Sokolové oslavili 130 let od založení sokolské jednoty     
Sobota 16. května 2015  - sokolský areál na Skále. Fotografie Luboš Kozel

Po sokolském průvodu městem ze seřadiště v Krátké ulici a položení věnců u znovuobnoveného památníku Sokolům  na prostranství před sokolovnou se odpoledne v sokolském areálu na Skále uskutečnila  hromadná sokolská vystoupení odborů sokolské všestrannosti nejen z České Třebové, ale z dalších sokolských jednot Východočeské župy Pippichovy. Byla to velká sokolská slavnost, které se zúčastnil mimo starosty a místostarosty sokolské župy také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který položil věnec u památníku padlým sokolům a vystoupil s krátkým projevem. Připomněl slavnou historii českotřebovské tělocvičné jednoty Sokol, která vznikla ve zcela jiných podmínkách jiného národnostního složení tehdejší rakousko-uherské monarchie  i to, že slavíme vlastně dvojí sokolské výročí. Poprvé byl Sokol v České Třebové založen již  v roce 1870 před 145 lety. V r. 1885 pak ve Vostárkově hostinci na Skále vznikl Sokol definitivně a soustředil ve svých řadách ty nejváženější osobnosti města.  "Sokolové byli také mezi prvními třebovskými občany, kteří byli po německé okupaci pozatýkáni a přinesli mnoho obětí, které si dnes u znovuobnoveného památníku připomínáme," řekl Martin Netolický. Hlavní projev přednesla starostka českotřebovské sokolské jednoty Růžena Dobroucká. Po slavnostním nástupu cvičenců v centrálním prostoru antukové plochy vystoupily mažoretky z Chrudimi,  senioři se skladbou "Jen pro ten dnešní den", rodiče a děti se skladbou "Malý bobr", ženy se ve skladbě "Česká suita", dále byly předvedeny sklady "Chlapáci III" a "Koncert" (ženy).  K dobré pohodě zahrála v průvodu i v sokolském areálu dechová hudba Řetůvanka. Počasí bylo jako na objednávku, nálada byla slavnostní, představeny byly také sokolské kroje, historické i současné sokolské prapory. Sokolská slavnost se vydařila. Její příprava dala výboru sokolské jednoty neuvěřitelnou spoustu práce. I když byla koncipována slavnost pro českotřebovskou veřejnost, oslava sportu, tělesné kultury a sokolské myšlenky vůbec, tak ve skutečnosti  byla především slavností sokolskou, tedy především pro členy a příznivce sokolské jednoty. Sokolové postrádali např. oficiální delegaci z vedení města , která by také položila věnec k obnovenému památníku nepřišli ani starostové z partnerských  třebovských sokolských jednot. Uspořádání oslav podpořilo Město Česká Třebová finanční dotací. (mm)


Další články ze sokolských oslav 130. výročí založení T.J. Sokol Česká Třebová:

  • Znovuodhalení památníku padlým sokolům  v České Třebové - foto Luboš Kozel
  • Hromadná cvičení v rámci sokolských oslav Na Skále 16.5. - foto Luboš Kozel
  • Sokolský průvod Českou Třebovou  16.5. - foto Martin Šebela
  • Sokolské oslavy 130. výročí  založení jednoty v České Třebové - foto Martin Šebela
  • Výstava ke 130. výročí založení.T.J. Sokol v Městském muzeu  (březen - duben) - foto Milan Mikolecký
  •