ČtD 25/2024  pátek 26. ledna 


 Kolosální úspěch Michala Vebra v Paříži


AKTUALITA, KTERÁ PATŘÍ NA PRVNÍ MÍSTO!
DNES 25. LEDNA 2024  SE NA MISTROVSTVÍ EVROPY IBJJF V PAŘÍŽI SE MICHAL VÉBR STÁVÁ DVOJNÁSOBNÝM MISTREM EVROPY V BRAZILSKÉM JIU JITSU !
MICHAL ZÁPASIL VE DVOU KATEGORIÍCH A TO VE VÁZE - 82 kg A JEŠTĚ V KATEGORII "OTEVŘENÉ VÁHY". ZDE VE FINÁLE PORAZIL 120KG BORCE !
MICHAL REPREZENTOVAL ČESKOTŘEBOVSKY ODDÍL BRAZILSKEHO JIU JITSU DSC GYM.
K dosažení mimořádného  dvojitého úspěchu  Michalovi Vebrovi gratulujeme!
S Michalem Vebrem se do Paříže vydal ještě další zápasník oddílu, Ukrajinec Mikhailo Pryimak. Zápasil  ve váze do 85 kg, ale bohužel se mu nedařilo a prohrál se svým soupeřem hned v prvním kole. Zde uvádím jen dva snímky, které mluví za vše. Ostatní je v samostatném článku ZDE

K setkání radnice s podnikateli: Hodně dotazů na dopravní problematiku

O tom, jak probíhala zejména první část setkání vedení města s podnikatelskou veřejností byl zveřejněn pořízený videozáznam. Polovinu z jeho délky tvoří část věnovaná dotazů z publika. Zde převládaly dotazy na řešení komunikací ať již městských, tak ale většinou státních, řešila se problematika kvality povrchu, obchvatu města a napojení na budovanou dálnici. Jinak řečeno - byly to většinou dotazy na problémy, kde město samo je jen účastníkem řízení (a také prosebníkem), ale o jejich řešení nerozhoduje. 

Ačkoliv byli v sále Kulturního centra přítomni také další (bohužel ale mlčenliví) hosté - např. z odboru regionálního rozvoje Pardubického kraje, Hospodářské komory, byl zde i zástupce nově se tvořícího Českotřebovského podnikatelského inkubátoru ČTPINK, tak hodně chyběl právě odpovědný zástupce Ředitelství silnic a dálnic. Právě ten by měl dát fundované odpovědi na položené dotazy! Bohužel ředitel ŘSD pro Pardubický kraj Ing. Vebr chyběl. Jistě - nelze poručit, ale určitě by to byl přínos. Účast na jednání s českotřebovskými podnikateli by byla přínosná i pro něho samého, neboť by na vlastní uši slyšel co zdejší podnikatelská veřejnost od státu a podmínkách pro dopravu očekává. Protože položené dotazy při nejlepší vůli nemohl starosta Řehák odpovědět. Mohl by, pokud by byl dostatečně informován. Informace k daným problémům existují, ale městská samospráva se k nim těžko dostává.

Jde např. o rozvoj zdejšího logistického terminálu Metrans. Zde se již během letošního roku počítá se zahájením stavebních úprav a činností spojených s akcí MODUL 2, byly již stanoveny termíny výluk a to jistě není bez předchozí projektové činnosti možné. Také problematika věčného problému "obchvat města" se posunula do konkrétní podoby, tedy etapy zpracování dokumentu EIA, který je nezbytný a bez kterého nelze stavbu vyřešit. A bohužel tento proces také neběží bez problémů. A to ještě uvažme, jak daleko je od ukončení procesu a schválení dokumentace EIA k zahájení stavby! Z toho vyplývá, že ještě hodně dlouho budeme odkázáni na existující silniční síť s nutností ji udržovat a vylepšovat. Jediným zrníčkem světla bude vybudování  kruhové křižovatky u tunelů (u Korada).

A bitvu o přímé dálniční připojení u Litomyšle jsme v prvním kole před  cca 7 lety prohráli a budeme rádi, když se podaří iniciovat boj o "druhé kolo", ovšem až po dokončení a zprovoznění dálnice již v vyprojektované a zadané podobě. 

Nyní nás čeká velká stavební činnost spojená s modernizací železničního uzlu, Zatím je brzdou mnoha rekonstrukcí místních komunikací, které to přitom hodně potřebují! Připomeňme ul. Habrmanovu, Nové náměstí, a hlavně také ulici Semanínskou. Zde se spoléhá na finanční příspěvek společnosti Metrans umožněný jeho připravovaným rozvojem. Kéž by to tak skutečně bylo. (mm)


Nová videa Českotřebovského deníku:                              


O nutnosti opravy "čtrnáctky na průtahu městem se mluvilo i na jednání s podnikateli. Jako viníka stálých oprav a nedostatků asfaltového krytu průtahu města označil starosta Zdeněk Řehák "tichý asfalt", který je problematický u zatížených komunikací, jako je u nás. Podíl těžké nákladní dopravy na I/14 je skutečně vysoký.
 Ještě přidám "podnikatelská videa" z  minulých let 2020-2023:

Kraj letos plánuje opravy silnic za téměř tři miliardy korun

Rok 2024 bude z hlediska investic v dopravě jedním z nejlepších v novodobé historii Pardubického kraje. Samospráva v rozpočtu pro letošek počítá s více než 100 projekty za částku přesahující 2,8 miliardy korun. Na co chce peníze použít? V plánu jsou opravy důležitých mostů, modernizace klíčových komunikací II. a III. třídy i dokončení důležitých dálničních přivaděčů.
Pardubický kraj chce i letos pokračovat v nastoleném trendu. V minulém roce šly z různých zdrojů do krajských silnic téměř tři miliardy a samospráva avizovala, že klíčové projekty v dopravě budou mít zelenou i v budoucnu. „Schválený plán je ambiciózní. Využijeme spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu i Státního fondu dopravní infrastruktury. Pro krajské město bude klíčová oprava Wonkova mostu přes Labe, kterou avizujeme již delší dobu. Dopravní omezení začnou letos v červnu a práce mají skončit na podzim příštího roku. Na seznamu našich priorit je i dokončení obchvatů Dašic, Rokytna a silnice mezi Chocní a Českými Libchavami, jejichž otevření je v plánu ještě letos. Zároveň pod novým ředitelem pokračují strukturální změny ve fungování Správy a údržby silnic Pardubického kraje, jejichž cílem je mimo jiné ještě aktivnější komunikace investic, uzavírek a změn v dopravě. Pokračujeme i s aktualizací a vývojem krajského dopravního portálu, kde chceme všechna důležitá data k našim investicím mít pro občany na jednom místě do zahájení stavební sezóny,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.
Velká pomoc z Evropské unie
Při návrhu rozpočtu se krajská samospráva snažila uvolnit maximum možných finančních prostředků, a to i ze zvýšeného inkasa daní z minulého roku, na projekty spojené s rekonstrukcí silniční infrastruktury. „O úpravách rozpočtu a zapojení zvýšeného inkasa daní z loňského roku bude rozhodovat zastupitelstvo na svém jednání 20. února, ale pevně věřím, že tyto návrhy budou potvrzeny. Letošní rozpočet je opět velice proinvestiční, a to zejména v oblasti dopravy. Celkem letos počítáme, že bychom z různých zdrojů investovali přibližně 2,8 miliard korun s DPH. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury máme přislíbeno přes 880 milionů, z Integrovaného regionálního operačního programu chceme čerpat téměř 900 milionů, zbytek bude převážně z krajského rozpočtu. Vzhledem k tomu, že masivní investice znamenají jisté dočasné dopravní komplikace, snažili jsme se vše koordinovat v maximální míře s obcemi a dalšími institucemi, aby reálné dopady byly co nejmenší. Osobně považuji částku 2,8 miliardy na investice do dopravy za velký úspěch, vezmeme-li v potaz, jak je Pardubický kraj dlouhodobě, systémově a nespravedlivě bit na rozpočtovém určení daní,“ dodává hejtman Martin Netolický.
Vše podstatné najdete na dopravním portálu
V novém roce pokračuje aktualizace webu https://doprava.pardubickykraj.cz, na kterém do zahájení stavební sezóny najdete základní informace k jednotlivým realizovaným plánovaným projektům a v případě těch větších i infoleták s dalšími důležitými údaji. Pomocí jednoduchých filtrů můžete projekty vytřídit podle stupně realizace, datu zahájení, typu komunikace i částky. Novinkou na webu je doplnění kompletních částek za jednotlivé stavební akce, přidání cen s DPH pro snazší orientaci veřejnosti i zveřejnění plánovaných oprav na železnici.
Tiskovou zprávu k opravě mostu Pavla Wonky najdete na https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/123308


Rodiny se sluchovým postižením nemusí žít v izolaci

Je to skoro jako zázrak, jak čtyři ženy dohromady na 3,6 úvazku mohou změnit k lepšímu život rodinám s dětmi, ve kterých má někdo z členů sluchové postižení. Právě taková je posádka pracoviště v Pardubicích, kde organizace Centrum pro dětský sluch Tamtam poskytuje Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Další dvě pracoviště služby mají v Praze a v Ostravě.  To pardubické patří k terénním a ambulantním sociálním službám, které podporuje také Pardubický kraj. Na jejich zkušenosti se přijel zeptat radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.
Pardubické středisko má za sebou 10 let činnosti a nabízí své služby převážně rodinám z Pardubického kraje, ale také Královéhradeckého, případně Středočeského kraje. Většina dětí s vadou sluchu, které mají v péči, chodí do běžných mateřských nebo základních škol, některé mají asistenta pedagoga, několik se vzdělává ve speciálních školách.
„Zájemci nás kontaktují sami, někdy na doporučení foniatra, logopeda, často navazujeme na ranou péči,“ říká vedoucí střediska Romana Procházková a pokračuje: „Pro děti s vadou sluchu je nesmírně důležité, aby se s nimi začalo pracovat co nejdříve, aby se včas nastavila funkční a plnohodnotná komunikace. Ať již znakovým jazykem, mluvenou řečí s prvky znakového jazyka, nebo prostřednictvím metod alternativní a augmentativní komunikace. Rodině poskytujeme všechny potřebné informace související s vadou sluchu, komunikací, kompenzačními pomůckami, nárokovými dávkami či vzděláváním dětí. Nabízíme řízená skupinová setkávání, v rámci individuální podpory rodině nejsou výjimkou ani doprovázení na úřady. Důležitá je podpora socializace dítěte, rozvoj jeho hrubé a jemné motoriky, který je stěžejní pro rozvoj řeči. Většinou nás rodiny potřebují 4-5 let, ale je to velmi individuální.“
 Velkou roli v životě rodin s osobou se sluchovým postižením hraje určité vyloučení z běžné společnosti a osamocené řešení problémů. „Na konkrétních příkladech jsem slyšel, jak je důležitá podpůrná rodičovská skupina pod vedením psychoterapeuta, zatímco děti mají v té době také společný program. Mohou společně sdílet své problémy, vidět, že se dají řešit, nemusí žít v izolaci. K tomu jsou tu podle věku dítěte i řízené a hravé socioterapeutické skupiny, kde jsou rodiče a děti pohromadě. Centrum pořádá také různé besedy a volnočasové akce v průběhu roku, kde se mohou všichni setkávat,“ řekl po návštěvě Pavel Šotola.
Na ambulantní setkání většinou jezdí rodiče s dětmi, ale není výjimkou ani účast celé rodiny, včetně prarodičů dítěte. „Pro dceru jsou setkání tady velmi důležitá, je schopna oželet všechno jiné, jen ne dojíždění do Pardubic,“ uvedla jedna z maminek. Význam to má ale i pro ni samotnou: „Ze začátku jsem byla jako hromádka neštěstí, možnost sdílení mi neskutečně pomohla.“ Rodiče se tu mimo jiné naučí správně komunikovat s dětmi s vadou sluchu, děti si rozvíjejí slovní a znakovou zásobu, navazují sociální kontakty, upevňují svou sebejistotu a sebepřijetí.

 VÍTE TO?
·         Až 90 % dětí s vadou sluchu se rodí slyšícím rodičům  
·         Bez sluchového vjemu se u dětí spontánně nevyvíjí řeč
·         Dítě se učí mluvit do pěti let. Potom už se velmi snižuje možnost osvojit si mluvenou řeč,
          protože se mění struktura sluchových center v mozku
·         Neslyšícím lidem pomáhá: schopnost odezírání, sluchadla, kochleární implantáty
·         Sluchové postižení je světovou zdravotnickou organizací hodnoceno jako druhé nejzávažnější postižení lidské bytosti
·         Každá země má svůj znakový jazyk
·         Neslyšící nejsou němí, ale je pro ně těžké naučit se dobře mluvit
·         Při hovoru s neslyšícím používejte mimiku pro vyjádření emocí 


V Galerii Kulturního centra máme novou výstavu MojDaVoca

V jejím názvu jsou zakódovány přezdívky autorů, kteří svá díla vystavují – Slezan David Moješčík a Polák Paul Voca. Výstava bude mít dvě části – v této první vystavuje především MojDa, ve druhé části v březnu především Voca.
Davida Moješčíka MojDu není třeba zvlášť představovat, každý, kdo někdy vystoupil z vlaku v ostravském Svinově, viděl jeho ženský akt v nadživotní velikosti dotýkající se země jen třemi body – bronzovou Levitaci. Každý, kdo vjížděl do Prahy autem po dálnici od Hradce a sjížděl k centru přes Libeň, viděl jeho deset metrů vysoký pomník operace Anthropoid. Pro Ostravu vytvořil také sochu Leoše Janáčka – v médiích byla hodně řešena jeho ostravská socha Věry Špinarové. Mojda v České Třebové vystavoval již v roce 2016. Vystoupila také polská kurátorka výstavy Anna Madejská. Výstava potrvá do 16/2 2024.
K výstavě uvádíme samostatnou fotoreportáž NAJDETE  ZDE 
Autor David Moješčík vystavoval v České Třebové již před 8 lety - text a fotografie ZDE


Městská knihovna ZAHAJUJE NOVÝ CYKLUS POŘADŮ

Příběhy umění a historie
Pásmo přednášek Mgr. et Mgr. Jitky Kuběnkové. Od 18 hodin. Vstupné: 40 Kč.
13. února:        Nenápadné skvosty našeho okolí
19. března:      Osudové ženy českého středověku
9. dubna:         Leonardo da Vinci
10. září:           Slavní secesní architekti
8. října:            Impresionisté
12. listopadu: Malé velké cestování


Aktuální videa z akcí základní umělecké školy AKCE PRO VEŘEJNOST V EKOCENTRU PODORLICKO V ÚNORU


29. 2. 2024 ČTVRTEK od 18,00  DO INDIE BEZ LETADLA
Přednáška cestovatele učitele geografa Mgr.Zdenka Hübnera o cestě do vzdálené Indie. Pořádá ZO ČSOP Podorlicko.  

Výtvarné výstavy v Kulturním centru v roce 2024


I po Novém roce pokračují pravidelné výstavy v galerii Kulturního centra. Nový rok otevřela výstava výtvarného oboru českotřebovské ZUŠ (4/1 - 18/1 2024).
V úterý 23/1 byla vernisáží zahájena výstava soch Davida Moješčíka MojDy. Je autorem deset metrů vysokého pomníku operace Anthropoid v Praze.. Pro Ostravu vytvořil také sochu Leoše Janáčka – v médiích byla hodně řešena jeho ostravská socha Věry Špinarové. Kurátorkou výstavy je Anna Madejská. Výstava potrvá do 16/2 2024.
V únoru vystřídají sochy abstraktní malby Václava Kočího. Václav Kočí je umělec věnující se zejména konceptuální malbě. Jeho akryly na plátně jsou na první pohled charakteristické užitím geometrické abstrakce, jež zprvu působí jako čistá vizuální hra s plochou, linií a barvou. I do České Třebové autor přiveze rozměrná plátna, která, věřím, veřejnost zaujmou. Vernisáž je naplánována na 20/2 2024, výstava potrvá do 15/3.
Další v řadě výstav začne 19/3 a bude jí výstava polského sochaře Pawla Wociala. Ten do České Třebové přiveze také videoart. Pawel Wocial je sochař, designér a scénograf, který vystavuje po celé Evropě (Londýn, Paříž, Berlín, Benátky, …) Jeho díla jsou pro mnohé provokativní – a to jak svým zpracováním, tak tím, co znázorňují. Výstava, která potrvá do 12/4, je jedním z vrcholů výstavní činnosti KC v roce 2024.
Na květen je připravena výstava černobílých fotografií Karla Ševčíka (16/4 – 10/5), kterou vystřídá výstava naší výtvarné skupiny Maxmilián (14/5 – 7/6). Do prázdnin stihneme ještě výstavu výtvarníků DDM Kamarád (11/6 – 21/6). Galerie KC nebude prázdná ani o prázdninách, ve spolupráci s Městským muzeem tu totiž proběhne výstava Velorex ve výtvarném umění. V druhé půli roku se můžete těšit na bronzy Jiřího Dudychy, malby Anežky Kovalové, organické sochy Jana Kováříka a rok uzavře výstava fotografií Karla Plicky.
Těšíme se na Vaši návštěvu u nás ve výstavní síni!                                                      Mgr. Josef Kopecký, ředitel KC


HERBÁŘE - BYLINNÉ POKLADY NA VÝSTAVĚ V ÚSTECKÉM MUZEU

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí zve návštěvníky do světa bylin a léčivých rostlin na výstavu "Herbáře, bylinné knihy šesti století". Od 23. ledna do 14. dubna 2024 můžete prozkoumat vývoj herbářů od 16. až po 21. století. Na výstavě naleznete unikáty jako první česky tištěný herbář z roku 1517 a slavný Mattioliho herbář z roku 1562. Nezapomeňte také navštívit botanické hrátky pro nejmenší návštěvníky.
A pokud jste nestihli, do 2. února můžete stále obdivovat rozšířenou expozici ousteckých malovaných betlémů. Přijďte se inspirovat a objevte krásu přírody a tradice v Městském muzeu v Ústí nad Orlicí.
Více informací o probíhajících výstavách a programu našeho městského muzea najdete na webu www.muzeum-uo.cz