Českotřebovský deník 274/2017 (10/10)

Staveniště pro tenisovou halu předáno dodavateli

V pátek dne 6. října bylo předáno staveniště pro novou tříkurtovou krytou tenisovou halu, která bude vybudována v Husově ulici. Plocha, která je na snímku bude tedy zastavěna. Jde tedy o jeden z posledních přímých pohledů z Husovy ulice na tenisové kurty, po vybudování haly takové fotografie již nepořídíte. Do konce letošního roku 2017 má být vybudována betonová základová deska s patkami pro budování ocelové konstrukce haly. podle možností a meteorologické situace se pak má pokračovat v montáži a opláštění haly trak, aby se potom pod střechou mohly i při nepříznivém počasí provádět další vnitřní úpravy.  Jako poslední práce pak bude instalace umělých povrchů haly. Původní rozpočet na stavbu tenisové haly byl 22,5 mil. Kč. provedla se dvě výběrová řízení. To první vyšlo dražší  než cena z projektu, proto bylo zrušeno a projekt byl zjednodušen. Nebude se stavět původně plánované hlediště, je to ponecháno jako další etapa stavby. V novém výběrovém řízení však vyšla cena stavby haly (bez hlediště) ovšem ještě vyšší, než vyšlo v první soutěži. Jako důvod jsou uváděny rychle rostoucí ceny ocelových konstrukcí. Zastupitelstvo tuto novou cenu ve výši 26.5 mil. Kč akceptovalo. V letošním roce se mělo prostavět původně 8,5 mil. Kč. Protože byly práce díky opakovanému výběrovému řízení zpožděny, je ve finančním plánu letošního roku po schválené rozpočtové změně č. 2 částka o 3,.5 milionu nižší.  Pro příští rok tedy bude třeba na stavbu tenisové haly naplánovat více než 21 milionů korun.
Popis stavby "Tenisová hala" najdete ZDE
Přesun zápasu s HC Ledeč zkomplikuje Kohoutům příští týden                         

Nesehrané utkání třetího kola krajské ligy Pardubického kraje mezi mužstvy České Třebové a Ledče nad Sázavou má náhradní termín, Kohouti by měli proti soupeři z Vysočiny nastoupit doma v pátek 20. října od 18.30 hodin.
„Soupeř nás o tom, že v neděli 8. října k zápasu nepřijede, informoval pouhé čtyři hodiny před začátkem utkání.  Poškozeni jsme byli my, přesto jsme Ledči okamžitě nabídli dva náhradní termíny. Druhá strana akceptovala pátek 20. října, tento termín schválila sportovně-technická komise krajského hokejového svazu,“ vysvětluje předseda českotřebovského klubu Vladimír Vaněk.  Kohouty čeká náročný program, během příštího týdne sehrají tři mistrovské zápasy. Ve středu 18. října přivítají Hlinsko a o dva dny později Ledeč nad Sázavou, v neděli 22. října budou hrát v Chotěboři.

Přehlídka středních škol a zaměstnavatelů  bude na Skalce 11. a 12.října


Podzimní období je pro žáky 9. ročníků základních škol velmi důležitým, vzhledem k tomu, že se rozhodují o volbě budoucího povolání a s tím souvisejícím výběrem vhodné školy pro další studium.

Pro inspiraci a pomoc v tomto důležitém životním kroku nabízí Úřad práce jak žákům, tak i jejich rodičům již po 24. Přehlídku středních škol a zaměstnavatelů, která proběhne 11. 10. – 12. 10. 2017 v prostorách Vyšší odborné školy a Střední školy technické v České Třebové. Přístupná bude pro veřejnost 11. 10. 2017 od 12:00 do 17:00 hodin, 12. 10. 2017 od 8:00 do 17:00 hodin.

Budoucím středoškolským studentům, učňům i jejich rodičům se představí školy různého zaměření převážně z regionu Ústeckoorlicka. Získají komplexní informace o studijních oborech, podmínkách přijímacího řízení, aktivitách školy a následného uplatnění absolventů na trhu práce. Společně se školami se přehlídky účastní i významní zaměstnavatelé regionu Orlicko, od kterých mohou rodiče a žáci získat cenné informace o poptávané pracovní síle a následném uplatnění na pracovním trhu.

Přehlídka škol je rovněž určena i pro širokou veřejnost, jelikož celoživotní vzdělávání je důležitou součástí aktivního přístupu jednotlivce jak ke změnám profesí na trhu práce, tak i zvýšeným požadavkům zaměstnavatelů na pracovní sílu. Školy tak mohou nabídnout vzdělávání nejen žákům, ale také široké populaci.

Přehlídku realizuje Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání  Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 1394  Tel.: 950 172 445  E-mail: iva.tomsova@uradprace.cz

 
Pardubický kraj vers. Ministerstvo financi 1 : 0

Pardubický kraj po několika letech zvítězil nad Ministerstvem financí a nemusí vracet žádné finanční prostředky do rozpočtu Regionální rady Severovýchod. Přelomový verdikt vynesla pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové. Kraj zde uspěl se správní žalobou proti rozhodnutí Ministerstva financí, které mu původně přikázalo zaplatit 140 milionů korun za porušení rozpočtové kázně při výběru dodavatele modernizace silnice II/357 mezi Vysokým Mýtem a Chocní. Celý problém spočíval ve stanovení kritéria pro dodavatele, kteří museli mít vlastní nebo zasmluvněnou obalovnu živičných krytů. Vzhledem k tomu, že ministerstvo nevyužilo možnost mimořádného opravného prostředku proti rozhodnutí správního soudu, bude tento spor pro Pardubický kraj definitivně úspěšně uzavřen.
„Považujeme toto rozhodnutí krajského soudu za klíčové, a to nejen pro náš kraj, ale obecně ve vztahu k auditnímu orgánu Ministerstva financí. Nezávislý soud nám dává za pravdu, že české audity a kontroly často hledají chyby i tam, kde nikdy nebyly a nejsou, a tím šikanují žadatele o dotace. Není potom divu, že žadatelé pro nálezy kontrol nechtějí ani o evropské projekty žádat. Audit ministerstva financí považujeme od počátku za účelový. Soud naopak konstatoval, že požadavky kraje na kvalifikační kritéria byly v souladu s oprávněnými zájmy a potřebami zadavatele, přičemž u ministerstva financí šlo o pouhou úvahu hypotetických dopadů na okruh potenciálních uchazečů,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Jednoduše řečeno k žádné, byť i skryté, diskriminaci nedošlo, proto nemohla být porušena rozpočtová kázeň a tudíž nemohl být vyměřen ani odvod. Rozhodnutí ministerstva financí bylo výrokem soudu označeno za nezákonné. Z toho vyplývá sdělení pro příjemce evropských dotací, aby se nevzdávali a využívali opravných prostředků vč. soudního přezkumu, pokud se jim zdá rozhodnutí správního orgánu zjevně nelogické nebo v rozporu se zdravým rozumem. Náš případ takovým rozhodně byl,“ sdělil hejtman Netolický, který o celém případu bude neprodleně informovat také ostatní hejtmany. „Všem kolegům bude rozeslána detailní informace o celém případu včetně rozsudku soudku. Zároveň se o tom budeme bavit na nejbližším jednání Asociace krajů,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Podle kraje je kritérium na obalovnu živičných krytů velmi důležité, a to nejen z technologického, ale i finančního hlediska. „Blízkost obalovny je důležitá pro kvalitu stavby, jelikož při vychladnutí směsi a nedodání včas na stavbu ztrácí takto položený povrch kvalitu. Mohlo by tak následně docházet k rychlejšímu vytváření výtluků. Zároveň jsme tímto kritériem snížili cenu, jelikož při přeprodávání služeb obalovny by logicky vzrostla cena celé stavby,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
 
Kauza „obalovna“ krok za krokem
  • O zadání veřejné zakázky „Modernizace silnice II/357 Vysoké Mýto – Choceň“ vybranému zhotoviteli bylo rozhodnuto na základě výsledku zadávacího řízení usnesením Rady Pardubického kraje z 20. srpna 2009.
  • V roce 2013 auditní orgán Ministerstva financí shledal, že v případě požadavku zadavatele na doložení dispozice kapacitní obalovny živičných směsí se jedná o stanovení nepřiměřených a diskriminačních technických kvalifikačních předpokladů.
  • Námitky Pardubického kraje byly zamítnuty Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod 11. listopadu 2014.
  • Na základě provedené administrativní kontroly vydal Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod platební výměr, kterým byl Pardubickému kraji uložen odvod ve výši neoprávněně použitých prostředků ve výši bezmála 140 milionů korun. Platební výměr byl vzat krajskou radou na vědomí 18. prosince 2014.
  • Zároveň byl schválen postup, v rámci kterého bylo dne 9. prosince 2014 požádáno o částečné prominutí doposud nepravomocně uloženého odvodu a současně bylo 5. ledna 2015 uplatněno odvolání.
  • Žádosti o prominutí bylo 2. ledna 2015 po zaplacení „neprominutelné“ části odvodu ve výši necelých 14 milionů vyhověno. Na základě odvolání bylo ministerstvem 15. ledna 2016 rozhodnuto o snížení platebního výměru za porušení rozpočtové kázně na necelých sedm milionů korun.
  • Protože Pardubický kraj nadále nesouhlasil s výrokem o porušení rozpočtové kázně, podal dne 17. března 2016 u místně příslušného krajského soudu správní žalobu proti rozhodnutí ministerstva financí. 
  • Krajský soud v Hradci Králové 7. června 2017 rozhodl, že k porušení zákona o veřejných zakázkách a tedy ani k porušení rozpočtové kázně nedošlo
PROGRAM SVAZU Důchodců na nejbližší období

19.10.2017 SWING v 18 hodin    vstup zdarma  s průkazkou SD
20.10.2017    Rozloučení s polskou delegací 19 hodin v hasič.zbrojnici
19.- 21.10.    Návštěva polských seniorů  Litomyšl, Kozlov...
14.11.2017   Bowling v národním domě  začátek ve 14,30 hodin
21.11.2017   Setkání ve žluťáku od 14 hodin příprava na výstavu 
23.11.2017   Výlet do Polska 
2.12.2017     Advent ve Svinné  odjezd link. autobusem v 11,10 hod.
7.12.2017     Návštěva fy  Rodas Olomouc (svíčkárna)
12.12.2017     Rozloučení s rokem v Národním domě  

 

 


Farma v Helvíkovicích v rámci Hubertovy jízdy přivítala 37 jezdců s koňmi
a desítky dalších milovníků zvířat skvělou podívanou

Nevšedně zajímavý den se zvířaty v areálu firmy Dibaq v Helvíkovicích, tak lze popsat program, který byl připraven pro návštěvníky 7. října. Milovníci koní měli k vidění přehlídku koní a také jejích honosnou vyjížďku, která byla zakončena honem na lišku.  Nechyběly ani parkury a jízdy zručností s koňmi. Na své si přišli ale i mnozí další včetně dětí. Děti i dospělí byli okouzleni díky show kouzelníka Rena a také parkurovým vystoupením skupiny One Way. V neposlední řadě návštěvníci mohli shlédnout umění psích sportů pod vedením Chovatelské stanice Fitmin. „Počasí si s námi hrálo. Chvílemi pršelo, chvílemi svítilo sluníčko, ale to nemělo dopad na skvělou atmosféru a nadšení návštěvníků, které na místě panovalo. Věřím, že si lidé domů odnesli vřelý pocit. My to tak máme,“ uzavřel akci Pavel Šalomoun organizátor a manažer Chovatelského Centra Fitmin.
V programu byla připravena jedna perlička na závěr. Odvážní jedinci, kteří si chtěli vyzkoušet svoji momentální fyzickou kondici, zkusili závod v běhu na 350m přes přírodní koňské překážky zvaný „KAPR CUP“, kde je tradičně hlavní cenou živý kapr z Rybářství Plundra. Běželo se ve třech kategoriích, nejpočetnější zastoupení bylo v té dětské, což byla opravdu podívaná, u které se všichni zasmáli.