Českotřebovský deník 57/2021 (26/2)  
Nové video Českotřebovského deníku: Panoptikum školství českého  

 Plnou velikost videa najdete ZDE

Píseň českotřebovských učitelů upozorňuje na plánované zásadní změny v pojetí základního školství

Síla je v písničce! zvláště je-li známá a aktualizovaná. V to doufají všichni rozumní učitelé, pamatujíc na své žáky a jejich rodiče, kterým byl nedávno vnucen nově upravený vzdělávací program. Podle něho budou noví programátoři vycházet vlastně již ze základních škol, ale na to, že škola potřebuje vychovávat děti pro život a pro praktické profese nikdo nepamatuje....

Píseň Pavly Skopalové nazpívali učitelé českotřebovských škol, obrázky malovala Eva Jakoubková...

V lednu 2021 byla vydána změna rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (RVP ZV), která má zásadně ovlivnit základní vzdělávání od roku 2024. Oblast informatiky byla zcela přepracována a rozšířena mj. o oblast modelování, algoritmizaci a programování. Tyto změny ale přímo nevedou k vyšší uživatelské gramotnosti žáků. Nejedná se o práci s MS Word, Excell ani s grafickými editory, jejichž ovládání je běžně v praxi požadováno. Řada učitelů poukazuje na to, že se změny dějí na úkor jiných důležitých předmětů, kterým bylo seškrtáno základní učivo.

Přitom většina učitelů informatiky si zatím nedokáže představit, co a jak bude žáky učit podle nového RVP, protože současné pojetí informatiky je jiné.

Už teď je jasné, že pro "novou" informatiku bude třeba nakoupit řadu pomůcek, her, modulů, učebnic a že bude třeba nechat odborně vyškolit učitele. To jistě potěší dodavatele i školitelské firmy.

Nad tím, zda se vyplatí děti na 1. stupni začít učit vytvářet symbolické zápisy postupů, když významná část neumí zpracovat zadání slovní úlohy do matematiky a plete si +/-/x/:, bychom se měli vážně zamyslet. Nevím, zda budou díky této změně kadeřnice lépe stříhat, kuchaři chutněji vařit, sestry šetrněji ošetřovat a lékaři lépe léčit. Zatím o tom lze ale pochybovat...

Pokud Vám není lhostejný závazný obsah základního vzdělávání pro další generace, tak tuto píseň dále sdílejte. Snad vzbudí diskuzi na příslušných místech a povede k přehodnocení změn.

Nenechme tuto zásadní změnu zapadnout při nekonečném hledání způsobu návratu k prezenční výuce.


Kraj chce poslat peníze sociálním službám co nejrychleji 

Finanční prostředky pro sociální služby jak ze státního, tak i krajského rozpočtu jsou rozděleny a mohou putovat v nejbližší možné době k poskytovatelům. Je tomu tak i v případě krajského víceletého financování.
Státní dotace je určena i na reformu psychiatrické péče
V letošním roce obdržel kraj od MPSV ČR účelovou dotaci na financování sociálních služeb ve výši 1 082 milionů korun, což je o 137 milion více než v roce 2020. Z přidělené dotace je část účelově vázaná na platy a mzdy a také na rozvoj služeb v oblasti péče o duševní zdraví.  
„V závěru loňského roku jsme přijali 244 žádostí o podporu sociální služby s celkovým požadavkem na 1 357 milionů korun. Po prvním kole dotačního řízení Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo poskytnutí dotací v souhrnné výši 1 071 milionů korun, z toho je 37,6 milionů korun určeno na výdaje v souvislosti s reformou psychiatrické péče,“ uvedl radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.
Zbylá nevyčerpaná částka 11 milionů korun je ponechána pro další kolo dotačního řízení, a to pro případné navýšení kapacit pečovatelských služeb a osobní asistence, dále na počet poskytnutých bezúhradových hodin v pečovatelské službě, případně pro služby a kapacity, které budou zařazeny do sítě sociálních služeb v průběhu roku 2021.
Krajské dotace jsou na tříleté období
Pardubický kraj před třemi roky zavedl tzv. víceleté financování sociálních služeb ze svého rozpočtu. Organizacím v sociálních službách tak dává větší jistotu ve financování, včasné získání prostředků a výrazné snížení každoroční administrativy. „Aby letos organizace obdržely 25,8 milionu korun z tohoto programu s minimálním zpožděním kvůli rozpočtovému provizoriu a následně pozdějšímu schválení krajského rozpočtu, svolali jsme po skočení jednání krajského zastupitelstva Radu Pardubického kraje a vše projednali tak, aby se prostředky co nejrychlejší dostaly k poskytovatelům,“ dodal Pavel Šotola.
Některé dotace v sociální oblasti bude ještě možné v tomto roce získat. Jedná se především o podporu činností navazujících na sociální služby, na podporu prorodinných aktivit, sociálního podnikání, materiálně-technické vybavení sociálních služeb a fundraisingu. Žádosti o tyto dotace je možné podávat od 20. února 2021.


Vzpomínka na Zdejdu Langa

V den výročí Zdejdovy tragédie jej byli u pomníčku navštívit také členové MS ODS a zapálili mu za nás všechny svíčku...

Zimní údržba byla na krajských silnicích zvládnuta dobře 

Zejména ve své druhé polovině dala o sobě zima pořádně znát a aktuální sezónu udělala silničářům v Pardubickém kraji velmi obtížnou.
Hlavně únorové přívaly sněhu, ledovka a teploty hluboko pod bodem mrazu vyprázdnily garáže a ztenčily zásoby posypového materiálu. V nejexponovanějších dnech spolkla údržba silnic denně čtyři miliony korun.
Zatímco konec loňského roku vypadal, že průběh zimy bude průměrný, v lednu a únoru měli krajští silničáři práce nad hlavu. Více než tři tisíce kilometrů silnic II. a III. třídy, na kterých zajišťují zimní údržbu, zasypával sníh. Situaci komplikovaly i polámané větve nebo stromy popadané na vozovky. „Listopad a prosinec přišel na zimní údržbě na částku lehce přesahující pětatřicet milionů korun. Pak přišla skutečná zima, což se projevilo tím, že leden přišel na více než šestačtyřicet milionů. Únor na tom bude přibližně stejně,“ vypočítal prozatímní náklady na zimní údržbu první náměstek hejtmana Michal Kortyš.
Do zimní sezóny se počítá nejenom březen, ale i duben, kdy bude nutné uklidit z vozovek zbytky posypových materiálů. „Z hlediska náročnosti zimní údržby stojí velmi mírná zima řádově 80 až 90 milionů korun, extrémně těžká vyjde na 150 milionů,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. „Očekáváme, že letos se bude jednat o částku zhruba 110 až 115 milionů korun, k tomu ale ještě musíme přičíst listopad a prosinec.
ZIMA BUDE DRAŽŠÍ
Při plánování zimní údržby, finančních zdrojů a zásob se vychází ze zkušeností předchozích tří až pěti let. A protože minulé zimy, s výjimkou výkyvu v únoru 2017, byly velmi mírné, je téměř jisté, že finanční předpoklady budou překonány. „Očekáváme, že budeme muset přesunout z letní údržby 20 milionů korun ve prospěch úhrady nákladů za zimní období,“ odhadl ředitel krajských silničářů Němec.
Jak náročná zimní sezóna doposud byla, o tom jasně vypovídá nejen množství najetých kilometrů při údržbě silnic, ale také spotřeba materiálu, díky kterému se vozovky udržují sjízdné. Z cestářských skladů už zmizelo více než deset tisíc tun posypové soli a více než pětatřicet tisíc tun inertních materiálů, písků a drtí. Některé menší sklady se dokonce zcela vyprázdnily a bylo nutné jejich částečné doplnění tak, aby v nich byly připraveny materiály na plný výkon zimní údržby na alespoň dva týdny dopředu. „Tuto situaci naši silničáři zvládli i díky tomu, že jsme v nedávné minulosti navýšili investicemi skladovou kapacitu. Na mysli mám třeba loňskou přestavbu skladového hospodářství ve Svitavách, v předchozích letech v Litomyšli, Poličce, Hlinsku, v Holicích, Přelouči a Žamberku“ konstatoval náměstek hejtmana Michal Kortyš. „Na rozdíl od jiných krajů, kde měli s posypovými materiály obrovský problém, jsme v našem kraji vše zvládli, dokonce jsme mohli částečně pokrýt posypovým materiálem i dodavatele zimní údržby pro Ředitelství silnic a dálnic, kteří se starají o zimní údržbu silnic první třídy v regionu.


Jan Peringer k devastaci parku 

Když jsem uviděl vizualizaci úprav parku u českotřebovského hřbitova, pocítil jsem jistou úlevu. Jak je dobře, že Město nemá peníze na pokračování v trestuhodné činnosti, která započala před několika týdny masivním kácením zeleně v této lokalitě. Návrh, který nám předkládají zodpovědné osoby je strašný. Další hřbitovní oblouk mezi parkovištěm a vlastním parkem je nesmyslný, bude terčem místních sprejerů a bude vypadat hrozně. ,Dálnice‘ od tohoto oblouku k bráně hřbitova se hodí někam do lesa, kde po ní budou lesáci stahovat kůrovcové dřevo, ale ne do parku, který má působit dojmem jisté útulnosti. Je to rána pěstí na oko. Altánek se stane útulkem feťáků a pijáků, kterému se návštěvníci velkým obloukem vyhnou. Bazének se zakrátko promění ve smradlavou žumpu bez přirozeného přítoku vody, zaneřáděný plastovými odpadky.  Více ZDE


TOP 09 potvrdila kandidáty do sněmovny.
 
Lídrem v Pardubickém kraji je Pavel Svoboda

 
Výkonný výbor TOP 09 schválil kandidáty pro volby do Poslanecké sněmovny. Lídrem TOP 09 a celé kandidátky SPOLU v Pardubickém kraji se stal ředitel Komorní filharmonie Pardubice Pavel Svoboda. Na dalších místech koaliční kandidátky najdeme za TOP 09 projektového manažera Michala Pilaře, ředitele Nemocnice Pardubice Jiřího Skalického nebo podnikatele a radního Slatiňan Víta Steklého.
„Dostal jsem nabídku, kterou jsem po delším zvažování přijal. Je to čest, obrovská zodpovědnost a současně příležitost ovlivnit zásadní rozhodnutí v nelehké době. Když jsem váhal, jeden kamarád mi ukázal citát “zlo vítězí, když ostatní nic nedělají”, tak jsem se rozhodl podpořit spojení koalice SPOLU. Bude to znít jako fráze, ale jaké si to tady uděláme, takové to bude. Nelze jen konstatovat, že politika je "fuj", každý musíme přijmout část zodpovědnosti za naši budoucnost,“ říká Pavel Svoboda, lídr koalice SPOLU. 
Pavel Svoboda může v celostátní politice zúročit zkušenosti z vedení spolku i příspěvkové organizace, několik let působil jako OSVČ i vysokoškolský pedagog na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a AMU v Praze. Absolvoval školy v Pardubicích, v Praze a v Berlíně, vystoupení takřka po celém světě jako varhanní virtuóz.
„Poslanci, zvolení na podzim, budou přebírat řízení země ve zdravotní a ekonomické krizi. Mám před tím obrovský respekt a s kolegy se už nyní snažíme připravovat na výzvy, které nás čekají. Na kandidátní listině ale nabízíme silný a kompetentní tým lidí, kteří se budou věnovat obnově ekonomiky i potřebným reformám,“ říká krajský předseda TOP 09 a další z kandidátů Michal Pilař.
Michal Pilař podniká v oblasti vývoje webových aplikací a terapeutického softwaru. Čeká ho práce v krajském výboru pro IT, kde chce podpořit zavádění moderních přístupů a digitalizace, především komunikaci s úřadem online z pohodlí domova.
“Jsem připraven dát své zkušenosti z komunální politiky, kde působím od roku 1998, a znalosti ze zdravotnictví, ve prospěch kandidátky SPOLU a všech občanů naší země,” říká Jiří Skalický.
Jiří Skalický je zkušený komunální politik a bývalý poslanec. Pracuje jako primář oddělení klinické biochemie a diagnostiky v Pardubické nemocnici. Nyní, v době vyčerpání zdravotního systému coronavirovou krizí, byl pověřen řízením Pardubické nemocnice.
„Chci myslet hlavně na budoucnost a využít své zkušenosti z podnikání v IT sektoru. Zavést automatizaci a modernizaci agend, což by vedlo ke zkvalitňování služeb, které stát i jeho instituce občanům poskytují. A v konečném důsledku samozřejmě k úspoře finančních prostředků, které se dají vrátit zpět do kultury, vzdělávání nebo zdravotnictví a dalších segmentů postižených současnou pandemickou situací,” říká Vít Steklý.
Vít Steklý vede úspěšně svou IT firmu, kterou založil již při studiích na ČVUT v Praze. Od roku 2018 je radním města Slatiňany.
 
Pořadí kandidátů za TOP 09
1.     Pavel Svoboda, ředitel Komorní filharmonie Pardubice, pedagog
2.     Michal Pilař, projektový manažer 
3.     Jiří Skalický, ředitel nemocnice Pardubice, zastupitel města Pardubice 
4.     Vít Steklý, podnikatel v IT, radní města Slatiňany.