ČD 364/2023    pátek 29. prosinceNové video Českotřebovského deníku: Benefiční koncert pro Romana Balcara

V listopadu byl ve Smetanově ulici v České Třebové po rekonstrukci znovu otevřen sborový dům Církve adventistů sedmého dne s provedenou přístavbou modlitebny. Vzniklo tak důstojné místo pro bohoslužby i pro další setkávání. Prostor je otevřen pro širokou veřejnost.  Jednou z prvních akci v nově upraveném prostoru byl  v sobotu 9. prosince Benefiční koncert pro Romana Balcara.
Na koncertu hrála a zpívala skupina Worship, založená před 15 lety. Pod vedením manželů Lenky a Patrika Farkačových připravila krásný program. Koncert skupiny doprovázel mluveným slovem kazatel Církve adventistů Josef Cepl a starší sboru  David Horák. Součástí koncertu byla sbírka pro zajištění rehabilitace zdravotně postiženého Romana Balcara. Byla velmi úspěšná, přinesla téměř 74 tisíc korun. Sbírku doprovázela aukce obrazu Hany Soviš, jejíž výtěžek se přidal do sbírky.  (mm)

Rakušan požádal starosty, aby zrušili silvestrovské ohňostroje (více včera ZDE)

Odpověď z radnice je jasná: Ohňostroj na Silvestra bude !

Z  webové stránky města: "Pro Českou Třebovou není tichý ohňostroj žádnou novinkou, město k němu přistoupilo několikrát již v minulosti. Stalo se tak na základě doporučení ochránců přírody a s ohledem na domácí mazlíčky i ptactvo. Vzhledem k této pozitivní zkušenosti byl tichý ohňostroj objednán také pro letošní Silvestr.
V reakci na tragické události v Praze vedení města uskutečnění ohňostroje pečlivě zvažovalo. „Již během koronavirové pandemie v minulosti město Česká Třebová ohňostroj dvakrát zrušilo. Z předchozích let tak víme, že pokud město ohňostroj zruší, pak si ho řada občanů uspořádá u sebe doma, či na veřejných prostranstvích vedle svých domovů a ve své režii. Rozhodli jsme se tedy zorganizovat ohňostroj, avšak tichého typu, který svou podobou a provedením bude zdůrazňovat pospolitost, soudržnost společnosti, odvahu a patriotismus. Jsme přesvědčeni, že nedávné tragické události, ale i další náročné chvíle roku 2023, prokázaly, že je potřeba vyzdvihnout sounáležitost společnosti. Ohňostroj i zvoleným časem pořádání, je především tradiční akcí pro rodiny s dětmi a raději zorganizujeme tichý ohňostroj, dozorovaný licencovaným profesionálem a pod kontrolou hasičů s vidinou klidného zbytku dne, než jeho zrušením riskovat stovky malých a hlučnějších ohňostrojů. Prosím tak občany, aby při letošním Silvestru odpalování vlastní pyrotechniky raději vynechali,“ Uvedl starosta Zdeněk Řehák s tím, že město momentálně s dodavatelem ohňostroje pracuje na tom, aby konečná podoba akce s důstojností odpovídala okolnostem."
Lze tomu rozumět i tak, že ohňostroj již byl prostě objednán a už s tím nic neuděláme. Odvolání by také bylo opravdu narychlo. Je ovšem dobře připomenout i to, že mimo hluk, na který jsou lidé nyní zvlášť citliví, jsou i další poměrně nezanedbatelně škodlivé účinky ohňostrojů, kterým tiché provedení nezabrání (zvláště v zimní době inverzí) a nakonec existuje i zveřejněné doporučení komise životního prostředí, aby se tato kratochvíle nekonala vůbec. Navrhoval jsem uspořádat anketu - pokud by dopadla pro ohňostroj, pak by město mělo opravdu silný argument proč v této tradici dále pokračovat. (mm)

Ohlédněte se s námi za uplynulým rokem 2023 !Nahlédnutí do lednového vydání Českotřebovského zpravodaje:

Ožila rubrika zastupitelů


Koncem roku vyšlo lednové vydání tištěného Českotřebovského zpravodaje. Musím akceptovat to, že se poměrně obšírně zabývá problematikou v prosinci schváleného rozpočtu města, protože  to tak prostě má být. Jde o veřejné peníze nás všech.  Přesto je stále se na co ptát a zdá se mně, že na všechny otázky, které připadají v úvahu, nejsou ani odpovědi.  Některé důležité záměry, jsou v rozpočtu vyčísleny jen symbolickou částkou, která ani zdaleka neodpovídá potřebám na realizaci. Potom je dost zvláštní napsat, že  nebýt splácení dluhové služby, byl by rozpočet přebytkový. Rozpočet také nedoprovází ani žádná tabulka zamýšlených investic (jako loni), snad se vše napraví v souvislosti s únorovou rozpočtovou změnou, kde bude již také jasnější, kolik peněz nám zbylo po finančním uzavření letošního roku 2023.  Rozpočet opět spoléhá na to, že bude během roku často upravován.
A nejde jen o rozpočet, ale i např. o sporné návrhy rady města na uplatnění nových pravidel pro majetkové chování města i pro záměry z dřívější doby. Píše se o konstruktivních protinávrzích opozice, se kterými si však většina radniční koalice poradit nedokázala a tak nesouhlasí. Podle toho, co je napsáno,   se chovala nekonstruktivně a trvala na svém navíc obtížně vysvětlitelném postoji. Jak se můžeme přesvědčit na záznamu, tak alespoň předkladatel návrhu rady jej vysvětlit nedokázal...
V novém lednovém vydání zpravodaje byla podle nového statutu rozšířena rubrika zastupitelů. Nyní může každý zastupitel napsat text obsahující 3000 znaků, dosud to bylo jen 1500 znaků a to ještě pro celou volební stranu dohromady. Tak to bylo ve spěchu stanoveno v prosinci 2019, když Českotřebovský zpravodaj přecházel na město.  Tuto rubriku v podstatě využíval především Jiří Ducháček, zastupitel za Českou pirátskou stranu.  Nově je také stanoven limit 3000 znaků pro komisi rady města. První příspěvek na leden 2023 poslal Ing. Petr Skopal, lídr Koalice pro Českou Třebovou. Jeho text uvádím ve fotokopii.  (mm)


Zemřel Mgr. Vladislav Kučík


Mnoho žáků a kolegů učitelů na něho vzpomíná jako na dobrého učitele základní školy Habrmanova. Jako učitel výtvarné výchovy se žáky absolvoval zajímavé zahraniční zájezdy. Byl výtvarník celou duší, ve výtvarném světě měl spoustu přátel, zanechal po sobě řadu výborných výtvarných prací a návrhů, působil i ve výtvarné skupině Maxmilián. Byl pravidelným návštěvníkem vernisáží českotřebovských výstav.
V devadesátých letech zastával funkci ředitele okresního školského úřadu. Byl váženým občanem našeho města, dvakrát kandidoval do městského zastupitelstva.
Po vzniku ORP Česká Třebová ještě krátce pracoval na MěÚ Česká Třebová.

Připomeňme si ještě Vladislava Kučíka na dvou obrázcích. Na tom prvním jako výtvarníka. Již 8 let pečlivě uchovávám jeho péefku s obrázkem, který se mi moc líbí a tak ho musím nyní "vytáhnout na světlo" a  připomenout tím i jeho autora. Druhý obrázek je z divadelní hry někdy z konce padesátých let. Hrála se Jiráskova Lucerna a mladý Vladislav Kučík  je zde s Vojtěškou Vohralíkovou, D. Krásovou a mým tátou Emilem Mikoleckým. Je to tak dávno, že už to "není pravda." (mm)


Vánoční videa Českotřebovského deníku:  Pozvánka na lednovou výstavu do městské knihovny


 Česká mše vánoční - provedení 2023 a 2021. Porovnejte záznamy!  

  11.1. 2023 ČTVRTEK  od 18:00  ZA TUČŇÁKY DO PATAGONIE


Vyprávění Mgr. Hany Entové o měsíční výpravě do Patagonie a Ohňové země. Kromě navštívených jihoamerických památek bylo cílem cesty pozorování a fotografování místní fauny a flóry. Na své si přijdou i milovníci hor a ojedinělých fenoménů zdejší neživé přírody. K vidění bude fotoprezentace a velkoformátové knihy.
Ekocemrum Podorlicko, Podbranská 959 Č. Třebová  Pořádá ZO ČSOP Podorlicko. Vstupné dobrovolné

Snazší cesty do škol, na internáty, koleje i k lékaři.  (Z Jevíčka)

To jsou důvody, kvůli kterým došlo od prosincové změny jízdních řádů k posílení autobusových spojů mezi Jevíčkem a Rájcem-Jestřebím. Odtud mohou cestující nasednout na vlak a rychle se dostat do Brna, kam historicky míří řada studentů nejenom z Malé Hané za vzděláváním. Změnou odpadla i nutnost jednoho přestupu v Boskovicích.
Pardubický kraj dostal letos v létě podnět od starostů z Moravskotřebovska a Jevíčska, podle kterých by vyšší počet ranních a odpoledních spojů výrazně pomohl mladé generaci při cestování na střední a vysoké školy. Z posílení autobusových linek by ale měli prospěch i další, například senioři, kteří do Brna cestují k lékaři či za rodinou. V minulosti jezdil z Jevíčka do Rájce-Jestřebí jeden autobus v 7 hodin ráno. To se od 10. prosince se změnou jízdních řádů změnilo. „Řešili jsme to s ohledem na rychlost cestování, náklady i smysluplné obsazení. Jako nejlogičtější variantu jsme nakonec vybrali posílení ranních spojů dle požadavku starostů. Z Jevíčka teď navíc k tomu jednomu stávajícímu jezdí autobusy i v 5, 6, a 8 hodin každý pracovní den. Studenti se tak v klidu dostanou do škol v Brně. Z Rájce-Jestřebí odpoledne odjíždějí spoje v 15, 16 a 18 hodin, opět na žádost obcí. Zlepšíme tím návaznost a po dobu jednoho roku budeme pečlivě monitorovat obsazenost linek,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.
Z Rájce-Jestřebí jezdí ve špičkách až čtyři vlaky za hodinu směrem do Brna. Kombinovaná forma dopravy je podle dopravních technologů lepší variantou, protože autobusový spoj z Jevíčka do Brna by kvůli snahám o ekonomičnost musel obsluhovat více zastávek. Cesta by tak trvala stejně či déle jako s přesednutím na vlak v Rájci-Jestřebí. „Původně jsme zvažovali pouze spoje v 5 a 6 hodin, nicméně nás jevíčská radnice požádala o zajištění odjezdu i v 8 hodin. Prozatím veškeré náklady hradí Pardubický kraj, jedná se o zhruba 750 tisíc korun ročně. Chtěl bych poděkovat sousedům z Jihomoravského kraje, kteří nám vyšli vstříc a prodloužili nám linky do Jevíčka, které platíme. Je to ukázka dobré spolupráce na všech úrovních. Starostové nám předali zpětnou vazbu přímo z místa, kraje ji projednaly a na základě toho se snažíme o zlepšení situace pro lidi. Tak to má být,“ dodal náměstek Kortyš.
Jevíčská radnice zavedení zkušebního provozu kvituje a chce být i do budoucna aktivní při přípravě jízdních řádů. „Za město Jevíčko hodnotíme spolupráci na jedničku a budeme rádi, když se budeme moci zapojovat do tvorby jízdních řádů zejména v našem regionu i nadále, a to hlavně v oblasti mezikrajské obslužnosti. V současnosti připravujeme společně s okolními starosty připomínky a návrhy na lepší autobusové spojení také směrem na Olomouc,“ sdělil jevíčský starosta Dušan Pávek.

U nás v České Třebové se posílení spojů, tentokrát vlakových, nekonalo!

Naopak. Zkusme ale bojovat dál, výmluvami se nic nezmění.


Jde o  vynechání většiny spojů Regiojet, které zhoršuje dopravní dostupnost našeho města a navíc i  pro okolí, tedy např. města Lanškroun,  Litomyšl a třeba i Moravskou Třebovou, která naše nádraží využívají. Vlaky Regiojet jezdí zejména mladí a dopravce zde poskytuje zajímavé slevy. Ty teď už ovšem nejsou pro nás! 
V lednovém českotřebovském zpravodaji to starosta Zdeněk Řehák vysvětluje  neinformovaností. To je ovšem výmluva. Již v  srpnových návrzích  nového grafikonu bylo jasně znát, že se zastavováním spojů Regiojet bude problém. A nikdo pro to nic neudělal: Možná to byl pokusný balónek pro podnět k jednání. Neuskutečnilo se.  Už se tak stalo, ale není všem dnům konec.  Jízdní řád počítá i během roku se změnami a budeme-li se snažit a jednat, můžeme dosáhnout  nějaké úpravy. Vlaky přece přes Českou Třebovou jezdí dál..   Je třeba sbírat informace, získat podporu v okolních městech na naši stanici odkázaných a nevzdávat to. Sice jsme zaspali, ale to neznamená, že se to nedá napravit. Vymlouváním a krčením ramen se to nezmění!
Za vzor je třeba dát orlickoústecké konšele, kteří bojovali do posledního dechu a nakonec zastávky expresů ve stanici Ústí nad Orlicí město vybojovali.  Zkusme to i u nás. Nemusí to být lehké, ale jsitě máme co nabídnout a hlavně to musíme zkusit! Od toho své představitele města máme, aby za nás bojovali!  (mm)