Českotřebovský deník 78/2021 (19/(3) 
Nové parkoviště u stacionáře na Lhotce se už staví

Nové investice roku 2020 se rozjíždí. Příkladem může být  zahájená stavba MŠ U Stadionu a další stavba parkoviště pro stacionář na Lhotce čp. 172.. Tuto stavbu realizuje firma RYDO Česká Třebová, která byla nejúspěšnější ve výběrovém řízení na tuto zakázku. Má zde být vybudováno 9 parkovacích stání pro osobní automobily, z toho 3 stání nejblíže budově pro osoby s těžkým postižením.  Pozemek, na kterém se parkoviště buduje byl i dříve v majetku města, ale nebyl využit. V projektu byl záměr ohodnocen částkou 500 tisíc Kč bez. DPH. Nabídku podalo 6 uchazečů, nejnižší nabídku v hodnotě 446 750 Kč podala společnost RYDO, s.r.o. Česká Třebová Zakázka má být dokončena do konce měsíce dubna t.r.

Singletracky a biketrasy na Pekláku jsou rozměklé, neničte je

Na sjezdovce na Pekláku ještě leží souvislá vrstva sněhu, tak  lesy v okolí prošly kůrovcovým kácením. Zatímco se opět vše připravuje na start letní sezóny, opravují se překážky, aby byly opět bezpečné a pevné, tak podle stop již na některé singletracky vjeli první nedočkaví bikeři. Ovšem ke škodě tratí a na úkor vlastní bezpečnosti. Počkejme na jaro a na oficiální start sezóny!  Podívejme se jak vypadá Peklák a okolí 18. března 2021

Třebováci musí  za očkováním zatím jinam

Osobně jsem dnes vyzkoušel "na vlastní kůži" očkovací centrum v Brandýse nad Orlicí. Není umístěné přímo v rehabilitačním ústavu, jak by se dalo očekávat, ale v přilehlé budově bývalé restaurace Jiřička. Všechno funguje velmi dobře, objednací doby dodrženy, všechno zde probíhá v pohodě. Ovšem odmyslíme-li si  poměrně strastiplnou cestu autem z České Třebové do Brandýsa,  kde jsou  nyní dvě objížďky,  Jedna na trase Rviště - Brandýs (takže musíte přes Mostek) a druhá na trase přes Hrádek. Co možná ušetřil zřizovatel očkovacího centra, o to více zaplatí dojíždějící lidé. Je sice lacinější možnost přijet i vlakem, ale potom lze těžko příjezd naplánovat na přidělenou objednací dobu. Domníval jsem se, že logičtější by bylo myslet na lidi a směrovat očkovací centra do měst s dobrým spojením a větší koncentrací lidí.  Myslím tím samozřejmě na Českou Třebovou, kde se podařilo zajistit dostatek zájemců o služby z řad zdravotních sester i administrativních pracovníků.  Původně se to tak připravovalo. Místo toho máme očkovací centra v Seči, v Luži a v Brandýse nad Orlicí, kde stejně slouží lékaři z Ústí nad Orlicí.
Opět po čase kurz pro dobrovolné pečující

Kurz pořádá Oblastní spolek Červeného kříže ve spolupráci s  Vyšší odbornou školou a střední školou zdravotnickou a sociální Ústí nad Orlicí a s podporou Pardubického kraje. Nabízíme pohled do odborných učeben zdravotnické školy, kde  kurz probíhá i v současných covidových podmínkách.

Senior doprava Českého červeného kříže 

1 jízda po městě = nástup a výstup z automobilu cesta mimo město se účtuje dle ujetých km (orientační cena je sdělena před započetím jízdy) více klientů jedoucí ze stejného nástupního místa na stejné výstupní místo, platí za přepravu pouze 1 klienta permanentka je přenositelná a platná do jejího úplného vyčerpání (na jednu permanentku je možná kombinace jízd město i mimo město)
V České Třebové lze objednat  na tel. 728 417 506  od 7 - 15:30 hodin Objednání den předem, v den jízdy bez záruky.
Dále je služba provozována ve městech Choceň, Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Žamberk a Brandýs nad Orlcí Služba je financována: z příspěvků klientů klientů Senior dopravy a z činnosti Oblastního spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, výše uvedenými rozpočty měst a Pardubického kraje.
CENA SLUŽBY
1 jízda bez zakoupení permanentky 40Kč
permanentka na 5 jízd po městě za 150Kč
permanentka na 10 jízd po městě za 290Kč
permanentka na 15 jízd po městě za 410Kč
Cena přepravy mimo katastr města je účtována dle ujetých km x 8Kč/km.
cena za 30 minut čekání od 27,40 do 30Kč s DPH (dle permanentky), nebo 40Kč bez permanentky
Klientem může být:
senior (nad 55 let),  osoba zdravotně oslabená,  osoba přepravovaná k/od lékaře  děti zd. oslabených rodičů

Ptačí chřipka zasáhla tři kraje 

Na území Královéhradeckého kraje se objevila ptačí chřipka H5N8. Nákaza se dotýká také chovů na území Středočeského a Pardubického kraje. V našem kraji je umístěn chov stejného vlastníka v počtu tří tisíc kachen v obci Vápno. Utrácení drůbeže v tomto chovu by mělo začít pravděpodobně ve čtvrtek.  „V tuto chvíli předpokládáme, že by počátkem týdne mělo být zahájeno utrácení drůbeže nejprve v Královéhradeckém kraji, kde je hlavní ohnisko. V našem regionu se potvrdila nákaza v chovu stejného vlastníka v obci Vápno, kde je přibližně tři tisíce kachen. Podle aktuálních informací by v tomto chovu měla být likvidace zahájena pravděpodobně ve čtvrtek. V této souvislosti bude stanoveno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
 
Vzpomínka na PaedDr. Zbyňka Slavíka

Žijeme v nelehké době  a  málo si uvědomujeme, jak neúprosně čas letí. Je to už pět let od chvíle, kdy nás neočekávaně opustil kolega, učitel přírodopisu a tělesné výchovy, hlavně pak ředitel školy, pan PaedDr. Zbyněk Slavík.
Nebyl českotřebovským rodákem, pocházel z Vysočiny, ale v našem městě nalezl domov, kterému věnoval velký kus svého života, ať už jako učitel, ředitel, člen zastupitelstva nebo rady města, či prostě jako člověk, občan. Dokladem je udělení Ceny starosty města Česká Třebová in memoriam za rok 2016 za celoživotní práci pro město.  Více ZDE  nebo ZDE

Renesanční rytíři a bájná zvířata v Litomyšli
a listiny Pernštejnů v Pardubicích

V letošním roce si připomínáme 500 let od úmrtí vizionářského šlechtice Viléma z Pernštejna. Jeho rod výrazně poznamenal rozvoj velké části našeho kraje a díky jeho příslušníkům, ale i dalším významným rodům, zde dodnes zůstalo mnoho renesančních památek. Kromě šlechtických sídel jsou i měšťanské domy například v Pardubicích, Moravské Třebové nebo v Litomyšli. Ty všechny chce mimo jiné přiblížit letošní program nazvaný „500 let renesance ve východních Čechách“.
„Zatím nás brzdí epidemie, abychom pozvali zájemce na živé přednášky a komentované prohlídky. Pokud to jde, prezentujeme některé události digitálně, a doufáme, že se začátkem léta situace vrátí do normálu a bude se moct uskutečnit většina připravených akcí,“ řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. Všem zájemcům doporučil sledovat webovou stránku: vilem500.cz, kde organizátoři aktualizují informace.
Nejkrásnější dům v Litomyšli
Na čtvrtek 25. března je připravena přednáška o domě U Rytířů v Litomyšli. Až do 70. let minulého století sloužil tento nádherně zdobený dům uprostřed náměstí, téměř naproti radniční věži k bydlení, nyní tam sídlí městská galerie.  Zajímá vás, jak se domu říkalo dříve, než ho Alois Jirásek pojmenoval U Rytířů? A co je to za bájná zvířata na jeho fasádě? Který kameník je vytvořil? Jak starý je původní dřevěný kazetový strop ve velké místnosti v patře? A který známý umělec se podílel na restaurování domu?
Přednášku Vladislavy Říhové a Pavla Waissera nabídneme zájemcům v plánovaném termínu 25. března od 17:30 hodin na odkazu:  https://1url.cz/KKtdi. Základní informace o domě U Rytířů včetně historických fotografií máme na webu galerie na adrese: http://www.galerie.litomysl.cz/uvod/dum-u-rytiru,“ informoval Václav Novák z Městské galerie Litomyšl.
Výstava ve výloze badatelny v Pardubicích
Dalším programem, který není závislý na otevření kulturních institucí, bude od 1. dubna do 30. června digitální výstava Pernštejnové v archivních dokumentech. Ta bude k vidění na monitoru ve výloze badatelny Státního okresního archivu Pardubice. „Představíme veřejnosti digitální kopie listin z jednotlivých měst našeho okresu. Nejstarší jsou z konce 15. století, většina pak z první poloviny 16. století. Zájemci mohou nahlédnout i do tzv. Knihy městské rudé (1515-1585), jediné kulturní památky okresního archivu, která obsahuje mj. obecní nařízení týkající se vnitřní správy města, ale především převody majetku mezi měšťany. Představena budou i dobová pečetidla a vybrané pečetě,“ sdělil vedoucí pracoviště Ladislav Hloušek.