Českotřebovský deník 80/2013 (20/3)  
Poštovní pobočky v ohrožení , také u nás 
Pošta je ztrátový podnik. K řešení má napomoci omezení počtu poštovních poboček. Pobočky se nají rušit k 1. červenci, ke stejnému datu proběhne i propouštění pracovníků přepážek. Mluvčí pošty dodal, že v případě rušení poboček bude pošta starosty i veřejnost o konkrétních krocích informovat. Hejtman Pardubického kraje a člen dozorčí rady České pošty Martin Netolický (3PK/ČSSD) vysvětluje, jaká je situace v regionu.
„Mám informaci, že by se mělo jednat o pobočky ve městech, kde je více poboček než jedna. U nás v Pardubickém kraji je takových míst pět. Pochopitelně to bude mít vliv na zaměstnanost a mám dílčí informace zevnitř pošty, že vzniká strategie vůči zaměstnancům, kteří mají přijít o práci, z hlediska komunikace. Evidentně jde v uvozovkách do tuhého,“ řekl Seznam Zprávám hejtman.
Netolický také vyjmenoval místa, kde hrozí uzavření poboček pošt v kraji - má jít o Ústí nad Orlicí, Českou Třebovou, Chrudim, Pardubice a Svitavy. V těchto městech je více než jedna pobočka, pošta zatím žádná konkrétní místa neoznámila a jde v tuto chvíli pouze o odhady. (Zdroj: novinky.cz/Jaroslav Cavenda)
Těžko komentovat, připomeňme, jak byly nedávno nově vybaveny pobočky na Parníku i na Chmelnici.

JAKÁ JE U NÁS KVALITA ŽIVOTA PODLE PROJEKTU OBCE V DATECH

ČESKÁ TŘEBOVÁ NIC MOC.... 
ROZDÍLY JSOU VŠAK VELMI MALÉ.
Jaké město v ČR má nejvyšší kvalitu života? Není vyšší materiální úroveň vykoupená horší dostupností bydlení a špatným životním prostředím? Existují lokality, kde se koncentrují problémy? Na tyto otázky se směrem k české veřejnosti snaží na základě datové analýzy odpovídat tvůrci projektu Obce v datech.  Vyhodnocení se vztahuje k loňskému roku 2022, nejlepší z hodnocení byli odměněni v lednu t.r.
Jak si podle nich vede  Česká Třebová?
Které město má podle tohoto projektu  nejlepší hodnocení v našem kraji  a v  ČR?

Kvalita života v České Třebové 4,6  = 113. v ČR / 11. v Pardubickém kraji

Po vyhodnocení všech hlavních i vedlejších kategorií, je Česká Třebová statisticky 113. nejlepším místem k životu v rámci ČR. Pokud bychom chtěli být konkrétnější, co se dostupnosti zdravotní péče, zdravotního stavu obyvatelstva a životního prostředí týče, je na 94. místě v ČR. místě. V oblasti zaměstnanosti, ekonomické úrovně a vzdělání se řadí na 93. místo v republice . Zatímco svou dostupností služeb, dopravou, bezpečností a aktivitou a pohybem obyvatel patří podle vyhodnocení na až na 135. místo v republice. Nejvíce nás tedy sráží zejména trvalý úbytek obyvatel.... Více ZDE


Nové zprávy z Místního akčního plánu vzdělávání


Právě probíhá sběr investičních záměrů do Strategického rámce MAP! Pokud máte zájem o zařazení vašeho záměru do našeho Strategického rámce (bývá to mimo jiné i podmínka pro některé druhy dotací), můžete nám své záměry zasílat prostřednictvím elektronického formuláře až do 21. dubna 2023.
Více informací naleznete na našich webových stránkách www.maporlicko.cz. Originál podepsaného dokumentu s investičními záměry je nutné doručit nejpozději do 5.5.2023 na adresu MAS ORLICKO, z.s., Žamberk.
Nositelem projektu je MAS ORLICKO, z.s. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Potřebuje Česká Třebová znovu vstoupit do Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko? Moje odpověď: nepotřebuje

Jak se dá zjistit na FB profilu města, tak existuje tlak z vedení města, aby Česká Třebová obnovila členství tam, kde své členství zrušila. Výhody žádné nejsou, jsou snad slíbeny. Ale slibem přece neublížíš, skutečnost může být jiná.  Česká Třebová dál zůstane na okraji dění, na které nebude mít vliv...
Aby bylo vše srozumitelné, tak je třeba nejdříve napsat co to vlastně v nadpise uvedená destinační společnost OHP je a jak vznikla.
Jde o zájmové sdružení právnických osob a bylo založeno v roce 2009. Od svého vzniku používá toto sdružení přízvisko destinační společnost k vyjádření záměrů ve své činnosti. Těmito záměry jsou podpora vzrůstu cestovního ruchu v destinaci Orlické hory a Podorlicko (DSOH), iniciace spolupráce mezi podnikatelskou sférou, samosprávou a neziskovými organizacemi, realizace projektů na podporu rozvoje regionu a mnoho dalšího. Sídlo společnosti je v Rychnově nad Kněžnou, mimo náš okres a také mimo náš kraj.
Rajón spravovaný destinační společností OHP rozdělen do dvou krajů. Převahu má oblast začleněná do Královéhradeckého kraje. To vše stěžuje plánování i komunikaci. Začlenění do destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko nás v rozpočtu města stálo ročně cca 150 tisíc korun. Česká Třebová své členství v této společnosti ukončila v minulém volebním období ukončila. Vše se stalo po zvážení toho, co nám členství v této "vzdálené" společnosti přináší. Užitek nebyl dlouhodobě nijak patrný, proto bylo v zastupitelstvu města v r. 2020 odhlasováno, že město vystoupí. Ušetřili jsme a o nic jsme nepřišli.
O tomto tématu jsem již psal, neboť bylo z posledního únorového jednání zastupitelstva města staženo. Psal jsem s jistou. úlevou, neboť jsem se domníval, že se vše řádně prodiskutuje včetně jiných nabízených možností. Nyní se zdá, že to byl jen formální odklad. Uplynulý víkend  přinesl další ročník Středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday world, pořádaného nyní v Praze Letňanech.  Zde náš kraj prezentovala také destinační společnost Východní Čechy. Dříve prezentovala celé východní Čechy, letos se prezentace krajů od sebe oddělily. Pardubický kraj se prezentoval zvlášť, za svou prezentaci "Východočeskej svět" byl také oceněn. Už v tom vidím problém - společná propagace dvou krajů vždy nefunguje !
A v souvislosti s návštěvou starosty na veletrhu Holidayworld je znovu na světě  myšlenka, že Česká Třebová nemá zůstávat sama a že pro ni bude znovu začlenění  "Orlickým horám" velmi přínosné, a že to vystoupení města je potřeba přehodnotit. Souhlasím s tou první částí - Česká Třebová nemá zůstávat sama. Ano přehodnoťme, zda opravdu není třeba naše město propagovat současně s větším regionem, navíc ve spolupráci s profesionály.  Ale daleko blíž máme do sousední oblasti spravované destinační společností "Českomoravské pomezí", kam patří města Litomyšl, Svitavy, Moravská Třebová Polička a Vysoké Mýto. Právě sem má Česká Třebová nakročeno a ne do Orlických hor ! 
Pro Českou Třebovou  bude daleko vhodnější, kdyby se ucházela o členství v obdobné destinační společnosti "Českomoravské pomezí", kam patří města Litomyšl, Vysoké Mýto, Polička, Svitavy a Moravská Třebová. Propagace tohoto regionu se mi zdá daleko lépe propracovaná a v daleko bližším vztahu k České Třebové. Je-li zde Moravská Třebová, proč tedy ne Česká Třebová, jde o města, která se společně mohou podporovat a doplňovat. Můžete prozkoumat jejich prezentace - jsou na velmi vysoké úrovni. Společných témat je celá řada. Česká Třebová zde může působit i jako vstupní brána do lokality a to v případě Orlických hor nikdy nebude, tam budeme hrát vždycky až druhé housle.
A spokojena by měla být i zastřešující společnost Východní Čechy, která pořádá propagační výstavy, účastní se veletrhů, vydává Turistické noviny pro východní Čechy. Z oblasti přece nikam neutečeme, jen "přestoupíme" tam, kam patříme. (mm)
1. obrázek: Vybarvená  DS Orlické hory a Podorlicko má sídlo mimo okres, kde má také větší rozlohu.
2. obrázek  Pardubický kraj: Proč nepřejít do červené oblasti vyznačující "Českomoravské pomezí" ?

FOTOGRAFIE PRO PAMĚTNÍKY


Fotbalové vzpomínání pokračuje významnou etapou fotbalového života města byl zejména v šedesátých letech stadion na Skále...
Stadion byl budován samozřejmě brigádnicky a první zápasy se zde konaly ještě ve slavné druholigové sezóně 1960/61, i když ještě nebyl stadion dostavěný.  Česká Třebová konečně měla fotbalový stadion  jako rovnou plochu s vyvýšenou tribunou alespoň k stání. Ke stadionu bylo třeba postavit šatny - samozřejmě také brigádnicky.  A podíleli se sami členové fotbalového oddílu a TJ Lokomotiva. Jejich další osud popíšeme zítra....
Krajský den dobrovolnictví se letos vrátí, bude v Chrudimi

Pardubický kraj má podporu neziskového sektoru a v něm i dobrovolnictví jako jednu ze svých vlajkových lodí už řadu let. Od roku 2020 mu v tom pomáhá i Regionální dobrovolnické centrum Pardubického kraje provozované Koalicí nevládek Pardubicka (KONEP), které koordinuje poptávky i nabídky dobrovolnické pomoci. Co dobrovolníci potřebují a co letos chystají, probírali v minulých dnech zástupci kraje, KONEPu a dobrovolnických center z celého regionu.
„V minulých letech jsme se přesvědčili, že bez dobrovolníků bychom nezvládali mnoho zatěžkávacích zkoušek současnosti. Ale neobejdou se bez nich ani různé sociální služby, zájmové, pedagogické a další činnosti. Vzhledem k tomu, že pravidelnému dobrovolnictví se lidé věnují většinou v určité etapě svého života, kdy na to mají volnou kapacitu, je potřeba neustálá propagace dobrovolnictví a nábor nových zájemců. Proto jsem rád, že se po covidové pauze zase vracíme ke krajskému Dni dobrovolnictví. Uskuteční se v červnu v režii Oblastní charity Chrudim a Regionálního dobrovolnického centra. Zapojí se do něj se svými aktivitami i další dobrovolnická centra z našeho kraje,“ uvedl po jednání Pavel Šotola, radní pro sociální péči a neziskový sektor.
Dobrovolnictví jde provozovat individuálně, nebo prostřednictvím lokálních dobrovolnických center. Těch je v Pardubickém kraji celkem 16 a pro zájemce o dobrovolnictví jsou určitou zárukou bezpečnosti, kvality, pomoci, poradenství či vzdělávání. Jejich přehled najdete na novém webu dobrokraj.cz (https://dobrokraj.cz/lokalni-dobrovolnicka-centra/)
Regionální dobrovolnické centrum Pardubického kraje funguje v Pardubicích už tři roky za podpory Ministerstva vnitra. Poskytuje lokálním dobrovolnickým centrům informační, poradenské a koordinační zázemí při realizaci jejich dobrovolnických programů a je kontaktním místem pro širokou veřejnost. „Pardubický kraj vyčlenil pro letošní rok na podporu dobrovolnictví a činnost dobrovolnických center celkem 1,2 milionu korun,“ doplnil Pavel Šotola.
A co říkají ti, kteří se v oblasti dobrovolnictví dlouhodobě pohybují? Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových zkušeností a dovedností a obohacením v mezilidských vztazích.


 


Most přes železniční koridor u Globusu Pardubice čeká demolice.
Doprava je svedena na mostní provizorium

Až do 10. září letošního roku bude stavební firma pracovat na opravě mostu na silnici I/36 přes železniční trať poblíž Globusu v Pardubicích. Po dobu nutných prací je v místě nainstalována dočasná souběžná mostní konstrukce, kterou budou moci obousměrně využívat auta, autobusy i chodci.
"V pondělí 20. března ve 4:00 ráno byl provoz převeden na mostní provizorium, které bude platit pro veškerou dopravu v obou jízdních směrech. Poté již začnou demoliční práce na mostu ev.č.36-009," informovalo Ředitelství silnic a dálnic ČR.
V minulých dnech proběhla zatěžovací zkouška mostního provizoria a pantografické zkoušky trolejí městské hromadné dopravy.
Fotografie: Včera 19.3. úspěšně proběhla zátěžová zkouška na mostním provizoriu .Během 2,5 h na most postupně najela 4 naložená nákladní vozidla, každé o hmotnosti cca 32 t. Měření provedl Kloknerův ústav ČVUT.  (Zdroj: Orlicky.net)