Českotřebovský deník 90/2023 (30/3)


Českotřebovský ÁMOS 2023

Slavnostní vyhlášení 5. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele se konalo ve čtvrtek 30. odpoledne března 2023 v Malé scéně. Součástí slavnostního předávání ocenění  byl kulturní program, který  zajistila českotřebovská základní umělecká škola.  Hudební vystoupení se prolínala s předáváním ocenění. Nejlepší učitelé z českotřebovských škol byli určení hlasováním v pedagogických sborech, žákovských nebo rodičovských kolektivech. Každá škola volila jiný způsob, který tamním podmínkám vyhovuje.  Letos se Českotřebovský Ámos uděloval po páté, poprvé to bylo v roce 2019.  Termín udělení ocenění koresponduje se svátkem učitelů, daném datem narození "Učitele národů" Jana Ámose Komenského.
Přehled oceněných:

Mateřská škola Česká Třebová, Habrmanova ul.  - Zina Rybková
Mateřská škola Česká Třebová, U Koupaliště   - Jiřina Maiová, DiS.
Mateřská škola Česká Třebová, U Stadionu - Hana Widermannová, DiS.
Mateřská škola Česká Třebová, Vinohrady,  - Renata Skalická
Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ul. - Mgr. Jana Sedláčková
Základní škola Česká Třebová, Nádražní ul. - Mgr. Jana Říhová
Základní škola Česká Třebová, Ústecká ul.  - Mgr. Martina Drymlová
Mateřská škola a Základní škola Č Třebová Na rovině -  Hana Zastoupilová,  DiS.
Gymnázium Česká Třebová  - Mgr. Jan Watroba
Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová - Lenka Strouhalová
DDM Kamarád Česká Třebová  - Lada Pouková
ZUŠ Česká Třebová - Libuše Neradová

Českotřebovský deník připravil z předávání cen ÁMOS pro pedagogické pracovníky českotřebovských škol videodokument, který bude publikován zítra v pátek 31. března. Jako předzvěst  je dnes večer připraven krátký "soundtrack", jako pozvánka ke shlédnutí zítřejšího videa. Je také možné porovnat slavnost předání cen v letošním roce se obdobným předáváním  Ámosů loni 23. 3. (také v Malé scéně) a také z předloňského ročníku 2020, kdy vládní opatření umožnila předat ceny bez veřejnosti v obřadní síni města.  

Taneční škola přivezla do České Třebové 142 medailí  

Start jarní soutěžní sezóny se Taneční škole více než vydařil. Oficiální ligová soutěž ČR - Czech Dance Masters, pořádaná tanečním svazem CDO, zahájila novou sezónu v Hradci Králové. Regionální kolo pro Pardubický a Královéhradecký kraj se již tradičně uskutečnila v reprezentativních prostorách kongresového centra Aldis.
V odborné porotě zasedli: Andyboj, Mathew, Tomáš Nováček, Tess, Schindler Nicol (street), Hlavatá Pavla, Černický Tomáš, Milová Soňa, Řihová Petra, Haverová Veronika, Jedličková Daniela (disco), Myslivečková Andrea, Petrová Míla, Čaprdová Magdalena, Hlavatá Pavla, Milová Soňa (art).
Do Hradce a zpět nás přepravovaly tři autobusy, vedoucím realizačního týmu, který čítal 16 osob byl Marek Prossa. Taneční škola na soutěž vyslala bezmála 150 soutěžících v deseti soutěžních choreografiích. Do Hradce Králové se sjelo téměř 1500 tanečníků a celkově soutěžilo 94 choreografií z celých východních Čech. Atmosféra v kongresovém centru byla výtečná a všem našim soutěžícím se, ve velmi slušně obsazené soutěži, podařilo obsadit medailové příčky.
Startovali jsme  ve všech třech výkonnostních třídách. V extralize startovali tři, v II. lize dva a v III. lize tři týmy. Dva z našich třetiligových týmů byli přeřazeny do II. ligy. Jeden tým přeřadila porota jednohlasně, druhý ještě čeká proces přezkoumání ve speciální odborné komisi.
Velké poděkování patří všem trenérům  za neuvěřitelné nasazení: Martinu Paděrovi, Zuzce Mazurové, Lucii Rybkové, Martinovi Prossovi, Markovi Prossovi, Lence Špajsové, Anetě Kaplanové, Kristýně Vomáčkové, Tereze Mackové (Řehákové). Leoně "Qaše" Kvasnicové za postavení choreografie pro skupinu Honeys.  Marii Sirové, Oldřišce Smékalové a Editě Šabatové za realizaci a zdobení disco kostýmů. Všem rodičům, dozorům a celému realizačnímu teamu. Více info i fotek ZDE

Policie v akci na železnici

Bezpečnostní opatření zaměřené na kontroly vlakových nádraží, osobních i nákladních vlaků a železničních přejezdů proběhlo minulý týden v celém Pardubickém kraji. Policisté se zaměřili na to, zda osoby pohybující se v blízkosti železnice se nedopouštějí přestupkového jednání nebo trestné činnosti.
V průběhu výše uvedeného opatření policisté v Pardubickém kraji zkontrolovali:
• 269 osob
• 76 vlakových nádraží
• 36 osobních vlaků
• 27 nákladních vlaků
• 141 železničních přejezdů
Při kontrolách zjistili:
• jednoho chodce přecházejícího přes železniční přejezd v době činnosti výstražných světel červené barvy na zabezpečovacím zařízení – přestupek jsme vyřešili na místě v příkazním řízení;
• jednoho řidiče jedoucího přes železniční přejezd v době činnosti výstražných světel červené barvy na zabezpečovacím zařízení – přestupek jsme oznámili příslušnému správnímu orgánu k projednání;
• tři řidiče nákladních vozidel nerespektující značku zákaz vjezdu nákladních automobilů na železniční přejezd – přestupky jsme vyřešili na místě v příkazním řízení;
• jednoho řidiče, který před železničním přejezdem nerespektoval dopravní značku "Stůj, dej přednost v jízdě!" – přestupek jsme vyřešili na místě v příkazním řízení;
• dva řidiče pod vlivem alkoholu;
• jednoho řidiče pod vlivem drog;
• jeden trestný čin kvalifikovaný jako maření úředního rozhodnutí a vykázání;
• jednoho řidiče, který neměl na svém vozidle platnou technickou kontrolu - přestupek jsme vyřešili na místě v příkazním řízení.

V obcích u D35 bude ŘSD měřit hluk z dálnice

V prosinci loňského roku se mohli řidiči poprvé svézt po nové dálnici D35 v téměř 15kilometrovém úseku Časy-Ostrov. Stavba trvala čtyři roky, stála přes 3,2 miliardy korun bez DPH a v roce 2023 by ŘSD chtělo projekt oficiálně ukončit kolaudací. K získání potřebného razítka je však nutné povolení hygieny, které bude záviset na výsledcích měření hluku z provozu.
V obcích u dálnice D35 v úseku Časy-Ostrov proto bude letos na jaře a na podzim odborná firma provádět na celkem osmi místech celodenní měření hluku. Výsledky se musí vejít do hygienického limitu, který pro denní provoz činí 60 decibelů, v noci pak 50 decibelů. Pokud by došlo k překročení těchto hodnot, muselo by ŘSD s hlukem z dálnice začít něco dělat, například stavět protihlukové stěny. ŘSD však neočekává, že by výsledky měření měly být výrazně odlišné od hlukové studie.
„Zúčastnil jsem se prvního jednání se starosty dotčených obcí, které ŘSD svolalo na 28. března. Starostové samozřejmě hájí zájmy obyvatel, kterým hluk z nedávno otevřené dálnice vadí. Je to logické, protože tam vznikla naprosto nová komunikace, která generuje hluk. Nicméně ŘSD nepředpokládá, že by mělo dojít k překročení limitů, očekává se, že měření v praxi potvrdí závěry hlukové studie, která byla provedena před stavbou. Oceňuji, že ŘSD kromě jednoho hygienou požadovaného měřícího bodu nabídlo obcím dalších sedm jako vstřícné gesto. Starostové mohou toto místo v obcích sami navrhnout podle podnětů občanů a znalosti okolí, nebo nechat změřit hluk v bodu určeným ŘSD, které vždy vybralo nejbližší budovu od tělesa dálnice. K měření by mělo dojít na jaře a podzim letošního roku, ideálně už v dubnu. Zařízení bude umístěno na budovách po 24 hodin mimo svátky, víkendy a další klidové dny, aby výsledky co nejvíce odpovídaly skutečnému provozu z dálnice,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.
Jednání s ŘSD se zúčastnili například zástupci Uherska, Lánů u Dašic, Časů, Dašic, Dolní Rovně a Chroustovic. Pracovníci krajské hygieny přítomné upozornili, že i když dojde ke splnění zákonných limitů, občané budou hluk z dálnice pociťovat. „Za mě je ideální, aby se pro měření vybraly dny, kdy panují z hlediska občanů naprosto nejhorší možné podmínky. Abychom zjistili, jak to vypadá s hlukem v ty nejhorší možné dny, protože ty budou místní samozřejmě pociťovat nejvíce a na základě objektivních faktů pak jednat. Evidujeme například stížnosti na hluk z přejezdu aut přes dilatační spáry na mostech či hluk z vlaků, který se odráží od mostovky. Takže jsem na výsledky sám zvědavý. Nicméně u Rokytna podobné měření v minulosti proběhlo a ukázalo se, že i přes stížnosti obyvatel nedošlo k porušení hygienických limitů. Výsledky z měření potvrdily závěry hlukové studie. Dálnici provozuje ŘSD, ale občané to samozřejmě řeší i s námi, takže jsem rád, že mohu být od počátku součástí celého procesu a sledovat další vývoj,“ dodal náměstek Kortyš.
Více informací najdete v tiskové zprávě ŘSD - https://kraje.rsd.cz/pardubicky/mereni-hluku-na-d35-casy-ostrov/


Kraj letos zahájí opravu mostu přes Tichou Orlici v Chocni

Oprava mostu přes Tichou Orlici, budování přivaděče na dálnici D35 či problematika odpadového hospodářství. To byla hlavní témata jednání hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického s vedením Chocně. Krajští radní totiž na svém posledním jednání rozhodli o výběru dodavatele na modernizaci mostu na silnici II/317 v centru města. Zároveň kraj připravuje modernizaci 3,5 kilometru dlouhého úseku silnice II/312 Choceň – Mostek.
„Opravu mostu v centru Chocně řešíme se samosprávou města dlouhodobě také v kontextu dalších dopravních staveb v okolí, protože se jedná o důležitou dopravní tepnu od Borohrádku směrem na Litomyšl a její uzavření musí být koordinováno s územím. Na posledním jednání krajské rady jsme vybrali zhotovitele, který most za 54 milionů korun zmodernizuje. Přes 16 milionů korun obdržíme ve formě dotace z Integrovaného regionálního operačního programu,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Velkým tématem Chocně je budování obchvatu města v rámci plánovaného přivaděče na dálnici D35. „V pondělí jsme předali staveniště na modernizaci úseku České Libchavy – Rozsocha a v červenci bychom měli začít modernizovat 3,5 kilometru dlouhý úsek Choceň – Mostek, který by měl být dokončen do konce letošního roku. V příštím roce pak budeme chtít řešit prostřední 5,5 kilometru dlouhý úsek mezi Rozsochou a Mostkem,“ vysvětlil hejtman Netolický, který s vedením města řešil také problematiku obchvatu Chocně a Vysokého Mýta s napojením na dálnici D35 či přípravu opravy silnice II/315 z Chocně směrem na Sruby. „V případě obchvatu Chocně a Vysokého Mýta byla memorandem se státem určena částka 1,2 miliardy korun. Nyní se po úpravách projektu také na základě jednání s místní samosprávou pohybujeme na částce až dvojnásobné. Bez dalších státních prostředků se v rámci této stavby rozhodně neobejdeme,“ sdělil hejtman.
 Tématem jednání byla také problematika odpadového hospodářství v souvislosti se zákazem skládkování po roce 2030. „V souvislosti s avizovaným zákazem skládkování musíme již nyní společně se samosprávami jednat o tom, jakým způsobem budeme řešit logistiku a nakládání s odpady po roce 2030. Chceme s městy jednat o společném záměru, který by měl v maximální možné míře využít kvalitní železniční síť v regionu včetně vleček, což je příklad Chocně, která takovou vlečku vlastní. I když se rok 2030 zdá daleko, tak se jedná o složitý komplex opatření, na která se musíme začít připravovat již nyní,“ sdělil hejtman Netolický, který v této věci opakovaně jednal s vedením Správy železnic či starosty České Třebové a Svitav.


FOToGRAFIE PRO PAmětníky

v historii českotřebovského fotbalu je také kapitola za,měřená na dívčí fotbal. Připomeneme si tuto dobu 70. let dnes dvěma snímky jedenáctky z roku 1972 vedené pány Brunou a Steinerem a přidám také ukázku hry ženské jednáctky z roku 1977. Tehdy se hrálo na turnaji "O srdce Mladého světa"....