Českotřebovský deník 93/2021 (3/4)   
Nové video Českotřebovského deníku:
Události v České Třebové v měsíci březnu 2021

 Plná velikost videa ZDE

Dosud bývalo zvykem připravit měsíční souhrn událostí ještě nejpozději poslední den v měsíci. Nyní v březnu se to nepodařilo,  měsíční souhrn přichází s malý zpožděním. Všímá si dění ve městě v průběhu celého měsíce,  osmadvacetiminutový pořad je rozdělen do devíti  částí:

1) Na parnickém hřbitově byla povedena rychlá oprava zříceného plotu, i když podmínky pro práci v letošním březnu nebyly dobré. Stav oplocení hřbitova ovšem velí, aby se pokračovalo i dále, "zdravotní stav" podezdívky jasně ukazuje, že má nejlepší léta opravdu za sebou. Stavba na etapy je ovšem běžná i jinde, např. na hřbitově ve Svinné.
2) V lesíku v Benátkách bylo dokončeno kácení stromů ohrožujících bezpečnost a byl proveden úklid stráně. Zbývá dořešit černou skládku pod opuštěným domem, který 2. ledna t.r. vyhořel a místo pobytu majitele domu není známo.
3) Drcení dřevin z pokácené zeleně bylo provedeno také v parku městského krematoria. Celý měsíc občané poukazovali na zoufalý stav parku, když firma provádějící kácení  pracoviště opustila (dle smlouvy má práci dokončit až v 10. května).   Úklid pajk na objednávku zmíněné firmy ARBOTYL Brno  rychle provedla společnost EkoBi. práce ovšem dokončena není,
4) Česká televize vysílala pořad SeČTeno" z Pardubického kraje z improvizovaného studia na českotřebovském nádraží.  Pracoviště bylo na I. nástupišti u poštovního úřadu. V pořadu věnovaném ekonomickým problémů způsobeným ročním trvání covidových opatření také vystoupila starostka města Magdaléna Peterková, ředitel VDA Mgr. Jan Kovář, generální ředitel CZ LOKO Ing. Josef Gulyas a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
5) Cyklostezka Podhorka. Během měsíce března práce na stavbě cyklostezky přes Podhorku do Rybník hodně pokročily. Rozpracována je prakticky celá její trasa,  kterou jsme absolvovali s kamerou od Rybníka až k lávce přes Třebovku. Z prohlídky trasy je zřejmé, že  vybudování stezky není zcela jednoduchá záležitost, je  třeba provést poměrně rozsáhlé zemní práce a do podkladových vrstev navozit velké množství materiálu a odstranit překážející vegetaci.   
6)  Retenční biotop v Benátkách je schopen zadržovat přívalové dešťové srážky. V loňském roce byl v Benátkách pod svahem u areálu Skalka vybudován retenční biotop. Jde nádrž a poldr, která bude možná někdy součástí  budoucího parku Benátky. Její vybudování bylo podmínkou pro dokončení sportovišť  "nahoře" v areálu Na Skalce.  Voda z dešťové kanalizace přitéká kamenným korytem, jeho nová dolní část je tvořena kameny pokládanými nasucho a ústí do asi dva metry hluboké nádrže s plochou 270 m2.  V běžné situaci zde bude asi 60 cm vysoká výše hladiny vody a retenční prostor pak umožní zadržet nárazovitě při přívalových srážkách dalších 440 kubíků vody.
7) Příchod jara na Pekláku. Definitivní tečkou za zimním lyžováním na Parníku udělal až první jarní víkend. ještě na první ajrní den 20. března byla sjezdovka na Pekláku dobře sjízdná a také využívaná, zejména v její horní části. Vlek však nejezdil, za celou zimu zde nebyly kotva vlastně ani instalovány, a tak nahoru museli lyžaři i sáňkaři po svých. Nebylo jich ale málo.   Pouze se nebylo možné spolehnout na rolbou upravený svah.  V okolí Pekláku se poněkud změnila příroda díky vykácení mnoha stromů napadených kůrovcem. Měkké trasy singletracků neumožňují využití pro bikery, musí počkat na zahájení sezóny od května.
8) Úspěch českotřebovské Taneční školy na Mistrovství ČR. Organizace CDO v únoru zorganizovala Mistrovství ČR on-line v kategoriích  HIP HOP a DISCOTANCE - sólové výstupy. Byla to jediná možnost jak si zasoutěžit v tanečním sportu  i v podmínkách pandemie. Českotřebovská Taneční škola tuto možnost využila velmi dobře, v soutěži byla řada pěkných umístění, největší úspěch dosáhl Martin Prossa získáním titulu Mistr ČR v juniorské kategorii v hip hop stylu.   Českotřebovský deník se věnuje této soutěži v rozhovoru s aktéry Taneční školy a přináší i záznam z vyhlášení výsledků juniorské kategorie.
9. Není nutno, aby bylo pořád veselo - Na závěr písnička proti pandemii a trudnomyslnosti vůbec. Nazpívali a nakreslili ji žáci třetích tříd základní školy Česká Třebová - Parník v režii (a s klavírním doprovodem) Pavly Skopalové. Tvoří poslední tečku za českotřebovským přehledem událostí měsíce března roku 2021.


Půdní vestavba DDM Kamarád do realizace                     

Po několika letech příprav se pro letošní rok 2021 podařilo zajistit potřebnou vysokoprocentní dotaci a trak se českotřebovský Dům dětí a mládeže dočká rozšíření, konkrétně půdní nástavby.  Akce zařazená do letošního městského rozpočtu nebude rozhodně levná, ale na druhé straně je potřená a navíc podpořena tak velkou dotací, že vlastní dofinancování z rozpočtu města je poměrně nízké Původně se uváděla dokonce 100% dotace, po zvýšení cenu bude nyní zapotřebí s nějakým dofinancováním počítat.

Do výběrového řízení se přihlásily dvě firmy, z nich nižší nabídku podala  pražská firma KOZEL - STAVBY,. s.r.o. (Praha 8) za 10474 tisíc Kč. Pro pořádek dodejme, že rozpočtové náklady z projektu, pořízeného na akci ovšem již v roce 2017 (KIP Litomyšl)  byly poněkud nižší.  Akce by neměla úplně zastavit provoz DDM, ty nejdůležitější práce mají být provedeny v období letních prázdnin. Hlavní stavební práce proběhnou v zadní části budovy a  v nově realizovaném 3. nadzemním podlaží. 

Podstatnou položkou v rozpočtu stavby je  pořízení výtahu, který umožní bezbariérový přístup do vyšších podlaží včetně půdní nástavby, tedy do 3. nadzemního podlaží.  V půdní vestavbě vzniknou dvě další velké pracovny (učebny) a další potřebné místnosti pro provoz DDM. přístup k výtahu bude ze zadní strany budovy, kterou bude třeba obejít. Je to patrné na dále uvedených obrázcích z projektu pro stavební povolení.


 


Sčítání lidu v historii a Česká Třebová                           

Sčítání lidu se koná pravidelně každých deset let a to od roku  1869, sčítání lidu se nekonalo v roce 1940. Výsledků ze sčítání je spousta a zaplnila řadu statistických ročenek. Podařilo se mi najít Historický lexikon obcí shrnující některé výsledky sčítání lidu k roku 2001, další sčítání před deseti lety zde tedy není zahrnuto.
 V tabulkách, které mám dispozici najdete rok založení obce, respektive první doložené zmínky o existenci. V tomto případě je z šesti částí města Česká Třebová nejstarší Česká Třebová s datem 1278, ale své letopočty první zmínky mají také ostatní obce, také městské části Lhotka, Kozlov, Parník, Skuhrov a Svinná. V přehledu jsou uváděny podle abecedy. Mají své vlastní katastrální území, které bylo nakonec vztažené k poslednímu roku v lexikonu, tedy roku 2001. Pro Českou Třebovou je tato hodnota 4100 ha. Má svůj význam také pro stanovení daňové výtěžnosti města. 
O sčítání lidu v historii a ukázce, jak se projevilo na stavu města Česká Třebová ZDE

Sčítání 2021: on-line sčítání púrodlouženo do 11.5.

Do 9. dubna 2021 měl každý možnost sečíst se on-line prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci.  Nyní byla tato možnost prodloužena do 11.5.   Kdo se nesečte on-line, má zákonnou povinnost od 17.duzbna do 11. května 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář.
Kdo se nesečte on-line, má zákonnou povinnost od 17. dubna do 11. května 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Sčítání lidu, domů a  bytů se koná jednou za deset let. Jeho cílem je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života. Sčítání 2021 je primárně připravováno jako online, vůbec poprvé v naší historii. Lidé se budou moci sečíst jednoduše a bezpečně přes internet na webu www.scitani.cz. Zákonnou povinnost tak lidé mohou snadno splnit z domova bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem nebo návštěvy kontaktního místa sčítání.
Vzhledem k  současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou a hlavní hygieničkou České republiky distribuci a sběr listinných formulářů, při kterých dojde k  výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a  obyvatelstvem. Distribuce formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků. Koho se sčítání týká Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k  rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře. Ochrana dat Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy. Přínos sčítání Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

O sčítání lidu v historii a ukázce, jak se projevilo na stavu města Česká Třebová ZDE