Trampské muzeum - kdo tahá za nitky?                              

K napsání mě vede diskuze na prosincovém zastupitelstvu a podivný postup vedení města, které chtělo vložit do rozpočtového provizória částku 900 tisíc korun na projektovou dokumentaci trampského muzea ač nebyl projekt ani představen, ani schválen. Naštěstí to neprošlo, bylo by to porušení principů. A dle mého názoru také vyhazováním peněz.

Trampské muzeum je myšlenka, která stojí za promyšlení a projednání, ale musí se vzít zcela za jiný konec, než se děje.  Hlavně je třeba odkrýt karty, se kterými se hraje. Veškeré jednání je od počátku velmi tajemné, o muzeu píše Mladá fronta DNES  snad jako o hotové věci a představuje vizualizace první vytvořené studie, aniž bylo známo, kdo má být provozovatelem,  kdo o to usiluje, jak zajistí provoz a výstavní expozici, jaká bude návštěvnost, jakou má podporu v trampské obci. Trampské hnutí je velmi roztříštěné. Nabízí se otázka: kdo postrkuje starostu k realizaci této myšlenky?

Trochu mě dostal v diskuzi na prosincovém zastupitelstvu pan Jaroslav Všetula (Slon), který mě obvinil z toho, že píšu v radničních novinách o "Mobilním trampském muzeu" hlouposti. Neomluvil se, i když zjistil, že o žádném "Mobilním trampském muzeu" jsem nepsal vůbec nic. Psal jsem o jiném: že je špatně, když radou města postrkované Českotřebovské noviny úkolují tématem trampské muzeum "zastupitelské kluby" (názory jednotlivých zastupitelů je nezajímají), aniž předtím zastupitelé dostali o projektu jakoukoliv informaci. "Informaci o projektu" si ovšem představuji jinak než starosta. Nejde jen o představení studie na nový objekt, ale o celkový záměr, představení provozovatele, záměr provozu, scénář, cílovou skupinu a ekonomickou udržitelnost projektu, tedy také toho, kdo za tím stojí. Trampské muzeum má být přece instituce. Až nyní z diskuze (vedené ovšem z trampské obce) lze usuzovat, že se jedná o projekt ušitý na míru pro pana Jiřího Jedličku a jeho již zmíněné "Mobilní trampské muzeum", působící ve východních Čechách. S tím mělo ovšem přijít současně se zadáním studie vedení města, představit odpovědnou osobu, lépe ovšem spolek nebo obecně prospěšnou společnost, která za projektem stojí a jeho (její) představy. Místo toho se jen mlžilo, z důvodu lépe zajištěné návštěvnosti mělo jít dokonce o novou součást městského muzea.

Jakýsi text o činnosti mobilního trampského muzea  dostali zastupitelé na stůl až těsně před jednáním 11. prosince, když se z usnesení finančního výboru ukázalo, že peníze na projekt do rozpočtového provizória "automaticky" zařadit zřejmě nepůjde. Když se s tím začínalo, byla řeč o tajemném nejmenovaném sponzorovi a o možných velkých dotacích. Nyní už chceme projektovat, ale je stále "ticho po pěšině", finanční stránka je zcela nezajištěná. Hejtman Martin Netolický se neurčitě vyjadřuje o podpoře kraje snad ve výši dva a půl milionu a z MMR prý jistě větší dotaci nedostaneme. A tak nakonec 3/4 částky ze zatím odhadovaných 20 milionů (a bude to jistě víc, jen projekt bude za milion) zaplatí město Česká Třebová? Většinou to tak bývá: "když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají". Vedení města přitom bere trampské muzeum jako "hotovou věc", i když na ní není hotového vůbec nic. A také: postavit  objekt je jedna věc, to je jako koupit medvěda. Jenže on se pak musí pořád krmit!

O trampském muzeu samozřejmě jednejme. Ona je totiž tato problematika daleko složitější, než vysvětloval např. Dobromil Keprt, který s myšlenkou tohoto muzea přišel. Snaha o jeho zřízení je ze strany pana Jiřího Jedličky dlouhodobá (uvádí doporučení z roku 2010) a nenašel se dosud nikdo, kdo by byl tak štědrým dárcem, jakým se chystá být město Česká Třebová. Vyplývá to z příspěvku ZDE  a také ZDE Prý je vybrané místo na Horách dle územního plánu jediné, kde může trampské muzeum stát. Ale taky nemusí.  Nejdříve spustilo vedení města mediální masáž, vytvořilo barevné vizualizace. Teď hlavně schvalte (rychle) další peníze, ať můžeme plynule pokračovat! Pokračovat v čem?

Jak to vidím dál? Vedení města nakonec svoji mlčící a hlasující většinu najde a bude se dále projektovat, protože už to bylo vyhlášeno do novin všeho druhu. Stejně jako jsme např. za více než milion projektovali nesmyslný a nepotřebný park Benátky (projekt nebyl veřejnosti dosud ani představen). Navzdory tomu, že pro trampské muzeum není zajištěno ani financování, ani provoz, ani se nepředstavil jeho provozovatel. Naše městské problémy a instituce počkají....

Nezdá se mi to jako odpovědné nakládání s veřejnými prostředky.  Milan Mikolecký