ČtD 12/2024  sobota 13.ledna 


Nové video Českotřebovského deníku: Vánoce s tancem


Vracíme se zpátky do doby předvánoční. Taneční obor základní umělecké školy  provedl v rámci českotřebovského adventu  krásné taneční představení. Na obou představeních byl plný sál a tak věříme, že i nyní si znovu na tento program plný hudby a tance zavzpomínáte. Společně se záznamem vystoupení dramatického oboru ZUŠ, vánočního koncertu (a hudebních besídek) a navíc i lednové výstavy výtvarného oboru tak kompletně představujeme  práci učitelů českotřebovské základní umělecké školy.  Ta bude nyní pokračovat i v novém roce 2024. Již v únoru se bude konat tradiční koncert učitelů....


Česká Třebová - setkání vedení města s podnikateli bude 24. ledna


Setkání vedení radnice s podnikateli se koná v České Třebové  od přelomu tohoto století. První kontakty s podnikatelskou veřejnosti v devadesátých letech byly spíše neformální. Přispěla k tomu situace, kdy v našem městě vzniklo pracoviště  okresní hospodářské komory Orlicko. Podnět k prvnímu oficiálnímu setkání pak dal starosta města Jiří Pásek. Tehdy se setkání konalo v restauraci Eva na Trávníku. Od té doby se setkání pořádá pravidelně začátkem kalendářního roku, pouze v období covidu, (2021) se neuskutečnilo. Místem setkání pak po dokončení přestavby radnice pravidelně bývala obřadní síň města. Po informační části se pak diskuze odehrávala v sousední restauraci Korado,  kde je pro výměnu názorů lepší prostředí než na radnici. 

První fotografie je ze setkání s podnikateli na radnici v lednu 2019, druhá z loňska ve velkém sále  Kulturního centra.

Loni poprvé  se tato akce konala v českotřebovském Kulturním centru, tedy první (informační) část ve velkém sále, diskuze pak probíhaly v sousedním malém sále  KC. Setkání je v plánu radnice i v letošním roce. Uskuteční se podle loňského formátu opět v Kulturním centru dne 24. ledna od 17 hodin s následujícím  stručným programem:

1. informace o záměrech města v roce 2024

2. Různé

3. Diskuze při občerstvení.

O setkání s radnicí bývá vždy ze strany podnikatelské veřejnosti  velký zájem, proto byla často obřadní síň radnice pro tyto akce vlastně malá. Setkání se účastní pravidelně zástupci bankovního sektoru, Hospodářské komory.  Cílem těchto setkání je posílení spolupráce mezi vedením města a podnikateli, kde obě strany mohou sdílet své názory a připomínky. O tom, jak předchozí setkání probíhala, si můžeme udělat představu podle dříve natočených videí Českotřebovského deníku z let 2020,  2022 a 2023.


Skupina pro tvorbu městské image ?

Ač  si myslím, že ve městě máme spoustu starostí a nevíme co dřív řešit, přemýšlíme, kde práci zjednodušit a pod., tak věřte nebo ne vznikla  nová "skupina pro tvorbu městské image". Zdá se mi zcela  správné, že v dosavadní více než třicetileté praxi města po obnovení samosprávy v roce 1990  něco takového vůbec nebylo potřeba.  Najednou, zdá se, že se bez toho neobejdeme. Snad to přece jen v něčem pomůže, třeba to ukáže další vývoj. Ten si však dovedu docela dobře představit a jistě to koresponduje s tím, že rozpočtovaná částka na propagaci města byla pro rok 2024 proti předchozím letům zdvojnásobena. Když už je tak velká snaha o hospodárnost veřejné správy, tak věřím, že  bude dobře pohlídáno, aby byly tyto prostředky vynaloženy skutečně účelně pro město a nikoliv pro PR jeho vedení. Jinak by vzniklá skupina pro městské image byla spíš ukázkou trapnosti.
K textu jsem připojil městský znak - to pro připomínku, že naše městské image tvořili  naši předkové již před staletími, že se znak osvědčil a že se za něho rozhodně nemáme co stydět. Rozhodně naopak! A nyní máme vymyslet něco lepšího? Na rozdíl od sousedního města máme kompletní, vypovídající a schválenou sadu městský znak - městská vlajka  a dokonce také hojně používané městské logo vycházející se staré městské pečeti, které poprvé objevil a použil Karel Kubišta již v devadesátých letech pro publikaci Toulky minulostí Českotřebovska. A věřím že jsou použitelné i na moderní sociální sítě. Změny budou jen vyhazováním peněz.
V tomto směru tedy jistě bádat nemusíme. Naše městské image uplatňujme a naplňujeme svou prací pro město v tom smyslu, aby bylo vždy spojeno s propagací dobré práce nás všech co tu žijeme. A k tomu může pomoci i dobrá práce našich zvolených konšelů na českotřebovské radnici. Žádná pracovní skupina to nezachrání. (mm)

Pivovarský rybníček vypuštěný, opravuje se výpust, též úprava zeleně

V historii tomu bylo jinak. Právě v zimním období byl Lomův pivovarský rybníček  naplněný a v době mrazů se  zde pilně pracovalo  - ledaři odtud odváželi na povozech s koňským potahem led k uskladnění na léto v hlubokých pivovarských sklepích. V létě zde voda nebyla a rovné ploše dna rybníčka rostla tráva a sušilo se zde seno. Voda z Křivolického potoka tudy neprotékala. Pro tento účel  sloužil obtok pivovarského rybníčka přes další sousední rybníčky Dlouhaťák a Kapouňák. O situaci mluví Martin Šebela na přiloženém videu z roku 2020  ZDE
Dnes je tomu jinak. V devadesátých letech vznikla po úpravě vybudované dle projektu Ing. Šindlara kaskáda rybníčků, do které je pivovarský rybník plně zakomponovaný. Díky prvnímu starostovi  po době komunismu - Ing. Zdeňku Langovi se rybníček podařilo od restituentů vykoupit do městského majetku a dnes doplňuje asi tříhektarový, nyní ale velmi málo využitý a neudržovaný areál, který má podle územního plánu sloužit pro rekreaci. Neslouží - je zde pusto. O rybníčky Panamák a Pivovarský se starají rybáři, další plocha je nevyužitá, už 33 roků.  Proto také vznikla v minulém období iniciativa pro využití plochy pro obytný soubor - zástavbu rodinnými  domy. Studie byla již připravena, ale nepokračuje se.  Nové vedení města o to nemá zájem.
Soustava rybníčků a poldrů v Křivolíku  má za úkol zadržovat vody při krátkodobých intenzivních srážkách z povodí o ploše cca 5,2 km2, neboť Křivolický potok je v další trase až do Třebovky zatrubněný a má z toho důvodu omezenou kapacitu průtoku. Pro protipovodňovou ochranu města je tedy důležité, aby byla soustava rybníčků v Křivolíku funkční,  v pořádku a mohl být uplatněn stanovený manipulační řád. 
Nyní je pivovarský rybníček vypuštěný, prázdný a probíhají zde údržbové práce. Jsem rád, že se konečně někdo pustil do údržby dosud desítky let nekontrolovaně rostoucích břehových porostů, které si o to žádaly již řadu roků. Nyní na to dochází a je to správně. Do rybníčka bylo nutné pustit techniku, proto zde je nájezd, ale nelíbí se mi navezené cihly, které zde jistě nemají co dělat. 
Současně se  bude opravovat  napouštěcí zařízení  rybníčka, které bylo již ve velmi špatném stavu.  Tato práce byla svěřena  firmě Vladimír Vrbický z Němčic , která to má stihnout do 5. března 2024. Podle dokumentace  je třeba provést  odstranění zbytků cihelno-betonové opěry (v hodnotě 15.000,-Kč), vybudování základu pro lože z lomového kamene (37.000,-Kč), kamenný zához z lomového kamene (60.000 Kč) a součástí zakázky je také odvoz přebytečného materiálu v hodnotě 10.000,- Kč. Celkem 122.000, s daní pak 147 620 Kč.  (mm)

Peklák pojede od pondělí 15. ledna

Teploty byly celý týden od neděle příznivé a tak na i když nesněží, tak se sjezdovka postupně plní  vyráběným  technickým sněhem. Problémy dělal jen silný a omezené možnosti dopouštění vody do zásobníků. Prioritou je vyrobit dostatek sněhu na polovinu šíře hlavního svahu a ten zprovoznit, následně budeme stříkat na sjezdovku Zahrádky.
Podle situace posouzené v pátek 12. ledna se provoz na hlavním svahu se rozjede v pondělí 15.1. v 9 hodin. Provozní doba v tento a dalších dnech bude 9-16 a 17-20 hodin. Malou sjezdovku Zahrádky s lyžařskou školou ještě upřesníme. Tak se na Vás těšíme.

V Přívratu pojede o víkendu jen dětská sjezdovka

O víkendu 13. a 14. 1. bude v provozu od 9 do 16 hod. dětský PINGUin park a Lyžařská škola pro začátečníky. Aktuálně přijímáme objednávky POUZE na výuku Snowboardu. Učitelé lyžování jsou na tento víkend zcela obsazeni. Výuku rezervujte přes rezervační formulář na těchto stránkách. Hlavní svah prozatím mimo provoz.
Pokud pojedete na hory a potřebujete výbavu naše půjčovna je vám k dispozici, stačí zatelefonovat a domluvit termín. Najdete nás na telefonu 723675123 , nebo na našem mailu skola zavináč ski-privrat.cz  Na sledanou se těší team SKI Přívrat.

Srdečné pozvání na lednový koncert Kruhu přátel hudby Česká Třebová

Novoroční písňový recitál
Veronika Rovná – soprán 
Michal Bárta – klavír 
Ondřej Janča – klarinet
Česká Třebová, Malá scéna,
čtvrtek 18. ledna 2024 v 19:00 hodin
Pro studenty mohou být vstupenky ZDARMA:  Školní mládež do 20 let má nárok na jednu vstupenku ZDARMA na každý koncert Kruhu přátel hudby Česká Třebová pro koncertní sezónu 2023/24. Vstupenku zdarma lze vyzvednout u pokladny v Malé scéně (na zahajovací koncert v KC) před každým koncertem.

Před 4 lety byl na Kozlovském kopci poslední zimní tábor Františka Umy

Býval to vyhlášený zimní tábor. Celkem se zde konalo 26 ročníků , Připomeňme chválu na tábor z roku 2018, kdy se konal 24. ročník: "Výborné zázemí dělá vše, Kozlovská chata, nemůžeme si vstřícnost personálu vynachválit,"  rozhovořil se hlavní organizátor akce František Uma, který nedá na touto lokalitu dopustit.  "Je dobře přístupná z Moravy, z Čech  vlakem, autobusem i osobními vozidly, každý sem snadno trefí. Je pravda, že nás zde bývalo více, není to však masová turistika, ale fajn setkání lidí se společnými zájmy. Možná kdybych dělal větší propagaci, tak by ještě pár dalších dobrodruhů přijelo."  Také během sobotního dne sem přicházela řada zvědavců, odpoledne se již na pláni objevili běžkaři. "Zima je jak má být, mám to zařízené  "tam nahoře", samozřejmě prostřednictvím  zdejšího pana faráře Miloše Kolovratníka.  Celý rok se mu ve Svinné starám o kapličku a on mě na oplátku zařídí na naše táboření opravdovou zimu," žertoval František Uma. Potom vzal do ruky motorovou pilu a připravoval spolu s Oldřichem Tomšem na večer další nařezané kmeny jako svíčky pro večerní dobu... 
Jak to bylo v roce 2020, kdy tábor  skončil: Zimní tábor byl v roce 2020 součástí dění na Kozlovském kopci již 26. rokem.   Jeho pořadatelem byl  František Uma ze Svinné, a vše konal pod záštitou Klubu českých turistů Česká Třebová. Právě v loňském roce  (2019) při pětadvacátém ročníku akce chtěl udělat akci skutečně nezapomenutelnou, objednal zimu jak se patří, spoustu kamarádů z celé republiky, také swingovou kapelu z České Třebové, bylo to zkrátka skutečně nezapomenutelné. A to se již bylo třeba přizpůsobovat novým podmínkám daným novým nájemcem na Kozlovském kopci, proto vše bylo dražší než kdykoliv předtím. Proto také přišla od Františka Umy jako emisara KČ žádost o tolik potřebnou dotaci, sám jsem s tím pomáhal. Těžko psát podrobnosti, ale  nakonec sice dotace byla ale tak nějak snad i poloviční než bylo potřeba a tak dlouholetý pořadatel zimních táborů  to vše nakonec musel zaplatit z vlastní kapsy. Šlo sice jen o cca 5 tisíc, což mohou být pro město směšné peníze, jinak to je ovšem pro jednotlivce, který s tímto výdajem pro dobro věci nepočítal.  Vždyť jen kolik času věnoval této přípravě a kolik vlastní práce vynaložil. To si nikdy nepočítal.... Díky tomu všemu se nakonec rozhodl rezignovat na svou pořadatelskou funkci.

Připomeňme si zajímavý seminář pro pamětníky městského muzea

Téma Hudební život města - seminář se konal v únoru 2020 a máme jej zachycen na videu Českotřebovského deníku.
  Semináře pro pamětníky jsou určeny pamětníkům starých českotřebovských zákoutí. Lektor semináře promítá  a komentuje fotografie vybrané českotřebovské lokality.

Pamětníci si  na semináři vzpomínají na dobu, ke které je seminář vztažen, nejzajímavější jsou především  lokality , které se podstatně změnily a promítané domy a stavby již dnes neexistují, často desítky let.  Přesto měly svou historii, obývali je  mnohdy i velmi známé osoby. Historii zaniklých míst našeho města  nemáme zapomínat, k tomu je seminář určen. Při prezentaci starých fotografií  se můžeme od přítomných pamětníků dozvědět mnoho třeba neznámých a cenných informací.

Rozhovor s Martinem Šebelou pro Českotřebovský deník - najdete ZDE
Téma:  Semináře pro pamětníky - nejúspěšnější cyklus seminářů městského muzea (článek z roku 2018)


Titul Gastrohvězda školních jídelen do Žamberka a Moravské Třebové

Tento týden se v prostorách krajského úřadu sešli ředitelé a pracovníci stravovacích zařízení ze Střední školy a základní školy Žamberk, Střední odborné školy a středního odborného učiliště Polička a Integrované střední školy Moravská Třebová. Za svoji účast ve finále 6. ročníku soutěže „Nejlepší kuchařka/kuchař roku ve společném stravování“ převzali cenu radního –  Gastrohvězdu školních jídelen. Žamberecký tým dokonce v silné celorepublikové konkurenci zvítězil.
Ačkoliv jsou pracovníci jídelen nedílnou součástí školství, chvály a ocenění se jim ve veřejném prostoru příliš nedostává. „Bylo mi velkou ctí již potřetí předávat ocenění nejlepším kuchařům ze školních jídelen, které předvedli svoje kulinářské nadání v celorepublikovém finále soutěže „Nejlepší kuchařka/kuchař roku ve společném stravování“. Cením si toho, že jsou tu školní jídelny, které se v dnešní době nebojí přihlásit do soutěže a ukázat, že se jejich práce dá dělat tak, aby jídlo nejen atraktivně vypadalo, ale i velmi dobře chutnalo. I proto bych si přál, aby se o zaměstnancích ze školských stravovacích zařízení mluvilo právě v souvislosti s tím, co umí a dokáží a rozhodně ne tak nedůstojně jako se v současnosti vyjadřují představitelé vlády k financování nepedagogických pracovníků. Zaslouží si větší podporu i uznání. Odvádí skvělou práci ve velmi složitých podmínkách. Pozitivní hodnocení jejich schopností ze strany odborné komise mluví za vše. Pevně věřím, že podobné úspěchy napomohou k všeobecnému uznání, větší podpoře a pochopení významu školních jídelen,“ vyjádřil se radní Josef Kozel.
Finále soutěže, kterou organizuje Asociace kuchařů a cukrářů ČR, proběhlo na konci října v nejmodernějším školícím centru gastronomie v České republice – v MAKRO Akademii v Praze. Výsledkem práce kuchařů ze školních jídel má být ukázat veřejnosti, že dokáží uvařit z lokálních surovin chutné, nutričně bohaté a atraktivní jídlo. Krajští zástupci soutěžili v kategorii pro mládež od 11 do 18 roků. Tématem uplynulého ročníku byl „Nejchutnější a nejatraktivnější pokrm v základních školách a středních školách – hlavní pokrm z mletého masa na vidličku nebo do ruky“.
První místo obsadil tým – Alena Paulusová a Tomáš Novotný ze Střední školy a základní školy Žamberk. „Velmi si vážíme toho, že se nám podařilo ve finále zvítězit. Na přípravu hlavního chodu mají všechny týmy dvě hodiny. Námi zvolené menu, masové měšce s růžičkou květáku a bylinkovým pestem, bramboro-květákové pyré, glazovaná mrkev se slunečnicovým semínkem, bylo časově velmi náročné. Dvě hodiny jsou na přípravu hovězího masa hraniční,“ uvedl Tomáš Novotný, učitel odborného výcviku na Střední škole a základní škole Žamberk, kde se také věnuje žákům se speciálními výukovými potřebami. „Věnovat se žákům s hendikepem, kteří potřebují speciální přístup a zároveň uvařit kvalitní jídlo je pro mě každý den obrovskou osobní výzvou,“ dodal učitel Novotný.
Středním vzdělávacím zařízením, jehož školní jídelna se do finále dostala hned poněkolikáté, je Střední odborná škola a střední odborné učiliště Polička. „Naše soutěžní kategorie se týká vaření na základních a středních školách. Tým je vždy dvoučlenný. Spolu s kolegyní Růženou Říhovou jsme si tentokrát připravili mleté hovězí maso Wellington, fenyklové zelí a hořčicovou omáčku. Celkem se do korespondenčního kola přihlásilo více než 150 škol, 4. místo z deseti finalistů je pro nás úspěchem. Každý ročník je pro nás obrovskou zkušeností, vždy nás něco překvapí. Příště se budeme snažit podat ještě lepší výkon. Bez podpory pana ředitele by to však bylo složité. Velmi ho zajímá, co plánujeme uvařit a rád naše jídlo ochutnává,“ řekl Václav Rambousek, vedoucí školní jídelny, SOŠ a SOU Polička. „Ze zisku ocenění Gastrohvězda školních jídelen mám pozitivní pocit. Byla tu rodinná atmosféra, všichni byli velmi vstřícní,“ uzavřel vedoucí Rambousek.
Třetím krajským školním stravovacím zařízením, které se dostalo mezi finálovou desítku, byla ISŠ Moravská Třebová. Ředitelka Jana Pekáriková si své svěřence nemohla vynachválit. „Pavla Barešová a Radek Stejskal se ve finále rozhodli podávat hovězí wrap s quinoou a cibulkovou marmeládou. Z jejich výsledku a celkového umístění mám výborné pocity. Ve velmi silné konkurenci podali opravdu skvělý výkon. Veřejnosti ukázali, že je stravování ve školních jídelnách na vysoké úrovni a že jsou schopni připravit nejen velmi dobré jídlo, ale i dobře vypadající a zdravé.“
 
„Nejlepší kuchařka/kuchař roku ve společném stravování“
Původně byla soutěž součástí boje proti dětské obezitě a nezdravému životnímu stylu. Určena byla proto speciálně pro školní jídelny. Nyní je její působnost rozšířena i na stravovací zařízení v nemocnicích, léčebných zařízeních, lázních a domovech seniorů.
 
Soutěž je dvoukolová. První kolo je korespondenční. Finále se vždy účastní dvoučlenný tým. Od roku 2018 se finálové kolo odehrává v moderních gastro prostorách MAKRO Akademie Praha. Podobně jako v televizních kulinářských pořadech hodnotí odborná porota technologický postup, výběr potravin, chutě, vzhled nebo celkové náklady.
Zástupci krajských školských jídelen na finále v kategorii „pokrm pro mládež od 11 do 18 roků“:
Vítěz: Střední škola a základní škola Žamberk
Kuchařské složení: Alena Paulusová a Tomáš Novotný Menu: Masové měšce s růžičkou květáku a pestem z mrkvové natě, glazovaná mrkvička, bramboro-květákové pyré a zeleninový chips
 
Středního odborné školy a středního odborného učiliště Polička
Kuchařské složení: Václav Rambousek a Růžena Říhová  Menu: Wellington z mletého hovězího masa, teplý salát s fenyklem, zelím s koprem, hořčicová omáčka s pažitkou a vařená karotka.
 
Integrované střední školy Moravská Třebová
Kuchařské složení: Pavla Barešová, Radek Stejskal  Menu: Šťavnatý hovězí wrap s quinoou a cibulkovou marmeládou


  

  Výběr aktuálních videí Českotřebovského deníku