboru: kompozice, kompozice elektroakustické hudby a kompozice scénické a filmové hudby – a sám jsem zvědavý, co se z toho vyklube.

Ale na JAMU se elektronika učí už dlouho, ne? Jako integrální součást studia kompozice, a tak to i zůstává. Ale vedle toho je teď ještě možná specializace přímo s elektronickou hudbou jako hlavním předmětem.

A hlásí se uchazeči?  Kupodivu hlásí. Otázka je, do jaké míry to budou lidé, kteří nemají moc velké povědomí o jiné hudbě, než kterou si sami dělají na laptopech nebo nějakým podobným způsobem. Je docela problém doučit je vše ostatní, protože – ať chceme či nechceme – budou to ve finále absolventi studijního programu kompozice na Janáčkově akademii a bylo by hloupé, kdyby neuměli napsat jednoduchou sóloou skladbu pro nějaký akustický nástroj nebo nějakou komořinu a přitom by se prezentovali jako vystudovaní skladatelé.

Lidé chtějí vědět, jak bude vypadat město, ve kterém žijí, za 10-15 let. 

Přišlo upozornění na jednoduchou platformu pro vizualizaci strategie a pro prezentaci rozvojových projektů města. Plná verzi vzorového města: https://pinsburg.pincity.cz.. Vše přišlo s výzvou k zapojení . Co myslíte, je to správně?
 
DDM v březnu a prázninové tábory - najdete ZDE

 
Z Litomyšle:

Město Litomyšl, podobně jako Ústí nad Orlicí odpustilo místní poplatky za užívání veřejného prostranství pro obchodníky a další uživatele od 1.duvba do 30.9. 2021 z důvodů mimořádné události COVID 19. Na 25/2 chystá jednání zastupitelstva města s bohatým obsahem. Především budou projednány změny rozpočtu, neboť ten byl schválen již na posledním zasedání loňského roku od té doby se poměry velmi změnily. V programu by nás mělo také zajímat Memorandum k budování dálnice D35.  Uvidíme, o co se bude jednat....  O přípravě Memoranda se píše také ZDE
 
Město Vysoké Mýto v celostátním kole soutěže Historické město roku

Účast v soutěži Historické město roku úzce souvisí s tím, jak úspěšně plníme Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Daří se nám to z několika důvodů. Jednak program Ministerstva kultury přesně sedí na naši městskou památkovou zónu, na velikost našeho města a na množství finančních prostředků, které na to z rozpočtu můžeme uvolnit,“ uvedl starosta František Jiraský a pochválil úředníky, kteří se o program starají.