Českotřebovský deník 83/2021 (24/3) 
Informace pro pacienty  s chronickým onemocněním - prioritní očkování

   
Jde o řadu pacientů ze skupiny diabetiku, hypertoniků a pacientů těžce obesních, kteří jsou sledováni v mé ordinaci  a jsou mladší sedmdesáti let. Teprve včera jsem po urgenci obdržela příslušný kód. Během těchto pracovních dnů, ale především  po celý následující víkend, budu uvedené pacienty kontaktovat  mailem, telefonním kontaktem, SMS, případně osobně, pokud se při pravidelné kontrole  s pacientem setkám,.Prosím o trpělivost, je vás hodně. Toto očkování se uskuteční v očkovacím centru. Tato má informace se netýká pacientů, kteří již dostali pro souběh onemocnění kód od jiného specialisty (zejména od kardiologa, pneumologa, neurologa.....) a také se netýká těch, jimž umožnil ve své ordinaci očkování praktický lékař. Je docela možné, že řadu pacientů stihnu kontaktovat až počátkem příštího týdne.   MUDr. Hana Fialová
 
Ukliďme Česko, ukliďme Českou Třebovou ! 

Již po šesté bude celorepubliková akce Ukliďme Česko probíhat také v našem městě, kde je tradičně pořádána místní organizací Českého svazu ochránců přírody. Akce se koná také za podpory města Česká Třebová a městské společnosti Eko Bi.
V České Třebové bude úklidová akce probíhat na základě domluvy organizátorů týden po hlavním celorepublikovém termínu, tedy od pátku 2. dubna do pondělí 5. dubna, kdy bude možné vyzvednout z pytlomatu u ekocentra na Podbranské ulici pytle na odpad, pracovní rukavice, provázek na zavázání pytle, organizační pokyny a drobnou odměnu. 
 Mezi privilegované oblasti sběru odpadků patří v letošním roce Alej Maxe Švabinského v serpentinách společně se stezkou Okruh liščí stopou. Sesbíraný odpad z této lokality bude možné zanechat na dvou označených místech. První se bude nacházet přibližně v polovině serpentýn u odbočky k bývalému přírodnímu divadlu. Druhé takové místo naleznete u autobusové zastávky Kozlov, kříž. Další oblastí, na kterou se bude úklid zaměřovat, je území od lokality U Dvora směrem na Skuhrov, kde bude možné odpady zanechat u Chaty U Floriána, nebo kontejnerových stání u letiště a v Hliníkách. Žádáme občany, kteří se rozhodnou uklízet v jiných než výše zmíněných lokalitách, aby pytle se sebraným odpadem odnesli do města a zde je řádně vyhodili do kontejnerů. 
Děkujeme všem, kteří se rozhodnou spojit svoji procházku s pomocí přírodě v okolí našeho města. 
 
Covid Report - Česká Třebová Aktuální k 25. 3. 2021 7:51

Za středu přibylo 22 nových případů (v úterý 16) dle aktualizací dat ÚZIS z dnešního rána. Z toho 2 nově nakažení jsou v rizikové věkové skupině nad 65 let. V celkovém počtu nově potvrzených případů za posledních 14 dní evidujeme pokles z 255 případů ke včerejšku na 239 případů za 14 dní k dnešnímu dni. Počet nově potvrzených případů za posledních 7 dní je 102; v porovnání se čtrnáctidenní historií se tedy situace zlepšila.
Naše samospráva má k dnešnímu dni míru pozitivity 1.55 %. Jde o celkový počet nově potvrzených případů za posledních 14 dní vztažený k počtu obyvatel v naší samosprávě. V celostátním žebříčku obcí s největší mírou nových případů za 14 dní nám aktuálně patří 1902. místo z 6259 obcí v ČR. Oproti včerejšku (1879.) jsme se posunutím o 23 příček zlepšili.
 
V Litomyšli budou modernizovat světelnou křižovatku

V Litomyšli plánují přípravné práce na výměně kabelů pro modernizaci světelné křižovatky, mají probíhat za provozu. Již Město uspělo se žádostí o dotaci na „chytrou“ křižovatku na Státním fondu dopravní infrastruktury. Na letošní rok se proto plánuje modernizace vybavení a díky systému dynamického řízení bude délka světelných signálů nově závislá na počtu projíždějících aut. Tím má dojít ke zvýšení plynulosti průjezdu a bude možná snazší obsluha křižovatky v případě uzavírek a objížděk. Projekt má stát 2,9 milionu korun a město získalo v konkurenci více než 300 projektů dotaci 2,3 milionu. S rekonstrukcí samotné křižovatky se ze strany ŘSD počítá na letošní podzim a lze očekávat částečné dopravní omezení
 
Silnice II/360 Litomyšl - Němčice bude od června pro rekonstrukci uzavřena

V červnu chce také Správa a údržba silnic Pardubického kraje zahájit rekonstrukci silnice II/360 v části od výjezdu z Litomyšle po křižovatku v Němčicích (u kamenictví). I v tomto úseku bude platit kompletní uzavírka s nařízenou objízdnou trasou a vjezdem pouze pro obyvatele zasaženého území a dopravní obsluhu. V praxi to bude znamenat, že od června letošního roku bude celá silnice kvůli nutným opravám a rekonstrukcím od Havlíčkovy až po Němčice pro tranzitní dopravu zcela uzavřena. 


Oprava průtahu městem Litomyšl letos i příští rok 

V dubnu pak Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje na základě urgencí ze strany vedení města provizorní opravy silnice I/35 od světelné křižovatky směrem k sokolovně, silničáři se zaměří hlavně na frézování nerovností na povrchu vozovky. Práce budou probíhat na vybraných úsecích, komunikace bude s omezeními průjezdná. Velké generální opravy povrchů i spodních vrstev ŘSD chystá až na příští rok, podle současných odhadů by se v roce 2022 mělo začít s rekonstrukcí povrchu pravé části silnice ve směru od světelné křižovatky až po výjezd z Litomyšle u průmyslové zóny.
 
Sociální dotace k těm nejpotřebnějším

Přestože jsou letos dotace z rozpočtu Pardubického kraje omezené, oblast sociální péče by měla utrpět nejmenší ztráty. Únorové krajské zastupitelstvo schválilo uvolnění prostředků v rámci víceletého financování sociálních služeb z krajského rozpočtu a tento týden se radní zabývali dotacemi pro aktivity navazující na sociální služby v celkové výši přes 4,5 milionu korun.
„Uvědomujeme si, jak je pro některé služby naše pomoc v současné době stěžejní, zvláště kvůli obtížné situaci, do které se některé rodiny či jednotliví lidé dostávají kvůli pandemii. Proto jsme tyto dotace chtěli projednat a vyřídit co nejdříve, zatímco ostatní dotační tituly ještě pokračují,“ říká radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.
Jedná se například o služby, jako jsou potravinová banka, sociální šatník, zajištění hospicové péče, podpůrné služby pro rodiče dětí s autismem, ale také doprava pro seniory a osoby s postižením a mnohé další. Zároveň byla také podpořena činnost dobrovolnických center v kraji.  Některé z dotací bude ještě muset schválit Zastupitelstvo Pardubického kraje 6. dubna.
 
K řešení petice ohledně úprav prostoru parku u krematoria

Petiční výbor pod vedením Ing. Jiřího Kubínka podpořený podepsanými občany ze čtvrti přiléhající k parku u krematoria podal bezprostředně po překvapivém zahájení nečekaně rozsáhlého a dle mnohých občanů neodůvodněného kácení stromů a keřových porostů v parku u krematoria na město petici, požadující okamžité zastavení těžební činnosti, zveřejnění celého projektu rekonstrukce parku, zveřejnění odpovědných osob, finančního krytí projektu, informace o následné údržbě parku a instalaci informační tabule popisující probíhající úpravy prostoru.
Následně proběhla jak osobní jednání na českotřebovské radnici a také oficiální korespondence s petičním výborem. O probíhajícím dění v parku, které bylo označeno jako provádění pěstebních opatření (nikoliv rekonstrukce parku) se jednalo také na veřejné schůzi zastupitelstva města dne 22. února 2021. Zde byla věc přenechána k řešení kontrolnímu výboru ZM. Mimo to zahájila vlastní šetření také Česká inspekce životního prostředí Hradec Králové a odbor ŽP Krajského úřadu Pardubického kraje. Jakékoliv výsledky nebo alespoň zápisy z těchto šetření nejsou známy.  Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu prestižního veřejného prostoru města, o kterou se zajímá veřejnost bez ohledu na konkrétní adresu bydliště, zabývám se parkem u krematoria a vývojem situace také na těchto stránkách.  Více ZDE
 
Vilem500.cz je web pro milovníky historie i pro turisty

500 let od smrti Viléma z Pernštejna
Se začátkem projektu k připomínce 500 let od smrti Viléma z Pernštejna spustil Pardubický kraj v loňském roce webové stránky  vilem500.cz. Najdete na nich aktuální informace, ale také různé dobové dokumenty týkající se Pernštejnů a renesance v našem kraji.
Zejména do té doby, než se budou moct konat připravené akce na různých místech v kraji živě, je webová stránka vilem500.cz naším hlavním komunikačním kanálem mezi organizátory a veřejností,“ říká náměstek hejtmana pro kulturu Roman Línek. „V programu 500 let renesance ve východních Čechách chceme nabízet pohledy do historie, umění, stavitelství nebo i vojenství raného středověku v našem regionu, ale také na tyto tradice s hrdostí navazovat. Uvidíte tu kalendář připravených akcí asi 35 organizátorů, který budeme v čase aktualizovat podle toho, co nám situace dovolí. Věřím, že v létě už bude možné cestovat po památkách a venkovních expozicích, účastnit se naší soutěže a k inspiraci na výlety používat interaktivní mapu renesančních a pernštejnských památek,“ dodává Línek.
Co se změnilo za 25 let?
Jedním ze zajímavých příspěvků v sekci Videa je videodokument Pernštejnské Pardubice připravený pro Východočeském muzeum v Pardubicích v roce 1996. Z hlediska historie je vše stále platné i dosud, jen město a hlavně samotný pardubický zámek se za tu dobu mění viditelně k lepšímu, jak se o tom můžete přesvědčit na vlastní oči.
Na zámku se chýlí k závěru velký projekt rekonstrukce spolufinancovaný Evropskou unií. Jeho výstupem bude nová stálá expozice Východočeského muzea s názvem Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách.  Ta bude otevřena v závěru letošního roku a poprvé představí zámek nejen jako výstavní prostory muzea, ale jako šlechtické sídlo významného rodu. Na rekonstrukci budou čekat ještě společenské sály v severním křídle, na které je schválená architektonická studie ateliéru Evy Jiřičné.
Naplň Vilémovu truhlu
„V současné době sázíme na prezentace venku. Od května chceme představit 15 venkovních panelů s různými vilémovskými a dalšími renesančními tématy. Velká část bude na různých místech v Pardubicích, ale další najdou zájemci také v Lázních Bohdaneč, Kladrubech nad Labem, v Chrudimi, Litomyšli, Lanškrouně a v Moravské Třebové. Kdo navštíví všechna místa a dobře si přečte texty, jistě správně odpoví na soutěžní otázky. Tak  získá potřebné groše a dohromady nasbírá přesný obnos, potřebný do truhly Viléma z Pernštejna,“ prozrazuje o plánované soutěži Roman Línek. Skutečná truhla se zachovala prázdná (sic!) ve sklepení pardubického zámku a její prohlídka bude jednou z cen, které organizátoři přichystali.
 
Náplavky se čistit nebudou, jez na Zámostí je po roce opět uzavřen


Profesionální smlouvy umožní tanečníkům sportovat, dokonce i dětem...

Český svaz tanečního sportu vymyslel, jak obejít vládní nařízení a pokračovat ve sportovní činnosti i v době zákazu.
Své členy, včetně dětí, nabádá k uzavření profesionální smlouvy. Ta může být i jen symbolická, na jednu korunu.
Vedení Českého svazu tanečního sportu umístilo na vlastní internetové stránky manuál, ve kterém svým členům detailně popisuje postup, jak se stát profesionálním sportovcem a tedy pokračovat ve sportovní činnosti i v době jejího přísného omezení. Na profesionální sportovce se totiž nevztahují vládní nařízení, která omezují volný pohyb osob a tanečníci s profesionální smlouvou tak mohou pokračovat v tréninku bez větších omezení. „Profesionální sportovci mohou v dnešní době provozovat svůj sport, neboť se jedná o jejich zaměstnání a proto se na ně vztahuje výjimka,“ potvrdil mluvčí Národní sportovní agentury Jakub Večerka.
Český svaz tanečního sportu v manuálu uvádí hned několik možností, jak je možné dosáhnout statutu profesionálního sportovce, včetně té pro děti pod 15 let. Některé taneční kluby dávají dětem podepisovat smlouvy na jednu korunu, které i tak z nich dělají profesionální sportovce a mohou trénovat....
„Česká unie sportu svazy ani kluby v takovém postupu rozhodně nepodporuje. Naopak, v případě jakýchkoliv konzultací svazů k problematice profesionálního sportu, ČUS v této době důrazně upozorňuje, že na rozdíl od normálního stavu, kdy je řešení postavení profesionálních sportovců a jejich smluv legitimní, může být v době mimořádných opatření v některých případech posuzováno i jako účelové obcházení mimořádných opatření,“ odpověděl Jiří Uhlíř, manažer komunikace ČUS.
(Více na seznam.cz, odkaz je moc dlouhý a nelze jej přímo využít na tomto webu)

Příjmy za 1. čtvrtletí 2021 není Úřadu práce ČR nutné dokládat 

Pobíráte příspěvek na bydlení, přídavek na dítě nebo navýšený příspěvek na péči?
Ve standardní situaci dokládáte pro účely těchto dávek příjmy nebo náklady na bydlení za předchozí čtvrtletí. Na základě novely zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii, to momentálně není nutné.
Úřad práce ČR Vám automaticky přizná stejnou výši těchto dávek jako v 1. čtvrtletí 2021. Jedná se o dočasné změny, platné pro 2. čtvrtletí letošního roku.

Obchvat Chvaletic a Kojic bude rychlejší a levnější 

Jednou z důležitých staveb na silnici II/322 směrem na Kolín je po vybudování obchvatu Chvaletic přeložení silnice v oblasti Kojic. Krajští radní na svém pondělním jednání potvrdili výběr dodavatele stavby, jejíž předpokládaná hodnota před výběrovým řízením činila 365 milionů korun včetně daně. Ze čtyř nabídek byla vyhodnocena ta s částkou o 85 milionů korun nižší s délkou realizace 371 dní. Stavba bude spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu. Pardubický kraj zaplatí zhruba 15 procent z celkové částky.
„Stavba obchvatu Kojic navazuje na vybudování obchvatu Chvaletic, který byl dokončen v roce 2010. Pro nás je to další důležitá stavba, která pomůže odklonit kamionovou dopravu z našich měst a obcí. Předpokládáme, že stavebník převezme stavbu v průběhu května. Pokud vše půjde podle plánů, tak bude obchvat zprovozněn do konce roku 2022,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.
Modernizovaný úsek začíná na hranici Středočeského a Pardubického kraje. „Před Kojicemi bude silnice přeložena podél železničního koridoru mimo obec. Následně se napojí na stávající trasu silnice a vede směr Chvaletice, kde se napojí na obchvat Chvaletic. V rámci celého úseku počítáme s rozšířením vozovky na 9,5 metru. Obchvat bude také na obou koncích napojen na stávající průtah obcí kruhovými objezdy,“ řekl náměstek hejtmana Roman Línek.
V rámci výběrového řízení se kraji podařilo snížit jak výslednou částku, tak délku realizace stavby. „V rámci čtyř nabídek, které jsme obdrželi, se podařilo vybrat dodavatele, který nabídl o 85 milionů nižší výslednou částku oproti předpokládané hodnotě stavby. Důležitým aspektem se znovu ukázala být délka realizace stavby. Vítězný subjekt nabídl 371 dní, další společnosti 456, a dokonce 657 dní, což by znamenalo rozprostření stavby až na tři stavební sezony,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Pardubický kraj na všechny tyto velké stavby využívá dotačních možností Evropské unie. „V případě obchvatu Chvaletic se jednalo o částku 191,5 milionu korun s tím, že necelých 163 milionů korun získal kraj v rámci tehdejšího Regionálního operačního programu Severovýchod. V tomto případě budeme čerpat prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu. Výše krajské spoluúčasti bude 15 procent z celkových uznatelných výdajů,“ sdělil radní pro oblast evropských fondů a regionálního rozvoje Ladislav Valtr.