Českotřebovský deník 3/2010 (3. ledna 2010)                        

Jakou chceme  sochu Jana Pernera? Anketa pokračuje.                                                                                           

Formulář pro anketu je k dispozici ZDE                                                                    Více anketě a problému najdete ZDE

Setkal jsem se i s tím, že formulář nefungoval. Problém může být v tom, že formulář lze odeslat jen tehdy, máte-li zřízen vlastní (mailový kleint), pokud posíláte všechno např. přes seznam.cz, pak anketní odpovědi neodešlete. V tomto případě prosím napište odpověď ve formě zprávy  na mail mikolecky@probit.cz.

Tabulka ohlasů ankety získaných v době do 3.1. 2010  21.00 hodin                      
 
Datum

1. ledna 2010

2. ledna 2010

3. ledna 2010

Souhlas s  návrhem RM

1

1

2

   Nesouhlas s RM

9

5

9

 nevím - nezájem  

1

0

0

 

 

Poznámka k umístění sochy Jana Pernera                            

Domnívám se, že je dobré se ještě také vyjadřovat i k tomu, zda je opravdu nejvhodnější umístit připravovanou sochu Jana Pernera do středu poměrně malé kruhové křižovatky.  Je to patrné zejména nyní, kdy je kruhový objezd jasně vytyčen.  I zde lze najít nějaká pro a proti.  Hledám-li nějaký argument pro, tak snad ten, že se tak vytvoří nějaký ústřední bod tohoto prostoru, který bude pozorovatelný z více stran, bude tvořit dominantu uvedeného prostoru,  ten však není budoucím Pernerovým náměstím !  Třeba by bylo jiné místo vhodnější!. Jako argument proti umístění uprostřed "kruháče"  uvádím jako první hledisko bezpečnostní. Socha za dva miliony bude zde umístěná v dost vysokém nebezpečí, dopravní ruch  na tomto místě nebude malý a mimo osobních vozů zde budou jezdit i dodávky a autobusy, budou zde i tři přechody pro chodce jako další kolizní místa. (viz obrázek). V souhrnu to znamená, že to nebude bezpečné místo a umístíme-li zde cennou sochu, může přijít  snadno k "úrazu" nebo naopak může způsobit i horší následky nehody, pokud se zde nějaká nehoda stane.  Zde umístěnou sochu se nebude možné také řádně prohlédnout.  Jedině z chodníku v okolí, nebude možné se u sochy vyfotografovat, nebude zde možné zvolit nejvhodnější úhel pozorování právě pro velký motorový provoz po okolní komunikaci. Neznám nikde takto umístěnou sochu a myslím, že by se to mělo změnit. Jistě se nahoře v pěší zóně s velmi frekventovaným provozem najde místo lepší. Byl bych moc rád, kdyby se k tomuto problému vyjádřil např. městský architekt a případně udělal několik vizualizací s umístěním této sochy (respektive její makety) i na jiných místech. Nejhorší je, že otázka výběru lokality pro umístění sochy velmi úzce souvisí s vybraným námětem. Obecně se uvádí, že velkou "nevýhodou" každé sochy - postavy  je to že má  nejen přední stranu, ale také "záda", která se nefotografují.  Tato nevýhoda vyniká právě na zmíněné nešťastné kruhové křižovatce a vybraná varianta Ing. Garguláka má přece jen výhodu v tom, že je pozorovatelná z více stran, že má více pohledů než figura na podstavci z návrhu č.2 nebo č.4. Pokud ale připustíme, že toto umístění  uprostřed automobilového provozu je nevhodné (jako že je), tak potom umístěme sochu na horním plató v sousedství pěší zóny, kde bude daleko lépe na očích všech, kteří  přijdou do tohoto prostoru. Tam bude pěší frekvence daleko vyšší než u kruhové křižovatky. Socha zde přece nemá být instalována pro automobilisty, naopak je bude rušit, k silnici patří dopravní značky a ne sochy a plastiky!     Milan Mikolecký
 
K osvětlení problému uvádím fotografie řešení autorů jednotlivých návrhů  uprostřed křižovatky                                        

  

                                          Návrh č. 1 Ing. Jar. Garguláka má více pozorovatelných úhlů 


               Také návrhu č. 2  akad. sochaře Lad. Sorokáče myslím umístění do středu kruháče ubližuje.


           Situace - začlenění návrhu Š. Milkova                                         Socha ve 4. návrhu  se dle zadání dívá do Sadové ulice
Právě reálné zakreslení do fotografie plné automobilů ukazuje, jak je taková situace nevhodná, socha se zcela "ztratí"!

Domnívám se, že všem  návrhům jsou umístění do středu jakési  zatím nastíněného kruháče ubližuje a jakékoliv jiné      umístění může každému z nich jenom pomoci. Umístění do středu kruhové křižovatky přitom bylo (bohužel) již v zadání výtvarné soutěže. Křižovatky jsou pro automobily, nikoliv pro sochy a plastiky.  Co s tím budeme dělat? 
 
Jaký bude rok 2010 v kulturní oblasti ?                                                                                                                                      

V článku věnovaném očekáváním roku 2010 nebyla v podstatě zmíněna oblast kultury. Dění v kultuře je zřejmé v plánu, který zveřejnilo Kulturní centrum  zejména zatím na I. pololetí roku. Kulturní dění se neplánuje na kalendářní roky, ale kulturní sezóna je  vždy plánována od  září do června a prázdniny jsou specifickým obdobím s určitým útlumem kulturního i sportovního dění. Nicméně  i v oblasti  kulturního dění je o čem psát: mezi úspěšné projekty Kulturního centra patří především divadelní předplatné. Už nyní je zřejmé, že že jarní cyklus  byl v podstatě vyprodán. Už nyní je naprogramován i XII. ročník Hudebního festivalu Antonína Bennewitze, který opět přinese do České Třebové a do Přívratu opravdu vynikající  koncerty.... Více v samostatném článku ZDE  
 

Krajská hokejová liga žáků 4.tříd.:  HC Litomyšl - HC Loko Česká Třebová  15 : 1
Minihokej žáků  ročník 2001:  Gepardi Litomyšl - Žraloci Česká Třebová  8 : 3
 
Minihokej žáků ročník 2002 :  Panteři Litomyšl - Kohouti Česká Třebová  4 : 18

 
Premiér postoupil petici za záchranu Ježíška Ministerstvu kultury                                                                                           

Celý měsíc prosinec vyzývala parta studentů a mladých nadšenců český národ k uvědomění a připomenutí tradičních Vánoc a jejich symbolu Ježíška jakožto jediného dárkonoše v Čechách.  Podpory se jim dostalo od více jak 35 000 lidí, kteří se podepsali pod internetovou petici nebo se přidali mezi fanoušky na stránkách Zachraňte Ježíška na Facebooku. Před Vánoci se autoři projektu vydali na Úřad Vlády ČR, kde petici s dopisem předali premiérovi. Snažení studentů bylo vyslyšeno, pan premiér Fischer předal petici Ministerstvu kultury, které se jí bude v následujících dnech zabývat.  „Velice nás těší, že pan premiér podstoupil petici Ministerstvu kultury, které se bude záchranou Ježíška a českých zvyků a tradic zabývat. Lepší odměnu za naše snažení jsme si nemohli přát,“ s nadšením sdělil výsledky akce autor projektu Adam Dušek. Součástí letošní akce byla i sbírka, jejíž výtěžek bude předán dětem z brněnské onkologie, které si zaslouží náš zájem a naši pomoc. Dosud přispělo 586 dárců celkovou částkou 28 534 korun. Suma bude využita k zakoupení flexibilního transportního monitoru vitálních funkcí, určeného pro jednotky intenzívní péče, transport, emergency a dospávací pokoje. Projekt Zachraňte Ježíška vznikl na podporu českých tradičních Vánoc, které se pomalu vytrácejí z našich životů. Tato myšlenka byla šířena skrze média, osobní setkání s příznivci v desítce měst po celé republice a pomocí sociálních sítí. Podle organizátorů tak boj s americkými vlivy v naší kultuře letos dopadl na výbornou.  Jana Kodysová
 
Fervoja linio kun la plej rapidaj trajnoj en la mondo malfermita en Ĉinio                                                                                  


Sabaton, la 26-an de decembro 2009 okazis solena ekspluatapertigo de fervoja linio inter urboj Wu-chan kaj Kanton en Ĉinio. La distancon 1067 km la trajno traveturos en malpli ol tri horoj! Dum la unua veturado la trajno veturis per
meza rapido 350 km en horo. Oni atendas, ke la fervoja kunligo konkurencos al aertrafiko. Tiu ĉi ĝis nun estis multe pli rapida, ĉar vojaĝo surtere daŭris minimume dek horojn. Tamen, eĉ uzante tiun ĉi la plej rapidan trajnon la fervojo ne venkos.
La bileto por unu veturado kostos en rekalkulo 120 USD (cca 80 eŭrojn). La urbo Wu-chan estas la plej granda en centra Ĉinio kaj samtempe metropolo de la provinco Chu-pej. En la urbo vivas 6,7 milionojn da homoj. Celurbo de la nova linio estas elstara marhaveno Kanton ĉe marbordo de Sudĉina Maro – aglomeraĵo nombranta 12 milionojn da homoj.  Se la trajno konservos sian rapidon, ĝi estos la plej rapida trajno en la mondo. La ĝisnunaj grandrapidaj trajnoj en Japanio kaj Francio trafikas per meza rapido ĉirkaŭ 240, respektive 270 km en horo. La plej granda rapido, per kiu trajno kapablis veturi, estis mezurita en la jaro 2003 en Japanio, la veturigilo galopis per rapido 581 km en horo. (Laŭ interreta informo prilaboris Jindřich Tomíšek)
Teksto al aldonitaj bildoj:   La trajno atinganta mezan rapidon ĝis 350 km en horo
 
V češtině: Čina-350 km/hod. V Čině byla otevřená trať s rychlostními vlaky                                                                           

V sobotu 26. prosince 2009 byla slavnostně otevřena železniční trať mezi městy Wu-chan a Kanton v Čině. Vzdálenost 1 067 km vlak projede za méně než 3 hodiny. Během první jízdy vlak jel střední rychlostí 350 km/hod. Očekává se, že toto železniční spojení bude konkurovat letecké dopravě. Ke srovnání uvádíme, že jízda po zemi trvá minimálně 10 hodin.
Jízdenka pro jednu cestu stojí 120 USD (cca 80 euro). Město Wu-Chan je velké město ve středu Číny a současně metropolí provincie Chu-pej, ve městě žije 6,7 milionů obyvatel. Cílové město nové dráhy je přístavní město Kanton u mořského jižního břehu mající 12 milionů obyvatel. Jestliže vlak zachovává uvedenou rychlost , pak je nejrychlejší vlak ve světě. Dosavadní rychlostní vlaky v Japonsku a ve Francii jezdí střední rychlosti 240 km/hod., nejvýše 270 km/hod. Největší rychlost byla naměřena v r. 2003 v Japonsku, kde vozidlo jelo rychlostí 581 km/hod.   Z internetové informace zpracoval Ing. Jiří Vencl st.