Ohlédnutí za uplynulým rokem 2023

Výročí roku:
Město Česká Třebová si připomnělo 745 let od první písemné zmínky uložené ve vatikánském archivu. Toto výročí však během roku nebylo ani zmíněno.  Jediným svědkem doby, kdy Česká Třebová / Tribovia Bohemicalis  vznikala, je románská rotunda sv. Kateřiny, chráněná kulturní památka. Odkaz ZDE
Pěvecký sbor Bendl 100 let - Slavnostní koncert k výročí se konal v září 2023
Klub českých turistů 100 let - uveden do síně slávy české turistiky, také zasloužilý značkař Rudolf Fibigar.
Sbor dobrovolných hasičů Česká Třebová  150 let založení českotřebovského sboru. Hlavní oslavy se konaly v červnu 2023
Městské muzeum - 135 let
Českotřebovské hudební čtvrtky- 80 let (od října roku 1943, kdy zde vystoupilo Heroldovo kvarteto)  
Týden sportu 25 let
Zřízení ORP Česká Třebová - 23 let
  
Českotřebovský deník - 20 let  - Vychází každý den od 1. května 2003.  Po dvacáté se v říjnu 2023 konala v Ekocentru Podorlicko Výstava hub.

V závěru roku si připomeňme některá úmrtí letošního roku 2023 v Č. Třebové nebo ve spojitosti s Českou Třebovou:

   
Plukovník v.v. Vasil Timkovič, 99 let - čestný občan města
kpt. v.v. Božena Ivanová, 96 let, čestná občanka města
RNDr. Miroslav Malkovský, 96 let - absolvent gymnázia, významný český geolog, žil v Říčanech a v Praze.
Stanislav Beneš, bývalý ředitel ZŠ Ústecká, Česká Třebová
Adriano Poletti, 65 let, bývalý starosta italského partnerského města Agrate Brianza, zakladatel partnerství měst.
Zuzana Nováková, Ševčíková, dcera Zuzany Švabinské, adoptované dcery Maxe Švabinského
Jiří Fišer - 87 let  byl poslední člověk, který dožil letošního roku, na kterém dělal morbidní pokusy Mengele - narodil se v červeňáku, žil v Mohelnici
Vladislav Kučík - 83 let, učitel, výtvarník, ředitel okresního školského úřadu.


Výročí některých Českotřebováků - osobností města v roce 2023

Josef Pásek - 90 let, Alexandr Gregar (Hradec Králové) - 80 let, František Menclík (Přívrat) 80 let, Mgr. Marta Demelová - 80 let, doc. František Preisler - 75 let Mgr. Milan Mikolecký - 75 let  Ing. Miroslav Dostálek 85 let, RNDr. Jan Štursa - bývalý ředitel KRNAP  - 80 let
 
Nelze nepřipomenout také nedožitých 100 let Františka Kajetána Zedínka, pedagoga a skladatele, čestného občana města a nedožité 100 narozeniny Jaromíra Šlemra, 100 let by se dožil  českotřeovský rodák Ing. Josef Poštulka, stavební odborník žijící v Bratislavě, a také regionální historik Milan Zahálka. Stovku by letos v březnu dožil také Vasil Timkovič, dva měsíce před 100. narozeninami zemřel. Měl pohřeb s vojenskými poctami.

Výběr z významných událostí roku (sestaveno tématicky, nikoliv chronologicky)

Není mou snahou vyjmenovat znovu připomenout všechny akce a události ve městě, které se někdy každoročně opakují.. Všímám si hlavně těch, které znamenaly nějakou změnu na tváři města nebo změnily dosavadní rytmus života.  Pomocí některých obrázků lze otevřít podobnější text, fotoreportáž nebo video, některé obrázky jsou ilustrační.
 
Česká Třebová = evropské město sportu 2023. Titul převzali představitelé města koncem r. 2022. Pod tímto emblémem se konaly všechny významné sportovní soutěže v roce 2023
Další úbytek počtu obyvatel města. Podle evidence obyvatel poprvé klesl počet trvale hlášených obyvatel města pod 15000.
Prezidentské volby - leden 2023 - jediné volby v roce 2023 skončily i v České Třebové volbou Petra Pavla. (V 1. kole ale vyhrál Andrej Babiš)
Obchvat města se vzdaluje. Nutné předělat dokumentaci pro EIA. Jako první krok má být kruhový objezd u tunelů. Snad v roce 2024?
Chata Maxe Švabinského na Kozlovském kopci bez budoucnosti, je prázdná, opuštěná, nabízená k prodeji za vysokou cenu. Zájemci by chtěli podnikovou chatu....
Realizována I. etapa rekonstrukce Kubelkovy ulice  i chodníků a osvětlení  akce kraje a také města Česká Třebová  - pro komplikace se termín dokončení investice prodloužil.
Pod dětskou sjezdovkou vyrostl na jaře objekt lyžařské školy a půjčovny kol na kontejnerové bázi. U parkoviště u Pekláku byly zprovozněny nové sociální kontejnery.
Nová kremační linka – modernizace, nutný krok dopředu, ale ve zkušebním provozu jsou potíže s hlučností, chybí rozptylová studie
Vysázen Sad Třebováčků v Javorce 21/10 velmi dobré hodnocení ve veřejnosti
Ruší se pošta 03 na Parníku - zachránit se opravdu nedala.  Celý objekt čp. 205 je využit - po rekonstrukci uvnitř i vnější plášť - dům je ozdobou Parníka.
Město pro byznys ČT druhá - velký statistický zázrak - podmínky se nezměnila a hodnocení města se neuvěřitelně zlepšilo.
Uděleny Ceny města za rok 2022 - na večeru vystoupil folklorní soubor Janošík ze Svitu. Ceny města získali: Marek Trejtnar,  Josef Škrkoň,  Hana Bartošová, spolek Pro Vás od nás, z. s.,  Šárka Stolínová,  Matyáš Maršík. Ceny starosty: Mgr. Marta Demelová a Mgr. Stanislav Beneš in memoriam
V květnu se poprvé uskutečnilo přijetí jubilantů působících v kulturní oblasti a tím se vyrovnalo působení města v oblastech sport - kultura, dosud zaměřené více do sportovní oblasti.
Zastupitelé odsouhlasili opakovaný vstup do Destinační společnosti  Orlické hory a Podorlicko, kterou město před dvěma lety opustilo pro nepotřebnost a nevyužití.
MIKA se mění na  ČT PINK t.j. Českotřebovský podnikatelský inkubátor. Zatím je využití malé, připravuje se rekonstrukce která objekt podstatně změní.. Vytvořeno z iniciativy kraje.
Kolovka CZ LOKO otevřena. Další krok v modernizaci areálu CZ LOKO.
U Tesca se staví  - rozšiřuje se tzv. A centrum o další obchody a zvětšuje se také parkoviště. Snad největší stavba roku v České Třebové
Úprava hl. dopravního prostoru Trávník, přibylo několik parkovacích míst u čp. 1995 - 1997, ale parkování hlavně na Trávníku zůstává velkým problémem
Nově upraven vstupní prostor do ZŠ Habrmanova kolem památníků padlým ve II. světové válce.
Školní sportoviště Parník připraveno k podání dotace - Příští rok ukáže zda ji získáme.
Napadení spolužáka nožem na ZŠ Ustecká. Nakonec se titulky v novinách ukázaly jako dosti nadnesené
Rekonstrukce venkovního sportoviště českotřebovského gymnázia připravena  na jaře bude zahájena, do prázdnin má být hotovo.
Rekonstrukce osvětlení na zimním stadionu s dotací Pardubického kraje - Využití LED systému sníží spotřebu energie.
Hejtman Martin Netolický byl  po odstoupení Terezy Hýblové (Zelení) zvolen radním. Odměnu za práci radního (t.j. za svpu druhou funkci v samosprávě) slíbil věnovat na rozvojový projekt přihlášený do participativního rozpočtu, který se již nevešel do finančního limitu.
Česká Třebová jaká využila možnost bikesharigu. Využití sdílených kol bylo překvapivě dobré, i když bylo zapotřebí denně převážet desítky kol tak, aby byly opět k dispozici
Personální audit způsobil zemětřesení na radnici - změnilo se uspořádání odborů včetně jejich vedoucích, změna finančního zařazení, úspora finančních prostředků
Na nádraží zmizela tzv. řetězovka = závěry trolejí na velkých sloupech. Z depa byla odvezena na podvalníku lokomotiva 310.922 na opravu. Koupil ji Pardubický kraj.
Havárie nákladních vlaků na českotřebovském nákladovém nádraží  byla  3/12 brzo ráno - Největší havárie v historii, do konce roku nebyly následky odstraněny.
Start přestavby uzlu Česká Třebová se opět odsune na rok 2025, příprava je údajně složitá
Zastavování vlaků Regiojet v České Třebové od 11. prosince velmi omezeno. Ve směru od Prahy zde nestaví žádný spoj tohoto dopravce.  Město proti změně nezasáhlo.
Regionální den železnice v České Třebové dne 16. září byl mimořádně navštívený. Byl spojen s provedení křtu první vozové jednotky Regiofox pro Pardubický kraj
Římskokatolická farnost má nového administrátora. Od 1. srpna nastoupil za Miloše Kolovratníka nový farář Adam Piotr Grabiec, který předtím působil v Dolním Újezdu.
V lednu 2023 se po dvouleté covidové pauze konal Tříkrálový koncert. Velký úspěch, vystoupil Bendl + Orchestr bývalých žáků ZUŠ
Benefiční koncert Církve adventistů sedmého dne 7. prosince měla velký úspěch, pro Romana Balcara se podařilo získat téměř 74 tisíc korun.
ČSOP Podorlicko Česká Třebová  získala titul  Nezisková organizace roku v Pardubickém kraji
Taneční škola Česká Třebová dosáhla úspěchy i na evropských soutěžích! Doma měla dvě velké akce: Akademii TŠ na Zimáku v červnu a listopadové Podzimní doteky.
Statické zajištění Malé scény je spojeno s přístavbou budovy. Do konce roku se investici nepodařilo dokončit. (fotografie z 24. října)
Stavba nové budovy městské knihovny připravena. V září byla provedena demolice starších objektů
Vážně se uvažuje o stavbě nového pavilonu C Domova pro senior - Bylo zadána nová studie a také projektová dokumentace pro realizaci. Rýsuje se poslední možnost dotace z fondu obnovy.
Rekonstrukce sálu Skalka připravuje se projekt.  Investice začne v příštím roce z prostředků kraje.
6. pohodový pátek  - akce Zdeňka Neterdy. Koncert Druhá Tráva a Tony Trischky  3. listopadu měl velký úspěch - vyprodáno podobně jako v předchozím roce
Foglarovský večer v Kulturním centru - rozbor díla Jaroslava Foglara přinesl přednášky odborníků i zajímavou diskuzi
KPH na cestách. To tu ještě nebylo – 21. března se konala za velkého zájmu exkurze do královéhradecké firmy Petrof
Kniha Jabkancová pouť a její zakladatelé  - jediná publikace, která vyšle b Letošním roce  Kniha mněla velký úspěch, a hodně navštívený křest
Bleší trh na Splavě se konal v listopadu po devatenácté. Organizátor říká, že předposlední. Opravdu? Bleší trhy jiného druhu začala pořádat městská knihovna na ploše krytu.
Město začalo organizovat pravidelný jarní a podzimní trh s programem. Jarní trh propršel, podzimní byl mimořádně vydařený...
Benefiční Vernisáž Josef Zavřela na gymnáziu  15. 11. 2023  Své velkoplošné fotografie z celého světa Josef Zavřel daroval gymnáziu, zde také každoročně odměňuje nejlepší absolventy.
Nová akce městského muzea - Vycházky s městským muzeem pořádané 1x měsíčně byly zahájeny od září . Mají velkou návštěvnost.
Unzeitigův betlem mimo provoz - tradiční adventní výstava v Kulturním centru se konala bez možnosti shlédnout Unzeitigův pohyblivý betlém. po rekonstrukce nebyl dosud zprovozněn