ŘSD zveřejnilo novou dokumentaci EIA pro obchvat České Třebové


ŘSD zveřejnilo novou dokumentaci EIA pro obchvat České Třebové včetně mapových podkladů. Jde ovšem pouze o zadání, nikoliv "finále"!

Tři varianty se výrazně liší svoji délkou, jedna má být až 14 kilometrů dlouhá.
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zveřejnilo novou dokumentaci pro posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) pro přeložku silnice I/14 v úseku Česká Třebová – Opatov. Nová trasa by vytvořila obchvat Třebové, kterou zatěžuje tranzitní doprava. Dokumentaci krajský úřad v roce 2020 vrátil k doplnění, protože chyběly některé její součásti.
ŘSD v materiálu předkládá tři varianty přeložky silnice. První dvě jsou podobné a měří asi 14 kilometrů. Obě odklánějí dopravu ze současné silnice I/14 v nezastavěné části sousední obce Dlouhá Třebová přibližně naproti autobazaru. V červené variantě se pak obchvat napojuje na přeložku silnice I/43 Opatov – obchvat, ve variantě je napojení stykovou křižovatkou na silnici I/43.
Třetí, zelená, je alternativou ke dvěma předchozím a zajišťuje pouze obchvat větší části České Třebové. Trasa je výrazně kratší, měří jen něco přes pět kilometrů, její součástí jsou ale tři významné mostní objekty. Trasa se odpojuje od silnice I/14 mezi ulicemi Vondrák a Niva, na konci úseku je napojena do křižovatky silnice I/14 se silnicí III/01427.
Varianta zelená podle zpracovatele dokumentace nezajistí vymístění tranzitní dopravy z celého úseku silnice I/14 procházejícího Českou Třebovou ani z přilehlých obcí Dlouhá Třebová a Třebovice. Není také v územních plánech obcí.
V souladu s územními plány je prakticky pouze varianta červená.
Přeložka je navržena jako dvoupruhová komunikace. I delší varianty obsahují mostní stavby, shodně po sedmi.  (Zdroj: web "Z dopravy")

Současně byly zveřejněny následující mapové podklady:
 

CO K TOMU DODAT?

Obchvat města  byl pro posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) poprvé zadán v roce 2019, potom byl na základě připomínek krajského úřadu k některým nedostatkům v zadání stažen. Výběrem trasy znovu zabývala městská samospráva  v České Třebové i samospráva obce Dlouhá Třebová, shodly se na výběru červené varianty, která je také zanesena v územním plánu a také v zadání z roku 2019 a je i v tom zadání novém. Místostarosta Dalibor Zelený jednal také s majiteli a nájemci zemědělské půdy na katastru města aby vysvětlil jak bude trasa vedena a jak ji bude možné překonávat. Odbočit z této trasy na stávající komunikační síť města bude možné pouze n a kruhové křižovatce u Korada, na křížení s ulicí Lidickou a silnicí III/31512 na Skuhrov a potom už u Avena v Dlouhé Třebové. Město také usilovalo o dokončení územního řízení pro stavbu kruhové křižovatky u Korada včetně připojení sousedních pozemků. Město dokonce ze svého  městského rozpočtu zajistilo výkup pozemků potřebných pro tento kruháč tak, aby se po rozhodnutí stavět jeho realizace nezdržovala majetkovými problémy. Bohužel mezi prioritami ŘSD to nebylo a nebyla síla, která by mohl výstavbu kruháče.

Myslím, tedy, že se pro řešení obchvatu udělalo dost a proto je pro mne rozčarováním, když v novinových článcích a komentářích k tomuto tématu uvádí představitelé města texty, ze kterých vyplývá, že zdržení je dáno nějakým "zaspáním" předchozího vedení města.
Nerozumím proto nepravdivému textu uvedenému k informaci ČTK: " Radnice České Třebové zatím o potenciálním obchvatu města nejednala. „Zřejmě to souvisí s přivaděčem na dálnici D35. Česká Třebová už opustila verzi napojení směrem na Litomyšl, tato trasa bude jen pro osobní dopravu a malé nákladní vozy. Napojení na obchvat Opatova by mělo být hlavním přivaděčem pro Českou Třebovou,“ řekl ČTK starosta Zdeněk Řehák (3PK – Pro prosperující ČT)."  Starosta tak nikoliv poprvé uvádí do života mantru, že "před 3pk nikdo nic nedělal a že už to tu mělo být dávno". Je to smutné až urážející.

Právě současnost, tedy to, že nyní dne 19. 3. 2023 se ŘSD náhle probudilo a zveřejnilo nové zadání dokumentace pro EIA ukazuje, že míček byl na straně ŘSD. Právě tam byli v hlubokém zimním spánku. Nyní se s jarem náhle probudili. Doufejme, že už bude jejich nové zadání bez chyb a proces EIA bude doveden do úspěšného konce.  Tak, aby mohla být zadána projektová dokumentace pro územní řízení, aby byla řešitelná. Aby se obchvatu dočkali alespoň naše děti.  

Milan Mikolecký 21.3. 2023


Jak se psalo dříve: Před 4 lety byly představy optimističtější, alespoň podle odkazu na dále uvedený článek.

Všimněte si ovšem, že ty obrázky - tedy výběr tras se proti současnosti vlastně nezměnily. Chtěl bych vědět, kdo měl konkrétně toto ve své agendě a kolik toho za 4 roky udělal a kdo o tom rozhodoval a  jak čtyřleté zdržení nyní obhajuje. Určitě za něj nemůže nikdo na českotřebovské radnici. Jde o státní organizaci ŘSD....

Obchvat města může být  daleko dříve, než se zdálo před rokem (vyšlo 23. dubna 2019) Text najdete na odkazu ZDE

Mapy ze zadání EIA  z dubna roku 2019