Co se děje ve Ski klubu (IV.)               

Úvodem musím sdělit, že jsem neměl v úmyslu svým článkem někoho urazit, nebo jak píše výbor a kontorní komise a že by měl být obsah článku na cti utrhačný. Tento článek je založen na faktech a především pravdě. Původně jsem se k tomu, co napsal výbor a kontrolní komise  nechtěl vyjadřovat, ale protože mě k tomu přímo vyzývají, nezbývá mě nic jiného. Tento článek byl napsán proto, aby očistil především moje jméno a také jméno Ing. Jiřího Zapletala. Pokud to někdo pojal jinak, je to jeho věc, ale je zřejmé, že využil situaci k dalšímu útoku na mojí osobu. Jsem opravdu dlouholetým členem výboru ve funkci zástupce úseku alpských disciplín. To, že někdo veřejnosti podsouvá že jsem měl, nebo dokonce řídil společnost s.r.o, že jsem tedy já zodpovědný za to, že společnost s.r.o. nefungovala tak, jak měla, je úsměvné. Od toho byl především ve výboru rovněž dlouholetý jednatel a později přednosta lanové dráhy ve společnosti s.r.o., dále dlouholetý místopředseda výboru a jednatel společnosti s.r.o. a dva zaměstnanci společnosti s.r.o. Ovládali nejen společnost s.r.o., ale také početní převahou výbor spolku a jeho činnost.  

To, že bývalý úsek základního lyžování nabírá členy, bývalé lanovkáře, kteří nahradili odchod trenérů a dospělých členů běžeckého úseku, to je možné, nemám již přístup k informacím. Nicméně fakt, že z běžeckého úseku zůstalo jen torzo, je nezpochybnitelný.

Je to důsledek direktivního přístupu výboru k řešení sporných věcí. Jde především o VW Transportér, který byl před řadou let přidělený k používání úseku běžeckého lyžování. Byl používán na dopravu 2 x týdně na tréninky na Horách, přespoláky, crossy, v zimě na závody a podle potřeby k údržbě stop Na Horách. Stával většinou v místě bydliště vážně nemocného Jiřího Kováře a to se nelíbilo kontrolní komisi a výboru. Nařídili, že auto bude stát před garáží Na Skále, bude vyjíždět pouze na základě vypsaného příkazu a po použití bude vráceno zpět Na Skálu. Pokud to tak nebude, bude to řešeno jiným způsobem. Především na základě tohoto, ale i dalších věcí p. Kovář Jiří odevzdal klíčky od auta, p. Kyncl řekl, že na Hory pěšky chodit nebude a s ním odešli zbývající trenéři a drtivá většina dospělých. Řada dětí již dříve přešla k Iscarexu, protože byly dvě mizerné zimy a nekonaly se téměř žádné závody v běhu na lyžích. Následně musel výbor spolku řešit, kdo bude udržovat běžecké stopy Na Horách.

Tomu, že minulý výbor vyprodukoval ztrátu ze sportovní činnosti o 200.000,- Kč vyšší, než byla schválená a projednaná na členské schůzi, tak tomu snad nevěří ani pisatelé. Ono to totiž ani není reálné. Na sportovní činnost, tedy za startovné a nezbytný počet vleků na přípravu na závody v úseku alpských disciplín vznikly náklady v zimě 2015  23.779,- Kč. Náklady v úseku běžeckého lyžování byly nesrovnatelně menší, protože se pokud, vím jely pouze dva závody.

Nemám přístup do účetnictví, ale myslím si, že nepřesáhly i s dopravou 5.000,- Kč. Toto samozřejmě nemohlo způsobit překročení o 200.000,- Kč, nehledě na to, že tyto všechny náklady byly vyúčtovány do dotace MěÚ Česká Třebová, která byla 49.267,- Kč. Kromě toho byla  připsána na účet dotace ze Svazu lyžařů ČR  ve výši 18.000,- Kč a sponzorský dar našeho člena ve výši 10.000,- Kč. Do těchto finančních prostředků, tedy dotací, sponzorského daru a vybraných členských příspěvků, financí získaných za uspořádání a  měření závodů, se zcela bez problémů vešel nákup nových slalomových tyčí, kde jsme museli uhradit 30% ceny (zbytek dotoval Pardubický kraj), a 50% ceny nových startovních čísel, kdy zbývajících 50% prostředků získal spolek za uspořádání závodů v minulém roce a zbytek pokryl sponzorský dar od firmy LDM v letošním roce/.

Náklady SKI KLUBU Česká Třebová z.s. za sportovní činnost za rok 2015 nevznikly žádné. Obdobné to bylo i v zimě 2014, kdy úsek AD při podobných dotacích vykázal náklady na účast na závodech 17.567,- Kč, které byly rovněž uhrazeny z dotace. Toto je samozřejmě vše dohledatelné v účetnictví. Úsek AD je soběstačný bez financí ze spolku právě díky těmto dotacím, případně sponzorskému daru již řadu let. Výjimku tvoří rok, kdy byla zakoupena časomíra, jejíž finanční hodnota přesáhla možnosti dotací a část byla tedy uhrazena z prostředků spolku. Ale nebyla to žádná závratná suma.Výše jmenovaných 200.000,- nemá se sportovní činnosti co dělat. Jde zřejmě o zakoupené sezónní jízdenky všech členů spolku, které byly zaplaceny členy především prací na údržbě pozemků a staveb ve vlastnictví spolku. Měly by se tedy logicky promítnou jako náklady do údržby. Jsou pouze účtovány na nákladové středisko 1, kam se účtují náklady na sport.

Samozřejmě veškeré náklady na dopravu, další jízdenky na závodech zakupují rodiče. Jde přibližně o tyto náklady : 13 tréninků v Čenkovicích, 11 závodů v Orlických horách a na Vysočině  představuje ujetí 3.700 km , náklady u mne na LPG cca 4.000,- Kč,  natural cca 9.000,- Kč. V průměru na závody jezdí 3 auta na natural nebo naftu a 1 na LPG. Náklady, které se ušetří spolku na dopravu jsou 31.000,- Kč. (podle kalkulace z 12.1.2015) Náklady na zakoupení dalších jízdenek jsou cca 7 osob x 11 závodů x v průměru 250,- Kč, tedy  19.250,- Kč, celkem tedy 50.250,- Kč. Toto je vlastně jiným způsobem uhrazený rodičovský příspěvek SKI KLUBU Česká Třebová, z.s., který by rád výbor spolku vybíral od dětí do 15 let. Tvrzení, že za toto dostanou všichni jízdenku v ceně 3.200,- Kč je zavádějící, protože spolek nezaplatí za jízdenku 3.200,- Kč, ale z ní pouze projeté jízdné.  3 malé děti, které ji ani nepotřebují, nepojedou do Čenkovic, ale budou se učit lyžovat na Pekláku zaplatí každé 5.000,- Kč. Proč? Pokud by ostatní čerpali jízdy jako v loňském roce, tak náklady pro spolek představují : Dvořák 120,- Kč,  Navrátil  900,- Kč, Řeháková 880,- Kč, řada dalších něco málo přes 1000,- resp. 2000,- Kč. Přesto zaplatí rodiče 5.000,- Kč. Proč ?  A to pouze z úseku alpských disciplín, dětí z bývalého úseku základního lyžování se to netýká. To je zřejmě ta podpora sportu ve spolku. A co se stane s těmito vybranými a nespotřebovanými prostředky na hlavní činnost?  Rozplynou se v rozpočtu spolku a následně skončí ve financování vedlejší činnosti. Jinak to ani najde. Samozřejmě je zde jednoduché řešení. Každý měsíc, nebo za celou sezónu, zaplatit podle počtu naúčtovaných jízd SKIPARKEM Čenkovice s.r.o. projeté jízdy. Toto může samozřejmě nastat ale až v zimě 2017, protože na letošní rok jsou sezónní jízdenky zakoupené prací rodičů při údržbě pozemků a staveb spolku na základě Směrnice

S-01/2014. Přesto se výbor, zřejmě v zájmu podpory sportu, chystá a má zájem tyto příspěvky začít vybírat. Jsou naprosto neopodstatněné a úsek AD nebude měnit zavedený a roky fungující systém založený na soběstačnosti. Tato moje tvrzení o soběstačnosti bude mít výbor spolku k dispozici na výborové schůzi 26.1.2016. K ostatnímu se nebudu vyjadřovat, nemám přístup do účetnictví a nemohu a ani nechci ověřovat prezentovaná data .

Co se týká publikování veřejné omluvy, nenapsal jsem nic co by nebyla pravda. Kdyby SKI KLUB Česká Třebová s.r.o. pracoval a fungoval jako SKIPARK Čenkovice s.r.o., včetně spolupráce se SKIPARKEM Červená Voda s.r.o.,  tak by dnes nebyl rozložený spolek, nebyly by podobnými články ze strany nynějšího vedení spolku z dřívějšího období nenávratně zpřetrhané mezilidské vztahy, nemusel by se nikdo zamýšlet na tím, zda nedošlo k porušení povinností při správě cizího majetku / s.r.o./, nemusel se prodávat majetek zadlužené společnosti, aby se zachránil zbývající majetek zastavený úvěrem, nebyla by na mne podána dvě trestní oznámení se smyšlenými a křivými obviněními, atd.

Já mám spíše pocit, že by se mě měl veřejně omluvit pan předseda a místopředseda , jako představitelé spolku, za to, že na mě někteří členové spolku podali dvě trestní oznámení se smyšleným a křivým obviněním, které policie odložila jako nedůvodné. Situace je obdobná jako byla u úseku běžeckého lyžování. Nechci již snášet výroky p. Fiedlera jako na výborové schůzi 8.11.2016, kde na jeden z mých dotazů týkající se ubytování v letním období, mě před svědky řekl „co je ti potom" nebo při vysvětlování, že jsme na spolupráci se Skiparkem Červená Voda životně závislí, protože máme na základě Smlouvy o spolupráci bezplatně pronajatý svah, na kterém můžeme trénovat ve slalomových tyčích, mě dost nepřijatelným tonem řekl „...se divím že ještě nelyžuješ za Červenou Vodu“ atd. Proto odcházím do ústraní, nebudu se zúčastňovat žádných výborových a členských schůzí, budu jen obyčejný člen spolku a trenér. Pokud se zase výbor a kontrolní komise rozhodne nějakým způsobem zviditelňovat a ospravedlňovat, případně mě očerňovat, tak se k tomu již vyjadřovat nebudu.

 

Oldřich Dostál

Další související odkazy:

Reakce výboru nového spolku SKI, z.s. Česká Třebová  doplněnou dne 17. ledna najdete ZDE

První článek Oldřicha Dostála pro lednové vydání Českotřebovského zpravodaje  (a  pro Orlický deník)