AD: Trampské muzeum (diskuze)        
Následující texty zaslal dnes 21/12 místostarosta Dobromil Keprt jako informace od p. Jiřího Jedličky (s jehož jménem je spojeno Mobilní trampské muzeum), usilujícího o zřízení stálého z trampského muzea již řadu let.  Má jít o reakci na text trampa Petra Sychry (ZDE), uvedený 20/12.  Pomalu se  tak zjišťuje, že projekt Trampského muzea v České Třebové připravuje vedení města právě pro Jiřího Jedličku jako místo k stálému zakotvení mobilního trampského muzea. Proč to nebylo řečeno hned? 
 
Další text (ZDE) reaguje na jednání zastupitelů 11. 12., kde se o trampském muzeu nejednalo (nebylo to v programu),
aby se vlastně jednalo.....
 
Výstava Trampové v Městském muzeu v Ústí nad Orlicí

Ve dnech 11.9.-1.11. 2015 se uskutečnila v Městském muzeu v Ústí nad Orlicí výstava Trampové, kterou otevřela dne 10.9.2015 vernisáž spojená s potlachem. Probíhala současně s výstavou Geologie Železných hor a zajímavě znásobila toto téma. Podařilo se tím rozšířit skupiny návštěvníků o další zájemce s jinak zcela odlišným zaměřením, kteří dle zápisů v návštěvní knize kvitovali realizaci a popularizaci tohoto tématu. Za 46 otevíracích dní výstavu navštívilo 901 osob , což je v rámci muzea návštěvnost svědčící o zájmu místní veřejnosti. Zároveň téma přilákalo osoby z jiných regionů, kteří tak objevili další objekt svého zájmu. Přípravy probíhaly korektně, samotná instalace i průběh vernisáži svědčil o srdečnosti a zaujetí instalujících trampů pro věc. Výstava byla různorodá, oslovila jak návštěvníky bažící po údajích, tak ty, kteří se nechali oslovit působivě instalovanými  trojrozměrnými předměty.
Vernisáž s prodejem trampských suvenýrů a stylovou hudbou nadchla všechny zúčastněné. Díky mobilnímu Trampskému muzeu se podařilo se uspořádat výstavu,  kterou mělo naše muzeum v plánu již několik let, pro její zpracování však nezbýval dostatek časového prostoru. Její realizací byly jistě osloveny skupiny lidí, které pomohou tomuto muzeu získat další zajímavé exponáty a  rozšířit jimi zpracování tohoto tématu. Podle mého názoru je prezentace této výstavy jediným možným masivním prostředkem, který může pomoci rozšířit sbírky nejen regionálně, ale i celostátně.
V Ústí nad Orlicí dne 29.12.2015                                               Jarmila Süsserová, ředitelka Městského muzea v Ústí nad Orlicí
 
Vyjádření k záměru založení muzea trampingu

Se záměrem založit muzeum trampingu jsem byla seznámena červnu 2010 panem Jiřím Jedličkou, který je pořadatelem Festivalu trampských písní na Horním Jelení. Součástí letošního festivalu byla také výstava, dokumentující tradice českého trampingu, tvořená jak hmotnými 3rozměrnými předměty, tak písemnými a obrazovými dokumenty. Předkládám tímto krátké vyjádření k záměru založení muzea věnovaného českému trampingu k případnému dalšímu využití.
Tematické zaměření
Z hlediska tematického zaměření muzea se jedná o nosné a zajímavé  téma. Tramping dnes lze chápat jako jeden z tradičních a zároveň velmi specifických fenoménů pro český region. Nejde jen o jeden ze způsobů trávení volného času početné skupiny lidí, ale dotýká se výrazně životního stylu, vnímání světa, vztahu k přírodě a vyznačuje se mj. také svébytným způsobem v hudební kultuře. Téma trampingu se v současných stálých muzejních  expozicích na území ČR nevyskytuje, proto lze předpokládat, že by se uvažované muzeum stalo zajímavou  a v tom dobrém slova smyslu ojedinělou „atrakcí“.
Informační zázemí
Pro vznik uvažovaná expozice existují  dostatečně velké informační zdroje. Pan J. Jedlička se v oblasti trampingu pohybuje již řadu let a nashromáždil velké množství materiálů – písemností, fotografií, gramofonových desek, tiskovin, filmových záběrů i zvukových záznamů, které mapují život českých trampských osad v minulosti i současnosti. (K dispozici je např.  „databáze“ současných trampských osad včetně základních informací o nich.) Obsahová  náplň muzea má z čeho vycházet, což je základní předpoklad pro sestavení libreta a scénáře uvažované expozice.
Hmotné předměty - exponáty
K dispozici jsou také hmotné předměty, které z pohledu expozičního řešení nabízejí škálu zajímavých možností – dioramata – instalace ohniště, trampské kuchyně, spaní pod širákem nebo porovnání vývoje v proměnách věcí spojených s pobytem v přírodě (stany, batohy - kdysi a dnes). Množství zvukových a obrazových záznamů dávají šanci v použití projekcí.
Myšlenku na založení tohoto muzea považuji za dobrou se všemi předpoklady na úspěšnou realizaci, s potenciálem přilákat nemalou část veřejnosti. Cílovou skupinou by se jistě mohli stát nejen trampové, ale také školní mládež, skauti, junáci, běžní turisté a také cykloturisté bez rozdílu věku. Doporučuji umístění  v přírodním, (venkovském) prostředí, které by umožňovalo konání řady doprovodných akcí,  které jsou pro téma trampingu typické (táboráky, soutěže v dovednostech spojených s pobytem v přírodě atd...).
Bude-li muzeum vznikat tzv. „na zelené louce“ doporučuji  myslet  také na  uložení ostatních sbírkových předmětů (nejen vystavených exponátů) a na další provozně technické souvislosti spojené s jeho provozem (pokladna, WC, studovna? a další). Východočeské muzeum v Pardubicích je ohledně metodické pomoci při budování toho muzea  i nadále k dispozici.
S pozdravem Mgr. Jitka Rychlíková,  ředitelka Východočeského muzea v Pardubicích