Českotřebovský deník 51/2021 (20/2)  

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2021

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se jednoduše a bezpečně online prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře. Ten bude zveřejněn na stránce www.scitani.cz, nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. První výsledky Sčítání 2021 budou všem bezplatně k dispozici na přelomu let 2021 a  2022.
Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE  Podrobné informace naleznete na webu https://scitani.cz/.
V letošním sčítání lidu budou obyvatelé Česka vyplňovat zhruba o polovinu údajů méně než před deseti lety. Statistici využijí data z registrů. Elektronicky se bude možné sečíst přes web či mobilní aplikaci, a to vedle češtiny i v sedmi dalších jazycích. Papírové formuláře pak dostanou jen ti, kteří nevyplní údaje elektronicky.
Podle průzkumu by on-line verzi upřednostnilo 71 procent lidí. Statistici věří, že by podíl ve skutečnosti mohl být ještě vyšší. Internetové připojení má přes 90 procent obyvatel. Elektronické vyplnění je také v době epidemie bezpečnější.
Formulář bude možné vyplnit na webu či v mobilní aplikaci Sčítání21, kterou si bude možné stáhnout. Formulář bude vedle češtiny ještě v angličtině, němčině, polštině, ruštině, romštině, ukrajinštině a vietnamštině.
Lidé se do formuláře přihlásí číslem občanského průkazu či pasu, přes bankovní nebo elektronickou identitu či přes datovou schránku. Zadávat pak budou údaje o bydlišti, o sobě a případně o dalších členech domácnosti. Většina kolonek má nabídku, takže z ní stačí vybrat. Lidé budou odpovídat na to, zda bydlí v rodinném, bytovém či rekreačním domě nebo na ubytovně. Zadají, zda je bydlení vlastní, družstevní či nájemní. Vypíšou plochu bytu. Uvést je potřeba počet místností, patro či způsob topení.
V další části se vyplní údaje o členech domácnosti. Lidé budou odpovídat na to, kde bydleli rok před sčítáním či po narození. Z nabídky pak vyberou vzdělání, mateřštinu či zaměstnání. Uvedou také, kam chodí či jezdí do práce, jak často, čím a jak dlouho. Zadání národnosti a náboženské víry je dobrovolné.
Jeden člen domácnosti může vypsat i údaje ostatních. Může jim ale také poslat odkaz, aby data doplnili sami. "Například otec vyplní domovní údaje a údaje za sebe. Manželce pošle odkaz, aby doplnila údaje za sebe a děti," popsala Koláčková.
Rozepsaný formulář bude možné uložit a později ho dokončit. Bude ale nutné zadat heslo, které si musí člověk vytvořit. Bez něj nebude možné ve vyplňování pokračovat a muselo by se začít znovu. "V případě, že odešlete špatně vyplněný formulář, můžete založit nový. Když přijde formulář dvakrát, budeme považovat ten druhý za opravný," uvedla vedoucí oddělení koordinace přípravy a zpracování sčítání ČSÚ Anna Podpierová. Pomoc s vyplňováním poskytne chatbot i operátor na chatu. Telefonicky dotazy zodpoví pracovníci kontaktního centra.
První výsledky by měly být na přelomu letošního a příštího roku. Rychlost zveřejnění bude záviset na tom, kolik lidí se sečte elektronicky.
Podle Koláčkové statistici internetovou verzi sčítání připravují rok a půl. Aplikace jsou otestované a vícenásobně zabezpečené proti útokům. Data budou šifrovaná a uložená v Česku.
Pomozte snížit počet hospitalizovaných pacientů!

obracíme se na Vás s informací o tom, jak vypadá situace v našich zdravotnických zařízeních, s informací o tom, že kapacity našich nemocnic jsou na hranici možností, a co nám hrozí, bude-li epidemie pokračovat současným tempem. Chceme Vás požádat o to, abyste vy sami, bez ohledu na nyní nebo v budoucnu platná omezení, přistoupili k takovým opatřením, která ochrání Vás i Vaše okolí před nekontrolovaným vývojem situace a těžkými dopady na zdraví a na celou společnost.
Situace v nemocnicích v našem kraji je s ohledem na několik týdnů trvající nápor pacientů s COVID-19, kteří vyžadují hospitalizaci, kritická. Přesto, že jsme přijali řadu opatření, přesunuli zaměstnance a otevírali stále další a další oddělení pro covidové pacienty, příliv pacientů neustává a naše nemocnice jsou výrazně přetížené. Zajištění péče o všechny akutní případy a také o pacienty s COVID-19 je možné jen díky obrovskému nasazení všech zaměstnanců nemocnic. Možnosti otevírání dalších oddělení jsou již velmi omezené a zajištění péče o pacienty je v některých dnech možné již jen díky transportům pacientů do jiných regionů. Bohužel vyhlídky na nejbližší týdny nejsou příliš optimistické.
V této extrémní situaci se na Vás obracíme s výzvou, abyste dodržovali všechna nařízení a hygienická opatření. Omezte své sociální kontakty na nezbytné minimum a vyhýbejte se setkávání většího množství lidí. Mějte na paměti, že koronavirus může nakazit Vás i Vaše nejbližší a že těžký průběh se netýká jen seniorů, ale mnohdy dopadá i na daleko mladší lidi, a i ti jen s obtížemi překonávají kritický stav a někdy ho ani přes veškeré naše úsilí nezvládnou. Děláme pro všechny nemocné v našich nemocnicích, ať již s COVID-19 či jinými závažnými chorobami maximum možného. Neztěžujte to, prosím, nám ani našim nemocným svým neuváženým chováním. I Vy se můžete ocitnout mezi nimi.
Pomozte nám snížit počet hospitalizovaných pacientů i počet zemřelých dodržováním všech platných nařízení! Buďte, prosíme, rozumní. Víme, že už těch nejrůznějších restrikcí a omezení máme všichni dost a už se nemůžeme dočkat návratu k normálnímu životu. Zatím to ale není možné. Prosíme a žádáme Vás:
• omezte cestování a setkávání větších skupin (i rodinných) na naprosto nezbytnou míru
• chraňte pomocí roušek či respirátorů nejen sebe, ale i své okolí
• dodržujte rozestupy a vyvarujte se velkých akcí, především těch, kde padají zábrany a infekce se díky tomu šíří snadněji – vidíme v našich nemocnicích jejich důsledky
• pečlivě si umývejte a desinfikujte ruce
• ke všem těm propagovaným „R“ (roušky, ruce, rozestupy), přidejte, prosíme, to nejdůležitější „R“, tedy rozum.
Dodržování opatření a postupný nárůst počtu očkovaných nás přiblíží k tolik potřebnému normálnímu životu. Chceme, aby naše děti mohly co nejdříve do škol, chceme, abychom se mohli vrátit ke svým povoláním a profesím, mohli do kin a divadel, chceme, abychom si opět mohli naplno užívat život, abychom mohli vycestovat na dovolenou – a jistě to chceme všichni. Buďme proto rozumní a ukáznění. Jen tak se nám to všem podaří. Rychlost, s jakou se budeme vracet k normálnímu životu, záleží na přístupu nás všech. Bez společného úsilí a rozumného přístupu všech to nepůjde.  Budeme-li všichni rozumní a budeme dobře spolupracovat, společně to zvládneme!

S výzvou se na občany obrátili představitelé nemocnic v Hradci Králové, Náchodě, Jičíně, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou a Dvoře Králové a krajské záchranné zdravotnické služby dne 15. února 2021 a myslím, že to stejné platí také pro nás, situace je také mimořádně špatná i v našem městě a okolním regionu, vlastně v celém Pardubickém kraji.
Tolik covid pozitivních občanů jako nyní v našem městě ještě nikdy nebylo a jejich počet denně narůstá!
Svědectví z jednotek intenzivní péče jsou otřesná a často bezvýchodná, umírají zde i mladší ročníky a to přes skutečně plné nasazení zdravotníků a spolupráce s odborníky z velkých nemocnic!


Zahájeny práce na obchvatu Doudleb na I/11 

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo v těchto dnech skrývkou zeminy výstavbu 2.780 metrů dlouhého obchvatu městyse Doudleby nad Orlicí. Nová silnice by měla dopravu obcí odvést do konce roku 2023. "ŘSD Královéhradecký krajRealizací stavby převedeme většinu dopravy mimo obec a výrazně navýšíme kapacitu stávající silnice I/11. Předpokládaná cena stavby je 205 mil. Kč bez DPH. Zprovoznění obchvatu plánujeme v roce 2023," napsalo na svůj twitter v polovině ledna tohoto roku ŘSD pro Královéhradecký kraj.
Peněz by na stavbu nové infrastruktury mělo být dostatečné množství. "ŘSD uzavřelo smlouvu se SFDI o poskytnutí finančních prostředků na rok 2021 ve výši 60,9 miliardy Kč. Jedná se po loňském roce (54,6 mld. Kč) o další rekordní rozpočet ŘSD v jeho historii. Největší objem prostředků jde na výstavbu nových dálnic a silnic," okomentoval finanční rozpočet na letošní rok šéf ŘSD Radek Mátl.
V letošním roce zahájí ŘSD výstavbu dalšího důležitého obchvatu, a to konkrétně Jaroměře. Přeložka silnice I/33 odvede dopravu ze zastavěné části města, zvýší se tak bezpečnost silničního provozu a sníží hluková zátěž obyvatel.