Českotřebovský deník 99/2023 (8/4)    
Ročenka Českotřebovsko po pětadvacáté a naposledy

Karel Kubišta vydává letos "Ročenku Českotřebovsko"  naposledy. Je to jeho dílo, přišel s tímto nápadem za dřívějším starostou Jiřím Páskem rychle po po jeho inauguraci v devadesátém osmém roce. Myšlenka se líbila a ujala, v té době nebyla žádná tiskovina, která by najednou oslovila všechny domácnosti v našem městě a brzo i "mikroregionu", nebo Česká Třebová se stala městem s rozšířenou působností a vytvořila si malou, ale váženou oblast,. tzv. ORP, kterou v rámci přenesené působnosti řídí.   Ročenku není třeba představovat, všichni ji znáte. Vyšla i letos s mírným zpožděním začátkem dubna, ale v podstatě již pouze díky iniciativě Karla Kubišty, neboť podpora města se podstatně scvrkla. Proto je i počet stránek letošní ročenky menší, asi poloviční, přesněji 66.
Konec ročenky přišel s nástupem nového vedení města, které si chce vytvořit na všechny informace monopol, je to tak údajně ekonomičtější. V této souvislosti ovšem chci napsat, že vydávání ročenky pro radnici nijak finančně náročné nebylo a původní podpora ročenky, která byla v prvních letech větší, se díky její oblibě stále zmenšovala a naopak rostla sponzorská podpora pomocí reklam a inzerce. Takže ta ekonomická úspora příliš nesedí. Daleko více peněz vyhodíme z městského rozpočtu na jiné zbytečné věci, které slouží třeba jen malému segmentu obyvatel města.
I když vím, že máme nyní možnosti elektronické komunikace, kterou také využívám, tak přece jen je konec ročenky v její tištěné podobě škoda. Celá generace si na ní zvykla a mimo datových informací zde byly také věci další, které tvořily  jeden koordinovaný celek. Něco jako staré kalendáře z doby cca před 100 lety. Kde byly záležitosti politické, společenské, kulturní.i praktické návody na sezónní práce. Něco co se doma neztratilo a kam se zapsalo, kdy se např. mají narodit kůzlata. 
Vím, že  tištěné produkty jsou nyní nesmírně drahé a jejich výroba složitá.  Přesto mně myšlenka na nějaké pokračování takové tiskoviny láká. Mělo by vzniknout něco co by si lidé koupili, co by potřebovali, a mělo by "to" obsahovat souhrn podobný dosavadní ročence + něco navíc. Tu myšlenku  pokračování ročenky v rámci vydávaného Českotřebovského zpravodaje považují za nedokonalou náhradu vymyšlenou lidmi, kteří problému nerozumí. Každý kdo má doma ty časopisy, brzy přestane mít přehled, kde jsou a co je v kterém čísle. Je to usnadnění jen pro radnici a dobrá výmluva. Nicméně je to ukázka, že k zavedeným tradicím nové vedení města  příliš kladný vztah nemá. Milan Mikolecký

Plošina pro vozíčkáře

Dodatek k nedávno zveřejněné poznámce o tom, že město pro invalidy dokáže jen malovat parkovací stání, zavést se tam ale musí sami. Často ovšem nemají jak.
 
Našel jsem na webu BAZOŠ, píše Aleš Spirman: Plošina pro vozíčkáře k montáži do dodávky, elektricky ovládaná, zánovní. Řetězový pohon, řekl bych poctivá práce. Nabízí se za 20 000 Kč, tedy v podstatě za směšnou částku, pokud by mohla zajistit službu, kterou ve městě nemáme. Objevil Ing. Aleš Spirman, děkuji za podnět. Chtěl bych věřit, že se nad tím někdo zamyslí a tak bude možné zajistit pro celou kategorii nepohyblivých službu, kterou zatím město neumí zajistit. Jistě to není tak atraktivní jako sdílená kola, ale zase to není žádná "třešnička na dortu". (mm)

Předkládám snímek jarní louky na Robově kopci právě v té části, která díky stížnostem sousedů a konkrétně Spolku Robův kopec nemohla být v územním plánu přeměněna na lokalitu pro rekreaci, tedy stejně jako jsou zařazeny všechny okolní pozemky vlevo i vpravo. Mám vše zdokumentováno také na videu. A tak tato lokalita zůstala jako zemědělský půdní fond a tím samozřejmě ztratila na ceně.  Příčinou byla domněnka uplatněná spolkem Robův kopec o tom, že právě zde žije a množí se  v EU chráněný motýlek  modrásek, ačkoliv jeho existence nebyla nijak potvrzena žádným systematickým odborným  průzkumem nebo vědeckou studií. Úředníkům na krajském úřadu tato domněnka, se kterou přišel  Spolek Robúv kopec, stačila.
Když se podíváme na tento pozemek dnes, tak musíme konstatovat, že ten "Modrásek" musí být pěkný raubíř, když dokáže takto hluboko přeorat celou louku i cesty okolo a vykousat zde všechny kořínky, ke kterým se dostane. Pravděpodobnější je však řádění stáda divočáků. Před nimi by se měli mít na pozoru i okolní chataři a obyvatelé okolí. Možná že už litují, že zde přece jen nedovolili sousedním vlastníkům  své pozemky řádně využít. Zájemců o tyto plochy jako rekreační bylo dost, ale získat je nemohli.
Dnes je zejména plocha nahoře u lesa zamýšlená na rekreační pozemky a plocha pod vodojemem (ta už patří městu)  rozryta řáděním černé zvěře. Dolní plochy určené zástavbě jsou zatím divočáky ušetřeny. Majitelé budou zřejmě znovu žádat o změnu územního plánu, chtějí své pozemky využít jako rekreační, jako všichni okolo. Nyní už bude třeba domněnku o modráskovi doložit odbornou studií. Daleko snazší bude doklad o tom, že oblast napadli divočáci, kterým se tady prostě líbilo. V EU zatím nejsou chráněni.  (mm)

Rozjíždí se silniční stavební sezóna 

Na začátku dubna se tradičně oficiálně zahajuje stavební sezóna. Nejinak tomu je i v případě dopravních staveb. Aktuálně silničáři v Pardubickém kraji již pracují či začínají pracovat na opravách celkem 19 etap komunikací II. a III. tříd. Pro letošní rok se nejedná o finální číslo. Na zahájení stavby totiž podle schváleného harmonogramu čeká dalších 52 úseků silnic. Všechny důležité informace k nim najdete nově na webu doprava.pardubickykraj.cz.
V současné době již probíhají či v nejbližší době začnou probíhat práce na 19 etapách silnic II. a III. tříd. Celkem se jedná o investice v souhrnné výši téměř dvou miliard korun.  První velkou silniční stavbou, kterou kraj letos otevře, je již zmíněný obchvat Kojic. Téměř tři kilometry dlouhá komunikace nahradí stávající průtah obcí II/322. Pohodlí pro řidiče zaručí rozšíření vozovky na 9,5 metru. Uleví se také obci, kde se výrazně sníží provoz, zvýší se bezpečnost a ubude hluk. K ukončení stavby dojde na konci dubna.
Co se letos ještě začne opravovat?
S financováním pomáhají evropské i národní programy
Opravovat se budou také návozové trasy k dálnici D35
Aktuální i plánované opravy silnic snadno a rychle najdete na jednom místě
Pokud byste se rádi dozvěděli více k jednotlivým stavbám v přípravě či realizaci, jejich ceny, termíny a podrobné zprávy k největším projektům, stačí navštívit web doprava.pardubickykraj.cz, kde funguje dopravní mapový portál.  Více ZDE

NEDOŽITÁ STOVKA ING. JAROMÍRA ŠLEMRA
Dnes 8. dubna 2023  by Jaromír Šlemr oslavil  100. narozeniny. Připomínáme jej jako významnou osobnost působící zejména v oblasti kultury. Divadelní ochotník, nositel zlatého odznaku J.K. Tyla, pedagog, spisovatel a básník, ale také rybář, myslivec a nositel skautských myšlenek.

Narodil se v Očelicích u Opočna, mládí prožil ve Skutči, kde rodina trvale bydlela.

Otec Jan Šlemr byl vlastně továrníkem - menším podílníkem / spolumajitelem pozdější Botany Skuteč. To by byl v minulém režimu samozřejmě škraloup na Jaromírově kariéře. Proto se nelze divit, že se malou a důležitou změnou z jeho povolání "továrník" stal "tovární dělník" a problém byl odstraněn. Tatínkovým koníčkem pak byla činnost radiomechanika, díky které se snad i proslavil, a tak se to dostalo také o do jeho povolání. Tím opravuji veškeré dříve uvedení informace v životopisech  např. Jana Skalického.  Sám jsem se tuto "malou změnu" dozvěděl až  nyní při jeho nedožitých 100. narozeninách. Spoluvlastnictví továrny na obuv ve Skutči potvrzuje i bádání ve bakalářských pracích studentů Univerzity Pardubice. Matka Marie byla úřednicí na poště ve Skutči, později vedoucí poštovního úřadu.

Jaromír navštěvoval reálné gymnázium v Chrudimi, odkud z kvinty přešel na obchodní akademii, kde maturoval v roce 1944. Vysokou školu obchodní v Praze (učitelství ekonomických předmětů) vystudoval hned po válce.  Jako mladý středoškolský profesor začínal v roce 1947 svoji praxi v České Třebové (gymnázium, obchodní akademie). V pozdějších letech ještě učil na SEŠ v Šumperku, ve Svitavách a nakonec v Chocni, kde končil jako ředitel školy. Do důchodu odešel v roce 1985.

Nikdy neměl žádné závazky k jakékoliv politické straně či policejní instituci.

Měl celou řadu koníčků – mimo ochotnické divadlo, vystupoval na recitačních večerech, ve spolupráci s Františkem Navarou a F.K. Zedníkem sestavoval a režíroval pořady v Divadle hudby ve skautském domově v Javorce, aktivně pracoval v MO Českého rybářského svazu, v mysliveckém sdružení, skautingu, byl literárně činný. Je spoluautorem odborných učebnic pro střední ekonomické školy, je autorem povídek, básniček, rozhlasové hry, divadelní jednoaktovky a libreta dětské opery Budulínek. S některými články a hlavně básničkami jsme se mohli seznámit i na stránkách Českotřebovského zpravodaje, jeho básně se čtou např. i na Jabkancových poutích.

jsem velmi rád, že se podařilo Jaromíra Šlemra ocenit cenou Kohout 2011, vždyť právě to svědčí o jeho velké aktivitě i ve svém vysokém věku. Nikdy nesložil ruce v klín, do poslední chvíle se zajímal o veškeré místní dění. Rád jsem také společně s prof. Josefem Slavíkem spolupracoval na publikaci "Česká Třebová historie a osobnosti 2", která vyšla v roce 2007 a kde jsme životu, práci, dílu i odkazu Jaromíra Šlemra věnovali téměř 40 stránek. Měl jsem také velkou radost z jeho knížky Čas je jako kůň s jezdcem, který vydal ve spolupráci s českotřebovskými výtvarníky v roce 2011. Věřím, že kdy by mu přálo ještě zdraví, jistě by to nebyla jeho knížka poslední. Smekám před osobností Jaromíra Šlemra. Milan MikoleckýKraj chce i letos podpořit výstavbu dětských dopravních hřišť a cyklostezek

Radní na svém jednání 3. dubna zastupitelstvu doporučili schválit seznam projektů, které by samospráva letos mohla podpořit skrze dotační programy na budování dětských dopravních hřišť a cyklostezek. Podle návrhu by se finančního příspěvku mohli dočkat ve Svitavách, Poličce, Žamberku, Heřmanově Městci, Horním Jelení, Lanškrouně a Kunčině.
V programu na výstavbu dětských dopravních hřišť evidujeme sedm žádostí o spoluúčast v celkové výši 804 tisíc korun. Vše jsme projednali v hodnotící komisi, žádosti byly v souladu s pravidly dotačního titulu, takže doporučujeme zastupitelstvu schválení všech žádostí. Pokud mám být konkrétní, tak Svitavy mají navržený příspěvek 91 tisíc, Polička 77 tisíc, Žamberk 150 tisíc, Heřmanův Městec také 150 tisíc, Horní Jelení 105 tisíc, Lanškroun 84 tisíc a Kunčina 147 tisíc. Částky se liší proto, že každá obec připravuje trochu jiný, a tedy jinak finančně náročný projekt. My všem měříme stejně a poskytujeme maximálně 70% dotaci na uznatelné náklady. Jsem rád, že města dopravní hřiště budují, protože to je skvělý prostředek pro to, aby se děti už v útlém věku učily o bezpečnosti provozu, dopravních značkách či jak se chovat na přechodech. Zkrátka aby získaly návyky, které budou potřebovat celý život,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.
O dotaci na projektovou přípravu cyklostezek byl velký zájem, peníze žádá 11 obcí a sdružení z regionu
Zastupitelé budou na dubnovém jednání rozhodovat i o poskytnutí financí na projektovou přípravu výstavby cyklostezek. „Tento dotační titul je novinkou, letos ho spouštíme poprvé. V hodnotící komisi jsme řešili došlých 11 žádostí a nakonec doporučujeme zastupitelstvu poskytnout dotaci všem žadatelům. Kvůli velkému zájmu obcí jsme zvýšili původní alokaci, která byla dva miliony, o další milion a půl, abychom mohli samosprávám pomoci. Konkrétně navrhujeme Svitavám poskytnout 259 tisíc korun, Starému Městu 389 tisíc, Koclířovu 247 tisíc, Regionu Orlicko – Třebovsko 389 tisíc, Dašicím 389 tisíc, České Třebové 389 tisíc, Lázním Bohdaneč 166 tisíc, Sdružení obcí Orlicko na dva projekty 389 tisíc na každý, Útěchovu 102 tisíc a dobrovolnému svazku obcí Lanškrounsko 389 tisíc. V tomto případě by kraj mohl přispět až 90 % na uznatelné náklady, projekty se od sebe opět liší, proto jsou navržené různé částky. Věřím, že i v dalších letech budou obce a sdružení aktivní a budou chtít tento dotační titul využít. Chtěl bych dodat, že všechny projekty navržené na podporu v letošním roce jsou přínosné a zvýší kvalitu sítě cyklostezek v našem kraji. Poslední slovo o podpoře v navrhované celkové výši 3,5 milionu budou mít krajští zastupitelé,“ dodal náměstek Kortyš.


Poznámka k připravované cyklostezce v České Třebové 

Píše se o přípravách cyklostezek a přípravě projektu i v České Třebové. Skutečně se v této souvislosti byla do 1. rozpočtové změny, schválené zastupitelstvem  v únoru v rozpočtu města objevila položka 550 tisíc Kč na projektovou dokumentaci cyklostezky Česká Třebová - Semanín. Nyní vidíme, že díky lepší spolupráci kraj - město než v dřívějším období bude investice podpořena krajskou dotací  v hodnotě 389 tisíc korun.  V případě schválení dotace krajským zastupitelstvem bude tedy tato akce podstatně levnější.

FOTOGRAFIE PRO PAMĚTNÍKY 

Velikonoce v České Třebové bývávaly skutečně veselé. Publikované snímky jsou staré několik desetiletí  a jde o obrázky z Bezděkova a ze Hřbitovní ulice. Autorem by měl být Emil Renčín


  • Velikonoční přání posílá Pavel Langhans