Českotřebovský deník 180/2017 (30/6)
Pronájem sociálního bytu

Město Česká Třebová podle čl. II Pravidel č. 3 pro pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová pro sociálně potřebné občany a rodiny vyhlašuje k pronájmu 1 volný byt č. 6 o velikosti 1+0 na Semanínské ulici v čp. 2089 v České Třebové:
Žádosti o byt si mohou zájemci vyzvednout na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Česká Třebová. Vyplněné žádosti se všemi přílohami je nutno předat do podatelny MěÚ nejpozději v pondělí 21.08.2017.
V České Třebové dne 30. června 2017 Ing. Jiří Smrčka v. r. vedoucí odboru majetku města
 
Volná pozice ne MěÚ Česká Třebová

Město Česká Třebová vyhlašuje výběrové řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, na obsazení pracovního místa:  referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví . Více ZDE
 
Výstava OK-NA STROMY  (okna, stromy)
26.6.2017 - 31.8.2017  (v době uzavírky knihovny je do 9. července nepřístupná.)
Výstava OK-NA STROMY představuje díla výtvarné skupiny MAXMILIÁN na téma stromy a okna. Tyto práce jsou výsledkem jejich snažení během uplynulého školního roku 2016/2017. Českotřebovské výtvarnice se prezentují výstavou inspirovanou tématy, která si vybrala, a odráží tak fantazii a pohled na svět prostřednictvím jejich prací. Expozice dává nahlédnout na vybraná díla současných členek, které se pravidelně schází a společně tvoří. Na všech 14 obrazů byla použita technika pastel, která je kromě akrylové malby a kresby autorkám nejbližší.
 
Dětské centrum Veská poskytuje různé pobytové služby pro děti

Do zařízení se dostávají také děti, o které se rodina nemůže z různých důvodů postarat, tedy z titulu okamžité pomoci. Jde vždy o pobyt dočasný, kdy se intenzivně řeší situace rodiny tak, aby děti mohly ze zařízení co nejdříve odejít a vrátit se nejlépe zpět domů.
Aby tyto pobyty byly pro děti méně stresující a traumatizující, rozhodli jsme se poskytovat tuto službu jinak, přímo v komunitě, v běžném bytě v jednom z pardubických panelových domů,“ řekla ředitelka Markéta Tauberová.
Přesun dětí z pobytových zařízení do bydlení rodinného typu je trend, ke kterému směřuje většina evropských zemí. Děti díky tomu získají návyky, které by například v dětském centru získávaly jen těžko. Ve Svitavách už fungují dva takové byty a zřízením dalšího bytu v Pardubicích se možnosti našich dětských center dále zlepší,“ uvedl radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.
Byt, který má Dětské centrum Veská v pronájmu od města Pardubice, je určen pro maximálně 4 děti od 1 do 18 let věku, o které budou pečovat tety, stejně tak, jako to je ve Veské nebo v Holicích, kde je tato služba také poskytována. Děti v bytě však budou mít tu výhodu, že skutečně zažijí svůj pobyt v plnohodnotné domácnosti, včetně nakupování, vaření, úklidu či jiných starostí o domácnost. Budou mít také daleko větší osobní soukromí než děti umístěné v zařízeních, což by se mělo pozitivně projevit na jejich psychice i chování. Dětem bude v bytě zajištěna i odborná péče, kdy za nimi bude docházet například psycholožka a sociální pracovnice.
Tento krok je naplněním vytvořených transformačních plánů, které byly zpracovány díky Pardubickému kraji. Umožňují dětským centrům a dětským domovům v Pardubickém kraji uskutečňovat pozitivní změny v jejich fungování.
 
Kam vyrazit o prázdninách? S Arnikou na kole do alejí!

 Přibyslav – S koncem školního roku se přiblížila i Tour de aleje – letní cyklojízda pro milovníky sportu i alejí. Závod bez poražených, který nebude zdaleka jen sportovním zážitkem, organizuje spolek Arnika pod záštitou města Přibyslav a jeho trasa povede účastníky alejemi a krásnou krajinou v okolí tohoto města. Tour odstartuje v sobotu 15. července přímo v Přibyslavi. Ať už si závodníci vyberou jakoukoliv ze tří tras rozdělených podle délky a náročnosti, můžou se po cestě těšit na zajímavosti o stromech a alejích, šplhání do korun, zábavné poznávací hry pro děti nebo lokální občerstvení. Startovným účastníci podpoří celostátní kampaň Arniky “Zachraňme stromy!”. V následujících dnech mají zájemci z celé republiky poslední šanci zapsat se na „startovní listinu“ a třetí červencovou sobotu šlápnout do pedálů. Více se dozvíte na stránkách http://aleje.org/tour-de-aleje.
 
Z  jednání Valné hromady Sdružení obcí Orlicko dne 27.6.2017

V úterý 27.6.2017 se v Bystřeci konala Valná hromada Sdružení obcí Orlicko.  Na programu jednání byla řada bodů, z nichž většina se týkala konkrétních projektů realizovaných Sdružením obcí Orlicko v různých oblastech života obyvatel regionu Orlicko.
Jak se již stalo tradicí, Orlicko podporuje v rámci projektu Malé památky Orlicka opravy a rekonstrukce drobných památek v regionu. V tomto roce Orlicko s přispěním dotace Pardubického kraje podpořilo částkou 450 tis. Kč opravu 7 památek v území Sdružení obcí Orlicko. 
Valná hromada se zabývala vývojem cen na komoditní burze, kde je prostřednictvím Sdružení obcí Orlicko nakupován zemní plyn a zejména elektrická energie pro více jak 1 200 odběrných míst v regionech Orlicka a Lanškrounska. Za dobu nákupů na burze byly ušetřeny členským obcím milionové částky za energie. V nejbližší době dojde k nákupu elektrické energie a zemního plynu na roky 2018 a 2019.
Jedním z největších projektů Orlicka v roce 2017 je projekt Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v území Orlicka, jehož předmětem je pořízení téměř 2000 ks domácích kompostérů a jejich umístění do domácností v obcích Orlicka. Valná hromada schválila zadávací podmínky pro výběr dodavatele kompostérů. 
Valná hromada Orlicka také projednala stav přípravy projektových dokumentací plánovaných cyklostezek, když nejdále je příprava cyklostezky Šušek -Valdštejn, která umožní napojení Žamberecka na stávající cyklostezku Letohrad – Ústí nad Orlicí. V pokročilém stadiu je také příprava cyklostezky Letohrad-Šedivec, kde je připravena dokumentace pro územní řízení a čekáme na dokončení směny pozemků s Pozemkovým fondem ČR.   
Větší část jednání valné hromady byla věnována oslavám 25. výročí založení Sdružení obcí Orlicka, jako nejstaršího svazku obcí v České republice.  Ke konci června končí výtvarná soutěž žáků 1. - 5. ročníků základních škol obcí Orlicka a Kladska s názvem „Orlicko-Kladsko - tady žiju rád/ráda“. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na oslavách 25. výročí založení Orlicka, nejstaršího svazku obcí v České republice, které proběhnou v pátek 1. 9. 2017 od 14,30 v areálu sokolovny v Lukavici, a na které je zvána široká veřejnost. Podrobnosti o programu oslav (vystoupí např. Karel Gott revival, Pavel Cejnar jako DJ a další) naleznete na plakátech, na sociálních sítích a na webu Sdružení obcí Orlicko  www.orlicko.cz
Publikovanou tiskovou zprávu ze sdružení obcí Orlicka dává za příklad, jak by měli být informováni občané o dění ve svazku obcí. Česká Třebová je jedním z důležitých prvků svazku obcí region Orlicko-Třebovsko, ale takovou zprávu bohužel nikdy nevydali.  Ani na webové stránce www.orlicko-třebovsko.cz se bohužel nic podobného nedočteme. Ve správní radě našeho ROT zastupuje Českou Třebovou Dobromil Keprt ve funkci  místopředsedy. Místo tiskových zpráv z jednání valných hromad nebo správních rad je nyníé k dispozici Zpravodaj ROT, kde je přehled akcí za rok 2016a jakýsi plán akcí na rok letošní. Spousta věcí se zde opakuje, konkrétních plánů je málo.  Můžete to posoudit sami - tiskovinu o rozsahu 2 strany A4 ve formátu pdf najdete ZDE