Českotřebovský deník 144/2023 (22/5)
Noc kostelů v České Třebové

Milí přátelé, na letošní Noc kostelů je pro Vás připravena soutěž s úkoly o J. A. Komenském. 
V České Třebové bude otevřeno 5 kostelů kde pro vás budou připraveny soutěžní úkoly.
Zahájení v 16:00 hod. Husův sbor CČSH (Mlýnská ulice).
Od 16:30 do 18:15 hod. prohlídky kostelů a plnění ukolů na místech: 
Sbor Církve bratrské (Tykačova ulice);
Evangelický kostel na Trávníku
Řím. kat. církev - kostel sv. Jakuba (Klácelova ulice);
Řím. kat. církev - rotunda sv. Kateřiny (U Kostelíčka).
Od 18:30 hod. Husův sbor CČSH (Tykačova ulice) vyhodnocení úkolů, drobné ceny, opékání buřtů ...
Od 19:30 hod. loutková pohádka pro děti.
Od 20:00 hod. táborák a zpěv u ohně.
  

Do Olomouce za streetfootballem
V úterý 9. května 2023 jsme se po roce opět zúčastnili streetfootballového turnaje pro střední školy, tentokrát v Olomouci. Hrálo se v rozestavení 3+1 na 4 betonových hřištích, kdy musela být vždy na hřišti alespoň jedna dívka.
Úvodní zápasy naznačily, že náš tým může pomýšlet hodně vysoko. Ve skupině jsme obsadili 1. místo za 3 výhry 6:3, 3:1 a 9:0. V osmifinále jsme zničili dalšího soupeře 5:0 a ve čtvrtfinále dokonce 10:0. V semifinále jsme bohužel pouze remizovali s pozdějšími vítězi a na penalty podlehli 2:3. Trošku jsme cítili hořkost z vypadnutí, jelikož nám rozhodčí neuznali regulérní branku. V souboji o 3. místo jsme narazili na domácí tým a již jsme hráli na hřišti s umělou trávou. Začali jsme svižně, ale za příznivého stavu 4:1 jsme polevili a soupeř vyrovnal. 5 vteřin před koncem jsme ale rozhodli, když si vlastní gól vstřelil domácí brankář – 5:4 a konec. Rozhodčí ukončil zápas. Vtom se však objevil hlavní pořadatel turnaje a řekl, že poslední gól neplatí a budou penalty. Nikdo nevěděl proč. My, diváci, moderátor ani rozhodčí. Jeho vyjádření znělo: „Já jsem hlavní organizátor turnaje a já rozhoduji.“ V tu chvíli jsme uvažovali, že snad odejdeme. Ostatní organizátoři za námi chodili a ujišťovali nás, že existuje karma a ty vymyšlené penalty vyhrajeme. Museli jsme uklidnit emoce, které v nás cloumaly a stále pěnily. To se povedlo a domácí s námi prohráli i na penalty.Ačkoliv jsme za celý turnaj nenašli v základní hrací době přemožitele, je 3. místo přesto nádherné umístění, i když v některých z nás zůstala pachuť, kterou nezmírnil ani závěrečný ceremoniál. Naši školu pod vedením Tomáše Keprta reprezentovali: Karel Mužík, Daniela Kopřivová, Kateřina Pelinková, Nicole Alexandra Plocová, Jakub Jelínek, Dominik Navrátil a Daniel Šmíd.
Kateřina Pelinková a Daniela Kopřivová, www.gymct.cz

 


Termín uzávěrky přihlášek do 2. kola na osmileté gymnázium se blíží

Jednotná kritéria pro uchazeče do oboru vzdělání 79-41-K/81 (osmileté studium): • výsledky přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka ▪ max. 60 bodů • prospěch z určených předmětů (český jazyk, cizí jazyk, matematika, přírodověda a vlastivěda *) na vysvědčení za 1.pol. 5. roč. ZŠ ▪ maximálně 20 bodů • další aktivity, výsledky v soutěžích apod. ▪ maximálně 5 bodů doplňkové kritérium v případě shody: • při rovnosti bodů v přijímacím řízení rozhoduje o pořadí nejprve celkové hodnocení testů, dále výsledek testu z matematiky, výsledek testu z českého jazyka, hodnocení výsledků předchozího vzdělávání.
Předpokládaný počet přijímaných žáků: 8 Uzávěrka přihlášek do 2. kola: 26. 5. 2023, zkoušky se konají 30. 5.
Je to po několika letech poprvé, kdy musí gymnázium vyhlašovat druhé kolo přijímacího řízení. Přihlášek ke studiu bylo dostatek, ale proti minulým letům měli uchazeči u zkoušek menší úspěšnost. A tak se stalo, že 21 uchazečů nesplnilo v 1. kole stanovené podmínky, tedy nedosáhlo při testech stanovený počet bodů. To se v předcházejících letech zatím nestalo. Možná byly přijímací testy těžší, jsou takové ohlasy. Stojí však za to bojovat a vyzkoušet ještě možnost úspěchu ve druhém kole! Zatím je v budoucí primě stále 8 volných míst!


Uzavírka mostu v  Chocni bude až od 5. června

Radnice v Chocni zveřejnila aktuální infomace k úplné uzavírce stěžejního mostu v centru města. Stavbaři již naplánované uzavření mostu přes Tichou Orlici odložili z dnešního dne až na 5. června. "Plánovaná úplná uzavírka mostu, která měla být od pondělí 22. května 2023 se posouvá, a most bude úplně uzavřen až od 5. června 2023. Pro aktuální informace sledujte speciálně vytvořený web www.uzavirky.chocen.cz," uvádí se na facebookové stránce města. Do té doby bude most v provozu kyvadlově.
Od června pak bude osobní doprava vedena po objízdných trasách přes Jaroslav a Horní Jelení. Ve městě jsou přitom další uzavírky - přímo na náměstí před budovou obchodní akademie je z důvodu rekonstrukce střechy školy zbudováno oplocené staveniště. Investorem stavby mostu je Pardubický kraj. Ten v současné době také modernizuje silnici II/312 v úseku České Libchavy – Rozsocha, od července začne modernizovat 3,5 kilometru dlouhý úsek Choceň – Mostek, který by měl být dokončen do konce letošního roku (Orlicky.net)

Poznáváme znovu jaké byly" devadesátky"

Připomeňme si postupně některé příběhy, které už byly možná zapomenuty:
Jak jsme zachraňovali pro město Dělnický dům - najdete v samostatném příspěvku ZDE

Protialkoholní stanice Česká Třebová

Pravá polovina bývalé štábní budovy kasáren v Borku byla v roce 1992 upravena velkým nákladem na protialkoholní stanici pro okresy Svitavy, Ústí n.O. a Rychnov n. Kn. Financování zajistila z velké části Česká Pojišťovna, zbytek dodal okresní úřad. Organizačně byla začleněna pod Sociální služby Česká Třebová a pracovalo zde 9 pracovníků: 3 zdravotní sestry, tři sanitáři a tři vojáci tzv. "civilní vojenské služby" také ve funkci sanitářů Stanice byla otevřena večer od 17 hodin do 10 hodin druhého dne a své"pacienty přijímala od 17:30 do 03:00 hodin ráno. Své "nocležníky" ovšem přijala pouze na doporučení lékaře. Kapacita stanice byla 6 lůžek Jedno vyspání stálo tedy před 30 lety se vším zaopatřením 300 Kč, což se mi zdá velmi laciné. Provoz byl samozřejmě ztrátový a na financování se podílely tři okresní úřady v Ústí, Rychnově a ve Svitavách. Prostory pro stanici poskytlo město Česká Třebová zdarma.
Základním problémem bylo obtížné umístní bezvládných opilců do stanice pro dlouhém schodišti - vstup by měl být bezbariérový. Špatné zkušenosti také byly s dobrovolným odchodem probuzených pacientů po uzavření stanice o desáté hodině dopolední. Dá se říci, že otevřením protialkoholní stanice přibyla zdejší městské policii jedna další starost.
Na fotografii je dnes již zazděný vchod do bývalé protialkoholní stanice v Borku, schodiště tam zůstalo, jako připomínka doby. Fotografie je z roku 2017, kdy zde ještě nestála těsně u objektu skladová hala.
Pátral jsem po tom, kdy přesně byla tato stanice zrušena., protože opravdu byla ekonomicky nefinancovatelná. Bylo to jistě dříve než byly zrušeny okresy, tedy  ještě v devadesátých letech. V provozu byla jen  poměrně krátkou dobu. Potom jjím zrušení musí strážníci vozit opilce až do stanice v Pardubicích nebo v Hradci, což je též neekonomické.  Problém snad postupně vymizel, s opilci se dnes potýkají zejména ve zdravotnických zařízeních a dobře vím, že to zde skutečně někdy nemají lehké...
Dnes slouží prostory bývalé protialkoholní stanice pro depozitář městského muzea. V podstatě zůstaly prostorově upraveny tak, jak byly v devadesátých letech a pro práci v depozitáři to rozhodně není ideální. Proto je připravena přestavba těchto prostor tak, aby i zde byla opět vytvořena centrální chodba s přístupem do okolních místností po obou stranách. Zatím však k realizaci stavby nedošlo. V sousedství této štábní budovy byla postavena nová skladová hala společnosti Böhm plast-technik, která budovu depozitářů poněkud omezila. Firma se zavázala budovu depozitáře upravit, např. zazdít okna  v přízemí apod.  Současně s provedením této práce mělo dojít i na další úpravy spojené s likvidací vestavby dřívější protialkoholní stanice. Tuto práci by ovšem již muselo platit město ze svého. (mm)


Komorní orchestr Jaroslava Kociana před 30 lety odešel z Ústí do Třebové

Jako nové perspektivní řešení problému vzniklého kolem zřizovatelství Komorního orchestru Jaroslava Kociana  se v roce 1993 považovalo rozhodnutí kolektivu orchestru zřídit Komorní orchestr Jaroslava Kociana jako sdružení se samosprávní právní subjektivitou, tedy jako občanské sdružení. Do tohoto roku byl orchestr zřizován Okresním kulturním střediskem Ústí n.O., rozpočtovou organizací zřizovanou Okresním úřadem a jeho rozpočet byl tedy financován vlastně státem, podobna jako činnost tehdejšího folklorního souboru JARO.  KOJK, který byl vnímán nikoliv jako ústecký, ale regionální tak mohl získat podporu jak z města Ústí, tak České Třebové a rozvíjet se nadále na základě svých tradic Na tomto názoru se tehdy shodli rady obou měst a oceňují, že se KOJK rozhodl pro tuto variantu dalšího působení a věří, že budou dále na veřejnosti reprezentovat jak jméno Jaroslava Kociana, tak i tradiční vynikající úroveň amatérského muzicírování v našem regionu. 
Toto jednání se uskutečnilo v únoru 1993. Jak to nakonec dopadlo?
KOJK skutečně vznikl jako samosprávné sdružení a přestěhoval se do České Třebové, kde měl dobré podmínky pro zkoušky, neboť dirigent orchestru Bohuslav Mimra se stal rok předtím ředitelem českotřebovské zušky. V názvu orchestru zůstalo "Komorní orchestr Jaroslava Kociana" tak, jak je to dosud, ale z názvu vypadlo "v Ústí nad Orlicí". To ovšem nemohli ústečtí radní vydýchat, takže výše uvedené perspektivní řešení se realizovalo trochu jinak.
V každém případě se neuskutečnila podpora orchestru z Ústí nad Orlicí  tak, jak byla proklamována a dokonce se i snížila ochota pořádat koncerty Kojku v Ústí nad Orlicí. Orchestr se stal českotřebovským hudebním tělesem (i když to v názvu nemá zakódováno) a finanční  podporu čerpá z grantových programů na podporu kulturní činnosti v České Třebové. Ozývaly se pak z Ústí nad Orlicí hlasy, jak Česká Třebová orchestr málo podporuje.  Podpora byla dána podmínkami a je třeba ovšem přidat, že po vzniku Bennewitzova festivalu  město pravidelně pomáhalo financovat Kojku i velké orchestrální projekty, na kterých vystupuje dechová sekce a orchestr se tak mění na symfonický. Čas vše trochu zahladil a dnes se již na zklamání v ústecké rad v roce 1993 zapomnělo. ,
Nicméně je třeba přiznat, že v uměleckém světě je jméno Jaroslava Kociana spojováno s Ústím nad Orlicí a tak se čas od času můžeme setkat i s plakátem na koncert Kojku, na kterém je uvedeno domovské město Ústí nad Orlicí.  Takový plakát jsme objevil např. při koncertu v Heřmanově Městci (rodném městě Bohuslava Mimry).  (mm)


Českotřebovský domov důchodců před 30 lety mohl dostat přístavbu podkroví

Tehdy byla v provozu pouze samostatná "budova B", o které se psalo, že i po provedení totální rekonstrukce má stále své problémy, dané omezením prostor ve svém okolí, avšak kolektiv DD se snaží se ze všech sil poskytovat obyvatelům, svým klientům, podmínky pro důstojné prožití svého stáří. Kapacita této budovy byla 42 obyvatel a byla plně využita. V roce 1993 se začala připravovat rekonstrukce střechy, která mněla umožnit umístění dalších pokojů v podkroví  zrušit tehdejší třílůžkové pokoje a zvýšit kapacitu domova o dalších devět lůžek. V té době byl českotřebovský domov důchodců nejmenším v okrese a tedy také ekonomicky nejméně efektivním.
Málo pochopení o tuto podkrovní přístavbu však měli okolní obyvatelé, kteří argumentovali zastíněním zahrádek svých domů. proto s přístavbou nesouhlasili a dožadovali se svého práva soudním řízením.  Peníze na stavbu byly zajištěny prostřednictvím okresního úřadu, čekalo se na rozhodnutí soudu, zda budou požadavky sousedů uznány.
Nakonec přístavba podkroví  nedopadla. Bylo to zřejmě dobře, aspoň se hledala další potřeba na rozšíření Domova důchodců. Čekalo se tedy dál na další možnost. Tou mohl být konec devadesátých let, kdy město získalo do držení energetické akcie. Z větší části ale finance z akcií posloužily k rekonstrukci Dělnického domu na I. etapu přestavby Kulturního centra. Stavbu Domova pro seniory měl zajistit stát, do roku 2000 prostřednictvím okresních úřadů. Česká Třebová byla sice v potřebách pro sociální bydlení seniorů v pořadí na 1. místě, ale bohužel byla předběhnuta, údajně pro nepřipravenost  záměru. Přednostně se tehdy stavěly hned tři objekty Domu s pečovatelskou službou v Ústí nad Orlicí v Kladské ulici a Česká Třebová stále čekala. Díky zapojení tehdejší náměstkyně ministra práce a sociálních věcí (a pozdější senátorky) Müllerové  se nakonec rozběhl projekt  stavby nové budovy A, Poklep základního kamene zajistil v roce 2002 tehdejší starosta Jiří Pásek. Otevření nové budovy se konalo v roce 2003, tedy před 20 lety.  (mm)

Zahájení Pražského jara: Tomáš Hanus a předramatizovaný Smetana

Je dobrým zvykem, že festival Pražské jaro bývá zahajován cyklem symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany v podání zahraničních orchestrů pod taktovkou významných dirigentů. Letos to byl Orchestr velšské národní opery a jeho hudební ředitel – český dirigent Tomáš Hanus. Zahajovací koncert byl významný i účastí předních státníků v čele s prezidentem republiky Petrem Pavlem a jeho manželkou. Po letech, kdy jsme si prvního představitele státu na kulturních akcích odvykli vídat, už prezidentská lóže konečně nezůstala prázdná. Prezidentský pár přišel za zvuku slavnostních fanfár ze Smetanovy Libuše, perfektně provedených dechovou sekcí Orchestru velšské národní opery.
Tomáš Hanus stojí v čele Orchestru velšské národní opery od srpna 2016. Od té doby nastudoval mimo jiné Růžového kavalíra Richarda Strausse, Vojnu a mír Sergeje Prokofjeva, uvádí díla Leoše Janáčka a dalších významných skladatelů. Orchestr byl založen v roce 1970, patří mezi přední britská hudební tělesa a každoročně vedle své činnosti v operním provozu uvádí také řadu symfonických i komorně koncipovaných programů. Smetanovu Mou vlast s velšským orchestrem dirigoval Hanus poprvé v St. David´s Hall v Cardiffu 29. ledna letošního roku. (Foto z premiéry 12. května 2023, Opera plus)