Českotřebovský deník 91/2021 (1.4.)   

V Benátkách konec kácení. Uklizeno. Až na tu černou skládku...

Třetí poslední etapa těžebních prací v lesíku v Benátkách skončila. Padly všechny velké stromy a zůstaly srovnané u cesty, připravené k nakládce. Prostor po těžbě byl uklizen, větve rozdrceny, čeká se na další postup. Bude zde potřeba na podzim provést dosázení nového porostu. V uklizeném prostoru dělají ostudu rozházené věci z neobydleného objektu, který 2. ledna večer vyhořel. Jeho majitel není k dohledání a nepřebírá korespondenci, která jej vyzývá k úklidu prostranství.Prostor tak bude třeba zatím uklidit n a náklady města a následně je vymáhat na neodpovědném majiteli, který se  zdržuje na neznámém místě.
Kulturní centrum vysílá on - line na kanále youtube vždy ve středu, pátek a sobotu dopoledne i v dubnu 2021- viz ZDE   
Přijmeme pracovnici (šičku) do výroby autopotahů Česká Třebová.Možné i na zkrácený úvazek. Info na tel. 604 320 358, nebo e-mail potahy@smejdir.cz

INFORMACE O VYHODNOCENÍ 14. ROČNÍKU CHL

Vzhledem k nemožnosti odehrát řádně většinu soutěžních utkání, nebylo možné regulérní dokončení 14. ročníku CHL 2020/21.
Vedení soutěže se proto rozhodlo ukončit tuto sezonu následujícím způsobem:  Sezona 2020/21 tedy 14. ročník CHL bude ukončen bez vyhlášení výsledků  Další sezóna 2021/22 ponese opět název 14. ročník městské hokejové ligy CHL „O putovní pohár starostky města Česká Třebová“. Řešení platby za neodehrané zápasy bude možné řešit následujícími způsoby:
Jednotlivým týmům bude platba přiznána jako záloha na sezonu 2021/22. Provozovatel soutěže garantuje 22 zápasů (viz Organizační řád). Rozdíl mezi uhrazenou částkou a odehranými zápasy bude tvořit zálohu na sezonu 2021/22 nebo bude vrácen.
Vedoucí zimního stadionu David Píša vyzve všechny vedoucí týmů k rozhodnutí, pro jaký způsob vyrovnání se konkrétní tým rozhodl. Rozhodnutí budeme požadovat v písemné podobě (postačí e-mail). Pokud se tým rozhodne o vrácení platby je nutné uvést písemně (postačí e-mail) na jaký bankovní účet budou finance vráceny.  Dále bude požadováno písemné potvrzení a odsouhlasení  vzniklého finančního požadavku za neodehrané zápasy prostřednictvím vedoucího týmu.  Platby za neodehrané zápasy na základě písemného požadavku provozovatel CHL vrátí na určený bankovní účet, bude vyřešeno prostřednictvím dobropisu.
Nasazení týmů do sezony 2021/22 bude na základě nasazení do soutěže v předchozím ročníku, za předpokladu, že se přihlásí všechny týmy. Ostatní bude řešeno v souladu se soutěžními řády.  
Podněty ke změně v pravidlech na sezonu 2021/22 budou přijímány na email zdenek.rehak@ekobi.cz nebo david.pisa@ekobi.cz .


Očkování se nezastaví ani o velikonocích 

K pravidelnému jednání o postupu vakcinace se sešla pracovní skupina vytvořená při Bezpečnostní radě Pardubického kraje. K dnešnímu dni bylo v kraji očkováno téměř 73 tisíc dávek. V pondělí pak ta v Pardubicích a Chrudimi. V tomto týdnu kraj obdržel 11 620 očkovacích dávek Pfizer a Astra Zeneca. I přes velikonoční svátky budou v pátek otevřena velká očkovací centra.
„V tomto týdnu jsme obdrželi celkem 7 020 dávek vakcín Pfizer a 4600 dávek Astra Zeneca. Poslední využívaná vakcína od Moderny tento týden, jak bylo avizováno, nedorazila. Od příštího týdne bychom již měli celý duben dostávat týdně 14 040 dávek vakcíny Pfizer, která bude plně dodávána do našich očkovacích center,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Po Velikonocích čekáme také dodávku 3 500 dávek Moderny s tím, že 2 200 dávek půjde na druhé dávky očkování v krajských očkovacích místech a 1 300 dávek obdrží všeobecní praktičtí lékaři vedle všech dodávek Astra Zeneca,“ řekl hejtman Martin Netolický s tím, že kromě Pfizeru nemá kraj další avíza dodávek vakcín.
Právě rozdělení vakcín do jednotlivých center a k praktickým lékařům patřilo mezi stěžejní témata jednání. „V tomto týdnu bude všech 4 600 vakcín Astra Zeneca rozděleno na základě prioritizace krajské koordinátorky praktických lékařů Kateřiny Nechvátalové do celkem 89 ordinací, a to tak, že 86 ordinací obdrží po 50 dávkách a tři ordinace dostanou po 100 dávkách,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková. Krajských očkovacích místech je v průměru očkováno dva tisíce osob denně. „V tomto týdnu jsme očkovali od 2 200 osob až po 2 500 osob. Centra jsou připravena i na vyšší denní kapacitu, ale vzhledem k dodávkám vakcín je rozvrh očkování připraven rovnoměrně do celého týdne,“ řekla náměstkyně hejtmana.
V některých očkovacích místech v kraji bude očkování probíhat také v průběhu velikonočních svátků. „V pátek se bude naplno očkovat v sále Jana Kašpara v Pardubicích a v Chrudimské nemocnici. V pondělí bude plná kapacita využita v Pardubicích, v Chrudimi se zapojí jeden očkovací tým. Ve Svitavách, Ústí nad Orlicí, Litomyšli a Moravské Třebové bude probíhat očkování jen v pátek. Na Seči pak v sobotu a v neděli,“ vyjmenovala náměstkyně Matoušková.
 
URGENT V PARDUBICÍCH PŘED ZAHÁJENÍM

Dnešní mimořádné jednání rady Pardubického kraje mělo jediný, ale přitom mimořádně důležitý bod. Rada kraje na základě výsledku zadávacího řízení dle doručení komise vybrala dodavatele stavby budovy centrálního urgentního příjmu v Pardubické krajské nemocnici, kterým bude sdružení společností GEOSAN a PKS stavby. Několik let připravovaná stavba přijde Pardubický kraj celkem na 1,6 miliardy korun (o přibližně 10% méně než byla předpokládaná hodnota veřejné zakázky). Bude to největší investice v historii kraje, jejíž financování zvláště v současné době nebude jednoduché, ale díky uvážlivé rozpočtové politice bychom vše měli zvládnout. Samotná realizace bude trvat až do listopadu 2023. Tato stavba posune krajskou nemocnici mezi moderní špičková pracoviště srovnatelná s fakultními nemocnicemi, dokonce je v mnohém předčí. Staveniště by mělo být předáno počátkem měsíce května.  Více ZDE
 
Subterra při železničních stavbách využije EffiShunter z CZ LOKO 

Akciová společnost Subterra se stane prvním českým soukromým provozovatelem lokomotivy typu EffiShunter 1000 z produkce CZ LOKO vybaveným systémem ETCS. Smlouvu na její dodání dnes podepsali představitelé obou firem. Lokomotiva bude využívána především při přepravách stavebního materiálu a traťové mechanizace. Kromě zvýšení efektivity provozu je hlavním důvodem pořízení zbrusu nové lokomotivy především vybavení jednotným evropským zabezpečovačem ETCS, který bude nutností k provozu na hlavních železničních koridorech od roku 2025.
Subterra je multioborovou stavební společností s pětapadesátiletou tradicí, patřící do koncernu Skupiny Metrostav. Mezi obory, v nichž je stále aktivnější, patří také železniční stavitelství. Traťová mechanizace Subterry prochází neustálou obnovou, aby kopírovala aktuální trendy v oboru. Zatímco dosud byly železniční přepravy stavebního materiálu a transport techniky řešeny dodavatelsky, případně pronájmy, nákup lokomotivy EffiShunter 1000 zajistí firmě větší samostatnost a dlouholetou perspektivu.  Více ZDE

Na Chmelnici se buduje nový chodník

Hned s nastupujícím jarem byly zahájeny práce na dokončení nového chodníku od Podbranské ulice k e Konzumu Diskont. Chodník zde chyběl a prostor nebyl např. v zímním období udržován. Nyní došlo k vyměření vjezdu na přilehlé parkoviště, které je ve vlastnictví Konzumu. V tomto prostoru ještě Konzum v budoucnu plánuje přístavbu obchodného centra.  Zatím zde vzniklo parkoviště. Záměr dobudovat nový chodník je veřejností chválený, jde o frekventovaný úsek, který má být v pořádku. 

 

Příběhy z Burzy filantropie: 450 mililitrů pomoci

Burza filantropie, jedinečná platforma na podporu prospěšných projektů neziskových organizací v Pardubickém kraji, vstupuje do 10. ročníku. V roce 2020 se uskutečnila i přes koronavirovou epidemii ve všech čtyřech okresech kraje. Finanční i jinou podporu od donátorů v hodnotě přes 1,5 milionu korun získalo 36 prospěšných projektů. Letošní ročník odstartuje 21. června v Pardubicích a o dva dny později v Chrudimi. Podívejte se, jak se dařilo jednomu z loni podpořených projektů a na to, jak můžete pomoci prostřednictvím 450 mililitrů své krve.
„Za uplynulých devět ročníků jsme se přesvědčili, že v tomto jedinečném a inovativním projektu nejde pouze o finanční či materiální podporu. V otevřené komunikaci mezi neziskovými organizacemi, firmami a veřejnou správou se buduje také důvěra a partnerství. To vnímám jako důležitý předpoklad pro vytváření zdravé občanské společnosti,“ uvedl k projektu Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor.
Osvětová kampaň pro Klub dárců krve Pardubického kraje
Klub získal v roce 2020 na osvětovou kampaň od dárců 55 tisíc korun. „Smyslem bylo cíleně a jasně prezentovat bezpříspěvkové dárcovství krve a krevních derivátů ruku v ruce s osvětou pro stávající a především nové dárce. Ti často nemají o darování krve téměř žádné informace, nebo velmi mylné,“ říká předsedkyně Hana Mojžíšová Hájková. Ta stejně jako její rodiče daruje krev už od svých 18 let. „Celá léta jsem svým přátelům vyvracela mýty o darování krve, vysvětlovala jim výhody, a spousty z nich k dárcovství přivedla. Ale až v roce 2020 přišel ten správný čas a já jsem všechny svoje sny zhmotnila – založila jsem oficiální klub.“
Klub díky podpoře dárců z Burzy filantropie rozjel informační kampaň, která přiblížila bezpříspěvkové dárcovství krve v nemocnicích širší veřejnosti. Ta se napříč Pardubickým krajem dozvěděla, jak a kde mohou lidé krev či plazmu darovat, jak se na odběr připravit a co přesně je na transfuzní stanici čeká. K vidění byly letáky, světelné vitríny na autobusových zastávkách nebo brožury ve vlacích. Informační spot na podporu nových bezpříspěvkových dárců krve se vysílal i ve vozidlech MHD v Pardubicích a také byl promítán v autokině na pardubickém závodišti před začátkem filmu.
„Během loňského roku se nám podařilo získat hned několik desítek prvodárců. Některé z nich jsme na transfuzní stanici doprovodili a celým procesem odběru úspěšně provedli osobně. Dnes již chodí krev i plazmu darovat sami. Také se povedlo rozjet nové webové stránky www.klubdarcukrve.cz. Na nich se zájemci o darování krve dozví veškeré informace o dárcovství a o výhodách členství v klubu a mohou se zde rovnou zaregistrovat. Intenzivně pracujeme na získávání různých benefitů, kterými chceme naše dárce nejen odměňovat, ale i motivovat. To se nám za podpory místních firem i živnostníků daří,“ doplňuje Hana Mojžíšová Hájková. Není třeba dodávat, že kvůli onemocnění tradičních dárců je nyní potřeba těch nových stále vyšší. Jejich 450 mililitrů krve může sehrát důležitou roli v životě jiných lidí.
„K dárcovství mě přivedli kamarádi, kteří chodí pravidelně darovat krev i krevní plazmu. Přidal jsem se k nim a chodíme společně. Myslím, že jsem tím ovlivnil i další členy mé rodiny a brzo se přidají také,“ vypráví prvodárce David (30) z Pardubic. Ten musel konzultovat se svou lékařkou, zda může darovat krev i s medikací na vysoký krevní tlak. Nakonec to nebyl problém.
Pokud se i Vy chcete stát dárcem krve, nebo podpořit činnost klubu, klikněte na www.klubdarcukrve.cz, nebo se podívejte na krátký videospot o dárcovství.
„Burzu filantropie pořádá od roku 2011 Koalice nevládek Pardubicka ve spolupráci s Pardubickým krajem.  Za tu dobu podpořila přes 350 projektů celkovou sumou přes 12 milionů korun,“ konstatuje Jana Machová z Koalice nevládek Pardubicka. Více informací o projektu naleznete na webu www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj/.

Pavel Langhans plní elektronický Dikobraz 

Nakonec se o tom můžete přesvědčit, stačí kliknout na odkaz ZDE Vtipy od Pavel Langhans | Dikobraz 👹 Nezapomeňte mu přidat ke každému navštívenému vtipu svůj lajk.
Pavel Langhans (1945, Česká Třebová) je český kreslíř a ilustrátor. Přestože se vyučil nástrojařem, nikdy se tomuto řemeslu nevěnoval. Přitahovalo jej výtvarné umění. Ilustroval řadu knížek, např. Toulky minulostí Českotřebovska, Hudební brebty aneb perličky z říše hudby 1995, Škola hry na kytaru (1994), Krásná pasačka (1994), O bílé lišce (pohádky - 1991), Z minulosti Českotřebovska (1988) a další. První vtip otiskli Pavlu Langhansovi v „Našem vojsku“ a od té doby Získal novou zálibu ve vymýšlení a kreslení karikatur. Více než dvacet let pak uvádí své obrázky v nejrůznějších novinách a časopisech i na výstavách doma i v zahraničí. Do jisté míry vrcholem v této oblasti byl pro Pavla rok 1989, kdy byl pozván do Anglie k převzetí II. ceny mezinárodní výstavy kresleného humoru. Obrázky Pavla Langhanse byly i v roce 2000 součástí mezinárodní výstavy kresleného humoru pořádaného v Knokke-Heistu v Belgii při příležitosti fotbalového Mistrovství Evropy EURO FOOTBALL 2000.
Technika: Fixokresba (711 vtipů) Perokresba (92 vtipů) - neuvedeno - (23 vtipů)
Barvy: Černobílé (671 vtipů) Barevné (179 vtipů) - neuvedeno - (13 vtipů).... Navštivte Dikobraz!