ČD 365/2023    sobota 30. prosince  Poslední 365. Českotřebovský deník roku 2023

Rok má 365 dnů a tak tedy číslo dnešního deníku 365 tomu odpovídá. Každý den v roce se něco děje a stojí za zmínku, ať již v našem městě nebo okolním regionu. Přinášíme tedy především aktuální zpravodajství a snažíme se nevynechat. Že to není vždy jednoduché nemusím zdůrazňovat.
Dělám to již od 1. května 2003 dvacet let a vlastně již také  podstatnou část ročníku jedenadvacátého.   Zpravodajství v nějaké formě dělám ale vlastně celý život. Již jako student jsem se spolužáky točil amatérské 8 mm filmy a v některých je i městská tématika. Systematicky pak od konce roku 1975, kdy jsem se stal, tehdy pod dohledem "velkého bratra" redaktorem Českotřebovského zpravodaje. Od roku 1991 jsem jej pak vydával ve vlastní režii, kterou jsem pak postupně od roku 1997 obohacoval i o působení na internetu, tehdy za pionýrských podmínek. Když jsem tištěný Českotřebovský zpravodaj  na konci roku 2019 předával k pokračování dalším, tak jsem ale na internetu nepřestal a  pokračuji dodnes ve vlastní režii - tedy bez jakýchkoliv finančních dotací v publikování  v rámci Českotřebovského deníku na www.ceskotrebovskydenik.cz
K tomu jsem s kolegou Liborem Vašinou začal v rámci Českotřebovského deníku  natáčet a publikovat na youtube.com  videa. Za 4 roky práce jich máme natočených asi 750 a všechny jsou k dispozici ve videoarchivu Českotřebovského deníku a také samozřejmě na youtube.com  na účtech Milan Mikolecký a Libor Vašina. A nejsou to jen dvouminutové nic nevypovídající aktuální reportáže, ale také více než hodinová videa, streamy koncertů, běžná délka videa přesahuje deset minut. Jen za letošní rok 2023  jsme publikovali 206 veřejných videí, další pak jako neveřejné. (Tedy vlastně ob den nové video.) Snažíme se především rozšiřovat cyklus pořadů prezentujících osobnosti města, který jinak nikdo neřeší. V této oblasti již máme natočené desítky videí, řada je rozpracovaných. To není dvouminutová reportáž, ale práce třeba na několik měsíců! Celková délka jen letošních prezentovaných videí by jistě přesáhla 80 hodin projekcí. Na obou účtech youtube máme nyní na 800 odběratelů nejen z České Třebové a počty shlédnutí jednotlivých prezentovaných videí si může každý zkontrolovat sám. Podle údajů youtube.com to bylo za rok na obou účtech na 120 000 shlédnutí. Pro zajímavost je TOP video na webu natočené v roce 2020 s Táňou Řehákovou na téma "Jabkance doma" - má přes 20 tisíc shlédnutí. Myslím, že se za tuto činnost stydět nemusíme.
Internet je celosvětové médium a je to cesta ke zviditelnění  a informování bez hranic.  Celou tuto práci děláme bez nároku na jakoukoliv odměnu. Po nikom ji ani nežádáme, i když to všechno znamená stovky i více hodin věnovaných prezentaci dění v našem městě. Pro veřejnost, pro spolky a jejich prezentaci, pro propagaci kulturních a sportovních událostí. Pro řadu lidí to je samozřejmost. Ale někdy se zdá, že to je i proti vůli města, které si přece vlastní propagaci dovede zaplatit. Proč by jinak byl z webu města odkaz na videoarchiv Českotřebovského deníku po nástupu současného vedení města tak rychle odstraněn?  (Ptal jsem se, ale odpověď radši neuvedu). Jako bychom dělali tuto práci jen tak pro sebe nebo měli nějaké nebezpečné politické ambice. Prostě poměry ve městě nyní víc než předtím ovlivnily politické vlivy. Po sametové revoluci jsme si mysleli, že něco takového už být nemůže, ale asi jsme se mýlili.
Odměnou za každodenní práci nad novým vydáním Českotřebovského deníku je především zájem veřejnosti tyto stránky navštěvovat. Mám ohlasy sledujících a moc za ně děkuji. A jak můžeme zjistit z každodenního sledování návštěvnosti na portálu Google analytics, tak návštěvnost webu se stále zvyšuje. Tak např. za právě uplynulý rok 2023 je podle IP adres zaznamenáno 639 000 zobrazení příspěvků, téměř o 100 tisíc více než v roce předešlém. A to měřící kód vkládáme asi do poloviny přípěvkům do těch důležitějších. Statistika je zde zpracována daleko precisněji a detailněji po měsících, dnech, hodinách i minutách a také podle místa připojení. Českotřebovský deník je sledován zdaleka ne jenom v České Třebové, ale v dalších mnoha městech naší republiky. Po České Třebové je v návštěvnosti na dalších místech hl. město Praha, pak Pardubice, Ústí nad Orlící atd. Také v zahraničí ve více než 30 zemích světa od USA až po Japonsko, Čínu, Indonésii a Austrálii. Třebováci jsou prostě všude...
Českotřebovský deník působí v posledních třech letech také na facebooku. Nepublikujeme zde samozřejmě všechno, ale jen výběr. Nicméně i zde je každý den něco nového. Zájem se rychle zvyšuje. Rychlost šíření informace a tím i účinek některých publikovaných příspěvků je zde větší. V současné době má FB stránka Českotřebovského deníku přes 1300 sledujících, ve městě mnoho takových není. TOP příspěvkem (přes 30 000 shlédnutí) byla letošní ne tak dávná zpráva Vladimíra Hampla, sledujícího válečné osudy Českotřebováků, o úmrtí našeho rodáka žijícího v Mohelnici - Jiřího Fišera. Byl posledním žijícím "pacientem" známého nacistického lékaře Mengeleho  provádějících v Osvětimi morbidní pokusy na dětech, zvláště dvojčatech. A rodák z červeňáku Jiří Fišer byl dvojčetem... Na FB profilu budeme  v další době více využívat publikování krátkých videí, prezentovaných s textovým příspěvkem, odkazy na další "velká" videa budou jen doplňkem informace.  A s novým rokem také Českotřebovský deník otevře svůj účet také na Instagramu. S příspěvky Českotřebovského deníku se můžete setkat také na portálu Orlicky.net. Nevyhýbáme se žádnému problému, neodmítáme žádný podepsaný příspěvek, tedy i takový, o který by možná jinde  zájem neměli.
Plány máme tedy i pro další rok 2024, přejme si, abychom měli zdraví a dostatek sil k jejich realizaci. Domníváme se totiž (ač si to možná někteří nemyslí), že by život v České Třebové bez Českotřebovského deníku byl přece jen o něco chudší.  Děkujeme všem našim spolupracovníkům za trvalou přízeň a do nového roku současně přejeme  všem Třebovákům  bez rozdílu hodně zdraví, střídmého patriotismu, úspěchy v práci i soukromém životě.
A také jak říkají Angličané: "A lot of health, a lot of money, green grass, blue sky - and running chimney!"
Milan Mikolecký, Libor Vašina. 

 Ohňostroj na Silvestra V ČESKÉ TŘEBOVÉ bude !


Z  webové stránky města:
Pro Českou Třebovou není tichý ohňostroj žádnou novinkou, město k němu přistoupilo několikrát již v minulosti.
Stalo se tak na základě doporučení ochránců přírody a s ohledem na domácí mazlíčky i ptactvo.
Vzhledem k této pozitivní zkušenosti byl tichý ohňostroj objednán také pro letošní Silvestr.
Video: loňský tichý ohňostroj v  Č. Třebové

Další odkaz na video z Českotřebovského ohňostroje 2017 najdete zde - Nejde o tichý ohňostroj - posuďte sami rozdíl!

MĚSTO ÚSTÍ N. O. SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ RUŠÍ !

Rada města Ústí nad Orlicí, s ohledem na výzvu 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra Víta Rakušana, rozhodla o zrušení silvestrovského ohňostroje, který se měl uskutečnit 31.12. v 18 hodin na Mírovém náměstí.  Město Ústí nad Orlicí se tak připojilo k řadě jiných měst a obcí, které připravené ohňostroje ruší.
 Vedení města děkuje za pochopení této mimořádné situace a zároveň apeluje na všechny občany, aby letošní konec roku oslavili bez petard, dělobuchů a rachejtlích.
Silvestrovský koncert kapely MEKI tribute
se uskuteční beze změny, tedy od 17 hodin. 
Občerstvení na náměstí je zajištěno.

V Litomyšli bude ohňostroj podle původního plánu


Na webu města Litomyšl není proti předvánočnímu pozvání žádná změna ani žádná reakce na výzvu ministra vnitra ke zrušení ohňostrojů. Uvádí se toto:  S rokem 2023 se již tradičně rozloučíme silvestrovským ohňostrojem od 18 hodin na Smetanově náměstí. Po ohňostroji nevynecháme ani letos oblíbené sousedské setkání s čočkovou polévkou: Přijďte se potkat a popřát svým známým vše dobré do nového roku. Přejeme všem krásné a poklidné svátky.  

Ohňostroj ano nebo ne, lidé stejně kupují zábavní pyrotechniku ve velkém.

Nákupní vozíky někdy ani nestačí. Takže na Silvestra stejně ticho nebude. Domácí mazlíčky budeme doma opět chránit a uklidňovat. Těžké kovy z rachejtliček zůstanou v ovzduší dlouhou dobu. Na jedné straně máme přísné ekologické limity, kontrolujeme kotle a komíny, podporujeme elektroauta a na druhé straně z vlastní iniciativy a za peníze z daní ovzduší zhoršujeme.

Ohlédněte se s námi za uplynulým rokem 2023 !Jak se staví u Tesca


Stavba zahájená koncem října se rozběhla a hlavně už se v prosinci nepracovalo v zemi, ale pomocí velkých jeřábů byla postavena nosná Konstrukce nové haly, poměrně úctyhodných rozměrů. Práci také dalo zajištění budoucího odvodnění parkovací plochy, kde je instalována zadržovací nádrž slušného objemu. Po vánoční přestávce se jistě práce zase rychle rozběhnou. Bude správné  tuto zřejmě současnou největší investici ve městě zdokumentovat na fotografiích a na videu.  Fotografie jsou z průběhu prosince. Stavbaři se nenechali odradit ani slušnou sněhovou pokrývkou. Realizaci provádí společnost Agile, s.r.o.

Pro ochránce přírody

Co nás čeká ochránce přírody v příštím roce? Především hodně práce.  Z hlediska ochrany přírody lze očekávat boj o pozitivní změny v „druhové“ novele zákona o ochraně přírody a krajiny a uhájení chystaných dobrých změn v zákoně o myslivosti. Problémy mohou být s novelou stavebního zákona. Ta pro ochranu přírody mnoho radosti nepřinesla, ale aspoň nám opět umožní se účastnit správních řízení i podle tohoto zákona. Účinná účast ve správních řízeních byla po léta jedním z hlavních důvodů vzniku nových základních organizací ČSOP. 
Rok 2024 byl vyhlášen  Rokem motýlů, letos byl rok konikleců.  K tomu bude řada aktivit. Podařila se kampaň" Ježíšek pro zvířata"  https://www.jezisekprozvirata.cz/. Záchranné stanice totiž nutně potřebují do počátku roku 2024 provozní prostředky. Dotace nelze očekávat dříve, jak někdy v dubnu, ale pro zraněná zvířata se jezdí každý den a péče o ta ve stanicích, tzn. topení, krmení, veterina, stojí spoustu peněz.  A víte, že se  za ohňostroje se ročně utratí v Česku půl miliardy korun? Záchranným stanicím Češi dají v těch lepších letech na léčení zvířat zraněných (i v důsledku odpalování ohňostrojů) okolo 10 milionů Kč. Škoda, že to není opačně!
Celostátní akce, které plánuje ČSOP na rok 2024: Na 23.března plánujeme hlavní úklidový den v programu Ukliďme svět! https://uklidmesvet.cz/ . Plánujte uklízení černých skládek s námi! 24. května pak začne Živá zahrada https://zivazahrada.cz/  – už po jednadvacáté budeme pozorovat zvířata na zahradách! 14. června pak začíná desetidenní Setkání s přírodou https://setkanisprirodou.cz/
Nabídka na akce pro ochránce přírody na leden. Nejžhavější je konference Staré stromy v novém světle, kterou pořádá ZO ČSOP Arboristická akademie už 25. a 26. ledna na ČZU v Praze. Členové ČSOP mají 20 %slevu na vstupném. Více informací je zde: https://www.arboristickaakademie.cz/zak-stare-stromy-v-novem-svetle/

 11.1. 2023 ČTVRTEK  od 18:00  ZA TUČŇÁKY DO PATAGONIE


Vyprávění Mgr. Hany Entové o měsíční výpravě do Patagonie a Ohňové země. Kromě navštívených jihoamerických památek bylo cílem cesty pozorování a fotografování místní fauny a flóry. Na své si přijdou i milovníci hor a ojedinělých fenoménů zdejší neživé přírody. K vidění bude fotoprezentace a velkoformátové knihy.
Ekocemrum Podorlicko, Podbranská 959 Č. Třebová  Pořádá ZO ČSOP Podorlicko. Vstupné dobrovolné

  Pozvánka na lednovou výstavu do městské knihovny


 Česká mše vánoční - provedení 2023 a 2021. Porovnejte záznamy!Kostelní betlém je letos jen v jednodušší instalaci             

Velký betlém s dálinou a stavbami se staví v kostele sv. Jakuba jednou za čtyři roky. Naposledy byl takto postaven v lednu 2021. To bylo v době covidu, byl to jediný betlém ve městě a prohlídka byla možná jen individuální. Pro děti to byla velká radost.  Zaznamenali jsme to i s výkladem Miloše Kolovratníka na video, prezentujeme po třech letech ZDE. Znovu by měl být tedy postaven v celé kráse za rok. Letos jde tedy o figurkovou sestavu, která se však v čase postupně proměňuje, takž jiný betlem byl před Vánoci v době Rybovy mše (16/12 - na obrázku), jiný o Vánočních svátcích a jiný na Tři krále.

Tříkrálový koncert 2024 bude 13. ledna

Tříkrálový koncert se opět uskuteční jako součást Tříkrálové sbírky  v sobotu 13. ledna 2024 od 17 hodin v kostele sv. Jakuba. Na koncertu vystoupí stejně jako na všech koncertech předcházejících v letech 2001 až 2023 smíšený pěvecký sbor Bendl Česká Třebová a hudební skupina Worship Církve adventistů sedmého dne.  Další informace budu doplňovat.

 


Problém Regiojet: Zkusme bojovat dál, výmluvami se nic nezmění.


Jde o  vynechání většiny spojů Regiojet, které zhoršuje dopravní dostupnost našeho města a navíc i  pro okolí, tedy např. města Lanškroun,  Litomyšl a třeba i Moravskou Třebovou, která naše nádraží využívají. Vlaky Regiojet jezdí zejména mladí a dopravce zde poskytuje zajímavé slevy. Ty teď už ovšem nejsou pro nás! 
V lednovém českotřebovském zpravodaji to starosta Zdeněk Řehák vysvětluje  neinformovaností. To je ovšem výmluva. Již v  srpnových návrzích  nového grafikonu bylo jasně znát, že se zastavováním spojů Regiojet bude problém. A nikdo pro to nic neudělal: Možná to byl pokusný balónek pro podnět k jednání. Neuskutečnilo se.  Už se tak stalo, ale není všem dnům konec.  Jízdní řád počítá i během roku se změnami a budeme-li se snažit a jednat, můžeme dosáhnout  nějaké úpravy. Vlaky přece přes Českou Třebovou jezdí dál..   Je třeba sbírat informace, získat podporu v okolních městech na naši stanici odkázaných a nevzdávat to. Sice jsme zaspali, ale to neznamená, že se to nedá napravit. Vymlouváním a krčením ramen se to nezmění!
Za vzor je třeba dát orlickoústecké konšele, kteří bojovali do posledního dechu a nakonec zastávky expresů ve stanici Ústí nad Orlicí město vybojovali.  Zkusme to i u nás. Nemusí to být lehké, ale jsitě máme co nabídnout a hlavně to musíme zkusit! Od toho své představitele města máme, aby za nás bojovali!  (mm)
Spolupracujeme s Hlídačem státu.

Díky spolupráci  lze posunout i naše město zase o kus k lepšímu. Podívejme se co lze  s Hlídačem státu , který tvoří prakticky čtyřčlenný tým odborníků  na IT a právořešit: 
  • Hlídač státu má zásadní vliv na podobu a vznik Digitální a informační agentury, pomáháme s legislativním, systémovým, metodickým a procesním ukotvením.
  • Po ročním vývoji AI a ML systému Hlídač státu vytvořil  a zveřejnil analýzu jednotkových cen státu pro IT služby, která je v Česku jediná svého druhu.
  • Nástroj K-Index prokazatelně přispívá k transparentnějšímu hospodaření úřadů, stejně tak projekt Platy úředníků. Z obou se stala obvyklá, médii a úřady očekávaná událost.
  • Hlídač státu rozlišuje a analyzuje zdroje dotací, výrazně zlepšujeme analýzy pro oblast veřejných zakázek.
  • Aktivně lobbuje za transparentnost financování sportu i dalších oblastí.
  • Pro občany Hlídač státu spustil další pomocné nástroje: žádost o voličský průkaz, podávání "106ky" a podání žádosti na nevyžádané marketingové hovory (vč. nahrávání).
  • Není měsíc, kdy Hlídač státu nepřispívá svou investigativou k odhalování netransparentního či chybného jednání ze strany státu.

  S Pavlem Langhansem do nového roku 2024 


Další pokračování cyklu "Perličky ze soudních síní" a péefka, podle které snadno dojdete k Pavlovi na návštěvu....