Českotřebovský deník 132/2023 (10/5)
Javorka plná dětí - připomněli jsme si DEN ZEMĚ

Celoměstská oslava Dne Země probíhá v Javorce začátkem května již opakovaně několik let. Je to dobrá myšlenka a nᚠudržovaný městský park byl opět velmi vhodným prostředím pro takovou oslavu.  Základem dění v Javorce byla soutěž spojená s plněním úkolů, které školáci českotřebovských základních, ale i mateřských škol včetně žáků nižšího gymnázia  vzali velmi vážně a během akce se dozvěděli mnoho zajímavého, ale i poučeného z oblasti ochrany přírody nebo třeba také likvidace odpadů. Město má navázán důmyslný způsob spolupráce odboru životního prostředí se se spolky a zájmovými sdruženími z České Třebové i okolí. jde o skutečně masovou akci, ale velmi vydařenou. Pomohlo i počasí. Připomeňme, že dříve byly podobné akce pořádány  na Starém náměstí, nyní je Javorka již řadu let skutečně tím nejlepším místem pro oslavu Dne Země.   Českotřebovský deník tentokrát video nenatáčel, máme však aktuální fotoreportáž. (mm)  Fotoreportហnajdete ZDE

Aktualita v archivu, poskytnuté dotace se neprezentují...

Přestože byly městské webové stránky také oceněny, tak nad některými zde publikovanými aktualitami musím kroutit hlavou.  Připadá mi to, kdyby se při obsluze informací na webu města vůbec nepřemýšlelo. Příkladem je dnešek. V rámci aktualit jsou uvedeny dva soubory týkající se provozní doby krytého bazénu v měsíci červnu, které mohly se zveřejněním ještě klidně týden počkat, ale aktualita z dnešního dne týkající  se z probíhajícího Dne Země byla automatem odsunuta do archivu, kde se na ni prakticky nikdo nepodívá.  Je to i v řadě jiných případů a jako by tomu  nešlo pomoci. Jistě je další publikování na městské FB stránce, ale i tak se mi třeba dnešní stav nemůže líbit. Městské webové stránky přece musí mít svého odpovědného redaktora, který rozhodne co je právě důležité a co bude mít při zveřejnění přednost. Zdá se že nad tím nikdo nepřemýšlí. Je to i v jiných případech kdy snaha o aktuální zařazení uvede ne tak důležité příspěvky např. o akcích v mateřských školách a podobně a podstatné informace z radnice pak veřejnosti unikají.  Možná by také stálo za to zvýšit informační hodnotu zveřejňovaných přípěvků, tak, aby se k veřejnosti skutečně dostaly úplné informace.  Vypadá to, jako by zveřejněné texty měly spíše účel propagační. Cílem má být přece "otevřená radnice".
Dnes se např. píše o rozhodnutích rady města o dotacích v sociální oblasti, ovšem bez toho, aby bylo veřejnosti zřejmé jak velké dotace a komu  byly poskytnuty, vždy se jedná o veřejné prostředky. Nejsou obvykle ani zveřejněny v usneseních rady města, vše je tzv. v příloze. Rada rozhoduje o použití velkého množství finančních prostředků a nikde se ani neuvádí přesně kolik a kam byly poskytnuty. Na webu města je sice zaveden úsek týkající se poskytnutých dotací, ovšem neaktualizuje se. Poslední přehled poskytnutých dotací je uveden v 21. prosinci loňského roku.  Píšu o tom proto, že jsem po celá léta tyto informace poskytoval a veřejnost by je měla znát a má o to také zájem. Doložit to mohu třeba  aktuálním přehledem dotací do oblasti sportu pro mládež a trenéry mládeže, který jsem zveřejnil  na webu Českotřebovského deníku (stejně jako v jiných letech) a také na facebookovém profilu deníku a ihned se to projevilo obrovským zájmem v počtu shlédnutí uvedených příspěvků. V elektronické komunikaci je všechno rychle změřitelné. Myslím, že zájem o informace z radnice poroste, budou - li mít skutečnou informační hodnotu.  (mm)

Gymnázium vyhlásilo druhé kolo přijímacího řízení  pro osmileté studium

Přijímačky na zdejším gymnáziu konal dostatečný počet zájemců, ale protože mají možnost podat přihlášky dvě, tak se ukazuje pravidlo, které již zmínil ředitel školy Mgr. Josef Menšík loni. Již v předcházejících letech platilo, že zdejší gymnázium je spíše školou druhé volby. Pokud zájemci z okolních měst uspěli doma, dávají přednost tamní škole a tím se počet úspěšných uchazečů snižuje.  Letos má zdejší gymnázium po odevzdání tzv. zápisových lístků ještě 8 míst  volných a vypisuje proto ještě druhé kolo přijímacího řízení, do kterého se mohu přihlásit i uchazeči, kteří zatím úspěšní nebyli, resp. nesplnili povinný počet bodů z přijímacích testů. Mají už zkušenost a tedy novou šanci při přijímacím řízení uspět. Takoví byli i na jiných školách, takže lze usuzovat, že se další zájemci o studium určitě najdou. Podobně v Lanškrouně ještě mají na gymnáziu deset volných míst. Ostatní gymnázia v okolí mají zřejmě plno, druhá kola nevypisují (Ústí, Litomyšl, Vysoké Mýto), V Skutči zatím přijali do primy jen 14 uchazečů.

Spojení pardubického centrálního příjmu s dalšími budovami bude vytápěné. Stavba naváže na otevření nového pavilonu

Paralelně s budováním centrálního příjmu v Pardubické nemocnici, který je historicky největší krajskou investicí, probíhá také příprava na vybudování spojovacího koridoru mezi vznikajícím pavilonem a stávajícími pavilony 27 a 19. Krajští radní na svém pondělním jednání potvrdili výběr zpracovatele projektové dokumentace, který se zavázal projektování realizovat za 210 dní v částce 4 356 000 včetně DPH.
„Na základě jednání s nemocnicí jako budoucím uživatelem a s ohledem na zvýšené inkaso daní za loňský rok jsme se nakonec rozhodli pro budování spojovacího koridoru ve variantě s vytápěním tak, aby se zvýšil komfort jak personálu, tak samotných pacientů, kteří budou převážení mezi jednotlivými budovami. Předpokládané náklady v tuto chvíli dle zpracované studie činí necelých 50 milionů korun včetně daně,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Spojovací koridor je navržen jako ocelová konstrukce. Založení stavby bude provedeno pilotáží. Vodorovná konstrukce chodby včetně vyrovnávacích ramp bude zmonolitněna. Rám bude opláštěn v případě temperované konstrukce fasádním systémem s použitím trojskla nebo lehkým izolačním panelem. Koridor bude vybaven osvětlením a nouzovým osvětlením. Temperovaný koridor bude vybaven sálavým vytápěním a příčným provětráváním.
Podle náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaely Matouškové je ambicí kraje a nemocnice zahájit stavbu koridoru v prvním čtvrtletí příštího roku. „V návaznosti na dokončení stavby centrálního příjmu bychom chtěli stavbu spojovacího koridoru zahájit v průběhu prvního čtvrtletí roku 2024, nejpozději pak do poloviny roku s dokončením na počátku roku 2025,“ uvedla Michaela Matoušková.
Po dohodě s vedením Nemocnice Pardubického kraje nechá projektovou dokumentaci zpracovat Pardubický kraj. „Nemocnice je nyní značně vytížena veřejnými zakázkami na dodávky technologií a vybavení samotného centrálního příjmu, a proto jsme se na jednom z pravidelných kontrolních dnů domluvili, že projektovou dokumentaci zajistíme jako jediný vlastník společnosti,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.

Jezdit do práce na kole je na krajském úřadu čím dál populárnější

Už pátým rokem podporuje Pardubický kraj své zaměstnance v květnové výzvě Do práce na kole. A zapojuje se čím dál více lidí. Pardubický kraj se jim dlouhodobě snaží vytvářet dobré podmínky pro bezpečné zaparkování kol i případné převléknutí či osprchování zaměstnanců. V rámci kapitoly sportu pro ně hradí i startovní balíček.
„Potěšilo nás, že letos jezdí na kole nebo chodí pěšky do práce už 73 lidí z krajského úřadu oproti 52 z loňského roku. Myslím, že je fajn nepřidávat do centra Pardubic další zplodiny z výfuků aut, pokud můžeme přijet nebo přijít bezmotorově. Na konci výzvy pak podle kilometrů vyčíslujeme, kolik emisí jsme ušetřili, což si normálně ani neuvědomujeme,“ říká jeden z propagátorů akce náměstek hejtmana Roman Línek.
Nejjednodušší cestu do práce na kole mají samozřejmě Pardubáci, stejně jako radní Alexandr Krejčíř: „Máme tady výhodu naší polabské nížiny a dobře situovaného krajského města. Ale počítá se, i když někdo má kolo u nádraží a jezdí k úřadu a zpět, minimální trasa musí být 1,5 kilometru. Jsou ovšem i takoví borci, kteří jezdí denně z Chvaletic, nebo si přidávají i okliku, aby najeli další kilometry, což je jistě obdivuhodné.“
Pro majitele triček z letošní výzvy připravily některé spřátelené organizace různé bonusy, podrobnosti najdete na stránkách www.dopracenakole.cz

Soutěž na FB Lázní ducha Litomyšl

Organizátoři  "zahájení lázeňské sezóny" v Litomyšli  přišli s myšlenkou uspořádat soutěž o nejkrásnější klobouk, kostým a lázeňský pár. Odborná komise vybrala v každé kategorii 3 výherce. Vítězné fotografie z loňka jsou prohlédnutí na facebooku nebo webu města.
Soutěž o nejkrásnější lázeňský klobouk 2023
Soutěž o nejkrásnější lázeňský kostým 2023
Soutěž o nejkrásnější lázeňský pár 2023
A je tu další lázeňská soutěž, tentokrát o krále či královnu Lázní ducha 2023. Pravidla jsou jednoduchá: vyhrává muž, žena či skupinka s nejvyšším počtem palců nahoru. Až do konce května mohou Litomyšlané lajkovat neomezený počet obrázků. Nezapomeňte však, že počítat můžeme pouze hlasy, které budou udělené na facebookovém profilu lázní ducha. Jsou i odměny - lístky na Smetanovu Litomyšl, volňásky do Smetanova domu, na zámek či do Portmonea, zajímavé knihy, lázeňská trička i další propagační předměty s lázeňskou tématikou.   


Hlídač státu píše: Změna protokolů pro e-recepty, o které nikdo nevěděl


SÚKL, provozovatel eReceptu, v pátek 28.4. změnil podporované protokoly (zakázal TLS 1.0 a TLS 1.1, podporuje pouze TLS 1.2 a 1.3). Tato informace ale nebyla veřejně známá a zejména velcí poskytovatelé zdravotních služeb nemohly eRecepty vydávat. Informace o změně podporovaných protokolů nebyla předem oznámena - podle potvrzení info linky nebyla zveřejněna ani během 28.4., kdy jsme ji kontaktovali a aktivně informovali o problémech. Taktéž nebylo známo, zda úprava podporovaných protokolů něco vyřeší. Tiskové oddělení Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebylo dlouhou dobu kontaktní.

Jen pro srovnání: eRecept na Slovensku tyto staré a nepříliš bezpečné protokoly zrušil už v roce 2020 a tuto změnu aktivně a předem komunikoval. Proces vyžaduje změnu nastavení počítačů a serverů poskytovatelů zdravotnických služeb.

Teprve po vyvolání dostatečného "haló" začal SÚKL reagovat a upozornil nás, že informace o změně TLS jsou "přeci dostupné v textu na webu" - který byl o informace ovšem  doplněn až v daný den po 11:20. Tzn. nejméně 2 hodiny poté, co byl SÚKL na tento problém zdravotními firmami upozorněn !Pokuta pro Metrostav od Vrchního soudu v Praze:

Tomu dal, tomu víc. A malému vůbec nic.

Metrostav má zaplatit pokutu 35 milionů korun, potvrdil pravomocně Vrchní soud v Praze. Potrestal i dceřinou firmu Metrostav Infrastructure. Na další dceřiné firmy ale pokuta už neplatí (i když). To nevadí Ředitelství silnic a dálnic. Dne 3.3.2023 totiž uzavřelo veřejnou zakázku na přestavbu křižovatky za 40 mil. Kč s firmou MI Roads, která je 100% dceřinkou potrestané Metrostav Infrastructure. Celou zakázku najdete v Tender aréně....Marian Jurečka přijede na Poličsko

V pondělí 15. května přijede na pozvání radního pro sociální péči a neziskový sektor Pardubického kraje Pavla Šotoly na návštěvu kraje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. V Poličce se setká s poskytovateli sociálních služeb a v průběhu dne navštíví řadu dalších míst a institucí, které jsou příklady dobré praxe  v transformaci pobytových sociálních služeb pro mentálně postižené, pro duševně nemocné, pro ohrožené děti, a také v oblasti sociálního podnikání. Bude také tiskovka, témata se budou týkat jak návštěvy v kraji, tak i aktuální politické agendy ministerstva práce a sociálních věcí.


V pátek 19. května se znovu otevřou brány hradu Rychmburk pro veřejnost.  

Hrad nepatří Národnímu památkovému ústavu, je v majetku Pardubického kraje, dříve byl využit jako krajské sociální zařízení. Provozovatelem je krajská příspěvková organizace, Regionální muzeum v Chrudimi. Pro teprve třetí sezónu v historii hradu je připraveno mnoho novinek, které bychom vám rádi představili, z České Třebové sem není tak daleko. 
Hrad Rychmburk (německy Reichenburg) se nachází u obce Předhradí (dříve také názvem Rychmburk) v okrese Chrudim a Pardubickém kraji, 5 km východně od Skutče. Leží na severovýchodním konci strmého ostrohu, tvořeného údolími říčky Krounky a Lešanského potoka. Středověký hrad byl postaven ve ze 13. století byl renesančně a barokně přestavěn a je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Filip Kinský držel panství Rychmburk až do roku 1823, kdy je společně s panstvím Chroustovice prodal knížeti Karlu Alexandru Thurn-Taxisovi. V roce 1826 Taxisové ještě přikoupili statek Košumberk, čímž se panství přiřadilo k největším v kraji. V roce 1827 panství zdědil jeho syn Maxmilián Karel z Thurn-Taxisu. V roce 1848 panství zahrnovalo 2 města, 2 městečka a 70 obcí.[5] V roce 1871 pak panství získal Maria Karel z Thurn-Taxisu a posledním majitelem hradu a panství byl Albert Maria princ z Thurn-Taxisu.  Thurn-Taxisové sídlili v Řezně. Vrchnostenská práva sídlila v Rychmburku a Chroustovicích. Hlavním zdrojem velkostatků Rychmburk-Chroustovice-Košumberk byly  příjmy z lesů. Po první světové válce uvalilo ministerstvo zemědělství v roce 1919 na panství Rychmburk vnucenou správu a správcem jmenovalo Františka Landmanna.[6]

V rámci pozemkové reformy pak v březnu 1924 zahájil přídělový komisař Státního pozemkového úřadu v Chrudimi přídělové řízení na velkostatku Rychmburk se dvory: RadhošUherskoLozice, Rychmburk, Daletice a Malejov, ležící svými pozemky v katastrech obcí:  Radhoš, TrusnovLoziceJanovičkyTýniškoUherskoOpočno, Rychmburk, KošumberkLužeZdislavŠtěpánovHněvěticeDolyKrounaBěláBlatnoČachnovChlumětínCikánkaHamry

HerálecDol.HoletínJeníkovKameničkyKřížámkyLhotyStudniceSvratkaSvratouchZalíbenéMrákotínPokřikov

ProsetínRychnovHlubokáPustáKameniceOstradov s celkovou přibližnou výměrou 1 458 ha. К přejímanému velkostatku náležely: pivovary Rychmburk a Košumberk, lihovary v Rychmburku a Uhersku. V roce 1945 byl velkostatek i hrad znárodněn a byl zde zřízen domov pro staré občany. Lesy velkostatku byly přiřazeny ke státním lesům. V letech 2007–2021 sloužil jako domov pro duševně nemocné dospělé. Dne 22. května 2021 se hrad po 70 letech otevřel veřejnosti.

Zveme i návštěvníky z Českotřebovska, na Rychmburk je možné dojet vlakem  přes Svitavy a Poličku  na  nově upravenou železniční zastávku Podhradí.
Spojení  vlakem na Rychmburk: 
Nejlepší je přímý vlak odjíždí z Č. Třebové ve 12:40 přes Svitavy, Poličku, Borovoua v Předhradí příjezd 14:15 (64 km)
Zpátky musíte přestupovat ve Svitavách: Předhradí  16:48 - Česká Třebová příjezd 18:14 
nebo pozdějí odj. 18:47 Předhradí, přestup Svitavy, ČT příjezd 20:14.