Českotřebovský deník 110/2023 (19/4)
OD ROKU 2026 BUDE MÍT ČESKÁ TŘEBOVÁ JEN 23 ZASTUPITELŮ

V pondělí 17. dubna se konalo druhé letošní jednání zastupitelstva města Česká Třebová. Jedním z bodů programu, k jehož schválení se současná radniční koalice chystá delší dobu, bylo snížení počtu zastupitelů města Česká Třebová pro příští volební období 2026 - 2030.  Z aktuálního počtu zastupitelů, který činní 27, tak dojde od příštího volebního období ke snížení o čtyři zastupitele..
"Usnesení bylo po krátké debatě schváleno". Tuto informaci z webu města je třeba ovšem doplnit tím, že se problém předkládá opakovaně a nyní se konalo jen "finále".  Lze také doložit výsledek hlasování, ve kterém s předneseným návrhem souhlasilo jen 18 zastupitelů za (zatím dobře stmelenou) radniční koalici, opozice návrh nepodpořila. Třeba i proto, že omezuje možnost účasti obyvatel města na jeho samosprávě, může vést k snadnějšímu prosazení prvků, které mohou vyhovovat jen určité skupině lidí, může potlačovat názory, které se nemusí hodit do mainstreamové politiky vedení. Vždyť již sám text článku, který byl zveřejněn, ukazuje, že si vedení města s publikováním jiných než svých vlastních názorů nedělá starosti. Za této situace pak publikované texty se stávají pouze PR články vedení, ze kterých vyplývají pouze samé úspěchy a změny se zdůvodňují zpravidla "ekonomickým zefektivněním"  To ovšem mohou být i nebezpečné tendence.
Schválené usnesení komentuje starosta Zdeněk Řehák takto:  "Jedná se z naší strany o krok směrem ke zefektivnění správy města. Dostupná data naznačují, že naše město bylo se svým počtem zastupitelů mezi podobně velkými sídelními celky dosti odchýlené od obvyklého počtu zastupitelů. Proto jsme se rozhodli přistoupit k redukci." Zároveň vyzdvihl skutečnost, že díky snížení počtu zastupitelů dojde automaticky také ke snížení počtu radních z devíti na sedm.
Opačný argument, který obhajuje ponechání  stávajícího počtu 27 zastupitelů: Je to tradice našeho města od devadesátých let dodržovaná, umožňuje zapojit do veřejného života města více lidí, kteří mají zájem na tom, aby město fungovalo, aby se rozvíjelo. I když třeba osobnosti z posledních míst kandidátky nemusí získat mandát zastupitele, ale jako členové celku, který kandidoval společně budou prosazovat shodné cíle a pracovat v komisích nebo výborech zastupitelstva, poznají systém práce v městské samosprávě jako angažovaní členové volebního celku. 
Je zřejmé, že díky snížení počtu členů zastupitelstva i rady bude mít všechno (až to příští) vedení města jednodušší.  Pro schválení usnesení v radě, která získává stále více pravomocí, budou třeba jenom čtyři hlasy. Tři budou od nového vedení, které z principu táhne za jeden provaz a vzájemně se podporuje a jeden navíc se už získá snadno. Za daleko větší problém pak pokládám zdůvodnění, že "k číslu 23 jsme dospěli na základě doporučení komise pro práci městského úřadu"!!!!  Zmíněnou komisi tvoří 4 zastupitelé a 4 nezastupitelé a podle jejího určení se má zabývat úplně jinými problémy, než politickým rozhodnutím o složení dalšího zastupitelstva. Doporučením této komise se přece zastupitelé řídit nemohou! 
Je třeba přiznat, že v řadě podobných měst je počet zastupitelů nižší, než je dosud v České Třebové. To ovšem lze chápat také jako jejich nevýhodu. Mně osobně se zdá, že jde jen o přizpůsobení trendu, který je ve městě prosazován, tedy šetřit a snižovat, např. tak, jak se snižuje počet obyvatel města. Jsou předkládána různá srovnání a statistiky, kterými se ovšem řídit nemusíme.  Místo toho, abychom se tento  trend pokusili zastavit, tak se přizpůsobujeme. Byl bych rád, kdybychom se ve městě spíše řídili jeho potřebami, než statistikami. Rozhodnutí o počtu zastupitelů po roce 2026 nyní vnímám jako předčasné, ale chápu, proč bylo jeho přijetí tvrdě vyžadováno již brzo po volbách. To je doba, kdy je vždy radniční koalice nejpevnější. Příkladem rozvolnění, které nastává koncem volebního období, byl protinávrh tří "koaličních" zastupitelů ČSSD na snížení počtu zastupitelstva na ZM v prosinci 2021 na počet 21, přestože těsně předtím podpořili v radě města  návrh "na počet 27". Tehdy svůj protinávrh neprosadili.
Pro současnou práci ZM přijaté usnesení  vliv nemá. A přesto jsme nyní ztráceli při jeho projednávání  mnoho času místo toho, abychom se zabývali současným volebním obdobím a tedy např. programovým prohlášením nové radniční koalice, které dosud bohužel na rozdíl od jiných měst zastupitelům (a občanům) předloženo nebylo. Milan Mikolecký

London 2023


Náš poznávací zájezd do Anglie začal ráno 12. dubna, kdy jsme okolo osmé hodiny ranní vyjížděli směr Londýn.
Po dni stráveném v autobuse a dvou záživných hodinách na trajektu jsme dorazili k parku Greenwich, kde jsme si udělali procházku k nultému poledníku a Royal Observatory Greenwich. Dále jsme se vydali lodí po řece Temži k Tower of London. Celý den jsme poznávali významná historická místa jako například Tower of London, kde jsme mohli obdivovat korunovační klenoty, Tower Bridge nebo The Globe. První den, téměř bez spánku, byl pro nás velmi náročný, a tak jsme se velmi těšili na meeting point, kde jsme se setkali s rodinami.
Druhý den, již plní energie, jsme se velmi těšili na hrad Windsor, a i přes lehké komplikace se vstupem jsme si prohlídku velmi užili. Navštívili jsme také St. George’s Chapel, kde jsme měli možnost uctít památku nedávno zesnulé královny Alžběty II. Okolo druhé hodiny odpolední jsme vyrazili zpět do centra a měli jsme chvíli pro sebe, na nákupy, gastro zážitky a procházku po Hyde Parku.
Článek Sáry Horákové, Romany Hylenové pokračuje ZDE, je doplněn řadou fotografií


Mimořádná akce pro studenty základní umělecké školy

Kulturní centrum Česká Třebová nabízí žákům naší ZUŠ výhodné vstupné na koncerty Festivalu Bennewitz, které proběhnou tento týden. Každý žák má na každý koncert vstupenku zdarma a slevu 50% na vstupenku pro svůj doprovod. Vstupenky můžete vyzvednout buď v kanceláři Kulturního centra nebo před koncertem v pokladně. Stačí nahlásit heslo "ZUŠ".


Pozdrav ze Žiliny a pozvánka na televizní koncert

Píše MgA Karel Hampl, generální ředitel Štátného komorného orchestru Žilina: 
Srdečně Vás zdravím ze slovenské Žiliny a zasílám Vám pro zajímavost pozvánku na dokument RTVS o životě profesionálních hudebníků ve slovenských orchestrech. Druhý díl bude právě o Štátnom komornom orchestri Žilina, který mám tu čest vést od roku 2020. Domnívám se, že mnoho Českotřebováků má k dispozici i slovenské TV programy. Každopádně tento dokument bude ke shlédnutí i v archivu RTVS.
Pořad Tváre orchestra se bude vysílat na druhém programu RTVS v neděli 23. 4. 2023 v 11:30.
Odkaz na vysílání: Tváre orchestra - TV program - RTVS.sk
Upoutávka na FB: https://fb.watch/j-n5D5XmT7/
Link na stažení: https://mab.to/t/nAD2ePtaH2j/eu1
 

 

Za mimořádný nález mincovního pokladu dostane nálezce od kraje dar

Pardubický kraj spolu s Regionálním muzeem v Litomyšli v loňském roce prezentoval nález více než sedmi tisíc stříbrných a zlatých mincí převážně ze 17. století, ale i staršího data.  Součástí nálezu z Vysoké u Jevíčka byl i takzvaný prsten lásky. Jedná se o největší známý a dochovaný poklad mincí z tohoto období na historickém území Moravy. Tento týden schválila Rada Pardubického kraje návrh na poskytnutí daru nálezci ve výši 560 tisíc korun. Konečné rozhodnutí padne na jednání krajských zastupitelů 20. června.
„Vzhledem k tomu, že zákonné nálezné se vypočítává jako deset procent z hodnoty drahých kovů, což může být pro nálezce demotivační, rozhodli jsme se v tomto mimořádném případu nálezce ocenit darem Pardubického kraje, který zohlední kulturně historickou hodnotu nálezu. Na Pardubickém kraji počítáme s tím, že takto vzácné nálezy, pokud se vyskytnou i v dalších letech, odměníme podobným způsobem,“ uvedl náměstek hejtmana pro kulturu Roman Línek.
Poklad byl objeven náhodně 8. července 2020. Nálezce na louce za obcí Vysoká u Jevíčka našel v  zemině rozryté divokou zvěří 227 mincí. Vše ještě téhož dne ohlásil archeologickému oddělení Regionálního muzea v Litomyšli, které hned zahájilo záchranný výzkum. Do toho se zapojili i spolupracovníci muzea s detektory, kteří provedli průzkum plochy a identifikovali dvě místa s největší koncentrací mincí. Na nich byly provedeny archeologické sondy a podařilo se získat zbytky dvou nádob s velkým množstvím mincí. Následoval důkladný průzkum celé plochy, na níž byly mince v minulosti roztahány orbou. Nakonec se povedlo shromáždit 7099 mincí.
25 koní nebo 70 krav
Nejstarší mincí byl polský půlgroš Vladislava II. Jagella z let 1431–1434. Drtivá většina mincí pochází z konce 16. století až z 60. let 17. století. Nejmladší mince jsou z roku 1671. Nález obsahoval obchodní i běžné oběhové mince. Obchodní mince (dukáty a tolary) měly velkou kupní sílu, obyčejný člověk s nimi přišel do styku málokdy. Pocházejí většinou z ciziny – severní Itálie, Nizozemí, Německa aj. Zlatých dukátů bylo 12, stříbrných tolarových mincí 36, půltolarových 12. Většinu pokladu tvoří drobné mince používané k běžnému platebnímu styku. Pocházejí především z českých a rakouských zemí. Nejčastějším nominálem je tříkrejcar (groš) dochovaný v počtu 4474 kusů. Následují krejcary a jejich násobky. Celkově by se v 17. století dalo za tento poklad koupit buď přibližně 25 tažných koní, nebo 70 krav, 280 ovcí, či 1500 hus.
O pokladu vyjde kniha
Poklad se stal součástí sbírek Regionálního muzea v Litomyšli. V současné době je ještě zpracováván v Moravském zemském muzeu v Brně a brzy o něm vyjde kniha. V dalších letech se s ním seznámí i návštěvníci v kraji.


Začínají práce na Technickém muzeu Pardubického kraje 

Pardubický kraj v úterý 18. dubna předal zhotoviteli staveniště první etapy úpravy areálu na ul. Kpt. Poplera ve Vysokém Mýtě, kde vznikne Technické muzeum Pardubického kraje. Tato první část bude stát 33,7 milionu korun, celkové náklady jsou propočítány na 210 milionů korun. Více než 140 milionů kraj získá z Evropské unie.
„Díky dobré přípravě jsme uspěli se žádostí v rámci jedné z výzev  Národního plánu obnovy a máme přislíbenou dotaci 140 milionů korun, ale přesto je i spoluúčast na celém projektu poměrně vysoká. Proto uděláme maximum, abychom udrželi stavbu v plánovaných mezích, aby v průběhu času a s případnou inflací dále finančně nenarůstala zátěž pro krajský rozpočet,“ konstatoval hejtman Martin Netolický, který o jednotlivých částech projektu nedávno jednal s ředitelem Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Jiřím Junkem. „Kromě stavební části musíme již nyní aktivně vyhledávat také exponáty s vazbou na náš region. Mezi ty by se měly zařadit také ukázky práce firem z našeho regionu jako je Transporta Chrudim, Orličan Choceň a další,“ uvedl hejtman Netolický.
Cílem první etapy je uvolnit historickou budovu bývalé zemědělské školy včetně její novodobé přístavby a sousedního objektu. „Pro stávající dílny vybavíme část budovy v zadní části areálu a zároveň tu už budou prostory po potřeby Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Budovu musíme celkově zateplit a provést zde rozvody vytápění z tepelného čerpadla. Školskou a kulturní část rozdělíme a osadíme samostatnými měřiči energií.  Tato etapa bude dokončena ještě letos,“ uvedl náměstek pro investice a kulturu Roman Línek.
„V současné době má v hlavní historické budově některé dílny Střední škola stavební Vysoké Mýto. Ta využívá i zadní budovu, kde v rámci rekonstrukce získá vyšší komfort pro odborné obory. Vzniknou zde zednické, topenářské a vodoinstalační dílny a pro školu to bude hlavně znamenat velkou úsporu na provozních nákladech při udržování celého areálu,“ řekl radní pro školství Josef Kozel.
Pardubický kraj rozdělil rekonstrukci na tři etapy, aby mohl začít co nejdříve.  „Tento projekt řeší první dvě etapy. Po vystěhování dílen začne ve druhé etapě rekonstrukce historické budovy Rolnické a lukařské školy z roku 1903 a přilehlých budov na kulturně kreativní centrum Technického muzea Pardubického kraje. Veškeré úpravy budou šetrné k životnímu prostředí a budoucí provoz bude maximálně úsporný. Jsem rád, že nám podařilo získat podporu z evropských fondů. Konkurence mezi projekty byla veliká, přesto jsme s naším projektem na pomyslné na pásce byli první,“ sdělil radní Ladislav Valtr, který má na starosti regionální rozvoj a evropské fondy.
Pro velké exponáty technického rázu řeší Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě dlouhodobě nedostatek výstavních i úschovných prostor.  „Muzeum má depozitáře v Technických službách města Vysoké Mýto, dále má pronajatou část haly v obci Dobříkov a garáž ve Vysokém Mýtě. Po dokončení areálu může z pronajatých prostor odejít. Současný školský areál má ideální rozestavění budov pro ucelený návštěvnický okruh, který může využívat i venkovní prostory na vnitřním nádvoří. Navíc umožní i v dlouhodobém horizontu muzeu další rozvoj,“ dodal Roman Línek.