Českotřebovský deník  65/2021 (6/3)  
Nové video Českotřebovského deníku:  Sestřih z únorového jednání zastupitelstva - téma rozpočet, majetkové záležitosti, dotace, veřejné zakázky

Video v plné velikosti je ZDE
Uvádíme šestnáctiminutový sestřih z hlavní části jednání zastupitelstva města dne 22. února Zastupitelstvo města mělo na prvním letošním jednání jako svůj nedůležitější úkol schválit rozpočet města na letošní rok 2021. Vzhledem k epidemické situaci se jednalo opět ve velkém  sále Kulturního centra.
Sestavit letošní rozpočet města nebylo vůbec snadné, protože příjmová stránka rozpočtu byla proti předchozím rokům podstatně snížena. Návrh rozpočtu počítá s podstatným snížením daňového inkasa proti loňskému roku zejména u daně z přijmu právnických osob a u daně ze závislé činnosti a také proti predikci stanovené ministerstvem financí.
Ve stejné výši zůstává pouze výše daně z nemovitých věcí, u příjmu z daně z přidané hodnoty je návrh ve výši 104%, ministerstvo financí však předpokládá nárůst 115%.
V příjmech jsou započteny obvyklé neinvestiční dotace, ale také s potvrzené dotace investiční, např. na stavbu cyklostezky, zateplení MŠ U Stadionu, na rekonstrukci DDM Kamarád nebo intenzifikaci třídění odpadů. Velkou část rozpočtu výdajů tvoří investice a to do oblasti, kterou město nutně potřebuje rozvíjet: Mateřské školy, základní školy, Dům dětí a mládeže a odpadové hospodářství.
Z diskuze uvádíme dotaz Ing. Aleše Spirmana k problematice kapitoly životní prostředí a také dotaz zastupitelky Zuzany Nejedlé, který směřoval na zajištění privatizace bytů v komplexu "Jezevčík", odkud město plánuje získat finanční prostředky. Několik dotazů položil také Ing. Aleš Stránský. Vzhledem ke své nemoci nemohl zúčastnit předjednávání rozpočtu, na kterém se dají uvedené dotazy většinou velmi snadno vysvětlit. Šlo např. o rozdíly ve spotřebě vody mezi jednotlivými základními školami ve městě. Porovnával letošní covidový rok s tím loňským a ptal se na zvýšení částek určených na reprezentační fond a na provoz Kulturního centra. Po uzavření diskuze však zastupitelé schválili rozpočet města jednomyslně 26 hlasy přítomných zastupitelů.
V další části jednání bylo projednáno celkem 9 majetkových záležitostí. Byly odsouhlaseny všechny návrhy předložené radou města. Pro rozpočet města má největší význam odsouhlasení prodeje většího sloučeného pozemku na Semanínské ulici, vedle depa České pošty, ke Správa železnic vybuduje novou základnu svého hasičského sboru
Na pořadu jednání byly dále dotace z rozpočtu podle individuálních žádostí, další dotace přidělené podle schválených grantových programů budou zařazeny příště. Nebyla odsouhlasena žádost spolku tenisový klub o dotaci na nájem tenisové haly. Dotace na nájmy hal bude třeba posoudit znovu jednotně ve sportovní komisi, bude to ovšem na úkor jiných dotací do sportu.
Jiří Ducháček podal opakovaný podnět na změnu směrnice pro veřejné zakázky, jehož podstatou je snížení limitů pro uskutečnění výběrových řízení. Ta jsou nyní na hodnotách 300 tisíc Kč pro stavební zakázky a 150 tisíc pro ostatní a služby. Rada města změnu nedoporučila, město Česká Třebová má pro veřejné zakázky v regionu jedny z nejnižších limitů. K návrhu byla živá diskuze. Nakonec však nebyl podaný návrh Jiřího Ducháčka přijat, pro návrh hlasovali jen 4 zastupitelé.

Další problematika z jednání zastupitelstva je řešena samostatně v jiných titulech na youtube kanálu Českotřebovského deníku zde:

Zapojte se také do akce BUDKY

Aby i naše děti a vnoučata mohla pozorovat mnoho druhů ptáčků, je potřeba se o ně starat.
Přikrmovat v zimě, chránit jejich hnízdiště a když je potřeba - nabídnout jim náhradní bydlení. Po velkém kácení to vypadá, že to bude hodně potřeba. Proto jsme se zapojili do akce Budky, organizované oddílem Mladých ochránců přírody při ČSOP Podorlicko Česká Třebová 
IMS Drašnar, Česká Třebová
 
Sliby a realita se liší

Zajisté jste se všichni  na Boží hod  25.12.2020 dívali na zprávy OIK TV. Pokud ne, můžete to napravit.  Je to hned na začátku po úvodu. Zajímavé je, že se v parku u hřbitova mělo kácet 18 dřevin, ale nakonec to bylo 37.  A kvůli jednomu spadlému stromu v Benátkách na garáž, se vykácí celý lesík. O kácení na Novém náměstí ani zmínka. (VV)
 
V Benátkách jde o lesní pozemek

Zde je těžba řešením situace a bezpečnostním řešením, je realizována na zakázku města a pozemek musí být ošetřen. Zatím po první etapě kácení však firma Vratislav Pecháček, která práci prováděla, po sobě vytěžené území neuklidila, i když termín  pro I. etapu prací skončil. Pokračuje další etapa, další stromy leží a shániví občané s přívěsnými vozíky za firmu klest uklízí pro vlastní potřebu....

Paní MUDr. Eva Trefná byla pravnučka Boženy Němcové !

Paní MUDr. Evou Trefnou, kterou stále mnoho Třevováků zná např. z doby jejího působení (a jejího manžela MUDr.Milana Treefného) v ústecké nemocnici, kde paní doktorka Trefná pracovala pod vedením pana primáře MUDr Kleisla na gynekologickém oddělení a pan doktor Trefný pod vedením pana primáře MUDr. Hellmutha na oddělení chirurgickém. Bydleli v rodinném domku Pod Horami. Maminka MUDr. Evy Trefné se jmenovala Marie Záhořová - Němcová (*1885,+1930), byla dcerou  Karla Němce (*1842 +1901), syna Boženy Němcové (*1820, +1862). O svém původu z rodiny slavné české spisovatelky se paní doktorka Trefná nezmiňovala.
 Více najdete v samostatném textu, navíc s  fotografiemi ZDE