Českotřebovský deník 105/2023 (14/4)
Dějepisná soutěž gymnázií 

Ve středu 5. dubna se náš trojčlenný tým zúčastnil krajského kola 31. ročníku dějepisné soutěže gymnázií. Letošním tématem bylo období evropských dějin v letech 1945–1975.

Našemu týmu, jenž byl tvořen Lucií Kovářovou, Matoušem Fialou a Lukášem Šilarem, se podařilo ukořistit první místo v kraji s celkovým bodovým ziskem 123 bodů. Soutěže se dohromady zúčastnilo 309 gymnázií z Česka a Slovenska, náš bodový zisk nás tak vynesl na 5. místo ze všech zúčastněných, přičemž ztráta na první místo činila 6 bodů. Krom nás studentů se soutěže jako odborný dozorce zúčastnil náš dějepisný „matador“ pan učitel Wątroba. Společně s ním už vyhlížíme listopadové pokračování soutěže, které se uskuteční v Chebu. Zde bychom rádi na tento povedený výsledek navázali, tak nám držte palce i vy! Lukáš Šilar


TEREZA DEJDAROVÁ SE STALA PŘEBORNICÍ PARDUBICKÉHO KRAJE V PŘESPOLNÍM BĚHU

Sobotní dopoledne 18. 3. 2023 se v Pardubicích konalo 1. kolo krajského přeboru družstev ml. žactva a také krajské přebory jednotlivců v přespolním běhu. Na startu 1,5kilometru dlouhého běhu se sešlo 100 mladších žákyň a 90 mladších žáků. Celé startovní pole bylo rozděleno do 3 běhů děvčat a 3 běhů chlapců, kde byli závodnice a závodníci nasazeni podle výkonnosti. Do soutěže družstev se počítalo pět nejlepších časů děvčat a pět nejlepších časů chlapců. Mezi žákyněmi se nejlépe vedlo Tereze Dejdarové, která proběhla cílem na 1. místě a stala se tak krajskou přebornicí. Velmi dobře běžela i Karolína Cviková, která finišovala na čtvrtém místě. Děvčata skončila po součtu pěti našich nejlepších na velmi pěkném druhém místě v soutěži družstev.
Složení družstva děvčat: Tereza Dejdarová, Karolína Cviková, Kristýna Simonová, Šárka Maříková, Eliška Maříková, Anička Kubátová, Kateřina Adamská.  
 Mladších žáků máme bohužel málo a proto náš Radim Kouba a Radek Mňuk hostují za Dlouhou Třebovou. Při závodě si vedli velmi dobře. Radim byl šestý a Radek proběhl cílem na dvacátém pátém místě. S týmem TJ Dlouhá Třebová skončili na krásném prvním místě. Všem moc gratulujeme.
Trenérky AK Iscarex Jana Jiroušková a Pavla Horáčková

FOTOGRAFIE PRO PAMĚTNÍKY  

Vrátíme se ještě k velikonoční tématice, protože mám možnost představit zajímavé fotografie z velikonoční sbírky Martina Šebely. Na prvním snímku je tradiční kočár vedený koňmi s významnými postavami českotřebovské divadelní scény - Oldřichem Bittlem (2. odleva) a Čeňkem Hamplem - 3. od levé strany).  
 
Další  velikonoční povozy bývaly tažené kravským spřežením, to bylo zase charakteristické pro Bezděkov.
 
Dnes bychom už takový povoz s bryčkou těžko dávali dohromady, ale podařit by se to mohlo. Velikonoce se slavily  opravdu bujaře, fungovala spolková činnost a sousedská spolupráce. 
 
Další starší černobilé i barevné snímky bez určení data z velikonočního archivu Martina Šebely najdete ZDE  

BOWLIG V REGIONU  NA ÚSTUPU ?

Někteří Českotřebováci litují ukončení činnosti Národního domu v České Třebové jen proto, že zde byla možnost zahrát si bowling. Za vzor bylo dáváno Ústí nad orlicí, kde byla bowlingová osmidráha.   Ona zde samozřejmě stále je, ale je zavřená. Snad nepoctivost personálu zajistila, že se vzdálenému majiteli ekonomicky nedařilo, a tak po zjištění situace a kontrole činnost bowingové herny zrušil. Ústecký bowling je proto v nabídce k prodeji. Podobně ovšem skončila také velká bowlingová herna v Pardubicích a  tak za velkým bowlingem (tedy např. na turnaje) musíte dnes dojet nejblíže do Brna. Malá bowlingová sportoviště samozřejmě existují, bowligu se zatím daří v Litomyšli  - je zde i čtyřdráha. Hraje se také ve Vysokém Mýtě, v Šumperku nebo v Hradci Králové.  Své jistě hraje také vysoká cena energií.  Uvidíme, jak se situace vyvine. Bowling se samozřejmě dále hraje, ale finanční podmínky jsou jistě jiné než bývaly. Hodinová cena bowlingové dráhy je 270 - 300 Kč, ale ve velkých městech jsem našel i přijatelnější ceny. Náš region je tedy zatím bez velkého  bowlingu.  A Česká Třebová bez Národního domu. Majitelé jsou z Pardubic a nájemce se žádný nechystá.... Udržet provoz takového objektu je při dnešních cenách všeho asi nadlidský výkon. (mm)

Dokončovaná trať Ústí n.O. - Brandýs  bude doplněna tunelovou zkratkou.

Stávající trať, na které se dokončuje  její modernizace není definitivním řešení pro expresní dopravu. Bude sloužit pro regionální vlaky a nákladná dopravu, expresy budou z Chocně do Ústí n.O. jezdit po rychlodráze vedené dvěma velmi dlouhými tunely. Tunel Oucmanince (4985 metrů), bude dokonce nejdelším železničním tunelem v Česku. Druhý tunel Hemže  bude měřit 1160 metrů  Tato tunelová trasa bude o 2,4 km kratší a bude zde povolena až 200km rychlost. To dále na koridoru zkrátí jízdní doby. Na to si budeme muset ovšem počkat tak do roku 2035.  Novostavba traťového úseku Ústí nad Orlicí – Choceň ("UCho"), která na I. koridoru obejde nejpomalejší úsek v údolí Tiché Orlice, má být zahájena v roce 2030. Odložení investice ovšem není vyloučeno. Připomeňme, že se termín již dříve stanovil na zahájení v roce 2026. Podobně se stále postupně odkládá rekonstrukce koridoru v uzlu Česká Třebová, který je posledním nemodernizovaným úsekem  na železničním koridou.

Kraj zpřístupní velký park Domova u fontány v Přelouči klientům i veřejnosti. Další veřejná prostranství jsou na řadě

V příštích letech chce Pardubický kraj u vybraných areálů v jeho majetku revitalizovat a otevřít veřejnosti přilehlé přírodní plochy. Prvním takovým projektem, v němž se mimo jiné klade důraz na zpětnou vazbu od občanů, je revitalizace parku u Domova u fontány v Přelouči o plánované rozloze 17 tisíc metrů čtverečních. Ten by měl do budoucna sloužit k relaxaci a trávení volného času nejenom klientům, ale i jejich rodinám a dalším návštěvníkům. Radní Pardubického kraje na začátku dubna rozhodli o vyhlášení soutěže, v níž odborná komise vybere nejlepší krajinářsko-architektonický projekt. Do budoucna se počítá s otevřením dalších zelených prostranství ve Svitavách, Litomyšli, Králíkách a České Třebové.
Hejtmanství očekává, že soutěž by měla včetně vyhlášení výsledků a výběru nejlepšího projektu skončit ještě v letošním roce. S realizací by se podle předběžného harmonogramu mohlo začít ve druhé polovině roku 2025 po získání všech nutných povolení. „Dlouhodobě se snažíme naše zařízení zpřístupňovat veřejnosti. Chceme, aby klienti měli pohodlné, důstojné a příjemné podmínky uvnitř budov i na veřejných prostranstvích kolem. Aby se v nich mohli potkávat s rodinami a být společně v přirozeném prostředí. Na veřejném projednání  nám občané řekli, co by v parku uvítali, protože do něj samozřejmě budou moci přijít a trávit v něm volný čas i oni. Právě na základě této zpětné vazby došlo mimo jiné k doplnění prvků na zadržování dešťové vody a plánujeme také například vytvoření smyslové zahrady pro klienty. Bude se jednat o prvky, které stimulují celou škálu vjemů, například drobné a vhodně přizpůsobené vodní a zvukové instalace v areálu. Součástí projektu je také výsadba zeleně, úprava cest i vodních prvků. Náš záměr jsme samozřejmě prodiskutovali s pracovníky domova, abychom znali i názor lidí, kteří s klienty každodenně obětavě a ohleduplně pracují,“ uvedl radní pro sociální péči Pavel Šotola, jenž je zároveň jedním ze sedmičlenné komise, která bude vybírat vítěze. Společně s ním v porotě usednou dva krajináři, architekt, ekolog, ředitel Domova u fontány a přeloučský starosta.
S financováním proměn zelených ploch pomáhají evropské fondy
Plán na revitalizaci a otevření parku v Přelouči je prvním projektem organizovaným odborem rozvoje krajského úřadu, který by mohl nastavit budoucí směr při nakládání se zelení ve veřejném prostoru. „Tento projekt s předpokládanými náklady 22 milionů korun bez daně chceme spolufinancovat prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), kde jsou vyčleněné finance na úpravy zeleně, ochranu přírody a budování modrozelené infrastruktury. Jedná se o velice zajímavý nástroj a postup, kterým bychom do budoucna rádi revitalizovali a otevřeli veřejnosti i další areály v našem majetku. Výše dotace může dosáhnout až 9 milionů korun. Projekt v Přelouči je příslovečnou první vlaštovkou. U něj jsme si vyzkoušeli veřejné projednání s občany a zpracování jejich připomínek, nyní navazujeme vyhlášením architektonicko-krajinářské soutěže na proměnu parku. Její vypsání nejdříve schválila Česká komora architektů a Pardubický kraj ji vyhlásil 5. dubna. Díky tomu jsme nastavili v krátké době pravidla a systém, který budeme využívat i u dalších záměrů nejen u budov v sociální sféře, ale také ve školských a zdravotnických areálech. Naším cílem je otevírat veřejná prostranství veřejnosti a začleňovat je do života měst,“ vysvětlil radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr.
Architektonická soutěž má přinést kvalitu i rozmanitost nápadů
Na uspořádání architektonické soutěže a odměny pro soutěžící má kraj připravených 300 tisíc korun. „Jsem přesvědčen, že tato nadstavba formou architektonické soutěže je dobrou a smysluplnou investicí. Díky ní, doufáme, získáme několik kvalitních projektů, ze kterých nakonec vybereme ten, který klientům i občanům přinese nejvíce benefitů. Jde nám o to, abychom měli z čeho vybírat, zvýšili jsme kvalitu odpočinkové plochy, aby do lokality nový projekt zapadl a místní lidé park rádi a často využívali,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
Kraj chce otevřít veřejnosti i další parky v nemocnicích ve Svitavách a Litomyšli
V této době již probíhají přípravy dalších projektů, ve kterých chce kraj v budoucnu otevřít zelené plochy veřejnosti. „Na základě veřejného projednání s občany jsme již například aktualizovali náš projektový záměr na úpravu parku před psychiatrií Svitavské nemocnice. I zde bychom rádi vytvořili klidovou zónu určenou pro relaxaci a trávení volného času nejenom pacientů. Ukázalo se, že pro skutečně koncepční řešení bude nutná demolice kotelny, odstraněním této nefunkční a zchátralé budovy dojde k rozšíření zelené plochy, která bude v budoucnu sloužit jako klidová zóna. V projektu na revitalizaci parku plánujeme kromě úpravy zeleně například vybudování dvou nových vstupů do areálu, okružní cestu, posezení a opravu cihlové zdi. Předpokládané náklady dosahují výše 8,5 milionu korun, dotace z IROPu by mohla pokrýt necelých 6 milionů a termín realizace záleží na získání dotace,“ řekla náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková.
Další zelená plocha v majetku kraje by měla sloužit veřejnosti i v nedaleké Litomyšli. „Do IROPu chceme také podat žádost na podporu našeho záměru v Litomyšlské nemocnici, kde by v budoucnu mělo dojít ke zpřístupnění nevyužívané části nemocniční zahrady mezi monoblokem, rodinnými domy u výjezdu na Poličku a areálem firmy Mach. Tato lokalita by se mohla stát cenným a využívaným veřejným prostorem. Celkové náklady se v tuto chvíli odhadují na téměř 9 milionů korun, dotace by měla pokrýt zhruba 6,5 milionu, přesné termíny upřesníme v případě získání dotace,“ přiblížila další plán v oblasti nemocničních areálů náměstkyně Matoušková.
Revitalizace areálů se také plánuje v Králíkách, Přelouči a České Třebové
Na novou velkou zelenou plochu otevřenou veřejnosti se mohou těšit i v Králíkách. „Na základě veřejného projednávání se také v tuto chvíli mění projekt na úpravu areálu Středního odborného opravárenského učiliště Králíky. V plánu je revitalizace stávající zeleně a nevyužívaných ploch, zlepšení nakládání se srážkovou vodou či výsadba nových stromů. I zde je naší hlavní snahou areál o rozloze 70 tisíc metrů čtverečních více zapojit do života města a umožnit občanům jeho využívání ve volném čase. V tomto případě opět vyhlásíme architektonickou soutěž. Projekt bychom rádi realizovali do roku 2026, přepokládané náklady se v tuto chvíli odhadují na 17 milionů korun, spolufinancování z EU by mohlo dosáhnout výše 8 milionů,“ dodal hejtman Netolický.
Obdobný projekt se připravuje na Střední škole technické a dopravní Gustava Habrmana v České Třebové, kde má dojít k úpravě areálu Skalka. Na konci března se kvůli tomu přímo v místě uskutečnilo veřejné projednání s občany.
Zde má dojít k regeneraci celého areálu, tedy revitalizaci zelených ploch, zlepšení hospodaření se srážkovou vodou a doplnění mobiliáře tak, aby se podařilo vytvořit nejen klidovou zónu pro relaxaci, ale i prostor pro edukativní či sportovní vyžití. Výsadbou zeleně, vybudováním vodního prvku, revitalizací přilehlého lesoparku a vytvořením arboreta dojde ke zlepšení biologické rozmanitosti lokality. Aktuálně Pardubický kraj řeší možnost spolupráce s autorizovaným architektem na zpracování architektonické studie.
Projekt Domova u fontány není jediným záměrem kraje v Přelouči. V přípravě je také revitalizace parku u tamního gymnázia.

  

Modernizace nemocnice v Rychnově n. Kn. za 880 milionů korun zahájena
Dotací ve výši 300 milionů korun kraji přispěje na investici stát, dalších 130 milionů kraj získá z evropských dotací. Projekt je klíčovou investicí pro rozvoj celého Rychnovska.
„Modernizace rychnovské nemocnice je projekt, který přicházel dlouhou dobu na svět. Těší mě, že se současnému vedení kraje povedlo dojednat veškeré podmínky pro státem slíbenou dotaci ve výši 300 milionů korun. Pro Královéhradecký kraj je to naprosto klíčová investice v rámci rozvoje průmyslové zóny Solnice-Kvasiny, která je jedním z motorů české ekonomiky. Rychnovská nemocnice zajišťuje péči pro oblast s minimálně 80 tisíci obyvateli a má obrovský význam pro celé Rychnovsko i pro oblast nedalekých Orlických hor. Investice by měla také do budoucna ulehčit zatížení Fakultní nemocnice Hradec Králové,“ řekl hejtman Martin Červíček.
Dodavatel stavebních prací, sdružení společností Geosan Group a Strabag, převzal staveniště již 17. března, aby zahájil přípravné práce před samotným začátkem stavby. Prvním úkolem bylo připravit staveniště, což obnášelo kácení stromů ještě před skončením období vegetačního klidu. Poté se stavebníci pustili do přípravy nového energocentra.
„Teď bude následovat zakládání nové stavby, pavilonu urgentního příjmu, kde budou chirurgická oddělení, zobrazovací metody a také zázemí pro záchrannou službu. Vedle toho projde modernizací současný pavilon, kde se nachází dětské oddělení, interna, gynekologie a porodnice. Obě budovy budou propojené, čímž vznikne jeden multifunkční celek, který zajistí efektivnější provoz celé nemocnice,“ upřesnil první náměstek hejtmana pro investice Pavel Bulíček.
V rámci projektu vznikne také nový objekt pro skladování medicinálních plynů, energocentrum a úpravou projdou také zpevněné plochy, komunikace a inženýrské sítě. Počítá se také s vybudováním více než 200 parkovacích míst.
„Na tento okamžik jsme se spolu s obyvateli celého Rychnovska dlouho těšili. Škoda Auto podporovala myšlenku na modernizaci a rozšíření zdravotního zázemí od samého počátku a svými aktivitami přispěla k tomu, aby s pomocí vlády a za významného přičinění Královéhradeckého kraje byly zajištěny nezbytné prostředky. Máme velkou radost, že stavební práce byly zahájeny, a věříme, že se díky tomu již brzy zlepší jak pracovní podmínky a možnosti lékařského personálu, tak preventivní služby i péče o zdraví místních občanů,“ uvedl Miloš Halbich, vedoucí závodu Škoda Auto v Kvasinách.
Stavební práce potrvají 24 měsíců a vyjdou na 756 milionů korun bez DPH. Zmodernizovaná nemocnice by měla začít sloužit pacientům v roce 2025. Během stavby budou muset pacienti a návštěvníci nemocnice počítat se změnami v režimu parkování. Rozsahu zdravotní péče se stavba nedotkne.
„Rychnovská nemocnice bude mít další přidanou hodnotu tím, že její provoz bude mnohem efektivnější, a to nejen ekonomicky, ale především bude atraktivní pro naše současné i budoucí zaměstnance. Moderní prostory budou mnohem přívětivější pro pacienty i pro nemocniční personál,“ vyzdvihl ředitel rychnovské nemocnice Luboš Mottl.
Státem přislíbenou dotaci kraji ve výši 300 milionů korun poskytne Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Rozloží ji do dvou let, přičemž kraj obdrží 150 milionů korun v roce 2023 a v roce 2024 zbylých 150 milionů korun.
Vybavení nemocnice bude kraj soutěžit zvlášť. Na tyto náklady by měl získat dotace z evropských zdrojů až ve výši 130 milionů korun. Více jak 450 milionů korun zaplatí kraj z vlastních prostředků.