Českotřebovský deník 287/2011 (28.10.)                                
Připomněli jsme si 93. výročí založení ČSR 

Dopoledne v 10 hodin: kladení věnců u památníku TGM na Farářství

 • Slavnostní koncert smíšeného pěveckého sboru Bendl Česká Třebová se sbormistrem Josefem Menšíkem  se konal v Malé scéně v předvečer státního svátku ve čtvrtek 27. října. Na úvod koncertu vystoupil s projevem k výročí ukončení II. světové války ředitelka Městského muzea  Mgr. Jana Voleská, připomněla, že i dnes po 93 letech po konci této války máme i u nás v České Třebové a v okolí  připomínky této kapitoly českých dějin a doprovází nás v i v našem dnešním životě. Koncert sboru Bendl měl jako vždy profesionální úroveň, ne nadarmo ej Bendl považován za jeden z nejkvalitnějších pěveckých sborů v Pardubickém kraji. Koncert uváděl Jiří Musílek. Právě v úvodu připomněl, že Bendl je něco jako naše rodinné stříbro,  neboť jde o těleso, které vystupuje nejen v České Třebové a blízkém regionu, ale úspěšně vystoupilo po celé naší vlasti a také reprezentovala Ćeskou Třebovou i daleko za hranicemi.  Bendl vystoupil a spolupracoval i s profesionálními orchestry a účastnil se na úspěšných projektech regionálního charakteru. Každý z okolních sborů dobře ví, že spolupracovat s českotřebovským Bendlem je velká čest. Koncerty k výročí republiky jsou již několik let doménou Bendla a vždy  jsou pro posluchače velkým zážitkem. Jsou daleko slavnostnější připomínkou než bývaly veřejné proslovy u památníku T. G. Masaryka. Málokteré město  si připomínalo výročí vzniku samostatné ČSR tak slavnostně jako právě Česká Třebová.   Více z koncertu najdete ZDE
 • PRONÁJEM KAVÁRNY V ČT, VÍCE INFO NA 603257122         

   
  Krajská hokejová liga:  ČESKÁ TŘEBOVÁ - LITOMYŠL 3:5 (1:3, 1:2, 1:0) 

   

  Utkání se hrálo ve čtvrtek večer za velkého zájmu diváků. Fandili  jak mohli. Nebyla to hra na jednu branku, jak mnozí očekávali, nedostali jsme deset, ale pět  snaha českotřebovských kohoutů byla zřejmá, rozhodčí nám nepřáli, přesilovky jsme nevyužili.  Jako by Třebováci měli nějaký podvědomý respekt přes favorizovaným soupeřem, který se naopak nebál a byl útočnější. Koncert předvedl třebovský brankář Kaplan.  Více ZDE
   
  Chtěl bych poukázat na situaci na Pekláku  

  Nevím proč je rozkopané pracoviště pod sjezdovkou už od léta opuštěné.Rád bych ale upozornil za obec lyžařů , jestliže zodpovědné osoby tento stav nechají do zimní sezony, že tím připraví lyžařům nepříjemnosti.Jedná se vlastně o jediný přístup na lyžích mezi terasou s pokladnou a restaurací a svahem v Zahrádkách.A současný stav volá akorát po úrazech.Přístup investora je slušně řečeno nezodpovědný.Metrové výkopy kousek od terasy jsou pro návštěvníky s malými dětmi značně deprimující.S pozdravem M.Bartoš
   
  Na Pekláku se buduje další terasa s občerstvením, do zahájení zimní sezóny budou práce dokončeny. Tím se dále zvýši kvalita poskytovaných služeb.
  Trendy se přiklánějí k terénním službám

  Mantinely, ve kterých se budou v příštích čtyřech letech pohybovat příjemci sociálních služeb,  jejich poskytovatelé a také obce, konkretizuje Pardubický kraj  v  dokumentu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období let 2012 – 2015. Právě v tomto období se mohou občané a odborná veřejnost k návrhu tohoto dokumentu vyjádřit v připomínkovacím procesu.  Střednědobý plán je vyvěšen na internetových stránkách Pardubického kraje nebo
  na adrese http://www.sluzby-pardubickykraj.cz v sekci Aktuality. V tištěné verzi je plán dostupný na odborech sociálních věcí úřadů obcí s pověřeným obecním úřadem
  a u kontaktních pracovníků odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje (Ondřej Flégr, tel.: 466 026 176, e-mail: ondrej.flegr@pardubickykraj.cz; Mgr. Jitka Foglová, tel.: 466 026 478, e-mail: jitka.foglova@pardubickykraj.cz). Připomínky ke střednědobému plánu lze podávat uvedeným pracovníkům krajského úřadu na připomínkovacích formulářích v písemné nebo elektronické podobě do 8. listopadu 2011. Střednědobý plán vnáší jistý řád do každodenního rozhodování o tom, které služby budou
  na území kraje poskytovány, za jakých podmínek a jakým cílovým skupinám občanů. „Nyní máme novou databázi sociálních služeb, která nám umožňuje porovnávání jednotlivých služeb z hlediska nákladovosti a jejich efektivity a můžeme z ní vycházet,“ říká  vedoucí odboru sociálních věcí Helena Zahálková. V letošním roce byl také realizován průzkum potřeb osob pečujících o osobu blízkou. „Péče o blízkého člověka může být a často také je velmi náročná, vyčerpávající a někdy frustrující, proto jsme považovali za důležité se touto problematikou zabývat a ve střednědobém plánu na zjištěné skutečnosti  reagovat. Péče o blízkého člověka je v prvé řadě záležitostí rodiny. Až následně intervenuje obec a stát,“ vysvětluje radní Jiří Brýdl důraz na větší podporu terénních služeb, s jejichž pomocí člověk zůstává ve svém přirozeném prostředí tak dlouho, dokud je to možné. Sociální služby jsou určeny rodinám s dětmi, seniorům, osobám se zdravotním nebo mentálním postižením, s duševním onemocněním, drogově závislým a cizincům a etnickým menšinám. „Největší problém je ve financování pobytových služeb. V rozporu s trendem dávajícím důraz na terénní služby umožňující pobyt v domácím prostředí přibývají lůžka a to vytváří v době, kdy klesají příspěvky od státu, velký problém. V letošním roce kraj pomohl mimořádným finančním příspěvkem domovům pro seniory, v příštím roce bude však jistě větší tlak na zvýšení finanční spoluúčasti jejich zřizovatelů, především obcí,“ uzavírá Jiří Brýdl.Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 – 2015 je připravován v rámci individuálního projektu Pardubického kraje „Podpora dostupnosti  a kvality sociálních služeb v Pardubickém kraji“, který je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

   

  Slavnostní předání ocenění Mladý talent 2011

  se bude konat v pondělí 31. října 2011 v budově Krajského úřadu Pardubického kraje (přednáškový sál – přízemí, budova C, Komenského náměstí 120, Pardubice). Ceny  na slavnostním ukončení Programu podpory talentovaných žáků 2011 bude předávat ve dvou kategoriích Jana Pernicová, členka Rady Pardubického kraje zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči. Program podpory talentovaných žáků je určen školám a školským zařízením na území Pardubického kraje, jejichž žáci získali vynikající umístění v celostátních kolech předmětových soutěží (olympiády, středoškolská odborná činnost), odborných soutěžích (přírodovědné, technické, humanitní a umělecké obory) nebo jsou držiteli významných ocenění z mezinárodních soutěží.