Českotřebovský deník 85/2021 (26.3.) 
Nové video Českotřebovského deníku :
Už jste si prohlédli Retenční biotop Benátky?

  Plná velikost videa ZDE
V loňském roce byl v Benátkách pod svahem u areálu Skalka vybudován retenční biotop. Jde nádrž a poldr, která bude možná někdy součástí  budoucího parku Benátky. Její vybudování bylo podmínkou pro dokončení sportovišť  "nahoře" v areálu Na Skalce.
Voda z dešťové kanalizace přitéká kamenným korytem, jeho nová dolní část je tvořena kameny pokládanými nasucho a ústí do asi dva metry hluboké nádrže s plochou 270 m2.  V běžné situaci zde bude asi 60 cm vysoká výše hladiny vody a retenční prostor pak umožní zadržet nárazovitě při přívalových srážkách dalších 440 kubíků vody. Odtok do Třebovky je veden přes betonovou vypouštěcí šachtu s přepadem.
Retenční biotop byl vybudován v loňském roce firmou AQUEKO z Velkého Meziříčí s cirka dvoumilionovou dotací ministerstva životního prostředí. Vybudováním této nádrže již nic nebrání dokončení sportovního areálu Na Skalce, zejména tedy stavbě šaten pro atletický stadion. Prostor kolem nádrže bude zatravněn.

Akce Ukliďme Česko, - ukliďme Třebovou! posunuta na  období 2. -5.4.

Pytlomaty budou dva: jeden u ekocentra, druhý u naučné stezky v Rybníku. Více v tiskové zprávě a plakátcích. Moc děkuji Suchým a Aleně za organizaci akce.  Těším se na setkání s pytli v terénu.   Krásné jaro přeje Hana Grundová ZO ČSOP Podorlicko
Již po šesté bude celorepubliková akce Ukliďme Česko probíhat také v našem městě, kde je tradičně pořádána místní organizací Českého svazu ochránců přírody Podorlicko. Akce se koná také za podpory města Česká Třebová a městské společnosti Eko Bi. V České Třebové bude úklidová akce probíhat na základě domluvy organizátorů týden po hlavním celorepublikovém termínu, tedy od pátku 2. dubna do pondělí 5. dubna, kdy bude možné vyzvednout z pytlomatu u ekocentra na Podbranské ulici pytle na odpad, pracovní rukavice, provázek na zavázání pytle, organizační pokyny a drobnou odměnu.
Mezi privilegované oblasti sběru odpadků patří v letošním roce Alej Maxe Švabinského v serpentinách společně se stezkou Okruh liščí stopou. Sesbíraný odpad z této lokality bude možné zanechat na dvou označených místech. První se bude nacházet přibližně v polovině serpentýn u odbočky k bývalému přírodnímu divadlu. Druhé takové místo naleznete u autobusové zastávky Kozlov, kříž. Další oblastí, na kterou se bude úklid zaměřovat, je území od lokality U Dvora směrem na Skuhrov, kde bude možné odpady zanechat u Chaty U Floriána, nebo kontejnerových stání u letiště a v Hliníkách. Žádáme občany, kteří se rozhodnou uklízet v jiných než výše zmíněných lokalitách, aby pytle se sebraným odpadem odnesli do města a zde je řádně vyhodili do kontejnerů.  Děkujeme všem, kteří se rozhodnou spojit svoji procházku s pomocí přírodě v okolí našeho města.

Slíbené dodávky vakcín se často mění.
Komplikuje to plánování očkovacích míst

Zásadním problémem, který výrazně limituje plánování očkování jak v očkovacích centrech, tak u praktických lékařů jsou avíza dodávek vakcín do České republiky, která se od počátku roku několikrát změnila. To samozřejmě ovlivňuje rozdělení dávek do Pardubického kraje a kapacity jednotlivých očkovacích míst.
„Zatímco v lednu jsme měli avízo na duben v počtu 1,354 milionu dávek na celou republiku, tak v únoru to bylo téměř o milion více, čemuž jsme přizpůsobili vznik dalších očkovacích míst. Bohužel realita, která byla potvrzena tento týden, nás vrací i pod původní predikci na 1,3 milionu dávek, a to je samozřejmě obrovská komplikace, protože jsme již naplánovali rozšíření jak provozní doby našich center, zvýšení počtu týmů a zasmluvnění dalších potřených pracovníků“ vysvětlil hejtman Martin Netolický. „V tuto chvíli nemáme přesné informace o dodávkách vakcíny Astra Zeneca na celý duben, avšak v příštím týdnu by celá republika mohla obdržet 90 tisíc dodávek. Nezbývá nám, než v to doufat. Dále bychom měli dostat 7 020 dávek od Pfizeru,“ řekl hejtman. Vývoj avizovaných dodávek vakcín na duben:
Varianta I – z průběhu ledna
-          1 354 000 všech druhů vakcín
-          576 000 – Pfizer
-          278 000 – Moderna
-          500 000 – Astra Zeneca
Varianta II – platná od února do 22. března
-          2 278 933 všech druhů vakcín
-          1 602 333 – Pfizer
-          276 600 – Moderna
-          400 000 – Astra Zeneca
Varianta III – od 22. března
-          1 308 030 všech druhů vakcín
-          1 145 430 – Pfizer
-          162 600 – Moderna
-          nepotvrzeno – Astra Zeneca

Moderna i pro praktické lékaře (bude-li jí dostatek)

Zástupci Pardubického kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým a náměstkyní hejtmana Michaelou Matouškovou jednali dnes se zástupci praktických lékařů ohledně distribuce vakcín do jejich ordinací. V tomto týdnu obdržel kraj z centrálních dodávek 500 dávek vakcíny AstraZeneca, které budou děleny na jednotlivé lahvičky tak, aby se dostalo na co největší množství zapojených lékařů. V příštím týdnu by mělo do České republiky dorazit 90 tisíc vakcín od tohoto výrobce. Kraj by tak mohl dostat přibližně 4,5 tisíce dávek této vakcíny.
„V rámci prvního závozu vakcíny Astra Zeneca, kdy ještě nebyl vysoutěžený centrální dodavatel, jsme prostřednictvím našich nemocničních lékáren rozdělili přibližně po 20 dávkách pro každého ze 185 zapojených praktických lékařů. Poté začal distributor dodávat vakcíny v baleních po 100 kusech v celkových počtech 2 800 a 2 500 dávek přímo praktickým lékařům dle rozdělovníku vypracovaného ve spolupráci s jejich krajskou koordinátorkou,“ sdělil hejtman Martin Netolický. „V příštím týdnu by mohlo do České republiky dorazit 90 tisíc dávek vakcíny Astra Zeneca, což by pro náš kraj mohlo znamenat přibližně 4,5 tisíce dávek, které však nemáme v tuto chvíli zaručeně potvrzené. Pokud dorazí, rozhodně je rozdělíme praktickým lékařům, a to na jednotlivé lahvičky, aby se dostalo plošně na co největší množství. Tento počet by pokryl všechny občany 80+, kteří jsou nyní u praktiků registrovaní,“ řekl hejtman Netolický s tím, že kraj tímto způsobem nahradí centrálního distributora.
Podle náměstkyně hejtmana Michaely Matouškové lze do budoucna uvažovat o vyčlenění části vakcíny Moderna právě pro praktické lékaře. „V tuto chvíli máme všechny avizované dodávky od Moderny již zazávazkované, a proto lze uvažovat o vyčlenění části této vakcíny pro praktické lékaře od dubna, avšak v tuto chvíli nemáme informaci, v jakém počtu by tato vakcína měla být doručena,“ řekla Matoušková. „Každopádně jsme se domluvili na pravidelném jednání, aby měli praktici aktuální a přesné informace. Bohužel i my máme informace často rozdílné ze dne na den,“ uvedla náměstkyně hejtmana.

Úklid v parku u krematoria zajistila firma Eko Bi

Pátek 26. března opatřil v parku  u krematoria a okolí úklidu. Na základě objednávky od brněnské firmy ARBOTYL, s.r.o. jej zajistila českotřebovská městská společnost EkoBi.  Uklidila nejen parkoviště pod parkem, ale štěpkovačem byly rozdrceny také větvě z hromádek po celém parku. Hřmot drtičky větví a odpadu však bohužel rušil smuteční obřady v krematoriu.  Je sice uklizeno, ale to není zdaleka ještě cílové řešení. Zbývá frézování mnoha pařezů na celé ploše parku, vyrovnání terénu, zavezení zeminou a osetí trávníku. Na podzim potom přijdou na řadu náhradní výsadby dřevin - stromů a keřů. O přesném postupu bude ještě rozhodnuto.  Mělo to být samozřejmě řešeno v předstihu, ale nyní už všichni víme, že stromy se slepit znovu nedají a jde nám především o to, aby se park zase co nejdříve zazelenal, aby se všechno špatné cop vzniklo dalo zase rozumně vyřešit. jde např. o nyní tak do očí bijící kontejnerové stání. Přesto občané procházející okolo a sousedé dnešní činnost zaměstnanců společnosti Eko Bi kvitovali s pochopením. Konečně tady bude  po více než měsíci v okolí uklizeno,  byla to velká ostuda.   Více ZDE
 
AKTUÁLNĚ: PTAČÍ CHŘIPKA I V PARDUBICKÉM KRAJI

V pátečních dopoledních hodinách mi telefonoval ministr zemědělství Miroslav Toman a informoval mě o ohnisku ptačí chřipky, které se nachází na pomezí tří krajů.. V našem regionu se týká chovu kachen v obci Vápno u Přelouče, které čítá na tři tisíce kusů. Podle rozhodnutí veterinářů by utrácení drůbeže v tomto chovu mělo začít pravděpodobně ve čtvrtek. Vzhledem k tomu, že hlavní ohnisko se nachází na území Královéhradeckého kraje, zahájení činnosti veterinářů bude právě na jeho území počátkem příštího pracovního týdne. V okolí obce Vápno (stejně jako v případě ostatních ohnisek) bude stanoveno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru se zpřísněnými veterinárními opatřeními.
 
15. sezónu cyklostezek ROT naruší stavební práce v údolí Orlice

Svazek obcí Region Orlicko-Třebovsko je již čtrnáct sezón provozovatelem 40 km cyklostezek hvězdicovitě vycházejících z Ústí nad Orlicí do Letohradu, České Třebové a Chocně. Na úseku do Letohradu bude letos na jaře úpravou povrchu dokončena oprava trhliny v klesání u Valdštejna, přivaděče z Dobrouče do Nebíčka se dotkne oprava krajské silnice – mostu č.360-007 s realizací plánovanou od dubna. Ale největší a dlouhodobé omezení se týká cyklostezky z Ústí nad Orlicí-Kerhartic do Brandýsa nad Orlicí, kde Správa železnic oznámila zahájení stavby „ÚSTÍ NAD ORLICÍ – BRANDÝS NAD ORLICÍ – PŮVODNÍ STOPA, BC“: Oznamujeme zahájení stavebních prací na výše uvedené stavbě v termínu 03/21 – 06/23, která omezí provoz na úseku cyklostezky Ústí nad Orlicí (Kerhartice) – Brandýs nad Orlicí (ulice v Lukách).
Údaje o stavbě: délka stavby 9 972 m; nově vložené výhybky: 17 ks; mosty / propustky: 18 objektů; nová délka nástupištní hrany: 440 m; železniční přejezdy: 3 ks; V rámci modernizace proběhne rekonstrukce železničního svršku a spodku společně s odvodněním a sanací přilehlých svahů. Provedeno bude nové zabezpečovací a sdělovací zařízení a vybudováno nového trakčního vedení a silnoproudá technologie. ŽST Brandýs nad Orlicí proběhne kompletní rekonstrukcí a zastávka Bezpráví bude zrušena bez náhrady. Objednatel stavby: Správa železnic, státní organizace Zhotovitel stavby: Společnost Brandýs – sdružení firem: Eurovia CS a.s. / Ch&T Pardubice a.s. / EŽ Praha a.s. / GJW Praha spol. s.r.o. Tato rozsáhlá drážní stavba se dotkne nejen provozu cyklostezky, ale též silnic III/3123 a III/3155 a místních komunikací v Brandýse nad Orlicí a v Orlickém Podhůří. Prosíme všechny uživatele cyklostezky, aby i s ohledem na vlastní bezpečnost věnovali pozornost dopravnímu značení na vjezdech na cyklostezku Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, kde z technologických důvodů dojde k časově omezeným úplným lokálním uzavírkám, a „dálkovým“ cyklistům doporučujeme volbu jiné trasy.
Pavel Neumeister, manažer cyklostezek svazku ROT
 
Investice do školních budov v kraji pokračují 

Přestože koronavirová krize ovlivní i krajský rozpočet, je nutné nadále investovat tam, kde je to potřeba. Proto rada kraje na svém pondělním jednání schválila podporu investičních projektů škol v Ústí nad Orlicí, Litomyšli a Lanškrouně.
Konkrétně se jedná o projekty s cílem úspory energie na Vyšší odborné škole pedagogické a střední pedagogické škole v Litomyšli a na Základní škole speciální Olbrachtova v Lanškrouně, a také realizaci půdní vestavby a rekonstrukci toalet na Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole Ústí nad Orlicí.
„Na lanškrounské škole projde rekonstrukcí obálka budovy včetně zateplení objektu. V případě pedagogické školy v Litomyšli proběhne zateplení půdních prostor a také oken, a to za použití izolačních dvojskel. Musíme brát v potaz, že hlavní budova školy je kulturní památkou, proto zde budou provedeny repase historických oken a další okna budou nahrazena jejich kopiemi,“ vysvětlil náměstek hejtmana Pardubického kraje pro investice a kulturu Roman Línek.
Školu v Ústí nad Orlicí čeká půdní vestavba odborných učeben. „Půjde o učebny pro ergoterapii, muzikoterapii, počítačovou učebnu, multisenzoriální učebnu a učebnu pro žáky s autismem. Věřím, že to škole pomůže a dojde tak ke zkvalitnění výuky,“ informoval radní pro oblast školství Josef Kozel. Nové bude i zázemí pro učitele a bezbariérové toalety v 3. budově školy, toalety v přízemí 2. budovy školy budou rekonstruovány.
„Projekt půdní vestavby a rekonstrukce toalet na škole v Ústí nad Orlicí se nám podařilo spolufinancovat z evropských fondů. Původně se předpokládalo, že stavba vyjde na 13,7 milionů korun, nakonec se bude jednat pouze o 11,3 milionů. Stavební úpravy na škole v Lanškrouně vyjdou na necelých 5 milionů korun. Co se týká litomyšlské školy, částka ještě není definitivní, ale zatím operujeme asi s 28 miliony korun,“ sdělil radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr.
 
Kulturní dotace do muzea v přírodě a na vojenskou historii

Péčí o lidovou kulturu pověřil Pardubický kraj Muzeum v přírodě Vysočina. To spolupracuje s organizátory lidových tradic i s řemeslníky, kteří používají při výrobě postupy tradované po generace. Každoročně také rozšiřuje jejich oficiální seznam a metodicky je vede. Pardubický kraj mu na tuto činnost přispívá částkou 60 tisíc korun.
V Zastupitelstvu Pardubického kraje na začátku dubna pak projednáme dotace za téměř 14 milionů korun. Krajské dotace by měly dostat na svou regionální činnost v celkové hodnotě 8,5 milionu korun také Komorní filharmonie a Východočeské divadlo. Regionální funkci knihoven na Chrudimsku, Svitavsku a Orlickoústecku bychom chtěli dotovat také tradiční částkou 6,5 milionů korun,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje pro kulturu Roman Línek. Krajem zřizovaná Krajská knihovna v Pardubicích má příspěvek na regionální funkce knihoven na Pardubicku ve výši 1,5 milionu korun už ve svém rozpočtu.
Kraj podporuje i spolky, které se starají o památky vojenské historie a celnictví. „V radě jsme nyní schválili dotaci 200 tisíc korun pro Vojensko-historický klub ERIKA, který modernizuje a provozuje Muzeum K-S 14 na Cihelně a Východočeský památník celnictví v Králíkách.  Společnosti přátel opevnění, která pro náš kraj provozuje Muzeum čs. opevnění – dělostřeleckou tvrz Bouda, navrhuje pro projednání v zastupitelstvu částku 300 tisíc korun,“ doplnil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. 

Kraj vyhlásil už 10. ročník bienále Stavby roku

Investoři, stavebníci, architekti či projektanti mohou opět po dvou letech přihlásit stavební dílo, které bylo zhotoveno, zkolaudováno nebo uvedeno do provozu v období od 1. července 2019 do 30. června 2021 do soutěže o Stavbu roku v Pardubickém kraji. Další ročník tento týden otevřela Rada kraje.
„Na rozdíl od soutěží zaměřených jen na architekturu je tato soutěž propagací všech součástí stavebnictví. Chceme jejím prostřednictvím odbornou i laickou veřejnost seznamovat se stavbami, které jsou na vysoké stavebně technické, uživatelské a estetické úrovni. Zviditelňujeme tím stavební kulturu a práci všech článků tohoto oboru od architektů a stavebních inženýrů, projektantů, až po práci odborných dodavatelských firem,“ konstatuje náměstek pro investice Pardubického kraje Roman Línek.
Pardubický kraj pořádá soutěž zpravidla jednou za dva roky ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR.
Sedmičlenná porota bude posuzovat architektonickou kvalitu stavby, její začlenění do okolního prostředí, kvalitu stavebních prací, spokojenost stavebníka a další kritéria podle charakteru stavby,“ uvádím Radim Loukota z ČKAIT.
Už v minulém ročníku organizátoři zrušili kategorie. „Staly se omezujícím faktorem, jednotlivé kategorie byly na rozdílné úrovni a nedaly se porovnat. Proto opět vyhlásíme maximálně čtyři výjimečné stavby s titulem Stavba roku a případně můžeme udělit ještě dvě čestná uznání. Na základě internetového hlasování předáme také tradiční Cenu veřejnosti,“ doplnil Roman Línek.
Pardubický kraj, ČKAIT i Svaz podnikatelů ve stavebnictví vyzývají všechny, kteří v posledních dvou letech dokončili na území kraje zajímavou a kvalitní stavbu, aby se do soutěže přihlásili. „Jednoduchou přihlášku se všemi potřebnými náležitostmi najdou zájemci na stránce: https://stavbaroku.pardubickykraj.cz/  Uzávěrka soutěže je 1. července 2021, takže se tam vejdou i stavby, které budou zkolaudovány v příštích třech měsících,“ vyzval Pavel Vacek za Svaz podnikatelů ve stavebnictví.