Českotřebovský deník 76/2013 (16/3) 
TANEČNÍ ŠKOLA STARTUJE JARNÍ TOUR VELKÝCH FORMACÍ

Po úspěšné podzimní soutěžní sezóně sól, duet a malých skupin nás čeká čtyřměsíční tour velkých formací. Do soutěžního klání, posíláme celkem 10 velkých formací, ve kterých tančí na 150 tanečníků. Tradičně, jak je již dlouhou dobu zvykem, soutěžíme ve třech tanečních stylech moderndance, discodance a streetdance.V těchto kategoriích budou bojovat v nejvyšší výkonnostní třídě a to v extralize tři formace. V II.lize dvě a pět ve III.lize. Soutěžní klání bude probíhat ve všech věkových kategorií Mini, děti, junioři, dospělí. Letos, po malé přestávce, se do soutěžení vrací naše ženy a budou mít možnost poprat se o přední umístění. Po delší covidové pauze, se však nemění nic na soutěžním srdci, nejen tanečníků, ale i celého doprovodného teamu. Jak se říká "medaile jsou fajn", ale cesta k nim vede přes přátelství, vzájemnou  podporu , společné zážitky a sounáležitost všech. A to je náš cíl pro rok 2023.
Děkujeme předem všem tanečníkům, trenérům, rodičům i těm, co nás podpoří a budou držet palce.
Před startem jarní sezóny jsme v letošním roce využili možnosti trenérských zkoušek pro mladé trenéry.  Kategorii trenér  IV. třídy úspěšně absolvovali  Kristýna Vomáčková, Aneta Kaplanová, Zuzka Mazurová, Lenka Špajsová, Sofie Horská,  Martin Prossa a Marek Prossa. Gratulujeme.   Šárka Prossová  (ilustrační snímek z akcí TŠ)

Na modernizaci Kubelkovy ulice město poskytne kraji finanční příspěvek

Předmětem Smlouvy je finanční závazek Města při realizaci akce ,,Modernĺzace silnice III/36012 ul. Kubelkova, Česká Třebová". Město a Kraj mají z důvodu efektivity vynakládaných veřejných prostředků v úmyslu spolufinancovat akci Modernizace silnice lll/36012 ul. Kubelkova. Kraj se zavazuje samostatně realizovat a financovat akci ,,Modernizace silnice lll/36012 ul. Kubelkova, Česká Třebová" s předpokládaným termínem zahájení v roce 2023. Město se zavazuje kraji z důvodu zkapacitnění kanalizace a následného zvýšení nákladů oproti rozpočtu přispět formou finančního příspěvku objekt:"Dešťová kanalizace" částkou 4 656 751,- Kč vč. DPH Příspěvek bude Kraji poskytnut bez zbytečného odkladu od protokolárního předání a převzetí díla a ukončení fakturace Zkapacitnění kanalizace - Dešťová kanalizace spočívá: o přílož vodovodního potrubí DN 200 v délce 510 m a DN 225 v délce 175 m a zřízení nových šachet pro napojení kanalizace, změna profilu dešťové kanalizace z DN 300 na DN 400.
Po dokončení stavby bude provedeno majetkoprávní vypořádání. Dešťová kanalizace bude po řádném provedení díla převedena na základě předávacích protokolů do vlastnictví Města, vyjma uličních vpustí vč. přípojek, které budou ve vlastnictví Kraje. Termín ukončení akce je předpokládán v roce 2023.
Ke smlouvě o finančním příspěvku města je třeba dodat vysvětlení:
Přílož vodovodu DN200 je pro potřeby získání užitkové vody pro zasněžování Skiareálu Peklák z vodního zdroje na Parníku. Voda bude čerpána z nově vybudované zdržovací nádrže na vodoteči na ploše mezi železniční tratí a ulicí Pod Březinou. Zkapacitnění dešťové kanalizace je pak vynuceno odvodem srážkových vod z tělesa železniční trati po  realizaci modernizace koridoru a tato část investice by měla být proto požadována k úhradě na investorovi rekonstrukce koridorové trati. Protože zatím nebyla stavba modernizace železničního uzlu zahájena, nelze toto financování v předstihu požadovat. Úhradu investice pro potřeby modernizace koridoru by mělo město požadovat jako vynucenou investici.
Stavba "modernizace silnice" byla původně ohlášena již na loňský rok, ve výběrovém řízení vyhrála společnost Eurovia. Loni však byla provedena během září pouze přeložka vodovodu v oblasti stadionu Pod Jelenicí. Součástí stavebních podmínek není jen cena, ale také časový termín pro realizaci investice. Právě z tohoto důvodu se nakonec investice odložila až na letošní rok.
Stavba bude znamenat  velké omezení pro obyvatele na ulicí a přilehlé čtvrti, Informace o průběhu stavby budpu podány občanům na veřejném jednání dne 21. 3. v budově Orlíku.  (mm)

Vypsána veřejná zakázka na statické zajištění Malé scény
Zachráníme budovu a získáme kavárnu a spojovací chodbu na jeviště

Předmětem této veřejné zakázky je statické zajištění severozápadní části budovy Malé scény. Na akci byla vypracována  projektová dokumentace s položkovým výkazem výměr. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je uvedena ve výši 13.000.000,- Kč ale bez DPH
Jde o stavební práce vymezené návrhem smlouvy a projektovou dokumentací s výkazy výměr, kterou zpracovala projekční kancelář Ing. František Málek Litomyšl. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. Projektová dokumentace řeší bourací práce stávající šatny a kavárny, statické zajištění základové spáry přilehlé části budovy Malé scény a realizaci nové dvoupodlažní přístavby šatny, kavárny s terasou a také spojovací chodby mezi předsálím a zázemím za jevištěm. Stavební práce budou prováděny za částečného provozu budovy Malé scény. Prostor, kde budou prováděny stavební práce bude stavebně oddělen, tak, aby bylo možné v budově Malé scény realizovat program, možná v poněkud omezeném rozsahu (Nebude k dispozici např. stávající šatna).
Více ZDE

PROJEKT SDÍLENÁ KOLA JINDE OPOUŠTĚJÍ

Bikesharing  je zdánlivě velmi šlechetný a ekologický záměr, ale je to soukromý byznys jedné firmy, která za svou službu chce až dost peněz. Peníze od města tvoří většinu příjmů z této služby. Tak nějak to vyhodnotili Liberci, kde sdílená kola dvě sezóny provozovali v tzv. zkušební době s firmou Rekola, pro cenu smlouvu neprodloužili. Nová firma Next Bike požaduje příspěvek města na provoz 100 kol po dobu jedné sezóny1,1 milionu korun.  Mají loňskou zkušenost s firmou Bolt, která provozuje elektrokoběžky a na městě nechce ani korunu. Liberec má kopcovitý terén, pro který jsou koloběžky vhodnější. Odmítnutí sdílených kol naopak kritizuje liberecká opozice. 
V prvním roce byl o sdílená kola poměrně velký zájem, .každé kolo mělo v průměru denně tři výpůjčky. Další rok zájem opadl o 43 procent a kol přitom přibylo. Hlavním důvodem bylo, že kola už nešlo odkládat, kde si člověk zamanul, ale musela se odstavovat do předem určených stojanů, které například v okrajových částech města vůbec nebyly. V roce 2020 chtěla radnice k běžným kolům přiobjednat i dvacet elektrokol s ohledem na kopcovitý terén v Liberci. Cena dva miliony se ale radnici zdála příliš vysoká.
Naše nabídka počítá s 15 minutami zdarma, ale všude to tak není. Je to dobrý "náborový příspěvek"pro zavedení služby..  Jinde platí i za první půlhodinu (Pardubice, Hradec Králové 24 Kč, v Praze je 30minut za 30 korun. Více ZDE
Ještě poznámka:  V České Třebové máme kopce taky a navíc i nemožnost legálně přejet Českou Třebovou  napříč bez použití auty exponovaných silnic, kde cyklisty neradi vidíme.  Lze  tedy chápat bikesharing jako podnět pro rychlé vytvoření legálních cest pro cyklisty. Pak by to přineslo další užitek pro všechny a splnilo sen autorů projektu - napomoci  transformaci měst. (mm)
FOTOGRAFIE PRO PAMĚTNÍKY  

Dlouhá desetiletí se v České Třebové hrál fotbal na hřišti na Farářství, kde se také odehrávaly i jiné velké události, třeba sokolská cvičení. A uskutečnila se zde také i místní I. spartakiáda v roce 1955. Hrály se zde nakonec i památné zápasy II. fotbalové ligy. Tak třeba na fotbal s Rudou Hvězdou Brno tehdy přišlo v roce 1960 přes 4000 diváků. (Výsledek zápasu byl 0:0). Hřiště po mnoha stránkách nevyhovovalo, především nebylo v rovině a tak každé mužstvo hrálo polovinu zápasu "s kopce" a druhou "do kopce". Byly jen jednoduché šatny. Jakousi výhodou byla přítomnost červeňáku. Pavlače se měnily na fotbalové tribuny....   Fotografie bude ještě z doby před II. sv. válkou...

Aktuální stav investic ŘSD v Pardubickém  kraji

Bylo to hlavním tématem jednání hejtmana Martina Netolického a ředitelem krajské správy této státní organizace Bohumilem Vebrem. Ten hejtmana seznámil především s průběhem příprav výstavby dalších úseků dálnice D35.
„Po dokončení prvních dvou úseků dálnice D35 z Opatovic nad Labem do Časů a do Ostrova je pro nás důležité, abychom měli aktuální informace o stavu příprav dalších úseků kolem Vysokého Mýta a Litomyšle, protože to jsou dvě velká sídla dlouhodobě zatížená nákladní kamionovou dopravou. Ještě v letošním roce plánu ŘSD zahájit stavbu téměř 12 kilometrů dlouhého úseku mezi Janovem a Opatovcem, kde již bylo dokončeno výběrové řízení a je vybrán dodavatel stavby. Dále by v letošním roce měla být zahájena stavba šestikilometrového úseku Vysoké Mýto – Džbánov a samostatná stavba tunelu Homole,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Žamberk připravuje sjezd z I/14 do areálu sportovišť

Tématem setkání, s ředitelem krajské správy ŘSD  kterého se zúčastnili také starosta a místostarosta Žamberku, byly také investice na silnici I/11 při vjezdu do města od Jablonného nad Orlicí. Město zde řeší především sjezd do areálu, ve kterém se nachází kemp, koupaliště a město zde plánuje také budování zimního stadionu. „Naším záměrem je domluvit se s ŘSD na vybudování sjezdu ze silnice I/11, který by zároveň sloužil jako vjezdová brána do města a pomohl by k uklidnění dopravy na vjezdu do centra. Je to téma, o kterém se ve městě hovoří přes 10 let a v souvislosti s naším plánem na vybudování zimního stadionu nyní opět ožívá. V našem případě bychom pak až po tuto vjezdovou bránu chtěli protáhnout veřejné osvětlení a následně zajistili komunikace uvnitř samotného areálu,“ uvedl starosta Žamberku Jiří Mencák. Ředitel krajské správy ŘSD Bohumil Vebr přislíbil, že bude na tento sjezd zadáno vypracování projektové dokumentace, ze které vyplyne optimální varianta řešení celé lokality.

Síť cyklotras v Toulovcových Maštalích doznává změn. Zlepší se i zázemí pro elektrokola

Projekt na přeznačení cyklotras v Mikroregionu Maštale, na který kraj finančně přispěl, se řešil na setkání hejtmana Martina Netolického s představiteli města Proseč. V dalších etapách plánuje mikroregion rozšíření mobiliáře včetně dobíjecích stanic na elektrokola.
Lokalita Toulovcových Maštalí patří mezi jednu z nejnavštěvovanějších oblastí v našem kraji. Skalní útvary lákají každoročně tisíce lidí z řad pěších a cykloturistů. Právě pro ně Mikroregion Maštale dokončuje obnovu a vylepšení značení sítě cyklotras. Kromě obměny značení došlo k novému trasování, úpravě tras, ale také napojení na náš hrad Rychmburk a železniční stanici v Předhradí.
"Změna tras byla konzultována se starosty členských obcí, ochránci přírody a dalšími klíčovými subjekty tak, aby se celá oblast ještě více zatraktivnila,“ uvedl hejtman Martin Netolický, kterého starosta Proseče a předseda Mikroregionu Maštale Jan Macháček informoval také o dalších projektech pro turisty. „V letošním roce by měla být realizována první etapa instalace dobíjecích stanic pro elektrokola na trase Hluboká – Proseč – Budislav, protože roste počet cyklistů, kteří elektrická kola využívají. Touto infrastrukturou se tak maštale více otevřou také cyklistům, kteří nejsou tolik fyzicky zdatní,“ řekl hejtman.
Druhým tématem jednání byly také investice do dobrovolných hasičů. V loňském roce převzali prosečtí hasiči dopravní automobil, na jehož pořízení přispěl částkou 300 tisíc korun také Pardubický kraj. Nyní Proseč řeší pořízení nové hasičské cisterny, jelikož ta stávající je téměř 40 let stará a dosluhuje. Dalším projektem je vybudování přírodního koupacího biotopu na místě původního koupaliště. „Stávající koupaliště z 30. let 20. století netěsní a je po všech stránkách nevyhovující. Pro zásobování koupaliště má obec  připraven nový vrt s vysokou vydatností.
Poznámka: zajímavostí města Proseč je jeho znak se symbolem kohouta. Nemá však lidskou hlavu....

II. etapa silnice II/366  do Křenova dokončena 

Silnice II/366 v okrese Svitavy prochází v posledních letech velkou proměnou. Letos silničáři dokončí poslední etapu oprav, a to v úseku z obce Pohledy až ke křížení se silnicí I/43. Celkové náklady na opravu 16,5 kilometrů silnice dosáhnou 370 milionů korun včetně DPH. Pardubický kraj na všechny úseky využil finance z Integrovaného regionálního operačního programu. Dotace dosáhly v jednotlivých etapách 60 až 90 procent uznatelných nákladů.
Již v roce 2021 byla dokončena modernizace ze Zadního Arnoštova do Křenova za 60 milionů včetně DPH, v loňském roce byly dokončeny další tři etapy z Křenova až po konec obce Pohledy za 180 milionů včetně DPH. Na průtah Pohledy byly navíc instalovány takzvané chráničky pro zavedení 5G sítě. V letošním roce na svou realizaci čekají poslední dvě etapy od Pohledů přes Sklené až ke křižovatce se silnicí I/43 za 130 milionů včetně DPH. 
V rámci modernizace posledních dvou etap se počítá s obnovou nefunkčního odvodnění komunikace, odfrézováním stávajících krytových vrstev vozovek a sanací spadlých krajů vozovky. K opravě se používají moderní metody včetně recyklace přímo na místě a vyztužení krajních částí vozovky, což má do budoucna zamezit problémům se spadlými krajnicemi. Samozřejmostí je i náhradní výsadba.
„Rekonstrukce vozovky spočívá v odfrézování stávajících krytových vrstev, sanaci krajů v celé délce úseku. Vozovky se v dobách minulých rozšiřovaly tak, že únosný je pouze původní vozovka a kraje jsou takzvaně na blátě, a z tohoto důvodu nám potom vznikají typické poruchy. Touto technologií ale problémům s krajnicemi do budoucna zamezíme,“ uvedl náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy Michal Kortyš. Modernizovat se bude také odvodnění komunikace. Propustky a nefunkční odvodňovací zařízení s ukončenou životností se dočkají obnovy. Vyhovující propustky budou v rámci rekonstrukce vyčištěné.
Na modernizaci první etapy ze Zadního Arnoštova do Křenova o celkové délce 3,5 kilometru činila dotace z evropských fondů 90 procent, tři další etapy z Křenova až po konec obce pohledy byla dotace ve výši 60 procent a ve stejné výši je bude Pardubický kraj čerpat i na poslední úsek z Pohledů přes Skelné až ke křižovatce se silnicí I/43. Celkem bude ve všech etapách opraveno 16,5 kilometrů silnice II/366.

Služka vstoupila do českých kin. Drama o lásce dvou dívek se natáčelo v Pardubickém kraji

V pardubickém kině CineStar proběhla v úterý 14. března exkluzivní česká předpremiéra celovečerního snímku Služka, který vznikl v česko-slovenské koprodukci, a filmaři jej z velké části natáčeli přímo v Pardubickém kraji. 
Film je inspirovaný stejnojmenným románem Hany Lasicové, která je společně s režisérkou Marianou Čengel Solčanskou i spoluautorkou scénáře. Historické drama pojednává o dvou dívkách zmítaných problémy dospívání a citovou nejistotou, které se rozhodnou podlehnout vzájemné přitažlivosti bez ohledu na rozdíly v jejich sociálním postavení a národnosti. Zatímco se v roce 1918 svět koupe v krvavé válce, zápasí služka a panská slečna o právo svobodně žít a milovat. V hlavních rolích účinkují Dana Droppová, Radka Caldová, Anna Geislerová, Vica Kerekes, Karel Dobrý, Zuzana Mauréry, Cyril Dobrý, Lukáš Pelč a Marko Igonda.
„Pardubický kraj dlouhodobě podporuje vybraná audiovizuální díla, která se nějak váží k našemu kraji, v tomto případě byla vazba zcela evidentní, protože produkce si pro natáčení vybrala zámek ve Slatiňanech, kde již v době jednání s produkcí bylo deklarováno, že se tam natočí naprostá většina záběrů. Natáčení probíhalo ve složitých podmínkách covidové pandemie na podzim roku 2020 a na jaře 2021. Kromě 29 natáčecích dní ve Slatiňanech se točilo i dva dny v Železných horách a jeden den v Holicích,“ uvedl k premiéře filmu Alexandr Krejčíř, člen rady Pardubického kraje zodpovědný za majetek, sport a cestovní ruch.
Regionální filmová kancelář Pardubického kraje East Bohemia Film Office spolupracovala s produkcí Bright Sight Pictures od roku 2019 - vytipovala další vhodné lokace pro natáčení v kraji, například kostel sv. Martina v Holicích, zprostředkovala kontakty na ubytování, catering, stavbu kulis či vyhlášení komparzu. East Bohemia Film Office ve spolupráci s produkcí a distributorem zorganizovala předpremiéru filmu v Pardubicích.

 

Trenér Jindřich: Chceme vybojovat bronz

Do třetice všeho dobrého tentokrát neplatilo. Zatímco v osmifinále a ve čtvrtfinále dokázali Kohouti otočit napínavé série a v pátém rozhodujících střetnutí se dvakrát radovali z postupu, v semifinálové partii s Novým Bydžovem patřil závěr soupeři.
Za další napínavou hokejovou podívanou se ohlíží trenér Jaromír Jindřich.
„Popravdě řečeno, musel jsem si dát časový odstup, abych se k semifinálové sérii vrátil. Bylo to, jak se říká, na krev. Hrál se hodně dobrý hokej. První zápas vyzněl ve prospěch Bydžova, narazili jsme na typologicky úplně jiného soupeře. NB má narostlý a hodně silový tým, s šikovnýma hráči, kteří neuhnou a neustále se tlačí do brány. Zápas jsme nezvládli ve třetí třetině, v níž jsme fyzicky odpadli. Naše trable, bohužel, neskončili první prohrou. V kabině se rozjela chřipka, která během celé série přeskákala snad přes všechny hráče. Proto musím ocenit nasazení ve druhem a čtvrtém zápase, které jsme sice vyhráli, ale s velkými zdravotními problémy. Pozor, to nikterak nesnižuje výkon soupeře. Třetí zápas byl jak přes kopírák toho prvního. Výborné dvě třetiny a potom kolaps, tentokrát na konci druhé třetiny, kdy naše nedisciplinovanost pohřbila celé úsilí.
Rozhodující pátý zápas jsme nepochopitelně ztratili hned na začátku zápasu, kdy tým nepodržel do té doby slušně chytající brankař Kraus. Tento okamžik mě osobně trápí nejvíce. Stále si promítám, co jsem mohl udělat jinak, abych týmu a Krausíkovi pomohl. Je to mladý brankař, i díky jeho výkonům jsme mohli hrát o finále. Stalo se, nic nevrátíme. Semifinálovou sérii jsme prohráli 2:3 na zápasy. Kvalitnímu soupeři gratuluji, našim hráčům ještě jednou děkuji za nasazení a bojovnost.
Doufám, že se nyní popereme o třetí místo, i když jme první utkání s Novým Městem nad Metují prohráli. Soupeř je kvalitní, rovněž chce medaili. Tu by si za celou sezonu určitě zasloužili českotřebovští fanoušci.“