Českotřebovský deník 277/2017 (12/10)
Kácení náletových a bezcenných dřevin v areálu bývalého koupaliště začalo

Dnes 12. října 2017 zahájili pracovníci Eko Bi práce na likvidaci přerostlé a náletové zeleně v areálu bývalého koupaliště. Cíl je jasný vyčistit areál od dřevin, které nemají žádnou cenu z velké části vyrostly svévolně tak, aby mohl vzniknout plán úprav založený na zachování toho cenného. Dalo by se říci, že se jedná o symbolické zahájení prací na dalším využité této ne tak dávno krásné lokality. "Likvidaci nevhodné zeleně to neskončí, musíme pokračovat demolicí zbytků železobetonových budov a přípravou lokality pro vybudování koupaliště i s technologií na biologické čištěné vody," řekl starosta Jaroslav Zedník.

Světlo u rotundy svítí, poškozený kabel byl opraven

Závada se hledala poměrně dlouho, ale našla se. Nesvítila nejen rotunda a její bezprostřední okolí, ale také ulice v Břízkách.  Díky opravě můžeme  po letošním odstranění zeleně vyfotit o večerech krásné snímky osvětlené rotundy sv. Kateřiny tak, jak nebylo možné už mnoho let...
 
Na chodce nemysleli - do tunelů bohužel nesmí

Reaguji na váš článek ohledně otevření tunelů u Rybníka, zaráží mě fakt, že při tak rozsáhlé a finančně náročné investici je po znovuotevření tunelů zákaz vstupu chodců? Co lidé kteří pracují v průmyslové zóně Semanín, ČD a Metrans, kteří docházejí pěšky z Rybníka, mají obcházet půlku Třebové? Děkuji za odpověď Bárta, Rybník
Nejsem ten, kdo by na to měl odpovídat, ale je to jasné. Dopravní značky u vstupu do "podjezdů" jasně uvádějí, že je chodcům vstup zakázán. Ani projekt s tím nepočítal. Pro chodník je třeba splnit požadavky norem. Celá náročná úprava se prováděla především pro zřízení dvou jízdních pruhů umožňujících bezkolizní míjení kamionů, dostaly přednost před chodci. Takové bylo zadání. Proto musel i Semanínský potok hlouběji do podzemí. Více místa v tunelech není, nelze je rozšířit. To by jako volalo po zřízení "převozníka", který by např. v automobilu  nebo mikrobusu převážel chodce od Korada na Semanínskou a naopak, podobně jako jezdí přívozy přes řeku. Byla by to rarita. Přes tunely (nebo podjezdy) jezdí (nebo bude opět jezdit) ovšem také pár autobusů. (mm)

Návštěva z pravěku

Naše Mateřská škola U Koupaliště v České Třebové se zapojila do projektu „Doteky pravěku“, který si klade za cíl hravou a nenásilnou formou přiblížit dětem pravěk.Děti se tak z pohádky „Mach a Šebestová v pravěku“ přenesli přímo do pradávných časů.
V lese nad naším městem leží pravěká osada Křivolík (krivolik.cz), tudíž se  toto spojení s naší MŠ přímo nabízí.
Dne 11. října nás členové osady s "náčelníkem Davidem" v MŠ navštívili. Nejmladší a starší děti měly možnost na vlastní oči vidět a osahat, jak pravěcí lidé žili. Vyzkoušeli si, jak se vyrábí z obilí mouka na stroji zvaném zrnotěrka a na novějším z doby Keltů zvaném žernov. Nejvíce děti zaujalo pravěké kopí na lovení zvěře, ale i na lovení otroků. Pracovní nástroje pochází z doby kamenné, bronzové, železné a římské. Děti si zahrály na hudební nástroje, vytvořené z rohů zvířat a na bubny, při kterých lidé tancovali.
Holčičky zaujaly šperky, vyrobené z bronzu, chlapci se strojili do kožešin z ulovených zvířat. Kuchyňské nádobí ze dřeva a hlíny se líbilo učitelkám, ale určitě by ho žádná doma mít nechtěla. Bylo to příjemně strávené dopoledne, na kterém se sešli rodiče a prarodiče se svými dětmi a všichni se mohli přenést do daleké  minulosti.
Příští týden půjdou naše nejstarší děti přímo do osady Křivolík, kde uvidí celou osadu na vlastní oči… Velkým přínosem je, že si děti mohou propojením hlasových a hmatových vjemů přiblížit dávné dějiny.
Děti a učitelky z MŠ U Koupaliště v České Třebové

KOTLÍKOVÉ DOTACE AKTUÁLNĚ

Pardubický kraj vyhlásil "3". výzvu pro fyzické osoby 27. září 2017. Příjem žádostí bude zahájen 31. října 2017 v 6.30h a bude probíhat elektronicky. Zájemce o dotaci se musí nejprve zaregistrovat do systému, přístup do systému bude možný ode dne vyhlášení výzvy. Po registraci si žadatel vyplní žádost a uloží ji do systému. Poté žadatel obdrží e-mail s odkazem, ze kterého po zahájení příjmu (31.10.2017 v 6.30h) svou žádost stiskem tlačítka odešle. Po odeslání obdrží další e-mail s informací, že musí žádost vytisknout, podepsat a do 10 pracovních dnů ji spolu s povinnými přílohami doručit (osobně nebo poštou) na krajský úřad.
Vyplňování žádostí, které započne 27. 9. 2017 nemá žádný vliv na pořadí Vaší žádosti.
Pro pořadí žádostí bude určující termín 31. 10. 2017 v 6.30h!
Návod pro vyplnění žádosti o dotaci a kompletní dokumentaci k výzvě včetně příloh naleznete v samostatném článku ZDE
 
Ve 3. čtvrtletí kraj dokončil stavby za 90 milionů, další přidali silničáři

Pardubice (12. 10. 2017) – Radní Pardubického kraje na posledním zasedání Rady bilancovali dokončené, realizované a připravované stavby, u kterých je kraj investorem, za 3. čtvrtletí letošního roku.
V tomto období jsme dokončili 9 staveb za téměř 90 milionů korun a zahájili jsme realizaci dalších 18 staveb v hodnotě 208 milionů korun,“ shrnul 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek. „Dohromady se stavbami započatými už dříve se nyní pracuje na celkem 30 investicích Pardubického kraje s celkovými náklady 393 milionů korun.  Předpokládaná hodnota veřejných zakázek před výběrovými řízeními činila 512 milionů korun,“ dodal Línek.
„Investovat nám umožňuje proakivní krajský rozpočet, ve kterém je prioritou využít co nejvíce možných prostředků z Evropské unie. Vracíme tam také veškeré přebytky daní, které chceme proinvestovat na celém území kraje,“ konstatoval k tomuto tématu hejtman Martin Netolický.
„Největší dokončenou krajskou stavbou v uplynulém čtvrtletí byl rehabilitační bazén v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí za 35 milionů korun. Ten je nyní ve zkušebním provozu a myslím, že se opravdu povedl. V dalších zdravotnických zařízeních byly dokončeny výměny výtahů, sociálních zařízení nebo úpravy interiérů,“ informoval radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.
Dvě významné stavby se uskutečnily v sociálních zařízeních. „Zásadní modernizace byla dokončena v Domově u fontány v Přelouči, kde žijí zejména senioři s demencí a Alzheimerovou chorobou. Nyní mají k dispozici jedno a dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením. Druhý projekt, rekonstrukci objektu Na Výsluní v Domově pod hradem Žampach, budeme teprve slavnostně otvírat. Nová specializovaná sociální pobytová služba bude určena pro děti a mladé dospělé s náročným chováním,“ vysvětlil radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.
U většiny investic se Pardubický kraj snaží využívat co nejvíce fondy Evropské unie. „Evropské peníze plynou zejména do modernizací silnic, pomáhají při obnově památek a staveb pro kulturní účely, plynou do transformace sociálních služeb a také do vybavení našich škol,“ konstatovala radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Hana Štěpánová.
„Z Evropské unie získáváme prostředky na vybavování odborných učeben, na laboratoře a dílny, bohužel se ale snižují příspěvky na realizaci úspor energie, na takzvané zateplování objektů, které řešíme stále ještě u mnoha našich škol. Tím pádem se zvyšují nároky na krajský rozpočet,“ sdělil radní pro školství Bohumil Bernášek.
Členové Rady Pardubického kraje se také seznámili s připravovanými a realizovanými stavbami, které zajišťuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje v období 2017–2020. „Tady počítáme s financováním ze zdrojů Pardubického kraje a ze Státního fondu dopravní infrastruktury, a to jak na investice, tak i na opravy,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš a pokračoval: „V současné době je dokončeno osm projektů v hodnotě stavebních prací 954 milionů korun z programu IROP. Dalších 400 milionů korun je možno realizovat přes připravené projekty na správě silnic v roce 2018.  Jsou to např. rekonstrukce mostů v Podlíšťanech, Sobkovicích, v Pastvinách, v Jablonném nad Orlicí a v Uhersku, dále rekonstrukce silnice I/366 u Svitav, okružní křižovatka v Černé za Bory a opěrná zeď v Osíku, které jsou buď připraveny, nebo již dokončeny. Dalších 13 staveb by mělo být hotovo ještě letos.“

 

Žebříčky znečišťovatelů vedou severočeské elektrárny a Spolana
Neratovická chemička Spolana už třetím rokem dominuje žebříčkům největších českých znečišťovatelů společně se severočeskými elektrárnami v Počeradech a Prunéřově. Skokanem roku za uplynulý rok se pak stala továrna na polymerbeton ACO Industries v Přibyslavi v kraji Vysočina. Celkové množství rakovinotvorných, mutagenních a endokrinních látek, tedy těch, které poškozují hormonální soustavu člověka, ohlášených znečišťovateli do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) se meziročně snížilo. Není však jisté, do jaké míry za to může rapidní úbytek hlášení podniků do IRZ. Naopak se výrazně zvýšily ohlášené emise skleníkových plynů, rtuti a dále látek poškozující ozonosféru. Výsledky zveřejnil ekologický spolek Arnika na webu Znečišťovatelé pod lupou (www.znecistovatele.cz), díky kterému česká veřejnost může zjistit, jaké látky unikají do okolí z konkrétních průmyslových zdrojů.
Z deseti největších původců dioxinů je šest spaloven odpadů.....  Více ZDE
Zdravotnická konference Pardubice 

Sedmnáctý ročník česko-slovenské konference INMED, s podtitulem informační systémy jako nástroj efektivního zdravotnictví se uskutečnil v úterý a ve středu v Sukově síni pardubického Domu Hudby. Dvoudenní konferenci pořádanou firmou STAPRO s. r. o. zahájili svými příspěvky krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr a generální ředitel společnosti Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.
Vzhledem k faktu, že se konference INMED pořádá již po sedmnácté, nezbývá než ocenit nejen vysokou úroveň této akce, ale i její tradici,“ řekl při zahájení Ladislav Valtr. „Zdravotnictví je oblast s řadou vlivů a specifik, a to od vývoje medicíny, až po neustálý růst sociálního očekávání společnosti, proto si naše zdravotnictví bez rozvoje informačních technologií a intenzivního zapojení informatiky už nelze představit,“ uvedl radní Valtr. Cílem konference INMED byla mimo jiné prezentace nástrojů efektivního zdravotnictví. Radní Valtr proto účastníkům kromě nových poznatků popřál, aby odjížděli i s pocitem efektivně stráveného času. Mezi tématy konference se kromě oblasti IT či eHealth objevilo také financování zdravotní péče nebo novinky v krajském zdravotnictví.
Generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje (NPk) proto ve svém příspěvku s názvem „Pardubický kraj a Nemocnice Pardubického kraje - týmový přístup je nakažlivý“ zmínil některé projekty plánované v krajských nemocnicích nebo náborové aktivity. Především však hosty seznámil s v květnu představeným Plánem rozvoje Nemocnice Pardubického kraje.Naším hlavním cílem je poskytovat co nejkvalitnější péči a být efektivní. V případě nově vytvořeného Plánu rozvoje se nám poprvé podařilo získat jednoznačné zadání ze strany vlastníka, který měl odvahu definovat základní směr, za což jsem rád,“ řekl Tomáš Gottvald. Ten hosty informoval, že dokument, který je veřejně přístupný, byl tvořen „odspodu“, od počátku byly zapojeny vlastní odborné týmy tvořené experty z jednotlivých nemocnic. Příprava byla tedy enormně časově náročná, ale tento postup se osvědčil.
Odlišnost přístupu v našem kraji spočívala v tom, že jsme proces tvorby dokumentu neřídili direktivně ani nebrzdili, šlo o jakýsi „koučink“ a vzájemnou podporu mezi zřizovatelem, tedy krajem, a nemocnicemi. Tento přístup proto po naší zkušenosti doporučuji i zřizovatelům nemocnic v ostatních krajích, vždy však záleží na konkrétních lidech,“ uzavřel radní Ladislav Valtr.