Výstava se uskutečnila v klubovně T.J. Sokol v rámci dne otevřených dveří dne 23. října 2010 na sokolské akci uspořádané na počest 125. výročí znovuobnovení činnosti Sokola v České Třebové. Ukázala, jak slavnou má Sokol historii. Na výstavě byly  vystaveny zajímavé dokumenty z rodinných archivů nejstarších členů sokola a také sokolská kronika zapůjčená z městského muzea, staré sokolské kroje, zapůjčené jednotlivými členy a také cvičební úbory, spousta fotografií ze sokolských akcí v minulosti i snímky ze současnosti. K historii Sokola se před pěti lety uskutečnila "velká" výstava připravená pracovnicemi Městského muzea,  letošní výstava zase měla jiné akcenty a uskutečnila se přímo v sokolském prostředí, měla svůj "genius loci.". Fotografie jsem nemohl díky práci na dokončení listopadového vydání Čt. zpravodaje a dalším událostem dříve zpracovat a uvádím je proto až se zpožděním.  Na historii Sokola to již nic nezmění.  Sokol Česká Třebová má  velmi bohatou historii, kterou nejde zapsat v krátkosti, její část s exkurzí i do současnosti je popsána v následujícím příspěvku ZDE.

Další fotografie z akce Den otevřených dveří s fotografiemi Mirky Červinkové ke 125. výročí Sokola najdete ZDE